Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 1 Starověký Řím-umění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 1 Starověký Řím-umění"— Transkript prezentace:

1 Dej 1 Starověký Řím-umění
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích r. 753 př. n. l. bratry Romulem a Remem, kteří byli vychováni vlčicí. Založení města uprostřed 8. století př. n. l. se zhruba kryje s počátkem řecké kolonizace Itálie. Na konci 7. století př. n. l. napadli Řím Etruskové. Zpočátku malá obec na Apeninském poloostrově dosáhla nebývalého úspěchu a podmanila si celý tehdejší svět. Řím se stal střediskem nejen světového obchodu, ale i umění a kultury. Umění bylo ovlivněné helenismem, v Římě pracovalo mnoho řeckých umělců a většina římských sběratelů kupovala díla řeckých mistrů nebo jejich kopie. Socha vlčice z bronzu-symbol Říma, vyrobená Etrusky (postavy Romula a Rema doplněny v renesanci)

3 Římské umění uzavírá vývojovou fázi nazývanou antika
do pozdního římského umění pronikly prvky křesťanství řecké antické tradice přejímalo byzantské umění, které tvořilo vstupní fázi středověkého umění k antice se vrátila teprve renesance a humanismus

4 Architektura zpočátku ovlivněná Etrusky (oblouk, klenba) a Řeky (sloup, štít) v období císařství se propracovala k svému projevu, vrcholem vývoje křesťanské období používá se různých druhů kamene, mramor i pálené cihly, objev betonu stavby církevní - chrámy světské - veřejné budovy- baziliky, termy, amfiteátry, divadla, císařské paláce, venkovské vily, vítězné oblouky a sloupy, mauzolea, užitkové stavby- silnice, akvadukty, viadukty

5 Římané mohou být považováni za první opravdové stavitele měst podle ideálního modelu. Města byla přesně naplánována, měla organizované čtvrti s nádhernými vilami pro majetné občany i domy pro chudinu, některé z nich dosahovaly až pěti pater. Středem římského města bylo fórum, centrum společenského, náboženského a kulturního života, zdobené sochami a vítěznými oblouky, oslavujícími hrdinské činy císařů. Rekonstrukce Římské metropole

6

7 Fórum Romanum v Římě

8 Traiánův sloup na fóru v Římě

9 Maxentiova bazilika Římská bazilika – obdélníková stavba s loděmi členěná řadami sloupů, sloužila jako soudní budova i jako tržnice, která stála na náměstí- fóru (basileos = král, velekněz a soudce) Stavba začala r. 308 za císaře Maxentia, dokončil ji Konstantin I., Rozměry 70 m x100 m

10 Vítězné oblouky Senát a lid římský (věnují) božskému Titovi Vespasianovi, synovi Vespasiana Augusta. Oblouk Titův – výjevy na oslavu vítězství z dobytí Jeruzaléma Oblouk Septima Severa

11

12 Pantheon chrám všech bohů v Římě, v křesťanské době přeměněn na kostel a zachován

13 Pantheon kruhová hala se zaklenutou střechou a kruhovým otvorem v monumentální kupoli, bez oken, celý prostor má dostatek světla shora, celá klenba působí jakoby se vznášela nad hlavou obloha, mohutné zdi, kazetové členění, výklenky se sochami, vstup je tvořen pravoúhlou místností se sloupořadím a schody

14 Circus maximus Cirk – podkovovitý půdorys, pro závody vozatajů
v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem, byl svými rozměry 600 m x 200(±) m bezkonkurenčně největší, měl kapacitu cca diváků a mnoho dalších se dívalo ze sousedících pahorků

15 Koloseum - Amfiteatr Flavium
Největší amfiteátr je v centru Říma, nachází se východně od Fóra Romana, jeho stavba začala kolem r. 70 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v r. 80 n. l. za Tita. Za vlády Domitiana (81–96) byly provedeny některé další úpravy, jméno je odvozeno od rodového jména Flavius; původně byl schopen pojmout sedících diváků a byl užíván ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným, pořádaly se zde i naumachie (stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii; 3 poschodí nad sebou s oblouky, využívá dórské, ionské i korintské sloupy

16

17

18

19 Amfiteátry Arlés, Francie Pula, Chorvatsko
mají okolo elipsové arény hlediště se stoupajícími řadami sedadel a s klenutými ochozy největší je Vespasiánův amfiteátr = Koloseum další v Pompejích, Veroně, Arles, Nimes apod. Pompeje, Itálie

20 Divadla Stavěna na rovině, budova scény je za jevištěm, hlediště půlkruhové a jeviště nižší a hlubší než řecké Pompeiovo divadlo, Řím, rekonstrukce Merida, Španělsko

21 Mosty a vodovody, stoky Římská města byla vybavena vodovodním systémem akvaduktů. Nejznámějším 273 m dlouhý, byl Pont du Gard, poblíž Nimes v jižní Francii, který přiváděl vodu ze vzdálenosti 30 mil a v průměru dodával až 300 litrů vody za den na každého obyvatele. Stavěn r. 19. př. n. l.

