Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologický vývoj ČR – 8. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologický vývoj ČR – 8. ročník"— Transkript prezentace:

1 Geologický vývoj ČR – 8. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Geologický vývoj ČR – 8. ročník

2 Název:Přírodní poměry ČR, geologický vývoj Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na vývoj povrchu České vysočiny ve starohorách, prvohorách, druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách. Seznamuje s hranicí mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty. Vypracovala: Mgr. Věra Pejsarová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, zeměpis, Geologický vývoj ČR Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 10. března 2012

3 PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY
GEOLOGICKÝ VÝVOJ

4 Obrázek ukazuje rozložení tektonických desek, jak byly zmapovány ve druhé polovině 20. století

5 HRANICE MEZI ČESKOU VYSOČINOU A ZÁPADNÍMI KARPATY ZNOJMO, BRNO, VYŠKOV, PŘEROV, OSTRAVA

6 I Česká vysočina II Středoevropská nížina III Západní Karpaty IV Západopanonská pánev

7 Česká vysočina zaoblená pohoří nedosahuje velkých výšek
starší než Západní Karpaty široká říční údolí

8 1) ve starohorách pokrývalo Český masív geosynklinální moře. Usadily se v něm souvrství písčitých a jílovitých usazenin. Láva utuhla v čedič. Na konci starohor došlo k horotvorným dějům. V jejich průběhu byly mořské usazeniny zvrásněny v pohoří. Moře ustoupilo. Nepřeměněné horniny obsahuje barrandien (Kralupy nad Vltavou, Žlutice, Kladno, Domažlice, Klatovy, Příbram, Říčany). Přeměněné horniny utvářejí Českomoravká vrchovina, Jihočeské pánve, Šumavu a část Českého lesa, tj. oblast vltavsko-dunajskou (moldanubikum).

9 2) prvohory horniny se vyskytují v Drahanské vrchovině a v Nízkém Jeseníku. V mladších prvohorách dochází k přerušení usazování hercynským vrásněním, které je doprovázeno přeměnou žulových masívů. Na místě močálů a jezer vznikly černouhelné pánve. Ve starších prvohorách došlo k mořské záplavě. Na dně moře se usadily slepence, pískovce, břidlice, vápence a železné rudy.

10 3) druhohory v křídě pokles řídkého moře. Usazovaly se pískovce a opuky (Česká křídlová pánev). Ústup moře.

11 4) třetihory alpinské vrásnění (zvlnění a popraskání zemské kůry). Zvýšení: Šumava, Krušné hory, Krkonoše. Snížení: jezera jižních Čech.

12 5) čtvrtohory rozšíření pevninského ledovce až do Krkonoš a Jeseníků (malé horské ledovce: Krkonoše, Šumava).

13 ÚDOLÍ BEROUNKY HERCYNSKÉ VRÁSNĚNÍ

14 ČESKÝ RÁJ USAZENINY - DRUHOHORY

15 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ TŘETIHORY, ALPÍNSKÉ VRÁSNĚNÍ, SOPEČNÁ ČINNOST

16 PETROVY KAMENY MRAZOVÝ STUB HRUBÝ JESENÍK

17 Západní Karpaty mladší než Česká vysočina větší výškové rozdíly
strmé pohoří, hluboké kaňony

18 1) Starohory a starší prvohory
geosynklinální moře: mohutné vrstvy usazenin, za průchodu sopečné činnosti vznikají vyvřelé a přeměněné horniny. Po ústupu moře vznik Jaderných pohoří (nejstarší ve Slovensku): Vysoké a Nízké Tatry, Slovenské Rudohoří, Malá a Velká Fatra, Malé Karpaty. Došlo ke kaledonskému vrásnění.

19 2) Mladší prvohory proběhlo variské vrásnění, vytvoření a spojení geologických celků do Slovenského masívu.

20 3) Druhohory první vlna alpinského vrásnění vyzdvihla Jaderné pohoří, byla ještě posunuta a překlopena, vznikly tak příkré příkrovy. Trhliny, pukliny v pohořích měly za následek vznik rud.

21 4) Třetihory střídavým usazováním jílů a písků vznikají flyšová pásma. Vnější flyšové pásmo se označuje jako Vněkarpatské sníženiny (Ždánský les, Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky, Slovenské Bezkydy, Levočské vrchy a Nízké Bezkydy). Probíhá druhá vlna alpinského vrásnění – rozlámání Jaderného pohoří. Doprovodná sopečná činnost způsobila vznik sopečných pohoří (Štiavnické vrchy, Slánské vrchy, Vinorlat).

22 5) Čtvrtohory stále probíhá alpinské vrásnění, není intenzivní. Střídají se meziledové a ledové doby, pevninské ledovce ze severu zasahují do Malé a Velké Fatry a také do Tater. Dochází k formování ledovcového údolí. Ráz krajiny je stejný jako dnes.

23 ČESKÁ REPUBLIKA Poloha Rozloha Hercynské vrásnění Alpínské vrásnění – třetihory Ledovce – čtvrtohory Dva samostatné celky Česká vysočina a Západní Karpaty Hranice: Znojmo, Brno, Vyškov, Přerov, Ostrava

24 Použitá literatura: P. Chalupa, S. Horník, J. Demek: Česká republika pro ZŠ,SPN Praha 2009 J.Kastner, M. Holeček, L. Krajíček: Zeměpis naší vlasti pro ZŠ a víceletá gymnázia, NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGR. SPOLEČNOSTI, s. r. o. Praha 1999 H. Kuhnlová: Znám Českou republiku NČGS Praha 1994 PaedDr. M. Pohl: Zeměpis České republiky, pracovní listy, IMC Žďár nad Sázavou 1995 J. Herink, S. Tlach: Základy zeměpisných znalostí, NČGS, s.r. o. Praha 2006 Česká republika, sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2008

25 Téma: Geologický vývoj ČR - 8. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Autor: Mgr. Věra Pejsarová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Geologický vývoj ČR – 8. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google