Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ ŘÍM 753 př.n.l. - 476 n.l. 753 př.n.l. - 476 n.l.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ ŘÍM 753 př.n.l. - 476 n.l. 753 př.n.l. - 476 n.l."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ ŘÍM 753 př.n.l. - 476 n.l. 753 př.n.l. - 476 n.l.

2 Periodizace království 753 př.n.l. - 510 př.n.l. království 753 př.n.l. - 510 př.n.l. – (Řím založen 753 př.n.l. bratry Romulem a Remem) republika 510 př.n.l. - 31 př.n.l republika 510 př.n.l. - 31 př.n.l císařství 31 př.n.l. - 395 n.l. rozpad říše na západní a východní císařství 31 př.n.l. - 395 n.l. rozpad říše na západní a východní – Západořímská říše - zanikla 476 n.l. (Germáni - Odoakar) – Východořímská (byzantská) říše – zanikla r. 1453 (Turci)

3 Římané racionální, praktičtí racionální, praktičtí vynikající právníci, úředníci a stavitelé technických staveb vynikající právníci, úředníci a stavitelé technických staveb v umění čerpali z řeckých a etruských vzorů v umění čerpali z řeckých a etruských vzorů přinesli i mnoho nového – inspirace pro další umělecký vývoj v celé Evropě přinesli i mnoho nového – inspirace pro další umělecký vývoj v celé Evropě

4 Architektura

5 Architektura nové typy a druhy staveb nové typy a druhy staveb nová technologie nová technologie – plná zeď – klenba – spojení sloupu s archivoltou (obloukem) kompozitní hlavice kompozitní hlavice použitý materiál: použitý materiál: – kámen, cihly, beton

6 Římský chrám vysoká podezdívka vysoká podezdívka sloupy na užších stranách sloupy na užších stranách polosloupy na delších stranách polosloupy na delších stranách Maison Carreé v Nimes Maison Carreé v Nimes

7 Pantheon

8 Pantheon Pantheon r. 27 př.n.l. dal vystavět Agrippa r. 27 př.n.l. dal vystavět Agrippa v r. 123 n.l. dal po požáru přestavět Hadrián v r. 123 n.l. dal po požáru přestavět Hadrián stavitel Apollodoros z Damašku stavitel Apollodoros z Damašku původně chrám zasvěcený všem bohům (od r. 609 Panně Marii a svatým mučedníkům) původně chrám zasvěcený všem bohům (od r. 609 Panně Marii a svatým mučedníkům) dnes je zde národní mauzoleum – jsou zde pohřbeni např. Král Viktor Emanuel II. nebo Rafael dnes je zde národní mauzoleum – jsou zde pohřbeni např. Král Viktor Emanuel II. nebo Rafael

9 Pantheon Centrem chrámu je ohromná aula o stejném průměru a výšce 43 m zakrytá polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor (opaion) o průměru 9 m. Na stavbu kupole byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton. Kupole a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII. Bernini je použil pro ohromný baldachýn v bazilice sv. Petra. Centrem chrámu je ohromná aula o stejném průměru a výšce 43 m zakrytá polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor (opaion) o průměru 9 m. Na stavbu kupole byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton. Kupole a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII. Bernini je použil pro ohromný baldachýn v bazilice sv. Petra.

10 Vstup do chrámu tvoří mohutný portikus s 16 žulovými sloupy s korintskými hlavicemi, který je jedinou dochovanou částí původní stavby z roku 27 př. n. l. Vstup do chrámu tvoří mohutný portikus s 16 žulovými sloupy s korintskými hlavicemi, který je jedinou dochovanou částí původní stavby z roku 27 př. n. l. Na tympanonu je nápis: „ Postavil Marcus Agrippa, syn Lucia, potřetí zvolený konzulem“. Na tympanonu je nápis: „ Postavil Marcus Agrippa, syn Lucia, potřetí zvolený konzulem“.

11 Původní mramorová výzdoba se zachovala zhruba z padesáti procent. Zbylé mramory (včetně podlahy) jsou věrnou replikou. Původní mramorová výzdoba se zachovala zhruba z padesáti procent. Zbylé mramory (včetně podlahy) jsou věrnou replikou.

12

13 Pantheon

14 Pantheon Pantheon nákresy nákresy model model

15

16 Baziliky soudní budovy soudní budovy nejznámější nejznámější – Maxenciova na římském fóru – dokončil Konstantin – kol. r. 310 n.l.

