Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Web Design Informační systémy ve státní správě Ing. Pavel Šimek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Web Design Informační systémy ve státní správě Ing. Pavel Šimek."— Transkript prezentace:

1 Web Design Informační systémy ve státní správě Ing. Pavel Šimek

2 Historie Internetu ARPA - Advanced Research Projects Agency (USA) 1967-1968 – návrh sítě ARPANET 1969 - ARPANET

3 Historie Internetu II 1971 – 16 uzlů ARPANETu –NCP (Network Control Protocol) 1971 – INWG - InterNetworking Working Group –vybudování nových protokolů –TCP/IP 1977 – vznik TCP/IP 1980 – TCP/IP zaváděno do praxe 1983 – celý ARPANET na TCP/IP

4 Historie Internetu III 1986 – 1988 z ARPANETu vzniká Internet NSF (National Science Foundation) –propojení 5 středisek –NSFNET 1990 – odstavení ARPANETu

5 Síť CESNET2

6 WWW 1989 - Tim Berners-Lee (CERN) - návrh hypertextového systému 1994 - WWW sdružení (World Wide Web Consorcium - W3C) vlastnosti –hypertext –nezávislost na OS –klient (browser), server (www server) –http, url

7 Základní technologie WWW URL - Uniform Resource Locators HTML – HyperText Markup Language –XHTML – Extensible HyperText Markup Language http - HyperText Transfer Protocol

8 Internetové organizace ISOC (Internet Society) IAB (Internet Architecture Board) IETF (Internet Engineering Task Force) IESG (Internet Engineering Steering Group) IRTF (Internet Research Task Force) IRSG (Internet Research Steering Group) IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

9 Standardizační orgány pod ISOC ISOC: (http://www.isoc.org) –zastřešuje, reprezentuje vůči jiným organizacím a orgánům IAB: (http://www.iab.org) –řídí standardizační práci, přijímá strategická rozhodnutí, formálně vydává dokumenty RFC IESG,IRSG: –"Steering Groups", řídí práci IETF a IRTF, které mají velmi "volnou organizaci" "vnáší řád do chaosu" (kompenzují to, že samotné IETF a IRTF nemají žádné řádné formální členství ….) IAB IRSG IRTF IETF IESG vědecko-výzkumné skupiny oblast pracovní skupiny

10 Standardizační instituce ITU (International Telecommunications Union, mezinárodní telekomunikační unie) ISO (International Organization for Standardization) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) W3C (World Wide Web Consorcium) ANSI (American National Standards Institute) EIA (Electronic Industries Association) VESA (Video Electronics Standards Association) IEC (International Electrotechnical Commision) NIST (National Institute for Standards and Technology) ČSNI (Český normalizační institut)

11 W3C (World Wide Web Consorcium) konsorcium, vzniklé v roce 1994 v důsledku neobyčejného rozvoje služby World Wide Web a potřeby její standardizace. Konsorcium W3C nevděčí za svůj vznik středisku CERN, odkud pochází samotná služba WWW – jako první „hostitelská organizace“ se konsorcia ujala prestižní univerzita MIT (Massachussets Institute of Technology, druhou se pak stala francouzská INRIA, a třetí japonská univerzita KEITO). Konsorcium W3C se zabývá celým širokým spektrem otázek kolem populárního WEBu: počínaje jazykem HTML a protokolem HTTP, přes problematiku práce s grafikou, lokalizace a internacionalizace Webu, možnosti zpřístupnění WEBu tělesně postiženým, až například po otázky duševního vlastnictví či digitální podpisy. Působnost konsorcia W3C na poli vydávání standardů pro Internet sice koliduje s působností standardizačních orgánů jako IETF (viz minule), ale vzhledem k existujícímu personálnímu propojení a blízké mentalitě obou orgánů zde nevznikají větší problémy – podle gentlemanské dohody IETF přenechává oblast WWW právě konsorciu W3C. To vydává své standardy ve formě vlastních dokumentů (formálně doporučení), ale obvykle jsou tyto dokumenty publikovány i jako standardy RFC. Domovská stránka konsorcia W3C se nachází na adrese http://www.w3c.org.

