Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Reforma veřejné správy
Nevyžádané inovace bývají často smeteny i se svými nositeli. ***** neidentifikovaný autor (20. století) Vysvětlení základních pojmů Hlavní principy reformy Organizační struktury Koncepce Veřejné informační služby Nové kraje

2 Co je to veřejná správa ??? Veřejná správa jako činnost (vydávání správních aktů, správa, dozor, …) školy, nemocnice, divadla, vodovody, telekomunikace, dopravní služby, … výkony úřadů (důchody, stavební povolení, rodné listy, matriky, …) prevence: hasiči, CO, živ.prostředí Veřejná správa jako souhrn institucí ministerstva, okresní úřady,školské úřady, celnice, finanční ředitelství, policie, obce, ...

3 Organizační struktury RVS
Úsek pro reformu veřejné správy MV ČR (1998) odbor reformy veřejné správy odbor vzdělávání pracovníků veřejné správy odbor informatizace veřejné správy Rada vlády pro státní informační politiku Úřad pro státní informační systém jednotlivé resorty - manažeři reformy Pracovní výbor náměstků ministrů pro RVS

4 Co není a co je reforma veřejné správy ???
Reforma není jen nové územně správní členění Reforma není další komplikací pro občana Reforma není uspěchaná akce Reforma je dlouhodobě připravovaný proces s výraznými dopady do všech úrovní státní správy pro její lepší a efektivnější fungování Hlavní součástí reformy jsou zejména přesuny kompetencí se základním cílem: občan jako klient/zákazník veřejné správy

5 Přesuny kompetencí v rámci RVS
Od KRAJE Od XXXX současný stav CENTRUM XXXXXXXXXX OKRESY OOOOOOOO OBCE oooooooo XXXXXX XXXXXXOOOOOOO XXXXOOO OKRESY OOOOO ooooooooO OBCE (185) ooooooooOOOOO

6 Koncepce - základ reformy
Koncepce reformy veřejné správy procesní přístup - reinženýring Koncepce budování informačních systémů VS Koncepce přípravy pracovníků ve VS Koncepce zvýšení účinnosti veřejného sektoru Koncepce zvýšení účinnosti řízení ve VS Koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly

7 Reforma - legislativní základ
zákon o hl. městě Praze zákon o obcích zákon o okresních úřadech zákon o krajích zákon o volbách do krajských zastupitelstev zákon o změně zákonů (tzv. “malý kompetenční zákon”) zákon o rozpočtových pravidlech zákon o rozpočtovém určení daní zákon o pravidlech hospodaření ÚSC (krajů) zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR na kraje

8 Koncepce budování IS VS
Problémy informatizace v ČR zatím probíhala nekoordinovaně a nekoncepčně malý efekt pro občana informatizace chápaná pouze jako zpracování dat Jednotná a koordinovaná datová základna o rozhodujících subjektech veřejné správy rozhodovací a kontrolní procesy informovanost občanů o činnosti VS potřeby podnikatelských subjektů privátního sektoru

9 Vzdělávání pracovníků VS
Cíl: připravit úředníky na profesionální výkon veřejné správy (služba pro veřejnost) Profesionalita: kvalita výkonnost spolehlivost přívětivost apolitičnost Předpoklady: HRD, ochota k sebevzdělávání

10 Veřejné informační služby
komunikace mezi VS a veřejností kvalifikovaná, účinná a korektní občan v první řadě - občan především Jednotné komunikační rozhraní (sdílené a bezpečné) Informace o VS orientované na potřeby občanů zákon 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím jak? co? kdo? kde? (do)kdy? proč? jaký? ? ? ? ? ? ?

11 Nové územně správní členění ČR
14 nových krajů . . . . . . . . . . . . .

12 Praha Kraj je vymezený územím hlavního města Prahy Sídlo kraje: Praha
Počet obyvatel: Počet obcí: 1 Rozloha v km2: 496 V Praze je nejnižší nezaměstnanost v České republice. Hlavní město se snaží být srovnatelné s ostatními metropolemi západní Evropy hlavně v turistice a infrastruktuře. Prioritou je zapojení Prahy do struktury evropských měst zřízení jejího zastoupení v belgickém Bruselu. zpět na kraje

13 Středočeský kraj zpět na kraje
Okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník Sídlo kraje: Praha Počet okresů: 12 Počet obyvatel: Počet obcí: 1 147 Rozloha v km2: Kraj je závislý v mnoha odvětvích na Praze, která je i jeho správním střediskem. zpět na kraje

14 Budějovický kraj Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor Sídlo kraje: České Budějovice Počet okresů: 7 Počet obyvatel: Počet obcí: 623 Rozloha v km2: Zemědělský kraj. V poslední době se rozvíjí i strojírenství. Důležitým odvětvím je energetika. zpět na kraje

