Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : Doba předbělohorská Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na dobu předbělohorskou – nástup Habsburků na český trůn v roce 1526. Zabývá se náboženskými problémy té doby, stavovskou společností, zaměřuje se na dobu vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Habsburského. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Raný novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: 1. září 2011

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol. Didaktis, 2008.

4 V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Ferdinand I. Habsburský se stal uherským králem a rakouským arcivévodou, roku 1556 německým králem a 1558 římskoněmecký císařem. Ve střední Evropě vytvořil významné soustátí; to téměř dvě století muselo na východní hranici čelit Osmanské říši. Za Rudolfa II. Habsburského se Praha stala nejen hlavním městem říše, ale i centrem vědy a umění. Rozpory mezi panovníkem a českými stavy vyústily v české stavovské povstání. České stavy 1619 zvolily králem rýnského falckraběte Fridricha V. Falckého. Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 bylo povstání poraženo; vládu v Čechách získali opět Habsburkové.

5 Suleyman I. turecký sultán Ludvík Jagellonský český a uherský král Moháčská katastrofa http://www.google.cz/imgres?q=ludv%C 3%ADk+jagellonsk%C3%BD&hl=cs&bi w=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tb nid=qVKvrXpjpbjYJM:&imgrefurl=http: //historieckadoba.blog.cz/0911/ludvik- jagellonsky-kral-kteremu-zivot-prilis- utikal&docid=W4k- BGF3jzaKzM&imgurl=http://nd02.jxs.cz /059/047/51cc8e34a0_56942295_o2.jpg& w=441&h=599&ei=HCTmT4_PEMjUtA ae85WfAQ&zoom=1 http://www.google.cz/i mgres?q=suleiman+I.& hl=cs&gbv=2&biw=12 80&bih=766&tbm=isc h&tbnid=lay4OVPd- nKFOM:&imgrefurl=ht tp://www.nndb.com/pe ople/916/000092640/& docid=MJKlF7PNuxGc WM&imgurl=http://w ww.nndb.com/people/9 16/000092640/suleima n-i-2- sized.jpg&w=250&h=3 71&ei=mCTmT8HfCN DWsgb6h8ioAQ&zoo m=1&iact=hc&vpx=36 2&vpy=165&dur=4016 &hovh=274&hovw=18 4&tx=110&ty=134&si g=10443000965074472 7929&page=1&tbnh=1 32&tbnw=87&start=0 &ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78 http://www.google.cz/imgres?q=bitva+u+moh%C3%A1%C4%8De&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Y-7ZBsNjPUhFwM:&imgrefurl=http://history-if.blog.cz/1103/cesky-stat-jagellonci&docid=0S-rztnv2eh75M&imgurl=http://nd04.jxs.cz/023/767/b534f57cc0_74649932_o2.jpg&w=350&h=323&ei=-CTmT7PnBpDWsgbhtOmlAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=415&dur=157&hovh=216&hovw=234&tx=80&ty=93&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=130&tbnw=143&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:12,s:0,i:107

6 Mapa českého státu v době nástupu Habsburků - Encyklopedie Diderot http://www.google.cz/imgres?q=n%C3%A1stup+habsburk%C5%AF-mapa&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=9yLKrTfAFMYfiM:&imgrefurl=http://www.ucenischalupou1.chytrak.cz/1_13.htm&docid=NevNeTFJVjae7M&imgurl=http://www.ucenischalupou1.chytrak.cz/soubory/mapa_cechy_16_17_stol.gif&w=484&h=392&ei=WSXmT5CpMc7AtAaPrpzYAQ&zoom=1

7 Vídeňské smlouvy 1515 Ludvík Jagellonský + Marie Habsburská Ferdinand I. Habsburský + Anna Jagellonská http://www.google.cz/imgres?q=Marie+Habsbursk%C3%A1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=7 66&tbm=isch&tbnid=s67hMDxPT_wgLM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Habs bursk%25C3%25A1&docid=YmOzqc8iBd4aNM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/thumb/2/2c/HMaria2.jpg/180px-HMaria2.jpg&w=180&h=257&ei=xCXmT_- XDcvGtAbxpOzfAQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=ferdinand+I.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&gbv =2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=8JPzjr06lZ4quM:&imgrefurl=http:// www.panovnici.cz/ferdinand-I- habsbursky&docid=HpxJJLr3ZGuIJM&imgurl=http://img.panovnici.cz/foto/ferd inand-I-habsbursky/ferdinand-I- habsbursky.jpg&w=120&h=180&ei=NibmT_PYOcjktQb449ikAQ&zoom=1&ia ct=hc&vpx=406&vpy=209&dur=297&hovh=144&hovw=96&tx=108&ty=110& sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=135&tbnw=90&start=0&ndsp=34 &ved=1t:429,r:2,s:0,i:89 http://www.google.cz/imgres?q=anna+jagellonsk%C3%A1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=tlSUrQbjgHmlYM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Jagellonsk%25C3%25A1&docid=aHyCWcsSdQNVNM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Annajagiello.jpg/200px-Annajagiello.jpg&w=200&h=284&ei=8ybmT7vABcTPsgah_9i2AQ&zoom=1