17 Lázně (Thermy) Mnoho přilehlých místností: čítárny, knihovna, přednáškový a divadelní sál, tělocvična, kolonády, obchody, nádvoří a parky (to vše přepychový život) Mnoho přilehlých místností: čítárny, knihovna, přednáškový a divadelní sál, tělocvična, kolonády, obchody, nádvoří a parky (to vše přepychový život) Diokleciánovy lázně Diokleciánovy lázně – největší Caracalovy lázně Caracalovy lázně

18 Amfiteátry Zachované amfiteátry: Pompeje, Verona, Pula, Arles, Nimes, Fréjus Pompeje, Verona, Pula, Arles, Nimes, Fréjus Verona – dnes operní prostor Pula Pula

19 Koloseum

20 Koloseum Amphitheatrum Flavium (Fláviovský amfiteátr) Amphitheatrum Flavium (Fláviovský amfiteátr) největší z římských amfiteátrů největší z římských amfiteátrů sloužil gladiátorským hrám a bojům se zvířaty (i námořní bitvy) sloužil gladiátorským hrám a bojům se zvířaty (i námořní bitvy) postaven za vlády Vespasiána a Tita (1.st. n.l.), dostavěl Dioklecián postaven za vlády Vespasiána a Tita (1.st. n.l.), dostavěl Dioklecián určen pro 45.000 lidí určen pro 45.000 lidí

21

22

23

24

25 Koloseum

26

27 Divadla stoupající hlediště - vztyčeno na podpůrných zdech stoupající hlediště - vztyčeno na podpůrných zdech scaena – členěna sloupy, výklenky a sochami scaena – členěna sloupy, výklenky a sochami nejlépe zachovaná divadla v Oranges, v Arles nejlépe zachovaná divadla v Oranges, v Arles Marcellovo divadlo (Řím) Marcellovo divadlo (Řím)

28 Divadlo v Orange

29

30 Cirk protáhlá elipsovitá sportoviště, sloužily jízdním závodům a lidovým slavnostem protáhlá elipsovitá sportoviště, sloužily jízdním závodům a lidovým slavnostem Circus Maximus v Římě Circus Maximus v Římě

31 Města a vojenské tábory na pravidelném šachovnicovém půdorysu na pravidelném šachovnicovém půdorysu v průsečíku SJ a ZV osy vznikala fóra - náměstí v průsečíku SJ a ZV osy vznikala fóra - náměstí

32 Model Říma

33 Fóra Traianovo forum Traianovo forum největší a nejkrásnější z římských fór největší a nejkrásnější z římských fór jedním z nejvýznamnějších architektů starověkého Říma byl syrský Řek Apollodoros z Damašku. Tento učenec a stavitel byl činný na počátku 2. století za vlády císařů Traiana a Hadriana. jedním z nejvýznamnějších architektů starověkého Říma byl syrský Řek Apollodoros z Damašku. Tento učenec a stavitel byl činný na počátku 2. století za vlády císařů Traiana a Hadriana. bazilika i knihovny, cirkus, gymnasion, budova pro hudební produkce, mramorový sloup bazilika i knihovny, cirkus, gymnasion, budova pro hudební produkce, mramorový sloup

34 Traianovo forum

35 Fórum Romanum Fórum Romanum

36

37 Monumentální stavby mauzolea – hrobky na kruhovém půdorysu (Hadriánovo – Andělský hrad) mauzolea – hrobky na kruhovém půdorysu (Hadriánovo – Andělský hrad) vítězné oblouky (Titův, Konstantinův) vítězné oblouky (Titův, Konstantinův) – bohatá reliéfní výzdoba vítězné sloupy (Traianův, Marka Aurelia) vítězné sloupy (Traianův, Marka Aurelia) – bohatá reliéfní výzdoba

38 Andělský hrad monumentální stavba monumentální stavba nechal postavit po vzoru etruských náhrobků ještě za svého života římský císař Hadrián v letech 76 až 138 jako své mausoleum nechal postavit po vzoru etruských náhrobků ještě za svého života římský císař Hadrián v letech 76 až 138 jako své mausoleum

39 Akvadukt Aqua Apia Nejstarším římským akvaduktem byl Aqua Appia, dlouhý 16,445 km. Začínal v nadmořské výšce 30 metrů a končil na 20 metrech nad mořem. Postavit jej nechal v roce 312 př. n. l. Appius Claudius.