22 Vodovodní potrubí do Kolína nad Rýnem – dlouhé 77 km
římská kanalizační síť, rozměr 3 x 4 m Španělsko

23 Caracallovy lázně Nezbytnou součástí římského města byly také lázně plné mozaik, sloupoví a mramoru, využívané pro odpočinek a relaxaci. Termy – lázně patřily k největším stavbám, byly tam i knihovny, čítárny, přednášková síň, divadelní síň, tělocvična, hřiště, kolonády, obchodní stánky, nádvoří a parky, umělecká výzdoba - sochy, malby, fresky, mozaiky. Caracallovy lázně, Diokleciánovy

24

25 Hadrianova vila je velkolepá císařská rezidence rozkládající se v areálu o rozloze asi 120 ha zhruba 5 km západně od města Tivoli (Itálie). Hadrianova vila je na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1999. Vila byla postavena za vlády císaře Hadriana v letech 118–133 n. l. přibližně 30 km jihovýchodně od Říma, nedaleko řeky Anio. Tivoli (starověký Tibur) bylo v té době oblíbené letovisko bohatých Římanů (Catullus, Horatius, Augustus). Stavba byla inspirována slavnými stavbami starého Řecka a Egypta

26 Římský dům převzal etruský typ atriového domu (pravoúhlé atrium s krbem a výklenkem pro sošky domácích bůžků, s otevřeným světlíkem ve stropě, pod ním pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu, okolo atria řada ložnic, jídelna a pracovna, vzadu kuchyně a koupelna, za domem zahrada, do patra vedlo schodiště), od 2. stol. se k němu připojoval řecký peristyl (sloupový ochoz) s obytnými a hospodářskými místnostmi, z atria se stal reprezentační sál. Bohatí Římané měli v domech nástěnné malby, mozaikové podlahy, štukované nebo kazetované stropy a sochy.

27 Rekonstrukce domu v Pompejích

28 Rekonstrukce domů na předměstí Říma
V císařské době se v Římě a velkých městech stavěly až čtyřposchoďové činžovní domy pro lidové vrstvy.

29 Silnice Via Appia a via Traiána, začínala za městskými hradbami Říma a vedla v délce 195 km do města Capua v Kampánii, sloužila jako zásobovací tepna, později prodloužena do Brundisia

30 Pompeje, cesta s přechodem pro chodce

31 Hadriánův val je kamenné a hliněné opevnění, táhnoucí se napříč severní Anglií, tvořil na dlouhou dobu severní hranici římské říše, která měla chránit jižní část země před nájezdy severních kmenů ze Skotska. Stavba byla využívána jak k vojenským účelům jako opevnění, ale také jako průchozí místo pro obchodníky, kteří zde museli platit daně z prodeje. Stavba valu začala r. 122 a trvala zhruba 10 let. Od roku 1987 jsou zbytky valu zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Hadrianův val je dlouhý 80 římských mil, což odpovídá přibližně 117 km. Podél valu leželo čtrnáct podpůrných táborů. Ve vzdálenosti jedné římské míle bylo 80 bran. Mezi dvěma branami byla vždy jedna strážní věž, která sloužila k pozorování a signalizaci. Šířka a výška není po celé délce valu stejná, ale je závislá na použitém materiálu a na místě, kde byl vystaven (z kvádrů až 3 m do šířky a 5-6 m do výšky).

32 Castrum-římský vojenský tábor
Budapešť (Maďarsko) pozůstatky římského města Aquincum, jež bylo původně vojenským táborem a v st. centrem římské provincie Pannonie.

