Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » » Elsyst Engineering Digitalizace a nástroje pro podporu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » » Elsyst Engineering Digitalizace a nástroje pro podporu."— Transkript prezentace:

1 Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Elsyst Engineering Digitalizace a nástroje pro podporu digitalizace v knihovnách Jiří Herman jherman@ee.czjherman@ee.cz

2 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Elsyst Engineering »Historie firmy »Technologická orientace »Produkty a služby »Zákazníci a referenční projekty »Spolupráce s knihovnami

3 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Realizace programu VISK7 pro Národní knihovnu ČR Pořízení mikrofilmú z papírových dokumentů Digitalizaci na moderních zařízeních s použitím nejnovějších technologií. Úpravy digitalizovaných dokumentů Vytvoření metadat. Generování digitální podoby publikací pro zpřístupňování.

4 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Organizace Národní knihovna Praha Městská knihovna Praha Knihovna muzea družstevnictví Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Krajské muzeum Cheb Moravská galerie Brno Knihovna filmového ústavu Státní technická knihovna

5 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Zpracovávané tituly

6 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Služby pro knihovny »Přímá digitalizace z originálů »Mikrografické zpracování – snímkování na mikrografická media »Digitalizace z mikrografických medií »Pořizování metadat podle bibliografických standardů »Příprava digitalizovaných dokumentů pro publikační systémy (Kramerius), CD/DVD –Sirius LIB reader) »Budování digitálního archivu »Zpracování originálů a příprava k dlouhodobému uložení

7 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Technologie »Specializovaná pracoviště –Pracoviště digitalizace Plošné produkční skenery do formátu A3 Ploché skenery do A1/barva Planetární skenery Mikrofilmové skenery pro hromadné skenování mikrografických medií –Pracoviště pořizování metadat Linka pro hromadné zpracování digitalizovaných dokumentů –Úpravy digitalizovaných dokumentů –Vytěžování dat (OCR, analýza obsahu poloautomatické generování metadat podle externě definovaných DTD) –Finalizace obsahu pro zpřístupnění v publikačních systémech »Export v XML »Generování nezávislých paměťových medií

8 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Team »Team pracovníků vyškolených ve spolupráci s Českou národní knihovnou »Vítěz výběrového řízení NK »Prověření prací na rozsáhlých digitalizačních zakázkách (NK, ABN Amro, Masarykova univerzita, Union banka) »Technická podpora vlastní skupinou programátorů a techniků »Rozsáhlá spolupráce se specialisty v oblasti metodiky a se standardizačními autoritami Manager

9 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Team

10 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Technické vybavení »Mikrofilmové skenery »Planetární skenery »Velkoformátové ploché skenery »Mikrografické zpracování v kooperaci s dalšími partnery »Optimální využití technických prostředků

11 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Digitalizační system Atlas Planetární skener do formátu A2, barva

12 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Velkoplošný skener Plochý skener do formátu A1 – barva Skenování bez pohybu skenované předlohy

13 Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Software Sirius – podpora tvorby metadat Původní software z vývoje EE Podpora standardů (XML, DTD, XSD) Spolupráce s knihovními systémy Trvalý rozvoj ve spolupráci s uživateli (NK, KAV) Škálovatelná aplikace pro všechny velikosti knihoven

14 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Architektura systému Sirius »Kompletní řešení pro digitalizaci a publikování dokumentů v běžné praxi –Existující standardy –Vzniká nebo v minulosti vzniklo množství dokumentů, které jsou digitalizovány (mikrofilmy, papíry) »Řada organizací se vybavuje hw pro digitalizaci »Existující sw řeší pouze dílčí úlohy a jsou cenově náročné »Řešení racionalizace a podpora procesu

15 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Hlavní rysy systému Sirius »Jednoduchá implementace struktury metadat –Standardní popis metadatových struktur v DTD nebo schematech –Různé definice pro různé okruhy publikací Periodika, rukopisy, monografie,.. muzejní objekty …………. »Odstranění nedostatků dosud používaných postupů více různých programových nástrojů malá automatizace procesu složitá administrativa vysoká pracnost minimální možnosti kontroly kvality »Zpřístupnění dokumentů v systému Sirius a v systémech kompatibilních na úrovni výměnného formátu XML (Kramerius)

