Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Romantismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Romantismus."— Transkript prezentace:

1 Romantismus

2 klasicismus romantismus rozum řád symetrie inspirace v antice
v popoředí společnost normy romantismus cit svoboda bizardnost inspirace v středověku (gotika) v popředí jedinec nespoutanost

3 kolébkou romantismu je Anglie (poč. 19.st.)
šíření do celé Evropy

4 ARCHITEKTURA

5 historismus studoval a napodoboval středovéké slohy (hl. gotiku)
byly uznány jejich technické i umělecké přednosti v počátcích romantismus velice proměnlivý sloh v 2. pol. 19. stol. - soustřeďuje se na gotiku → novogotika → romantismus minulostí (památky romantické a pseudogotické asi laik těžko odliší)

6 Historizující slohy 2. pol. 19. st. - poč. 20. stol.
novogotika, novorománský sloh, novorenesanční, novobarokní přístup vědečtější a systematičtější – i restaurátorká činnost (x romantismus – nechává se volně inspirovat historickými slohy, gotikou) pseudohistorické památky – líbí se nám – ale doklad tvůrčí stagnace purismus – tendence spojená s restaurováním středověkých památek vznik ideálního slohového prototypu snaha vnutit všem druhům staveb dostavby stavby zcela nové často setřena jedinečnost památek a napácháno více škody než užitku

7 Romantická novogotická architektura
tupé zakončení věží, nárožních věžiček (obvykle mnohobokých) se zubatým cimbuřím (vliv anglické gotiky) válcovité, hrotitě zastřešené věže a strmé střechy (vliv Francie) Památky: parlament v Budapešti parlament v Londýně katedrála v Edinburghu staroanglická venkovská sídla

8 Parlament v Budapešti

9 Parlament v Londýně

10

11 Katedrála v Edinburghu

12 Přírodní krajinářský park
využívá přirozených přírodních vlastností rostlé zeleně doplňováno drobnou architekturou skleníky, altány, rozhledny, umělé zříceniny, jeskyně (hl. novogotická, klasicistní a orientální forma) Památky: městský park Central Park Bolognský lesík park v Lednici (minaret) Veltrusy Krásný Dvůr

13 Central Park v New Yorku

14

15

16

17

18 Bolognský lesík u Paříže

19

20 Lednice - Janův hrad

21 Janův hrad

22 Obelisk (Lednice) Minaret (Lednice)

23 Veltrusy

24 Krásný Dvůr Čínský pavilon Goethův pavilon Obelisk Gloriet Panův templ

25 Krásný Dvůr novogotický templ

26 Historismy u nás veřejné stavby (muzea, divadla, školy, kostely, atp.)
parky zámky přestavby i stavby zcela nové

27 Hrádek u Nechanic

28 Hluboká

29 Konopiště Kokořín

30 Schwarzenbergská hrobka

31 1344 Karel IV. , pokládá základní kámen ke katedrále sv
1344 Karel IV., pokládá základní kámen ke katedrále sv. Víta v souvislosti povýšení pražského biskupství na arcibiskupství hl. architekt Matyáš z Arrasu, později Petr Parléř Z průčelí (věže 80 m) a 20. st. podle projektu Josefa Mockera († 1899) převzal vedení Kamil Hilbert v září 1929 byla dokončena dostavba katedrály u příležitosti tisíciletí zavraždění svatého Václava na výzdobě Z části katedrály se podílela řada význačných umělců – František Kysela, Max Švabinský, Alfons Mucha, Karel Svolinský, Otakar Španiel a další Crám sv. Víta

32 Karlštejn středověký hrad
základní kámen Karlem IV. kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, později zde byly uchovávány české korunovační klenoty v roce 1886 zahájil Josef Mocker přestavbu v duchu tzv. purismu, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu. Výsledky této přestavby byly kritizovány již na začátku 20. století, s odstupem času jsou však hodnoceny jako projev své doby

