Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z á kladn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v rámci Operačn í ho programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z á kladn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v rámci Operačn í ho programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Z á kladn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v rámci Operačn í ho programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Geologický vývoj ČR – 8. ročník

2 N á zev:Přírodní poměry ČR, geologický vývoj Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na vývoj povrchu České vysočiny ve starohorách, prvohorách, druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách. Seznamuje s hranicí mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty. Vypracovala: Mgr. Věra Pejsarová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, zeměpis, Geologický vývoj ČR Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 10. března 2012

3 PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY GEOLOGICKÝ VÝVOJ

4 Obrázek ukazuje rozložení tektonických desek, jak byly zmapovány ve druhé polovině 20. století http://www.google.cz/imgres?q=tektonick%C3%A9+desky&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=F1abEL3QSFx4yM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics&docid=63PsD3Mc70OaIM&i mgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Plates_tect2_en.svg/300px- Plates_tect2_en.svg.png&w=300&h=205&ei=B519ULjtFqvU4QSGyIGoAQ&zoom=1&iact=rc&dur=336&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=120&tbnw=153&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66&tx=8 8&ty=74

5 HRANICE MEZI ČESKOU VYSOČINOU A ZÁPADNÍMI KARPATY ZNOJMO, BRNO, VYŠKOV, PŘEROV, OSTRAVA http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Desk%C3%A1+vyso%C4%8Dina&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=8M160m023mc4TM:&imgrefurl=http://zempl.westovi.cz/php/geomorfologicke.php&docid=T2GW5BWVqIBlkM&imgurl=http://zempl.westovi.cz/pic/geomorfologicke.gif& w=649&h=377&ei=8Z19UL-jKqfO4QSnxYD4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=903&vpy=161&dur=273&hovh=171&hovw=295&tx=146&ty=72&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=138&tbnw=238&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75

6 I Česká vysočina II Středoevropská nížina III Západní Karpaty IV Západopanonská pánev http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png

7 Česká vysočina zaoblená pohoří nedosahuje velkých výšek starší než Západní Karpaty široká říční údolí

8 1) ve starohorách pokrývalo Český masív geosynklinální moře. Usadily se v něm souvrství písčitých a jílovitých usazenin. Láva utuhla v čedič. Na konci starohor došlo k horotvorným dějům. V jejich průběhu byly mořské usazeniny zvrásněny v pohoří. Moře ustoupilo. Nepřeměněné horniny obsahuje barrandien (Kralupy nad Vltavou, Žlutice, Kladno, Domažlice, Klatovy, Příbram, Říčany). Přeměněné horniny utvářejí Českomoravká vrchovina, Jihočeské pánve, Šumavu a část Českého lesa, tj. oblast vltavsko-dunajskou (moldanubikum).

9 2) prvohory horniny se vyskytují v Drahanské vrchovině a v Nízkém Jeseníku. V mladších prvohorách dochází k přerušení usazování hercynským vrásněním, které je doprovázeno přeměnou žulových masívů. Na místě močálů a jezer vznikly černouhelné pánve. Ve starších prvohorách došlo k mořské záplavě. Na dně moře se usadily slepence, pískovce, břidlice, vápence a železné rudy.

10 3) druhohory v křídě pokles řídkého moře. Usazovaly se pískovce a opuky (Česká křídlová pánev). Ústup moře.

11 4) třetihory alpinské vrásnění (zvlnění a popraskání zemské kůry). Zvýšení: Šumava, Krušné hory, Krkonoše. Snížení: jezera jižních Čech.

12 5) čtvrtohory rozšíření pevninského ledovce až do Krkonoš a Jeseníků (malé horské ledovce: Krkonoše, Šumava).

13 ÚDOLÍ BEROUNKY HERCYNSKÉ VRÁSNĚNÍ http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/galerie.php?galerie=6

14 ČESKÝ RÁJ USAZENINY - DRUHOHORY http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Desk%C3%BD+r%C3%A1j&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=FeH7gbFuXBkCFM:&imgrefurl=http://www.ckvalaska.cz/poznavaci_zajezdy/cesk y-raj-a-liberecko/&docid=d-RRZYk1BouoPM&imgurl=http://www.ckvalaska.cz/wp- content/uploads/2011/05/ceskyraj2.jpg&w=800&h=600&ei=fqN9UJzuK_D44QTy94H4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1064&vpy=320&dur=194&hovh=194&hovw=259&tx=162&ty=100&sig=1167839048033 00009518&page=1&tbnh=142&tbnw=190&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:0,i:146

