Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejné správy Vysvětlení základních pojmů Hlavní principy reformy Organizační struktury Koncepce Veřejné informační služby Nové kraje Nevyžádané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejné správy Vysvětlení základních pojmů Hlavní principy reformy Organizační struktury Koncepce Veřejné informační služby Nové kraje Nevyžádané."— Transkript prezentace:

1

2 Reforma veřejné správy Vysvětlení základních pojmů Hlavní principy reformy Organizační struktury Koncepce Veřejné informační služby Nové kraje Nevyžádané inovace bývají často smeteny i se svými nositeli. ***** neidentifikovaný autor (20. století)

3 Co je to veřejná správa ??? Veřejná správa jako činnost (vydávání správních aktů, správa, dozor, …)  školy, nemocnice, divadla, vodovody, telekomunikace, dopravní služby, …  výkony úřadů (důchody, stavební povolení, rodné listy, matriky, …)  prevence: hasiči, CO, živ.prostředí Veřejná správa jako souhrn institucí  ministerstva, okresní úřady,školské úřady, celnice, finanční ředitelství, policie, obce,...

4 Organizační struktury RVS Úsek pro reformu veřejné správy MV ČR (1998) –odbor reformy veřejné správy –odbor vzdělávání pracovníků veřejné správy –odbor informatizace veřejné správy Rada vlády pro státní informační politiku Úřad pro státní informační systém jednotlivé resorty - manažeři reformy Pracovní výbor náměstků ministrů pro RVS

5 Co není a co je reforma veřejné správy ??? Reforma není jen nové územně správní členění Reforma není další komplikací pro občana Reforma není uspěchaná akce Reforma je dlouhodobě připravovaný proces s výraznými dopady do všech úrovní státní správy pro její lepší a efektivnější fungování Hlavní součástí reformy jsou zejména přesuny kompetencí se základním cílem: občan jako klient/zákazník veřejné správy

6 Přesuny kompetencí v rámci RVS současný stav CENTRUM XXXXXXXXXX OKRESY OOOOOOOO OBCE oooooooo Od 1.1.2001 KRAJE XXXXOOO OOOOO ooooooooO XXXXXX Od 1.1.2003 XXXX XXXXXXOOO OOOO OKRESY OBCE (185) ooooooooOOO OO

7 Koncepce - základ reformy Koncepce reformy veřejné správy procesní přístup - reinženýring reinženýring Koncepce budování informačních systémů VSinformačních systémů VS Koncepce přípravy pracovníků ve VSpřípravy pracovníků Koncepce zvýšení účinnosti veřejného sektoru Koncepce zvýšení účinnosti řízení ve VS Koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly

8 Reforma - legislativní základ zákon o hl. městě Praze zákon o obcích zákon o okresních úřadech zákon o krajích zákon o volbách do krajských zastupitelstev zákon o změně zákonů (tzv. “malý kompetenční zákon”) zákon o rozpočtových pravidlech zákon o rozpočtovém určení daní zákon o pravidlech hospodaření ÚSC (krajů) zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR na kraje

9 Koncepce budování IS VS Problémy informatizace v ČR –zatím probíhala nekoordinovaně a nekoncepčně –malý efekt pro občana –informatizace chápaná pouze jako zpracování dat Jednotná a koordinovaná datová základna o rozhodujících subjektech veřejné správy –rozhodovací a kontrolní procesy –informovanost občanů o činnosti VS –potřeby podnikatelských subjektů privátního sektoru

10 Vzdělávání pracovníků VS Cíl: připravit úředníky na profesionální výkon veřejné správy (služba pro veřejnost) Profesionalita: kvalita výkonnost spolehlivost přívětivost apolitičnost Předpoklady: HRD, ochota k sebevzdělávání

11 Veřejné informační služby komunikace mezi VS a veřejností –kvalifikovaná, účinná a korektní  občan v první řadě - občan především Jednotné komunikační rozhraní (sdílené a bezpečné) Informace o VS orientované na potřeby občanů jak? co? kdo? kde? (do)kdy? proč? jaký ? ? ? ? ? ? ? zákon 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12 Nové územně správní členění ČR 14 nových krajů.............

13 Praha Kraj je vymezený územím hlavního města Prahy Sídlo kraje:Praha Počet obyvatel:1 209 855Počet obcí:1 Rozloha v km 2 :496 zpět na kraje V Praze je nejnižší nezaměstnanost v České republice. Hlavní město se snaží být srovnatelné s ostatními metropolemi západní Evropy hlavně v turistice a infrastruktuře. Prioritou je zapojení Prahy do struktury evropských měst zřízení jejího zastoupení v belgickém Bruselu.

14 Středočeský kraj Okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník Sídlo kraje:PrahaPočet okresů:12 Počet obyvatel:1 106 738Počet obcí:1 147 Rozloha v km2:11 014 zpět na kraje Kraj je závislý v mnoha odvětvích na Praze, která je i jeho správním střediskem.

15 Budějovický kraj Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor Sídlo kraje:České BudějovicePočet okresů:7 Počet obyvatel:626 867Počet obcí:623 Rozloha v km 2 :10 056 zpět na kraje Zemědělský kraj. V poslední době se rozvíjí i strojírenství. Důležitým odvětvím je energetika.

