Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Analýza příčin, průběhu a řešení vybraných ozbrojených konfliktů

2 Cíl přednášky Charakterizovat vybranné konflikty, které jsou charakteristické pro poslední dekádu Popsat příčiny, průběh i snahy o řešení konfliktů

3 Historické determinanty Operace Irácká svoboda Vývoj od roku 2003 do současnosti IRÁK: VÝCHODISKA SOUČASNÉ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

4  V roce 1921 byla ustavena monarchie pod vládou Hášimovců (pod britským protektorátem).  3. října 1932 formálně vyhlášena nezávislost iráckého království.  Během II. světové války se země orientuje na Německo, a proto je opětovně vojensky obsazena britskou armádou.  1958 – vytvoření Arabské federace s Jordánskem.  1958 – vojenský převrat, zavraždění krále i regenta, zrušení monarchie, rozpuštění Arabské federace.  Rozhodující politickou silou se stává strana Baas, která se v roce 1963 poprvé dostává k moci. Po jejím svržení se opět dostává k vládě nad Irákem v roce 1968. HISTORICKÉ DETERMINANTY

5  Baas – česky „Socialistická strana arabské obrody“.  Byla založena v dubnu 1940 v Damašku jako arabské sekulární nacionalistické hnutí bojující proti koloniálním mocnostem. Stranu založil syrský křesťan Michel Aflak. Baas funguje jako panarabská strana v Sýrii, kde zastává vedoucí pozici od roku 1963, dále existovala v Iráku (dnes zakázána), v Súdánu, Libanonu, Jemenu, Bahrajnu a v Mauretánii.  Ideologicky Baas kombinuje socialismus, arabský nacionalismus a panarabismus. V roce 1966 se strana z ideologických důvodů rozštěpila: zatímco syrská strana měla blíže k SSSR, irácká větev udržovala nezávislé (centristické) postoje, v omezené míře spolupracovala s USA. Obě strany si ponechaly původní název a udržovaly paralelní struktury v arabském světě.  Baas používá motto: "Jednota, svoboda, socialismus." Jednota symbolizuje sjednocení všech Arabů, svoboda odkazuje na nezávislost a socialismem je myšlena idea arabského socialismu, nikoliv však marxismu. STRANA BAAS

6  1979 – prezidentem Iráku se stává Saddám Husajn.  1980-1988 – irácko-íránská válka (použity chemické zbraně).  1988 – použití chemických zbraní pro Kurdům.  1990 - Irák okupuje Kuvajt.  1990-1991 - Operace „Pouštní štít“ a „Pouštní bouře“.  1991 – potlačení povstání šíitů na jihu Iráku.  Pro roce 1991 se Irák ocitá v mezinárodní izolaci, dochází k ekonomickému úpadku a růstu sociálního napětí ve společnosti.  Po roce 1991 probíhají v Iráku inspekce OSN pátrající pro zbraních hromadného ničení. HISTORICKÉ DETERMINANTY

7  Irák odmítá spolupráci s OSN a ostentativně porušuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 715, 778, 949, 1060, 1115, 1134, 1137, 1205, 1441, zneužívá programu ekonomicko-humanitární spolupráce, znovuvyzbrojuje armádu, otevřeně podporuje palestinské teroristy.  Po 11. září 2001 je Irák obviňován ze spolupráce s Al-Káidou a z držení zbraní hromadného ničení.  20. března 2003 - mezinárodní koalice v čele s USA zahajuje vojenský útok na Irák. Útok se opírá o klauzuli rezoluce RB OSN č. 1441: „Rada bezpečnosti opakovaně varuje Irák, že v případě porušování svých povinností (vyplývajících z rezolucí RB) se vystavuje vážným důsledkům.“ OPERACE IRÁCKÁ SVOBODA

8  George W. Bush: „Naše úsilí je spravedlivé a poslouží světovému míru a mezinárodní bezpečnosti. Naše poslání je jasné: odzbrojit Irák od zbraní hromadného ničení, ukončit podporu terorismu Saddámem Husajnem a osvobodit irácký lid.“  Tony Blair (k úkolu mezinárodní koalice): „…jsou tam proto, aby odstavili Saddáma Husajna od moci a zajistili, že Irák bude odzbrojen a zbaven všech programů vývoje chemických, biologických a jaderných zbraní.“  1. května 2003 – ukončení horké fáze konfliktu.  říjen 2004 – oficiálně ukončeno neúspěšné pátrání pro zbraních hromadného ničení. CÍLE OPERACE IRÁCKÁ SVOBODA

9  První lokální střety s okupačními silami ve Fallúdži, Mosúlu, Tikrítu, Basře.  Vytvořena Prozatímní koaliční správa (CPA).  Rozpuštění ozbrojených sil a restrukturalizace bezpečnostního aparátu.  Zahájeny inspekce OSN.  Zahájeny programy ekonomické obnovy Iráku.  Prosinec 2003 – vytvoření trestního tribunálu pro potrestání představitelů bývalého režimu. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2003

10  Nárůst počtu konfliktů a okupačními silami a jejich rozšiřování (Nadžaf).  Příchod zahraničních bojovníků, zejm. z Al-Káidy (Músá Abú Zarkáví).  Duben – aféra Abú Ghrajb.  28. června 2004 – moc přebírá oktrojovaná Vládní rada (předseda Ajád Alláví).  Přes zhoršování bezpečnostní situace dochází k ekonomickému růstu, podpořenému masivní zahraniční pomocí a zrušením embarga OSN. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2004