33

34 Neorenesanční budovy Národní divadlo veřejné budovy školy Rudolfinum

35 Národní muzeum

36 Národní muzeum

37 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

38 SOCHAŘSTVÍ dlouho pod vlivem klasicismu
umělci se podrobují dobovému vkusu

39 Sochařství u nás Josef a Emanuel Maxovi Václav Levý
sochy na Karlově mostě Václav Levý obří hlavy u Liběchova, Blaník

40 Václav Levý (1820 - 1870) významný český sochař 19. st.
samouk, zprvu dřevořezby, později sochy obří hlavy ve skalách poblíž Liběchova ( na zámku jako kuchař) odešel do Říma monumentálními sochy návrat do Prahy; zde se stal mj. učitelem J. V. Myslbeka

41 MALÍŘSTVÍ

42 náměty: středověké dějiny soudobé události dramatičnost, děj vyhrocen do maxima, barvy dotvářejí atmosféru krajinomalba neklidná krajina, nevšední, tajuplná, dramatická, zjitřená romantické malířství se postupně více sbližuje s přírodou, spěje tak k věcnosti – k realismu hlavní představitelé: Eugéne Delacroix Theodore Gericault William Blake Caspar David Friedrich

43 Eugéne Delacreoix největší romantický malíř
důraz na vzrušení, bezprostřednost, vroucnost a fantazii výtvarný styl je dynamický, barvitý a díky své dramatičnosti působí silně na city diplomatické cesty do Maroka a Alžírska – okouzlen barevností, zvyky, oděvy atd. - náměty jeho obrazů Krveprolití na Chiu reakce na povraždění Řeků Turky Svoboda vedoucí lid na barikády Eugéne Delacreoix

44 Svoboda vede lid na barikády

45

46 Dívka sedící na hřbitově

47 Theodor Gericault extatické napětí kompozice vzbuzující silné emoce
Pod vlivem politických událostí vytváří svá první nesmrtelná díla tvořící již přechod od neoklasicismu k romantismu řadu portrétů duševně nemocných v psychiatrické léčebně (oleje i grafika) malířem koní a bláznů Dva lvi

48 Důstojník gardového jezdectva

49 klasicistní vyobrazení
kolorování chladné romantické vyobrazení malba dramatické

50 Vor Medúzy ztroskotání fregaty Medúse
po dlouhé plavbě na voru se zachránilo (bez jídla a pití) pouze 10 lidí kreslil nejdřív mrtvoly, dokonce model voru

51 Vor Medúzy Dramaticky znázorňující skutečný příběh katastrofy lodě Medúza, která se roku 1816 potopila a cestující, kterých se zachránilo 147, byli opuštěni posádkou lodě a vydání bez jídla i pití napospas moři a podnebí. Po 2 týdnech plavby, během kterých se vyskytly i případy kanibalismu se zachránilo 15 pološílených lidí (dalších 5 zahynulo na palubě lodi Argus, která je zachránila). Příhoda, která měla velikou odezvu veřejnosti i politickou dohru, je na plátně podána s takovou drásavostí a smyslem pro tragiku, že dílo vyvolalo na Pařížském salonu roku společenský skandál.

52

53 William Blake angl. malíř a spisovatel
mysticismus, imaginace, nadpřirozeno vizionářský charakter (tvrdil, že pracuje z podnětu nadpřirozených sil) vyjádření složitých myšlenek originální techniky (iluminovaný tisk, monotyp) největší zjev tehdejší doby oceněn až ve 20.st.

54 Francisco Goya ( ) 3. květen 1808 (Poprava v La Mondoa)

55 Caspar David Friedrich (1774 - 1840)
německý malíř a kreslíř krajinomalba moře, lodě, zimní krajiny, ledové, pusté, smutné, zadumané i motivy z Čech (Česká krajina s Milešovkou)

56 Křídové útesy na Rujáně

57

58 Malířství u nás Antonín Mánes Josef Navrátil Josef Mánes Adolf Kosárek
August Piepenhagen Bedřich Havránek Julius Mařák