15 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ TŘETIHORY, ALPÍNSKÉ VRÁSNĚNÍ, SOPEČNÁ ČINNOST http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Desk%C3%A9+st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=8iTmfG8rENhqqM:&imgrefurl=http://www.doprirody.com/17 -Ceske_stredohori/index.htm&docid=3eunRqIYTHyVyM&imgurl=http://www.doprirody.com/17- Ceske_stredohori/intro.jpg&w=688&h=303&ei=iaR9UKrhBuSD4gTXt4HACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=611&vpy=405&dur=247&hovh=149&hovw=339&tx=174&ty=91&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh= 113&tbnw=231&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:0,i:122

16 PETROVY KAMENY MRAZOVÝ STUB HRUBÝ JESENÍK http://www.google.cz/imgres?q=petrovy+kameny&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=SKQNgxYQI0BxdM:&imgrefurl=http://www.quido.cz/priroda/petrovy_kameny.html&docid=TbYF0gIL4eyqgM&imgurl=http://www.quido.cz/priroda/obrazky/petrovy_kameny_1_v.jpg&w=800&h=474&ei=66R9UJOlIeWB4AS9j4CoDg&zoo m=1&iact=rc&dur=87&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=142&tbnw=240&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=169&ty=100

17 Západní Karpaty mladší než Česká vysočina větší výškové rozdíly strmé pohoří, hluboké kaňony

18 1) Starohory a starší prvohory geosynklinální moře: mohutné vrstvy usazenin, za průchodu sopečné činnosti vznikají vyvřelé a přeměněné horniny. Po ústupu moře vznik Jaderných pohoří (nejstarší ve Slovensku): Vysoké a Nízké Tatry, Slovenské Rudohoří, Malá a Velká Fatra, Malé Karpaty. Došlo ke kaledonskému vrásnění.

19 2) Mladší prvohory proběhlo variské vrásnění, vytvoření a spojení geologických celků do Slovenského masívu.

20 3) Druhohory první vlna alpinského vrásnění vyzdvihla Jaderné pohoří, byla ještě posunuta a překlopena, vznikly tak příkré příkrovy. Trhliny, pukliny v pohořích měly za následek vznik rud.

21 4) Třetihory střídavým usazováním jílů a písků vznikají flyšová pásma. Vnější flyšové pásmo se označuje jako Vněkarpatské sníženiny (Ždánský les, Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky, Slovenské Bezkydy, Levočské vrchy a Nízké Bezkydy). Probíhá druhá vlna alpinského vrásnění – rozlámání Jaderného pohoří. Doprovodná sopečná činnost způsobila vznik sopečných pohoří (Štiavnické vrchy, Slánské vrchy, Vinorlat).

22 5) Čtvrtohory stále probíhá alpinské vrásnění, není intenzivní. Střídají se meziledové a ledové doby, pevninské ledovce ze severu zasahují do Malé a Velké Fatry a také do Tater. Dochází k formování ledovcového údolí. Ráz krajiny je stejný jako dnes.

23 ČESKÁ REPUBLIKA Poloha Rozloha Hercynské vrásnění Alpínské vrásnění – třetihory Ledovce – čtvrtohory Dva samostatné celky Česká vysočina a Západní Karpaty Hranice: Znojmo, Brno, Vyškov, Přerov, Ostrava

24 Použitá literatura: P. Chalupa, S. Horník, J. Demek: Česká republika pro ZŠ,SPN Praha 2009 J.Kastner, M. Holeček, L. Krajíček: Zeměpis naší vlasti pro ZŠ a víceletá gymnázia, NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGR. SPOLEČNOSTI, s. r. o. Praha 1999 H. Kuhnlová: Znám Českou republiku NČGS Praha 1994 PaedDr. M. Pohl: Zeměpis České republiky, pracovní listy, IMC Žďár nad Sázavou 1995 J. Herink, S. Tlach: Základy zeměpisných znalostí, NČGS, s.r. o. Praha 2006 Česká republika, sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2008

25 Téma: Geologický vývoj ČR - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Autor: Mgr. Věra Pejsarová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Z á kladn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v rámci Operačn í ho programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google