33 Sochařství než našlo svůj vlastní osobitý styl, hledalo svůj vzor v Řecku – čím více se socha podobala svým stylem řeckému ideálu, tím více byla kritiky ceněna (kopie) mramor, bronz vrchol v císařském období portréty (busty, postavy v životní velikosti, jezdecké sochy), zachyceny velmi přesně, popisovaly každou vrásku a záhyb, neměly však téměř žádný citový výraz – sochař vlastně jen mapoval obličej, nesnažil se o zachycení nálady; realistické, nelichotivé Vespasiánus, Traiánus, Markus Aurelius, Caracalla, jezdecká Marka Aurelia, ideální typ státníka - řečník, voják, atlet historické reliéfy zobrazující skutečné události z vítězných válek ve spojení s architekturou, byly využívány na štítech budov, vítězných obloucích i na oslavných sloupech.

34 Caesar Marcus Antonius Octaviánus Augustus jako vojevůdce pronáší řeč, 5. st. př. n. l. Traiánus

35 Vespasiánus Caracalla Jezdecká socha Marka Aurelia

36 Portréty žen

37 Traiánův sloup je pomník, postavený ke cti císaře Traiána na Traiánově fóru v Římě, severně od Fóra Romana. Podle nápisu jej dal postavit římský senát, sloup je téměř 30 m vysoký (s podstavcem 38,4 m). Po povrchu se vine celkem 190 m dlouhý figurální vlys, znázorňující Traiánova vítězství ve válkách proti Dákům, kteří v letech vtrhli přes Dunaj do římské Moesie. Na realisticky zpracovaných reliéfech je asi 2500 postav a jednotlivé scény podrobně zobrazují římské vojáky i techniku.

38 Malířství portréty, krajiny, žánrová malba a zátiší
fresky, mozaiky, tabulová malba (nálezy z Pompejí, Herkulanea a Stabie - zničené r. 79 výbuchem Vesuvu, objevil před r Domenico Fontano) nápodoba obložení mramorem, zdání skutečné architektury, ornamenty portréty na deskách ve víku rakve vystihující podobu zemřelého, malované temperou Náměty fresek byly většinou zahrady a idylické krajiny, které měly jako malovaná architektura spoluvytvářet iluzi prostoru a zjemňovat místnost. Malíř si ke svému dílu pečlivě připravil stěny místností, i technika míchání barvy byla nesmírně složitá. Provedení fresek bylo precizní, se snahou o co nejreálnější znázornění. Malby byly často kopiemi řeckých obrazů nebo jimi byly úzce inspirovány, stejně jako řecké fresky však postrádaly využití principu světla a stínu.

39 Fresky Liviina vila, Řím

40 V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO

41

42 Mozaiky Římané je budovali na zdech i na podlahách. Nástěnné mozaiky využívaly jemnějších materiálů a detailnějších technik než podlažní mozaiky, které většinou sloužily pouze jako dekorace v lázních.

43 Gladiátoři,Galleria Borghese,Řím

44 Mozaika představující bitvu Alexandra Velikého proti Dareovi III
Mozaika představující bitvu Alexandra Velikého proti Dareovi III., kopie řecké malby nalezena v Pompejích Detail

45 Cvičení v lázních Mořský svět Pozor pes, Pompeje

46 Mumiové portréty nacházeny po celém Egyptě, ale nejčastějším místem jejich objevů byla Fajjúmská oáza, díky teplému a suchému klimatu se dřevo zachovalo.

47 Užité umění kovotepectví, zlatnictví - vázy z bronzu, stříbra s reliéfní dekorací, zlaté šperky a medaile, nádobí … řezání gemm (do hloubky) a kamejí (plasticky) z drahokamů a z polodrahokamů pečetěná keramika červeně glazovaná s raženými vzory sklářství - foukání, rytí, malování, natavování barevných nití, foukání do forem s reliéfem, dvouvrstvé sklo, zatavování zlaté fólie atd.

48 Užité umění Bůh Chnoubis – magická gema, 1.–2. stol., karneol, zlato,
Velká kamej francouzská -Tiberiův achát, v centrální části oslavují Tiberius a jeho žena Livia vítězství svého syna Germanika Stříbrné zrcadlo

49 Římské sklo, Britské muzeum

50 Dej 1 Starověký Řím-umění
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: cs.wikipedia.org commons.wikimedia.org obrázky.cz artmuseum.cz rimskarisa.sk/mesto_rim_galery.htm archeologieuk.blog.cz dejiny.archii.cz Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy I., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997


Stáhnout ppt "Dej 1 Starověký Řím-umění"

Podobné prezentace


Reklamy Google