Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium Název učebního materiálu: Skladební vztahy - významové Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ0212 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Karla Paclíková Datum vytvoření: 2. 12. 2013 Datum ověření ve výuce: 3. 12. 2013 Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Student chápe principy větné stavby, dokáže objasnit a správně používá termíny větný člen, skladební vztah, skladební dvojice, skladební skupina a v dané větě dokáže rozlišit a pojmenovat významové skladební vztahy. Metodické poznámky:Materiál lze využít jako oporu výkladu nového učiva při frontální výuce, jeho součástí jsou i krátká praktická cvičení, která ověří správné chápání nových pojmů a usnadní jejich upevnění. Možné je materiál využít také k samostatnému opakování studentů před závěrečným shrnutím učiva o větné skladbě.

3 Skladební (syntaktické) vztahy významové

4  skladební (syntaktické) vztahy = vzájemné vztahy (významové i formální), do kterých vstupují větné členy ve větě i ve větném ekvivalentu

5  větný člen = funkce výrazu ve větě

6  skladební dvojice = tvoří ji 2 větné členy, mezi nimiž je formální vztah nadřazenosti, resp. podřízenosti; člen řídící (= formálně nadřazený) ↖ člen závislý (= formálně podřízený) - člen řídící je členem závislým obsahově zpřesňován, doplňován (mimo mluvnickou závislost slovesa na podmětovém jménu) - mimo Př se všechny závislé větné členy nazývají rozvíjející, člen, se kterým se pojí, rozvitý

7  skladební skupina = tvoří ji 2 a více větných členů, které mají stejnou větněčlenskou platnost a jsou formálně rovnocenné – mluvnicky na sobě nezávisí, jsou spojeny souřadně

8 Spielberg, filmový mág z Ohia, vytvořil ve svém Jurském parku příběh o lidském důmyslu a fantazii, ale i chamtivosti. ? skladební dvojice ? skladební skupina

9 Významové skladební vztahy: 1. přisuzování = predikace = významový skladební vztah, ve kterém se děj, jeho výsledek, činnost, stav, vlastnost přisuzuje výrazu ve funkci Po / skutečnosti, kterou nelze podmětem vyjádřit (Prší.) druhy přisuzování: a) vztah Př a Po b) vztah Př ke skutečnosti nemluvnického charakteru - vztah větotvorný

10 2. určování = determinace = významový skladební vztah mezi větným členem, jehož význam je blíže popsán, přiblížen nebo přesněji určen, a větným členem, který takové bližší významové určení realizuje druhy určování: a) předmětové b) příslovečné c) přívlastkové d) doplňkové (Jako režisér dosáhl Spielberg všech svých cílů.)

11 3. přiřaďování = koordinace = významový skladební vztah, do nějž vstupují větné členy, které mluvčí klade vedle sebe jako významově rovnocenné - výrazy v tomto vztahu jsou spojeny souřadně – tvoří skladební skupinu (několikanásobný větný člen) - řidčeji může být přiřaďování mluvnicky vyjádřeno i podřadně (Pavel s Petrem o všem přemýšleli.)

12 4. přistavování = apozice = významový skladební vztah, který spojuje větné členy, jež pojmenovávají různými způsoby tutéž představu - výrazy v tomto vztahu tvoří skladební skupinu

13 druhy přistavování (podle významu): a)zařazující a hodnotící (Karel IV., král český, byl v kontaktu s předním italským humanistou. Loď kotví pod přívozem, u té staré barabizny.) b) konkretizující nebo výčtové (Počasí se změní příští týden, a to pravděpodobně v pátek. Tuto zprávu přinesly některé stanice, např. CNN a BBC.)

14 c) vysvětlující (Hepatitida, tedy infekční žloutenka, je nemocnění člověka a zvířat způsobující zánět jater.) d) opravující (Byl to moc pěkný rybník, vlastně jezírko.)

15 Významové skladební vztahy se uplatňují také -mezi řídícím větným členem a jej rozvíjející vedlejší větou -mezi souřadně spojenými větami (hlavními i vedlejšími).

16 Lendl, známý český tenista, po celou svou kariéru nesmírně, ale marně toužil uspět ve Wimledonu. a)Najdi výrazy, které jsou významově ve vztahu přisuzování. b)Urči skladební dvojici tvořenou výrazy, které jsou významově ve vztahu určování. c)Najdi výrazy, které ve větě tvoří skladební skupinu a významově jsou ve vztahu přiřaďování. d)Najdi výrazy, které ve větě tvoří skladební skupinu a významově jsou ve vztahu přistavování.

17 Čtení knih dnes ustupuje televizi, videu a počítačovým hrám. Které z následujících tvrzení o uvedené větě neplatí? a)Výrazy čtení a ustupuje tvoří skladební dvojici a významově jsou ve vztahu určování. b)Výrazy čtení a ustupuje tvoří v uvedené větě základní skladební dvojici a významově jsou ve vztahu přisuzování. c)Výrazy ve skladební dvojici čtení knih jsou významově ve vztahu určování.

18 d) Výrazy televizi, videu a (počítačovým) hrám tvoří skladební dvojici a významově jsou ve vztahu přistavování. e) Výrazy televizi, videu a (počítačovým) hrám tvoří skladební skupinu a významově jsou ve vztahu přiřazování. f) Výrazy dnes a ustupuje tvoří skladební skupinu a významově jsou ve vztahu určování. g) Výrazy ve skladební dvojici počítačovým hrám jsou významově ve vztahu determinace.

19 Zdroj: archiv autorky


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google