Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Raškovice 1923 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Raškovice 1923 - 2013."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Raškovice 1923 - 2013

2

3 Nedílnou součástí naší školy je i mateřská škola.

4 Jak šel čas …..

5 Velkou zásluhu na založení první vesnické Měšťanské školy v Raškovicích v roce 1923 měl pan Josef Adámek.

6 V roce 1932 byla přestavěna a získala tak dnešní podobu.

7 V 60 letech byla postavena nová školní budova s tělocvičnou.

8 V roce 1977 došlo ke spojení obou budov – staré i nové, byl přistaven skleník a malá tělocvična.

9 V roce 2003 k 80. výročí založení školy byla díky spolupráce s Lesy ČR postavena - Letní učebna.

10 V roce 2004 byla provedena přístavba pro počítačovou učebnu a učebna pro výuku fyziky a chemie a nové šatny, informační centrum s knihovnou a ředitelna.

11 V roce 2009 proběhla rekonstrukce školní kuchyně z dotace fondů EU.

12 S „Lesy“ za sportem i zdravím Z prostředků Lesů ČR /100 000 Kč/ a za přispění dalších nadačních grantů. Vznikla venkovní posilovna v areálu ZŠ a herní sestava na zahradě MŠ.

13 Mini dopraváček Díky programu „Prazdroj lidem“ a hlasování veřejnosti jsme získali částku 133.000,-. V areálu mateřské školy se vybudovalo dopravní hřiště.

14 V součastné době má naše škola: 3 oddělení MŠ 3 oddělení školní družiny 346 dětí na ZŠ řada programů a náplň výuky je směřována v duchu školního vzdělávacího programu „Cesta k přírodě“

15 Již několik let na naší škole probíhají různé environmentální programy. Letos se budeme snažit opět získat titul Ekoškola…..

16 Ekoškola Litter Less Les ve škole, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha do celostátního programu Recyklohraní pomáháme v boji s křídlatkou v povodí řeky Morávky Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili do dlouhodobých mezinárodních environmentálních programů :

17 Každá třída si vybrala své zástupce do Ekotýmu naší školy. Na začátku září vyrazili společně do Prahy, kde se pilně připravovali, jak získat titul „Ekoškola“.

18 Hlavním tématem a cílem výuky, našich projektů, školních aktivit a akcí pro veřejnost je : Udržitelný rozvoj se zaměřením na odpady Šetření energií Ochrana biodiverzity Les, voda a prostředí školy V mezinárodním projektu Litter Less získal náš ekotým finanční prostředky 15 000,- a 9000,- Kč, které byly využity v rámci ekologizace provozu škol.

19 Den Země Pravidelně na Den Země děti soutěží v lesních disciplínách. Za spolupráce s Lesy ČR bývá vytvořeno po lese plno zajímavých úkolů. Během roku probíhají různé EVVO akce :

20 Den vody Žáci si v rámci hodin připomínají každým rokem Den vody formou her, soutěží, exkurzí a různých dalších činností.

21 Den stromů V říjnu proběhla na škole akce k tematice stromů a lesa. Každý žák měl šanci dozvědět se množství poznatků, vlastníma rukama přispět k vylepšení vzhledu okolí školy.

22 Světový den životního prostředí Na závěr školního roku pravidelně u příležitosti tohoto významného dne probíhá ENVIKONFERENCE. Členové ekotýmu a další zástupci tříd představili a zhodnotili své celoroční projekty a aktivity.

23 Přirozená lékárna Na podzim roku 2012 vznikla na zahradě školy naučná stezka Přirozená lékárna. Tento projekt byl vyhotoven za finanční podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek a prací žáků 9. třídy.

