Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tutanchaton = Tutanchamon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tutanchaton = Tutanchamon"— Transkript prezentace:

1 Tutanchaton = Tutanchamon
Mladý faraón z 18. dynastie 1334 – 1325 př. Kr.

2 Tutanchatonova rodina
Otec: Amenhotep IV. = Achnaton Matka: Kija, 2. manželka Achnatona Měl 6 nevlastních sester a 1 bratra, ale nevíme zda to byl vlastní či nevlastní sourozenec

3 Mladý Tutanchaton a jeho dětství
Přišel na svět v době největší náboženské revoluce, kdy jeho otec zavedl uctívání jednoho jediného boha Aton-Ra, boha Slunce. Celé své dětství prožil v jednom městě a to v Amarně, v hlavním městě doby jeho otce.

4 Mladý Tutanchaton a jeho osud
Dva měsíce po smrti jeho staršího bratra Smenchkarea, zemřel i jeho otec Achnaton. A jelikož Tutanchaton byl posledním z mužské linie, musel usednout na trůn již ve svých 10 letech. Před svou korunovací se oženil se svou nevlastní sestrou Anchsenpaaton.

5 Mladý Tutanchaton a jeho korunovace
Korunovace proběhla v egyptských Thébách před Karnackým chrámem a po obřadu mu byly dány symboly moci: berla a cep (faraón byl pastýřem svého lidu a jeho vládcem a pánem). Po korunovaci se oba dva přejmenovali na: Tutanchamon a Anchsenamon, v rámci obnovení starého náboženství (vrátili se k polyteismu).

6 Mladý Tutanchamon a náboženství
Do dvou let se královský dvůr a vláda přesunuly do Théb. Bylo plně obnoveno staré náboženství a tradice minulosti. Bez podpory a bez důvodu k existenci bylo Achnatonovo svaté město opuštěno a jeho bůh klesl do neznáma. Ale jen málokdo se mohl z kněžích vrátit do Théb. Atonovi kněží tedy museli zůstat v Amarně, pokud nekonvertovali. Achnatonovi dvořané by v jakémkoliv jiném městě museli čelit nepřátelství kvůli svému podílu na Achnatonově nenáviděné politice.

7 Achnaton byl označen za kacíře
Achnaton byl označen za kacíře. Méně než 15 let po jeho smrti byly do Amarny poslány skupiny dělníků, aby rozebraly chrámy a jejich kámen použili na jiné stavby. Amarna byla srovnána se zemí. Krátké setkání s Atonem pro Egypt skončilo a monoteismus se do nilského údolí nevrátil ještě 1500 let.

8 Tutanchamon a Anchsenamon
Jejich soužití se změnilo v lásku, jelikož současně spolu prožívali hrůzu z Théb (když do nich jeli poprvé, protože jejich svět do té doby tvořila Amarna). Jelikož tito dva byli poslední z dynastie (o ostatních sourozencích toho moc nevíme) museli zplodit potomka. Jenže bohužel Anchsenamon 2x potratila. Proti zvyklostem dali obě tělíčka mumifikovat. Tutanchamon zemřel bez potomka.

9 Tutanchamonova smrt Fiktivní popis smrti, ale velice blízký pravdě:
V tu osudnou noc usínal Tutanchamon sám, někdo se proplížil do jeho ložnice. Nějak proklouzl strážím. Bylo jim přikázáno dívat se jinam? Král ležel na boku a hlavu mu podpírala alabastrová podhlavnička. Neznámý vrah vytáhl nejspíš egyptské železo, které mělo podobu tvrdého třípalcové kamene připevněného na konci těžké, dvě stopy dlouhé hole. A jím udeřil na lebku krále a po té se vyplížil pryč.

10 Dalšího rána našli sloužící krále v bezvědomí a přivolali vezíra Aje a Anchsenamon. Z chrámu byl přiveden kněz-lékař. Nařídil oholení hlavy faraóna a zvažoval, co dál. Byli možné 3 odpovědi po prozkoumání: 1) Toto je nemoc, kterou budu léčit. – úspěšná léčba 2) Toto je nemoc, se kterou budu bojovat. – nejistý výsledek 3) Toto je nemoc, kterou nelze léčit. – nedá se nic dělat Lékař řekl 3. možnost, protože kdyby řekl 1., dával by naději a u tak významného pacienta by později po jeho smrti mohl být obviněn. Tutanchamon se stal obětí tzv. syndromu slavného pacienta, který se objevuje i dále v dějinách (Abraham Lincoln).