12 Domény Domény 1. řádu (TLD) –generické (nadnárodní) domény.com,.org,.net,.info.... –národní domény.uk,.cz,.pl,.sk,.hr,.at,.de,.it.... Domény 2. řádu (doménová jména) –seznam.cz, centrum.cz, hotmail.com Domény 3. řádu –zpravy.idnes.cz, slovniky.centrum.cz

13 Registrace doménových jmen v ccTLD.cz Do roku 2003 pouze monopolní registrátor CZ.NIC 2002, schválení projektu „Decentralizovaná správa domén.cz“ Srpen 2003, dokument o decentralizované správě domén Říjen 2003, vstup nových registrátorů

14 Registrace doménového jména prostřednictvím některého z registrátorů souhlas každého žadatele s aktuální verzí Pravidel registrace prohlášení osoby, že je oprávněna jednat jménem Žadatele sdružení CZ.NIC registruje Doménová jména podle pořadí, ve kterém byly doručeny jednotlivé žádosti o registraci registruje se vždy na celé násobky roku počínaje Dnem registrace Doménového jména, nejvýše však na 10 let registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli

15 Registrace je provedena, pokud žádost o registraci neobsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování byl k Doménovému jménu přiřazen existující Kontakt v roli Držitele byly řádně vyplněny požadované údaje Žadatel vyslovil souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace požadované Doménové jméno není v době podání žádosti registrováno požadované Doménové jméno odpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen současně s registrací dojde k zúčtování odpovídajících úhrad příslušných cen

16 Prodloužení registrace doménového jména prostřednictvím Určeného Registrátora vždy na celé násobky roku, nejvýše však na 10 let –pokyn k prodloužení registrace obdrží sdružení CZ.NIC nejpozději v den, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno registrováno –držitele vyslovil souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace –současně dojde k zúčtování odpovídajících úhrad příslušných cen

17 Zánik registrace doménového jména na pokyn podaný prostřednictvím Určeného Registrátora v případě, že registrace Doménového jména nebude přede Dnem expirace prodloužena, vstupuje Doménové jméno v Den expirace na dobu 45 dnů do tzv. ochranné lhůty –V průběhu ochranné lhůty nelze provádět žádné změny týkající se Doménového jména s výjimkou prodloužení jeho registrace –Jestliže v průběhu prvních 30 dnů trvání ochranné lhůty nedojde k prodloužení registrace Doménového jména, je sdružení CZ.NIC oprávněno zrušit Delegaci Doménového jména –registrace Doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty

18 Pravidla pro tvorbu doménového jména Doménová jména musí vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám. –Doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a- z,0-9,-] –délka Doménového jména je nejvýše 63 znaků –Doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem „-“ –Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou

19 Diakritika v doménových jménech

20 Webhosting, serverhosting Webhosting –Prostor na serveru, který je trvale připojen k síti internet –Několik stovek, tisíc firem –Velká odlišnost služeb a cen (0,- Kč – několik tisíc Kč/měsíc) Serverhosting, Serverhousing –Připojení celého serveru do sítě internet –Pronájem serveru vs. vlastní server –Ceny: řádově v tisících Kč/měsíc

21 Website Web Site – logický celek WWW stránek Hlavní výhody –prezentace dostupná kdekoliv a kdykoliv –přímá zpětná vazba –možnost interaktivity Cíle Web Site –informovat –získat kontakt na zákazníka –udržet kontakt se zákazníkem –prodávat

22 Website pyramida účel (ekonomika) forma (vzhled stránky) funkce (technologie) tvůrce OBSAH uživatel

23 Druhy website složité jednoduchédokumentyaplikace Statický Dynamický Statický se vstupním formulářem Web aplikace Dynamický přístup k datům Dotaz

24 Web Site vizuální přístup –„brochureware“ - „introware“ technologický přístup –nejdříve technologické novinky využívání zásad z projektování IS –model „vodopád“ –fontánový typ –„přírůstkový“ vývojový cyklus –…

25 Organizace Web Site (logické struktury) lineární lineární s alternativami lineární s volbou lineární s odskoky mříž hierarchická –úzké stromy –široké stromy smíšená - web stromy web style

26 Lineární struktura Základní S odskoky

27 Mříž Duální lineární struktura

28 Hierarchický model Úzký strom

29 Hierarchický model Široký strom

30 Kombinovaná struktura

31 Web struktura

32 Web Site struktury síla stránky problémy lineární mříž hierarchická smíšená web

33 Technologie Na straně klienta –statika html, xhtml css –Dynamika DHTML (DOM, JavaScript, CSS,...) Flash VRML Kombinace –AJAX Na streně serveru –skriptovací jazyk PHP ASP 3.0, ASP.NET JSP –programovací jazyk Delphi –databáze MySQL PostgreSQL MS SQL Server Soubory

34 Generování WWW stránky I uživatel www server požadavek http://www.pef.czu.cz požadavek http://www.pef.czu.cz www stránka v html (xhtml) www stránka v html (xhtml)