24 Další aktivity v rámci EVVO: Výstava fotografií a obrázků „Poklady beskydské přírody“ Vydání školního kalendáře na rok 2013 Projekt „Okolím Morávky“ – tvorba informačních sms a fotek Účast na krajském projektu „Záchrana lužních stanovišť řeky Morávky“ Program ke „Dni zvířat“ v ostravské ZOO

25 Raškovická pohorka – 10.ročník turistického pochodu Výukový program „Zlatá nit“ Den bez aut Světový den Ekoškol Dětský „Koncert pro planetu Zemi“ Sběr elektrospotřebičů

26 Život na škole….. Během roku probíhá na naší škole spoustu krásných akcí

27 Třída vynálezců V rámci projektu Třída vynálezců nadace Kids and Science se žáci pod vedením profesionálních lektorů proměnili ve vynálezce.

28 Technika nás baví Smyslem celého projektu je vzbudit u žáků vyšší zájem o technické studijní obory. 50 žáků II. stupně prožilo v Jeseníkách tři krásné dny plné techniky.

29 Noc s Andrsenem V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti probíhá na naší škole pro děti 1. stupně,,Noc s Andersenem“. Každým rokem je zaměřena na jiného spisovatele.

30 Strašidelná škola Koncem října mají děti možnost přijít do školy ve strašidelných kostýmech a svou třídu vyzdobit tak, aby vypadala co nejstrašidelněji.

31 Vánoční strom Tradiční předvánoční Vánoční strom je spojen se školním jarmarkem, hudbou a předvánoční atmosférou.

32 Po stopách zbojníka Ondráše Ve spolupráci s paní knihovnicí Marii Zemanovou a panem Romanem Václavíkem, jsme poznávali historii obce a zbojníka Ondráše, jež je znám z pověstí a lidového vyprávění.

33 Karneval Sdružení rodičů tradičně připravuje pro děti1. stupně Karneval a třída s největším počtem masek získává dort.

34 Den dětí Pravidelně v červnu probíhá na naší škole DEN DĚTÍ. Sdružení rodičů a hasiči z Raškovic spolu s dětmi vyšších ročníků připravují zajímavé úkoly a soutěže pro malé děti.

35 Ocenění školy Díky intenzivní práci vedení, učitelů i našich žáků naše škola krásně vzkvétá, modernizuje se a získává nová ocenění.

36 Certifikát Ekologická škola MSK V roce 2010/2011 získala naše škola ocenění nejlepší Ekoškoly v kraji V letošním roce 2013 jsme toto ocenění znovu získali.

37 Certifikát „Lesní třídy“ Pět tříd naší školy se v letošním roce věnovaly výuce Programu Les ve škole. Získaly tak certifikát „ Lesní třída“. Každá třída zapojená do projektu se stala patronem 10 m² pralesa.

38 Ocenění pro nejlepší školu v MSK v oblasti primárních aktivit V letošním roce 2013 jsme získali toto prestižní ocenění díky práci metodiků prevence, výchovného poradce a učitelů. V loňském školním roce jsme realizovali projekt BUĎ v pohodě!, na který jsme získali finanční podporu 80 000 Kč v grantovém řízení MSK.

39 Spousty sportovních a preventivních aktivit napomohlo získat ocenění

40 Preventivní programy na škole prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie a škola se ji věnuje intenzivně a dlouhodobě primárním úkolem je cíleně a včas preventivně působit na žáky besedy s odborníky, sportovní turnaje, tvořivé a problémové úkoly, diskuze a zážitkové aktivity

41 Prevence 2009-2013 V posledních letech 2009 - 2013 proběhly v rámci prevence tři celoškolní projekty navazující na sebe Zachraň se! Ubraň se! Buď v pohodě! Tyto projekty byly financovány z grantů MSK, které škola získala

42 Buď v pohodě Základem projektu Buď v pohodě! bylo 5 bloků (Buď v pohodě, Nikotikolik, Pomoz mi, Virtuální břídilové a jiná zvěřena, Zvládnu to sám), které se specializovaly na určité rizikové jevy.