40 Akvadukt je umělý (často mostní) vodní kanál, vybudovaný proto, aby zajišťoval přívod vody od vodního zdroje do místa její potřeby či spotřeby. Název pochází z latiny, kde aqua znamená „voda“ a ducere „vést“. je umělý (často mostní) vodní kanál, vybudovaný proto, aby zajišťoval přívod vody od vodního zdroje do místa její potřeby či spotřeby. Název pochází z latiny, kde aqua znamená „voda“ a ducere „vést“.

41 Pont du Gard ve Francii ve Francii výška 49 m, délka 275 m výška 49 m, délka 275 m skládá se ze tří na sobě stojících arkád skládá se ze tří na sobě stojících arkád měl přivádět vodu do města Nîmes měl přivádět vodu do města Nîmes památka UNESCO. památka UNESCO. postaven byl patrně roku 19 př.Kr. za dob císaře Augusta postaven byl patrně roku 19 př.Kr. za dob císaře Augusta vzdálenost mezi konečnými body tohoto kanálu činila 50 kilometrů. spád celého akvaduktu je 15 metrů (30 cm spád na 1 km) vzdálenost mezi konečnými body tohoto kanálu činila 50 kilometrů. spád celého akvaduktu je 15 metrů (30 cm spád na 1 km) celý akvadukt je postaven bez užití malty celý akvadukt je postaven bez užití malty vrchní arkádu, na jejímž hřbetě se kanál nachází, kryjí kamenné desky, které zabraňovaly spadu nečistot do vody. vrchní arkádu, na jejímž hřbetě se kanál nachází, kryjí kamenné desky, které zabraňovaly spadu nečistot do vody.

42

43 Silnice nejstarší a snad nejslavnější římská silnice Apiova - Via Apia byla postavena v r. 312 př. n. l. - tehdy vlastně ještě téměř mladým římským státem omezeným na střední Itálii nejstarší a snad nejslavnější římská silnice Apiova - Via Apia byla postavena v r. 312 př. n. l. - tehdy vlastně ještě téměř mladým římským státem omezeným na střední Itálii

44 Průřez silnicí Průřez silnicí Ulice v Pompejích Ulice v Pompejích Přechod pro chodce Přechod pro chodce

45 Viadukty „cestovedy“ mosty „cestovedy“ mosty Viadukt v Segovii ve Španělsku (zároveň akvadukt) Viadukt v Segovii ve Španělsku (zároveň akvadukt) Pont du Gard ve Francii (zároveň akvadukt) Pont du Gard ve Francii (zároveň akvadukt)

46 Vila Slovo villa pochází z latiny a v dobách starověkého Říma mělo poměrně široký význam. Označovalo vesnici, ale často také jen statek, dvůr, dvorec, vilu nebo letohrádek na venkově. Slovem villa se však neoznačovaly jen domy na venkově, tedy villa rustica, ale také městské atriové domy se sloupořadím (peristylem), kterým se říkalo villa urbana. Slovo villa pochází z latiny a v dobách starověkého Říma mělo poměrně široký význam. Označovalo vesnici, ale často také jen statek, dvůr, dvorec, vilu nebo letohrádek na venkově. Slovem villa se však neoznačovaly jen domy na venkově, tedy villa rustica, ale také městské atriové domy se sloupořadím (peristylem), kterým se říkalo villa urbana. Tiberiovy vily na Capri (12 zasvěcených různým bohům, dnes jen trosky, nejkrásnější Jupiterova) Tiberiovy vily na Capri (12 zasvěcených různým bohům, dnes jen trosky, nejkrásnější Jupiterova) Neronův Zlatý dům v Římě po r. 64, kdy vyhořel Řím Neronův Zlatý dům v Římě po r. 64, kdy vyhořel Řím Vila Mystérií v Pompejích díky popelu dobře zachovalé Vila Mystérií v Pompejích díky popelu dobře zachovalé Hadrianova vila u Tivoli Hadrianova vila u Tivoli

47 Hadrianova vila velkolepá císařská rezidence (asi 120 ha poblíž Tivoli (Itálie) velkolepá císařská rezidence (asi 120 ha poblíž Tivoli (Itálie) na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1999 na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1999 postavena za císaře Hadriana 118–133 n. l. přibližně 30 km jihovýchodně od Říma, nedaleko řeky Anio. Tivoli (starověký Tibur) bylo v té době oblíbené letovisko bohatých Římanů (Catullus, Horatius, Augustus, Maecenas). postavena za císaře Hadriana 118–133 n. l. přibližně 30 km jihovýchodně od Říma, nedaleko řeky Anio. Tivoli (starověký Tibur) bylo v té době oblíbené letovisko bohatých Římanů (Catullus, Horatius, Augustus, Maecenas).