35 Generování WWW stránky II uživatel www server požadavek www stránka v html (xhtml) www stránka v html (xhtml) odpověď požadavek cgi program

36 Generování WWW stránky III uživatel www server interpret jazyka php databáze -MySQL -MS SQL Server -PostgreSQL -MS Access -dBase -.... požadavek http://www.php.net požadavek http://www.php.net www stránka v html (xhtml) (index.php) www stránka v html (xhtml) (index.php) SQL data HTML (XHTML).php.phtml.php3.php4

37 Generování WWW stránky IV princip AJAXu uživatel www server www stránka v html (xhtml) a JavaScript požadavek kód JavaScriptu provádí neviditelné volání na server Server odpovídá zasláním Požadovaných dat JavaScript aktualizuje webovou Stránku s použitím těchto dat interpret jazyka php databáze -MySQL -MS SQL Server -PostgreSQL -MS Access -dBase -.... SQL data HTML (XHTML).php.phtml.php3.php4

38 (X)HTML Editory WYSIWYG –Macromedia Dreamweaver –NVÚ –MS FrontPage –MS Word –... Na úrovni HTML –HomeSite –EasyPad –PSPad –...

39 Statická grafika pro WWW JPEG, GIF, PNG, CSS Fotografie –.jpg, jpeg Loga, menu, jednoduchá grafika –.gif,.png Editory –Adobe Fireworks –Paint Shop Pro –Adobe PhotoShop –Zoner PhotoStudio –Zoner Calypso –GIMP

40 Dynamická grafika pro WWW Animovaný GIF JavaScript JAVA applet FLASH Formátování dokumentu pomocí CSS (mouse on)

41 Co je to hypertext Pozorování lidského myšlení Hypertext je (původně lineární) text, uzpůsobený pro přeskakování „z myšlenky na myšlenku“ přeskakování v hypertextu je označováno jako brouzdání (browsing, to browse)

42 Informace v hypertextové podobě Jsou členěny na relativně malé jednotky, zvané stránky (pages) –v rámci stránek jsou informace uspořádány (víceméně) lineárně stránky se mohou nalézat na různých (libovolných) místech –je to plně distribuované mezi stránkami mohou existovat libovolné vazby –stránky mohou být vzájemně provázány dle libosti –vazby jsou aktivní odkazy, jejich navolením lze vyvolat přechod na jiné místo práce s hypertextem je brouzdání (browsing) –postupné procházení stránkami, s přeskoky pomocí odkazů –uživatel (čtenář) si sám volí jak bude stránkami procházet podle svých zájmů, potřeb, schopností "přijímá informace" v takovém sledu, objemu a rychlosti, jaký mu vyhovuje hypertextová podoba je "autorským dílem" –záleží na autorovi, jak dobře či špatně (přehledně či nepřehledně) rozdělí původně "lineární" informace do jednotlivých stránek a jak je mezi sebou prováže jak dokáže anticipovat potřeby čtenářů

43 Představa hypertextu stránka odkaz aktivní odkazy mohou být reprezentovány: částmi textu obrázky částmi obrázků

44 Vývoj WWW původně: –služba jen pro zpřístupnění textů nepodporovala grafiku –autoři měli strach ze zneužití, že lidé naskenují tištěné texty a udělají z nich obrázek –podpora grafiky se objevila až u NCSA Mosaic dnes: –podpora celé řady formátů multimediálních –původně řešeno pomocí externích aplikací či doplňků helperů, plug-inů –později podpora zabudována přímo do browseru jako integrální součást původně: –skromné prezentační schopnosti dnes: –velmi dobré prezentační schopnosti schopnost podat informace v "atraktivním obalu" původně: –WWW byl službou dnes: –je současně i platformou pro poskytování dalších služeb vyhledávání, adresáře, aplikace …..

45 Proč WWW tak uspěl? protože jeho základní princip (hypertext) dobře odpovídá způsobu lidského myšlení –protože vychází vstříc lidské slabosti pro „hezký obal“ protože je neskromný –vyžaduje větší přenosové kapacity, výkonnější počítače,... protože dokázal „zlidštit“ Internet a práci v něm, učinit ji mnohem jednodušší a intuitivnější –z Internetu „jen pro odborníky“ udělal Internet „pro každého“ protože dokázal nabídnout atraktivní funkce i komerční sféře –stal se předmětem podnikání, místem podnikání, prostředkem podpory podnikání, marketingovým nástrojem protože přišel ve správný okamžik


Stáhnout ppt "Web Design Informační systémy ve státní správě Ing. Pavel Šimek."

Podobné prezentace


Reklamy Google