16 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Racionalizace procesu tvorby metadat »Automatická tvorba struktur metadat podle DTD, XSD Otevřená pro všechny nové struktury Vytvoření interní databázové struktury »Maximálně automatizovaná podpora pro úpravu skenovaných dokumentů – zpracování obrazu, vyrovnání, ořezy Parametrické nastavení Možnost ručních korekcí Kontrola kvality »Automatizovaná podpora tvorby metadat Čtení vybraných informací z dokumentů přímo do struktury metadat Logické kontroly Vedení operátora –Povinné informace –Opravy zjištěných logických chyb »Workflow – řízení zakázek, dávkové zpracování

17 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Další vlastnosti systému Sirius »Schopnost definovaného vstupu digitalizovaných dokumentů z externích zdrojů nebo přímé řízení skenerů »Export v XML / Import z XML »Zpřístupnění v digitálním archivu systému Sirius »Systém se stále vyvíjí podle zkušeností z praktického provozu v NK a KAV »Interface pro komunikaci s knihovním systémem (bude)

18 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Sirius - workflow průběhu zakázky

19 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Příprava dokumentů k digitalizaci »Fyzická příprava dokumentů »Kontrola úplnosti »Vytvoření nebo doplnění doprovodné dokumentace –Bibliografické údaje –Údaje, které popisují fyzický stav dokumentu

20 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Pořízení základních bibliografických informací, kontrola kvality »Vložení popisných informací do systému –Online pomocí některého klienta systému Sirius –Importem ze souboru »Založení zakázky v systému Sirius –ID zakázky –Vazba mezi ID zakázky a popisnými informacemi »Administrace příslušného typu metadat v systému –Pro každý typ dokumentů je třeba vytvořit odpovídající strukturu indexů v databázi podle (ne databázi) podle příslušného DTD (např. jiná struktura je pro periodika a jiná pro rukopisy) –Může kompletně pokrývat strukturu DTD nebo jeho podmnožinu nebo rozšíření proti standardu

21 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Předání publikace na skenovací pracoviště »Fyzické předání na skenovací pracoviště –Zakázkový list –Volitelně popisné údaje k zakázce

22 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Digitalizace (skenování) »Online –Skenování pod přímou kontrolou klienta Sirius (TWAIN) »Offline –Skenování pod kontrolou externího skenovacího software, který dodává hotové image »Doplnění popisných informací –Informace o skenování

23 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Převzetí do systému Sirius »Naskenované dokumenty jsou přebírány do vstupních dávek skenovací linky –Automaticky přes skenovací rozhraní monitorováním složek –Ručně Ze složky ve filesystému Z pořadače Sirius

24 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Analýza a úprava naskenovaných dokumentů »Automatizovaná analýza a předzpracování dokumentu »Automatizované rozdělení skenů na jednotlivé stránky »Automatické vyhledání okrajů a ořezání dokumentů s možností ruční korekce »Automatizovaná paginace, přečtení reálných čísel stran, rozpoznaných titulních stran, rozdělení na jednotlivá čísla »Zónové čtení do indexů »Logické kontroly »Indikace logických chyb

25 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Ruční doplnění metadat na jednotlivých úrovních »Korekce indikovaných chyb »Ruční doplnění chybějících metadat

26 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Uvolnění zakázky do digitálního archivu »Ukončení zpracování ve skenovací lince »Uvolnění do digitálního archivu po jednotlivých dávkách

27 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Práce s uvolněnými dokumenty v systému Sirius »Uživatelská práva »Vyhledávání »Zobrazování a editace »Ocr a export do jiných formátů »Úpravy metadat i vlastních dokumentů »Vkládání a další opravy chyb »Tlustý a tenký klient

28 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Exportování vybraných publikací do XML »Výběr dokumentů pro Export »Export do XML pro předávání podle standardu definovaného v DTD »Sirius Lib reader – sw pro práci s digitalizovanými dokumenty ze systému Sirius – je na mediích spolu s Dokumenty a metadaty

29 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz

30 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz Spolupráce Adresa pro knihovny: http://www.ee.cz/vip/index.htm

31 DokumentServis Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » ee@ee.cz » www.ee.cz


Stáhnout ppt "Brněnská 10, 682 01 Vyškov » tel.: +420 517 334 070-2 » fax: +420 517 334 071 » » Elsyst Engineering Digitalizace a nástroje pro podporu."

Podobné prezentace


Reklamy Google