11 Anchsenamon po vyslyšení verdiktu štkala
Anchsenamon po vyslyšení verdiktu štkala. Dále byli přivoláni kouzelníci-léčitelé. Po několika prvních dní panoval optimismus. Faraón se probudil z komatu a mohl jíst. Jedl jídla připravená hlavně z vajec (mají regenerační vlastnosti). Jak se ze dnů stali týdny, faraón zmítající se střídavě v bezvědomí slábl, jeho vidění se rozostřilo a bolest v jeho hlavě se stala nesnesitelnou. Tutanchamon upadl do konečného bezvědomí a jelikož nemohl už přijímat potravu ani pití, zemřel. Anchsenamon se cítila opuštěná. Tento popis je smyšlený, je však založen na dokladech, které přetrvali 3300 let od jeho smrti.

12 Tutanchamon a jeho hrobka
Jelikož Tutanchamon zemřel a nikdo s tím nepočítal, vznikl problém s hrobkou. Ta, kterou nechal stavět ještě za svého života nebyla hotova a během 70 dní, by ji nedokázali dokončit, ale jinde byla již skoro dokončená hrobka. A proto bylo rozhodnuto, že Tutanchamon bude uložen do menší. Proto bylo nutné upravit hrobku pro faraóna.

13 Mumifikování, balzamování a jak tento obřad probíhal
Mumifikace byla primárně fyzickým procesem, ale každý krok balzamování doprovázely náboženské rituály. Nejdůležitějším krokem bylo odstranit z těla vlhkost tak rychle, jak bylo možné. (Bakterie ničí tkáně) Mozek i vnitřní orgány byly obzvlášť vlhké, takže museli být po smrti rychle odstraněny, aby se zabránilo zahnívání… Mozek byl odstraněn pomocí kovového drátku, který se prostrčil nosní dírkou a několikrát se s ním zakroužilo, aby se mozek rozmělnil, a to co vyteklo, vyhodili. Tehdejší balzamovači nevěděli k čemu mozek slouží.

14 Poté byl proveden řez ve spodní levé části břicha a vyňaty ledviny… Tyto orgány byly uloženy do mělkých misek a nechali se vysušit, a takto připravené se vložili do 4 malých zlatých rakví. Připravená na den vzkříšení v příštím životě. Pouze srdce bylo ponecháno na svém místě, aby mu byla zanechána jeho paměť a on mohl přednášet magické formule, jež oživí jeho mrtvolu.

15 I po odstranění mozku i vnitřních orgánů zůstala v měkkých tkání v těle uzamčena vlhkost. Aby ji odstranili, pokryli balzamovači jeho tělo natronem (sloučenina uhličitanu sodného, hydrogenuhličitanu sodného a chloridu sodného – zjednodušeně jedlé sody a soli). Po 35 dnech, kdy tělo odpočívalo v natronu, byla z něj odstraněna téměř všechna voda. Mumie nyní vážila asi 23 kg a byla připravena k zavinutí. Při přikládání jednotlivých obinadel byly předčítány knězem s maskou boha Anupa magické promluvy, jež měli zaručit Tutanchamonovo zachování a vzkříšení. A také zabalili do obinadel více než 150 šperků a amuletů, aby zajistili svému králi nesmrtelnost.

16 Během práce balzamovačů dělali zádušní výbavu různí řemeslníci… Bylo potřeba vyrobit skříňky, nábytek atd… Hlavním závazkem bylo vyrobení vešebtů. Stovky těchto sošek mělo ožít na onom světě a sloužit faraónovi, byly z kamene nebo z dřeva a nesly jeho podobu, měly tvar mumií, podoby boha mrtvých Usira. Tutanchamon měl 413 vešebtů.

17 V určitém okamžiku příprav jeho zádušní výbavy čas vypršel
V určitém okamžiku příprav jeho zádušní výbavy čas vypršel. Uplynulo 70 dnů, práce balzamovačů a všechny rakve byly dokončeny, avšak další rituální předměty nemohly být hotové včas. Proto byla otevřena hrobka jeho bratra Smenchkarea a jeho malé rakve pro uložení vnitřních orgánů byly znovu použity pro Tutanchamona. Před hrobkou byl proveden obřad “Otevírání úst.“ Aby byl Tutanchamon schopen na onom světě dýchat a předříkávat magické formule. Po tomto obřadu bylo tělo Tutanchamona přeneseno do hrobky. Pohřeb skončil hostinou, na které byli všichni oděni do jasně barevných pektorálů z květin a korálků přišitých na papyrusový límec. Po hostině rituálně rozbili nádobí a střepy byly vloženy do velké zásobnice a pohřbeny.

18 Anup = Anubis Bůh mumifikace a pohřebišť. Účastnil se procesu mumifikace, doprovázel mrtvé do podzemní říše a přiváděl k poslednímu soudu. Byl i součástí obřadu "otevírání úst", kterým se umožnil mrtvým nový život na onom světě. Při tomto obřadu se kněz dotýkal různými předměty úst, očí atp. zemřelého (mumie), s cílem oživit jeho smysly na onom světě. Stal se i ochráncem pohřebišť. Často byl zobrazován se šakalí hlavou.


Stáhnout ppt "Tutanchaton = Tutanchamon"

Podobné prezentace


Reklamy Google