48

49

50

51

52 Vila mystérií (Pompeje) dobře zachovaná římská villa (asi 800 m SV od Pompejí) dobře zachovaná římská villa (asi 800 m SV od Pompejí) zachována díky erupci Vesuvu v r. 79 n.l. Vesuvu (byla zasypána vrstvou popela a dalších materiálů) zachována díky erupci Vesuvu v r. 79 n.l. Vesuvu (byla zasypána vrstvou popela a dalších materiálů) villa je známá především pro své nástěnné malby villa je známá především pro své nástěnné malby

53 Název villy je odvozen od jména jedné z místností domu. Tato místnost je zdobena mnohými freskami a je možné, že se jednalo o triclinium. Scény vyobrazené na freskách jsou dnes předmětem dohadů. Mezi nejběžnější výklady patří ten, že na nich jsou vyobrazeny scény z iniciace žen do mysterijního kultu boha Dionýsa. Název villy je odvozen od jména jedné z místností domu. Tato místnost je zdobena mnohými freskami a je možné, že se jednalo o triclinium. Scény vyobrazené na freskách jsou dnes předmětem dohadů. Mezi nejběžnější výklady patří ten, že na nich jsou vyobrazeny scény z iniciace žen do mysterijního kultu boha Dionýsa.

54 Malířství

55 Malířství snaha o reálné znázornění snaha o reálné znázornění iluzionismus – fresky na stěnách – průhledy do venkovské či městské krajiny – kombinace s malovanými architektonickými prvky iluzionismus – fresky na stěnách – průhledy do venkovské či městské krajiny – kombinace s malovanými architektonickými prvky často kopie řeckých závěsných obrazů často kopie řeckých závěsných obrazů nejznámější : nejznámější : – Fresky z vily Vecciů, z vily Mystérií (Pompeje) – z Liviiny vily (Řím) – Fajúmské podobizny – portréty na mumiích

56 mozaiky mozaiky

57 Fresky v interiéru

58

59 Liviina vila – pohled do zahrady

60 Liviina vila průhledy do rozkvetlé zahrady, plné ptáků průhledy do rozkvetlé zahrady, plné ptáků

61 Pompeje

62

63 Herkulaneum Herkulaneum

64

65 Fajúmské portréty portréty jsou součástí egyptských mumií z období okupace Římem portréty jsou součástí egyptských mumií z období okupace Římem realistické portréty realistické portréty

66

67

68

69

70

71

72 Sochařství

73 čerpá z odkazu Řeků - postupně specifické rysy římské plastiky čerpá z odkazu Řeků - postupně specifické rysy římské plastiky kopie řeckých soch (napodobování řec. stylu) kopie řeckých soch (napodobování řec. stylu) rozvíjí se především: rozvíjí se především: portrétní umění portrétní umění historické reliéf (vítězné oblouky, Traianův sloup) historické reliéf (vítězné oblouky, Traianův sloup) v pozdním císařském období – odklon od realismu – portrét se schematizuje v pozdním císařském období – odklon od realismu – portrét se schematizuje

74 Traianův sloup kol. r. 110 n.l. kol. r. 110 n.l. císař Traian císař Traian 43 m vysoký sloup zdobený reliéfy, které líčí vítězství římských legií nad Dáky (200 m příběhu) 43 m vysoký sloup zdobený reliéfy, které líčí vítězství římských legií nad Dáky (200 m příběhu) pod ním císařova hrobka pod ním císařova hrobka

75

76 Jezdecká socha Marca Aurelia bronz bronz Michelangelo nechal později přenést na Kapitolské nám. v Římě Michelangelo nechal později přenést na Kapitolské nám. v Římě

77 Portrét Elagabalus Elagabalus Scipion Scipion

78 Portréty žen Kleopatra

79

80 CísařAugustus

81 Použitá literatura Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1.díl Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996 Pijoan, J.: Dějiny umění 2. díl. Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ ŘÍM 753 př.n.l. - 476 n.l. 753 př.n.l. - 476 n.l."

Podobné prezentace


Reklamy Google