11  Leden 2005 – první demokratické volby:  Sjednocená irácká koalice - 48% (šiíté)  Sjednocená kandidátka Kurdistánu - 26% (Kurdové)  Irácká kandidátka - 28% (sekulární hnutí, Alláví)  Sunnitské subjekty volby bojkotovaly a přišly o adekvátní politické zastoupení, nicméně vítězové voleb umožnili sunnitům podílet se na vládě.  15. října 2005 – ve všelidovém referendu je schválen text nové ústavy (zaručuje demokratický systém, práva menšin aj.).  Zahájen soud se Saddámem Husajnem.  15. prosince – parlamentní volby podle nové ústavy. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2005

12  Na základě voleb dochází k obměně politického vedení země:  Džalál Talabání – prezident (Kurd)  Adil Abd al-Mahdí – viceprezident (šíita)  Tárik al-Hašímí – viceprezident (sunnita)  Núrí Málikí – premiér (šíita)  Únor 2006: Sámara - eskalace náboženského násilí – válka mešit.  Narušení operací Al-Káidy, zabití Abú Músá Zarkávího.  Mění se charakter násilí – od přímého střetu s okupačními silami nebo vládními silami k útokům na civilní obyvatelstvo (bombové útoky, sebevražedné útoky).  30. prosince – poprava Saddáma Husajna. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2006

13  Nová americká strategie pro Irák:  1. předávání vedení a odpovědnosti irácké vládě,  2. pomoc iráckým bezpečnostním složkám při ochraně civilního obyvatelstva,  3. izolace extrémistů,  4. vytvoření prostoru pro politická řešení problémů,  5. oživení politického a ekonomického úsilí o obnovu,  6. přizpůsobení strategie regionálnímu kontextu Blízkého a Středního Východu.  Současně dochází k navýšení počtu amerických vojáků a širšímu zapojování iráckých bezpečnostních složek při udržování pořádku. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2007

14  Dochází ke zlepšování a stabilizaci bezpečnostní situace.  Od poloviny roku 2007 dochází k poklesu útoků o 60%.  Dochází k zainteresování bývalých nižších baasistických struktur na stabilní bezpečnostní situaci („Synové Iráku“).  „Sawva“ (probuzení) – aktivní účast sunnitů na zajišťování bezpečnosti sunnitských oblastí.  Irácká vláda přebírá stále větší odpovědnost za bezpečnostní situaci a disponuje již k tomu adekvátním bezpečnostním aparátem. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2007-2008

15  Stahování prvních amerických jednotek.  Uzavřena dohoda o odchodu okupačních vojsk do roku 2011.  Barrack Obama: „Let me say this as plainly as I can: by August 31, 2010, our combat mission in Iraq will end.“ HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2008-2009

16  Historické determinanty  Operace Trvalá svoboda  Vývoj od roku 2001 do současnosti Afghánistán: VÝCHODISKA SOUČASNÉ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

17  Oblast britsko-ruského soupeření v 19. století – Great Game  Durandova linie- demarkační linie mezi Afghánistánem a Britskou Indií (1893) vymezuje současnou afghánsko-pákistánskou hranici a rozděluje paštunská kmenová území  Afghánistán získává uznání nezávislosti od Velké Británie po tzv. třetí anglo- afghánské válce v roce 1919  Pokus o modernizaci tradiční společnosti ústí v odpor kmenových vůdců a změnu vlády  Vláda rodinného klanu Záhir šáha 1933-1973: nejdelší období stability v Afghánistánu  1973 – premiér Dáúd Khan organizuje státní převrat – vyhlášena Afghánská republika – boj s opozicí  1978 Státní převrat –Lidová demokratická strana Afghánistánu (PDPA) se dostává k moci  Modernizace společnosti : sekulární vláda, rovnoprávnost žen atd.- odpor ve venkovských oblastech HISTORICKÉ DETERMINANTY

18  Do roku 1992 existence centrální vlády (prezident Nadžibuláh a ALA)  Po pádu Nadžibuláha: spory mezi islamistickými skupinami, boj nové vlády (Severní aliance) s paštunskými kmeny, faktická anarchie  Nový ozbrojený konflikt: v roce 1994 10 tis. obětí jen v Kábulu  Taliban : vznik 1994- radikální náboženská skupina s podporou pákistánských tajných služeb  Taliban v roce 1996 obsazuje Kábul a vyhlašuje islamistický stát  V roce 2000 kontroluje 95% území Afghánistánu a poskytuje zázemí pro al-Kaidu  Po 11/9 2001 Taliban odmítá vydat Usámu bin Ládina HISTORICKÉ DETERMINANTY

19  2001 – operace ke zničení Al-Kaidy a teroristických základen v Afghánistánu  CIA, US Army special forces a letectvo podporují ofenzívu Severní aliance (Uzbekové, Tádžikové) proti Talibanu  úspěšná operace má za následek, že se k Severní alianci přidává řada lokálních kmenových bojůvek (warlords)  2002 Hamid Karzai jmenován dočasným prezidentem- etnický Paštun ze stejného klanu, který podporoval královskou rodinu  2003 přijata ústava, Afghánistán vyhlášen islámskou republikou  2004 shromáždění klanových vůdců - velké shromáždění - potvrzena ústava  2006 - sílí intenzita odporu: nový Taliban zahajuje rozsáhlé teroristické a guerillové akce vůči zahraničním silám (Enduring Freedom, ISAF) a domácí státní správě Operace Enduring Freedom

20  2008 – aplikace nových strategií COIN  po 2008 – rozšiřování pole působnosti rekonstrukčních týmů a management afghánské administrativy  po 2010 – důraz na afghanizaci konfliktu, tj. vpředání větší odpovědnosti za bezpečnost a stabilitu regionu místním silám  2013/2014 - stahování spojeneckých sil z regionu, předávání odpovědnosti na místní úroveň Operace Enduring Freedom

21 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Analýza příčin, průběhu a řešení vybraných ozbrojených konfliktů


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google