43 Týden dobrých skutků Úkolem žáků bylo v tento týden udělat pro někoho doma nebo ve škole, dobrý skutek.

44 Pravidelné lyžařské kurzy Pro žáky druhého stupně bývá pravidelnou zimní zábavou setkání na lyžařském kurzu. Pomocí sportovních her se učí základům lyžování a snowboardingu.

45 Tradiční olympijské hry Koncem školního roku pravidelně probíhá sportovní soutěž napříč ročníky. Děti všech tříd jsou rozlosovány do skupin a plní nejrůznější sportovní disciplíny.

46 Žáci jsou vedeni k vzájemné toleranci, spolupráci, slušnému chování mezi sebou i k dospělým. Rozšířili jsme myšlenku ŠVP o dovětek: „Cesta k člověku“.

47 Daruj hračku- Adra Celkem se vysbíralo 501 kusů hraček, které putovaly do sociálně slabších rodin, azylových domů. Všechny hračky se předaly Občanskému sdružení ADRA.

48 Adopce na dálku Hawu Bah z Guineji V roce 2009 se žáci 7. třídy rozhodli stát adoptivními rodiči africkému dítěti. Vybrali si holčičku Hawu Bah z Guineji.

49 Úspěchy našich žáků školní rok 2012/2013

50 Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech v olympiádách s matematicko - přírodovědnou tématikou. Vědomostní a sportovní soutěže

51 Mezinárodní ocenění Holečková Markéta - postup do mezinárodního kola soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství. Ocenění za výtvarné zpracování knihy.

52 Krajské soutěže a olympiády Úspěšní řešitelé Astronomické olympiády kategorie EF: Šebestová Barbora Volný Radim Zelinová Karin Úspěšná řešitelka Biologické olympiády: Šebestová Barbora

53 Krajské soutěže a olympiády Úspěšný řešitel Astronomické olympiády kategorie GH: Poláchová Adéla Válková Dominika Kohut Alexandr Pavelková Klára Úspěšný řešitel Matematické olympiády: Šebesta Jan

54 1.místo – PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Jan Šebesta 1.místo – BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Barbora Šebestová Okresní soutěže a olympiády

55 2.místo – FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA Jan Šebesta 2.místo – MATEMATICKÝ KLOKAN Marek Maslowski 2.místo – MC DONALDŚ CUP starší žáci Okresní soutěže a olympiády

56 2.místo – v PŘEHAZOVANÉ žáci 5.tříd 2.místo – na okresním VOLEJBALOVÉM přeboru - dívky II. stupně Okresní soutěže a olympiády

57 3.místo – PYTHAGORIÁDA Martin Sonnek 3.místo – PYTHAGORIÁDA Lucie Maslowská 3.místo – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Jan Šebesta Okresní soutěže a olympiády

58 Se soutěžním filmem nazvaným „Svítíme, ale šetříme“ získali žáci ekotýmu částku 15.000,-Kč na nákup úsporných žárovek. „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ Schválený rozpočet projektu činil 1.661.277,16 Kč. Na celoroční projekt „ Buď v pohodě“ jsme získali z dotací kraje 80 000 Kč. Aktivní činností získáváme peníze z grantů na různé preventivní a environmentální programy pro děti.

59 Děkujeme všem sponzorům i partnerům, kteří přispívají na modernizaci školy i zajímavé programy pro děti.

60 Sponzoři: Lesy ČR, s.p. Saft Ferak a.s. Pivovar Radegast Nošovice Mittal Steel Frýdek-Místek Frýdecká skládka,a.s. Hyundai Pila Raškovice, Jaroslav Foldyna, Stolařství IDEÁL Šebesta Raškovice Huisman Konstrukce, Sviadnov HLH Divize výroba o.k., s.r.o.

61 Sponzoři: Děkujeme rovněž drobným sponzorům, bez nichž by se řada věcí nedala realizovat.

62 Naše škola neustále vzkvétá, bude tady ještě dlouhá léta. Než se člověk otočí, bude slavit sté výročí. Popřejme ji hodně zdaru, věčný smích a málo sváru.


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Raškovice 1923 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google