59 Antonín Mánes (1784 - 1843) český malíř, kreslíř a ilustrátor
cyklus 12 obrazů Český rok profesorem krajinomalby se na AVU od klasicistní "ideální krajiny" (Krajina se zříceninou Gaia Maria) pozvolna přešel k lyrickému romantismu s výraznými realistickými prvky Pohled na Pražský hrad z východní strany, Krajina s oráčem, kolem 1825; Hrad Okoř, 1827; Krajina s Křivoklátem a Kokořínem v bouři, 1834; Kokořín v bouři, 1839). Právě touto svou orientací položil základy české realistické krajinomalby, nesvázané akademickým rukopisem živá barevnost a snaha po vystižení atmosféry

60

61 Pohled na Pražský hrad od východu

62 Josef Navrátil (1798 - 1865) vodopád
nástěnné malby z raného období zdobí dodnes různé objekty v Praze (včetně Pražského hradu) a zámky v Liběchově, Ploskovicích, Zákupech, Jirnech (s jeho známým Alpským pokojem) a jinde Jeho věhlas rostl, předseda Jednoty výtvarných umělců částečně ochrnul na následky záchvatu mrtvice, přestal malovat, dožil v chudobě vynikající krajiny, zátiší, figurálními malby a jejich skici v jeho obrazech dochází k míšení nejrůznějších stylů, ve skicách se dostává až na pokraj impresionismu vodopád

63 Krajina se zříceninou

64 Lesní krajina s děvčetem

65 Zátiší s ovocem Zátiší s melounem

66 Josef Mánes (1820 - 1871) český malíř a ilustrátor
významný představitel romantismu vynikající krajinář a malíř ženských aktů rodina Mánesů otec Antonín Mánes (profesor krajinomalby na pražské malířské Akademii) strýc Václav Mánes (na AVU 2x prozatímním ředitelem) bratr Quido Mánes – malíř (zátiší) sestra Amálie – nadaná malířka, zasvětila svůj život starosti o své sourozence, vyučovala malbu

67 Pod chalupou

68 Josefina reminiscence na renesanční benátskou malbu
jeden z Mánesových nejkrásnějších portrétů různé názory na to, kdo stál modelem k tomuto portrétu: benátská herečka projíždějící Prahou podobizna Františky Šťovíčkové (služebné u Mánesů, se kterou měl Josef nemanželskou dceru Josefinu) fiktivní portrét – ideál mánesovské krásy

69 Červené paraplíčko zachycení světla a barevných odrazů
předznamenává blížící se impresionismus v obrazech Monetových

70 Švadlenka velmi moderní malba – lehká a vzdušná (připomíná pastel)
námět: chudá dívka šije šaty pro bohatou nevěstu X vzhledem k obrazu Panny Marie Karlovarské (ochránkyně budoucích matek) a interiéru odkazuje na nešťastný osud Mánesova přítele malíře A. Kosárka, ktarý se tou dobou žení, stává se otcem a vzápětí umírá na TBC

71 Kroje cesty na Slovácko, na Hanou

72 rostliny, ornamenty

73 Medailony na staroměstském orloji
červen

74

75 Adolf Kosárek (1830 - 1859) český malíř pocházel z chudých poměrů
Studoval u Maxe Haushofera na AVU v Praze cesty po Bavorsku, Alpách, Rujáně hl. motivem: česká krajina od romantické pojetí krajinomalby přechod postupně k realismu v 29 letech zemřel na tuberkulózu

76

77 August Piepenhagen (1791-1868)
vyučený knoflíkář malíř - krajinář

78

79 Bedřich Havránek (1821 - 1899) český malíř, představitel manýrismu
patřil k oblíbeným malířům rakouského arcivévody a cestovatele Ludvíka Salvátora Toskánského, pro kterého zpracovával obrazový doprovod jeho knih Pražské ghetto

80 Čertovka, Kampa

81 Julius Mařák (1832 – 1899) český malíř – krajinář, kreslíř a grafik
intimní lesní interiér od romantismu k realismu v plenéru skvělé uhly, lepty, nejen studie, ale samostatné dílo pro Národní divadlo: slavná místa českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atp.)

82

83

84 Vyšehrad

85 Použitá literatura Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Macková, O.: Josef Mánes. Odeon, Praha 1970 Největší malíři, život, inspirace a dílo. Eaglemoss International 2000 Wikipedie Internet jako zdroj obrázků


Stáhnout ppt "Romantismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google