16 Plzeňský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Domažlice, Klatovy, Plzeň- město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov Sídlo kraje:PlzeňPočet okresů:7 Počet obyvatel:555 410Počet obcí:555 Rozloha v km 2 :7 560 zpět na kraje Plzeňsko je především průmyslové. Výhodou je sousedství s Německem.

17 Karlovarský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov Sídlo kraje:Karlovy VaryPočet okresů:3 Počet obyvatel:305 086Počet obcí:131 Rozloha v km 2 :3 315 zpět na kraje Kraj je především díky lázeňským zařízením turistickým centrem a dopravní tepnou do sousedního Německa.

18 Ústecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem Sídlo kraje:Ústí nad LabemPočet okresů:7 Počet obyvatel:825 074Počet obcí:354 Rozloha v km 2 :5 335 zpět na kraje Převažuje zde důlní a chemický průmysl. Kraj má největší nezaměstnanost v republice a zdevastované životní prostředí.

19 Liberecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily Sídlo kraje:LiberecPočet okresů:4 Počet obyvatel:428 974Počet obcí:216 Rozloha v km 2 :3 163 zpět na kraje Liberecko je důležitá tranzitní trasa na Polsko. Nezanedbatelným průmyslovým odvětvím kraje je strojírenství.

20 Královéhradecký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov Sídlo kraje:Hradec KrálovéPočet okresů:5 Počet obyvatel:553 827Počet obcí:448 Rozloha v km 2 :4 757 zpět na kraje Kraj je především zemědělský. Krkonoše a Orlické hory zajišťují turistický ruch. Prioritou pro kraj je dobudování dálnice.

21 Pardubický kraj Kraj je vymezen územím okresů: Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí Sídlo kraje:PardubicePočet okresů:4 Počet obyvatel:510 072Počet obcí:451 Rozloha v km 2 :4 519 zpět na kraje Kraj až na samy Pardubice je většinou zemědělský, s nízkými průměrnými platy. Krajské město má rozvinutý chemický průmysl.

22 Jihlavský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou Sídlo kraje:JihlavaPočet okresů:5 Počet obyvatel:522 846Počet obcí:730 Rozloha v km 2 :6 925 zpět na kraje Jihlavsko je víceméně zemědělské, s rozvíjejícím se průmyslem.

23 Brněnský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Blansko, Brno-město, Brno- venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo Sídlo kraje:BrnoPočet okresů:7 Počet obyvatel:1 141 172Počet obcí:645 Rozloha v km 2 :7 076 zpět na kraje Tento moravský kraj má nejen silný průmysl, ale i další podnikatelské sféry. Výhodou v obchodování jsou hranice s Rakouskem

24 Olomoucký kraj Kraj je vymezen územím okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk Sídlo kraje:OlomoucPočet okresů:5 Počet obyvatel:645 804 Počet obcí: 392 Rozloha v km 2 :5 139 zpět na kraje Jih kraje je průmyslový. Na severu převažuje zejména díky Jeseníkům cestovní ruch.

25 Ostravský kraj Kraj je vymezen územím okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město Sídlo kraje:OstravaPočet okresů:6 Počet obyvatel:1 289 002Počet obcí:300 Rozloha v km 2 :5 555 zpět na kraje Druhá nejvyšší nezaměstnanost v ČR. Převažuje hutní a strojírenský průmysl. Zdevastované životní prostředí.

26 Zlínský kraj Území kraje: kraj je vymezen územím okresů: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín Sídlo kraje:ZlínPočet okresů:4 Počet obyvatel:600 617Počet obcí:299 Rozloha v km 2 :3 965 zpět na kraje Průmyslový a turistický kraj. Výhodná poloha pro obchodování se Slovenskem.

27 REENGINEERING VEŘEJNÉ SPRÁVY PROCESY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

28 REENGINEERING Moderní metoda pocházející z oblasti podnikatelského sektoru a v jeho rámci také převážně uplatňovaná Spočívá v zásadním přehodnocení podnikových struktur a procesů s cílem vytvoření nové hodnoty pro zákazníka Vede ke zdokonalení měřítek výkonnosti jako jsou náklady, výkonnost, rychlost a služby

29 REENGINEERING se vyznačuje: Procesuálním zaměřením Výrazným využitím informačních systémů a technologií Orientací na zákazníka

30 REENGINEERING VEŘEJNÉ SPRÁVY Projekt, který usiluje o aplikaci principů reengineeringu na veřejnou správu Jeho součástmi jsou popis, analýza a na jejich základě provedená změna procesů a struktur veřejné správy V kontextu reformy veřejné správy přímo souvisí s reformou ústřední státní správy, ustavováním územní veřejné správy a mírou decentralizace a dekoncentrace

31 Odlišnosti oproti první etapě reformy První etapa zaměřená především na vypracování základní koncepce reformy a legislativní řešení územní veřejné správy REENGINEERING se týká již existujících subjektů, zatímco první etapa dokončovala ustavování nové územní veřejné správy

32 Dopad REENGINERINGU: Organizační struktury Pracovní náplně Počty pracovníků Míru vzdělávání a dovedností pracovníků Interní normy Využití informačních systémů a technologií a míru síťového propojení pracovišť


Stáhnout ppt "Reforma veřejné správy Vysvětlení základních pojmů Hlavní principy reformy Organizační struktury Koncepce Veřejné informační služby Nové kraje Nevyžádané."

Podobné prezentace


Reklamy Google