15 Plzeňský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov Sídlo kraje: Plzeň Počet okresů: 7 Počet obyvatel: Počet obcí: 555 Rozloha v km2: 7 560 Plzeňsko je především průmyslové. Výhodou je sousedství s Německem. zpět na kraje

16 Karlovarský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov Sídlo kraje: Karlovy Vary Počet okresů: 3 Počet obyvatel: Počet obcí: 131 Rozloha v km2: 3 315 Kraj je především díky lázeňským zařízením turistickým centrem a dopravní tepnou do sousedního Německa. zpět na kraje

17 Ústecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem Sídlo kraje: Ústí nad Labem Počet okresů: 7 Počet obyvatel: Počet obcí: 354 Rozloha v km2: 5 335 Převažuje zde důlní a chemický průmysl. Kraj má největší nezaměstnanost v republice a zdevastované životní prostředí. zpět na kraje

18 Liberecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily Sídlo kraje: Liberec Počet okresů: 4 Počet obyvatel: Počet obcí: 216 Rozloha v km2: 3 163 Liberecko je důležitá tranzitní trasa na Polsko. Nezanedbatelným průmyslovým odvětvím kraje je strojírenství. zpět na kraje

19 Královéhradecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov Sídlo kraje: Hradec Králové Počet okresů: 5 Počet obyvatel: Počet obcí: 448 Rozloha v km2: 4 757 Kraj je především zemědělský. Krkonoše a Orlické hory zajišťují turistický ruch. Prioritou pro kraj je dobudování dálnice. zpět na kraje

20 Pardubický kraj Kraj je vymezen územím okresů: Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí Sídlo kraje: Pardubice Počet okresů: 4 Počet obyvatel: Počet obcí: 451 Rozloha v km2: 4 519 Kraj až na samy Pardubice je většinou zemědělský, s nízkými průměrnými platy. Krajské město má rozvinutý chemický průmysl. zpět na kraje

21 Jihlavský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou Sídlo kraje: Jihlava Počet okresů: 5 Počet obyvatel: Počet obcí: 730 Rozloha v km2: 6 925 Jihlavsko je víceméně zemědělské, s rozvíjejícím se průmyslem. zpět na kraje

22 Brněnský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo Sídlo kraje: Brno Počet okresů: 7 Počet obyvatel: Počet obcí: 645 Rozloha v km2: 7 076 Tento moravský kraj má nejen silný průmysl, ale i další podnikatelské sféry. Výhodou v obchodování jsou hranice s Rakouskem zpět na kraje

23 Olomoucký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk Sídlo kraje: Olomouc Počet okresů: 5 Počet obyvatel: Počet obcí: 392 Rozloha v km2: 5 139 Jih kraje je průmyslový. Na severu převažuje zejména díky Jeseníkům cestovní ruch. zpět na kraje

24 Ostravský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město Sídlo kraje: Ostrava Počet okresů: 6 Počet obyvatel: Počet obcí: 300 Rozloha v km2: 5 555 Druhá nejvyšší nezaměstnanost v ČR. Převažuje hutní a strojírenský průmysl. Zdevastované životní prostředí. zpět na kraje

25 Zlínský kraj Území kraje: kraj je vymezen územím okresů: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín Sídlo kraje: Zlín Počet okresů: 4 Počet obyvatel: Počet obcí: 299 Rozloha v km2: 3 965 Průmyslový a turistický kraj. Výhodná poloha pro obchodování se Slovenskem. zpět na kraje

26 REENGINEERING VEŘEJNÉ SPRÁVY
PROCESY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

27 REENGINEERING Moderní metoda pocházející z oblasti podnikatelského sektoru a v jeho rámci také převážně uplatňovaná Spočívá v zásadním přehodnocení podnikových struktur a procesů s cílem vytvoření nové hodnoty pro zákazníka Vede ke zdokonalení měřítek výkonnosti jako jsou náklady, výkonnost, rychlost a služby

28 REENGINEERING se vyznačuje:
Procesuálním zaměřením Výrazným využitím informačních systémů a technologií Orientací na zákazníka

29 REENGINEERING VEŘEJNÉ SPRÁVY
Projekt, který usiluje o aplikaci principů reengineeringu na veřejnou správu Jeho součástmi jsou popis, analýza a na jejich základě provedená změna procesů a struktur veřejné správy V kontextu reformy veřejné správy přímo souvisí s reformou ústřední státní správy, ustavováním územní veřejné správy a mírou decentralizace a dekoncentrace

30 Odlišnosti oproti první etapě reformy
První etapa zaměřená především na vypracování základní koncepce reformy a legislativní řešení územní veřejné správy REENGINEERING se týká již existujících subjektů, zatímco první etapa dokončovala ustavování nové územní veřejné správy

31 Dopad REENGINERINGU: Organizační struktury Pracovní náplně
Počty pracovníků Míru vzdělávání a dovedností pracovníků Interní normy Využití informačních systémů a technologií a míru síťového propojení pracovišť


Stáhnout ppt "Reforma veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google