8 Česká předbělohorská společnost - stavovská stavovský stát státní zřízení,ve kterém se na zákonné, výkonné a soudní moci rozhodující měrou podílejí stavové ČechyMoravaLužiceSlezsko privilegované stavyneprivilegované stavypanovník páni = vyšší šlechta rytíři = nižší šlechta (zemané) = vladykové měšťané královských měst poddaní

9 Zemské sněmy  Ve vnitropolitických záležitostech nemohl vládnout panovník neomezeně = absolutisticky =,ale musel se o moc dělit se stavy (STAVOVSKÁ MONARCHIE).  Zástupci stavů se scházeli na zemském sněmu (nebyli voleni). Úkol:  povolovat králi vybírání daní (berni)  právo volit krále http://www.google.cz/i mgres?q=pra%C5%B Esk%C3%BD+hrad- sn%C4%9Bmovna&hl =cs&biw=1280&bih= 766&gbv=2&tbm=isc h&tbnid=Rsr8O0mT8 H0CHM:&imgrefurl= http://itras.cz/stary- kralovsky- palac/galerie/8349/&d ocid=A7eTztUsCNR MgM&imgurl=http://i tras.cz/fotogalerie/star y-kralovsky- palac/velke/stara- snemovna- 001.jpg&w=640&h=4 28&ei=pBDmT- _mLJDSsgbxr4jTAQ &zoom=1

10 Ferdinand I. Habsburský  zvolen českým králem na základě svobodné volby stavů v říjnu 1526 ve Vladislavské sále  24. října korunován v Chrámu Sv. Víta  16. 12. 1526 zvolen v Prešpurku uherským králem  1531 korunován i řím. – něm. císařem http://www.google.cz/imgres?q=pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad&sta rt=105&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Lapi _jHBLI5TGM:&imgrefurl=http://www.amber- trail.cz/cz/sindex3.php%3Fkateg%3D4%26akc%3Dkateg&docid=s14 eOq6jLVQvkM&imgurl=http://www.amber- trail.cz/cz/fotky/cile/6.jpg&w=585&h=392&ei=3ifmT7CNN4vGtAb G- rTiAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=912&vpy=442&dur=1578&hovh=18 4&hovw=274&tx=132&ty=144&sig=104430009650744727929&pag e=5&tbnh=130&tbnw=174&ndsp=28&ved=1t:429,r:21,s:105,i:158 http://www.google.cz/imgres?q=vladislavsk%C3%BD+s%C3%A1l&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=KufxJiVJMv7NdM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav sk%25C3%25BD_s%25C3%25A1l&docid=ZLeMC8Z3WPV3PM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Vladislav-Saal_Prager_Burg.jpg/260px-Vladislav- Saal_Prager_Burg.jpg&w=260&h=347&ei=dCjmT8PSM47usgaKodmPAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=117&dur=5343&hovh=259&hovw=194&tx=115&ty=145&sig=104430009650744 727929&page=1&tbnh=138&tbnw=103&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72

11 Náboženské poměry  Česká předbělohorská společnost byla rozdělena:  politicky na stavy  nábožensky (od 1436 – basilejská kompaktáta)  katolická  kališnická (utrakvistická) Postupně vznikaly další nekatolické církve.  luterství (sev. Čechy, Lužice, Slezsko – převážně kde žilo něm. obyv.)  kalvínství (málo)  Jednota bratrská (stoupenci – čeští bratři) - navazovala na myšlenky Petra Chelčického (asi 1390-asi 1460)  rovnost všech lidí  nehromadit majetek  neprotivit se násilí, ale trpělivě jej snášet http://www.google.cz/imgres?q=petr+chel%C4%8Dick%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=awQixwO3LNdnoM:&imgrefurl=http://www.chelcicko-lhenicko.cz/index.php%3Fcat%3Dturist_zaj%26p%3Dchelcice%26lang%3Dcz&docid=QCIcc7HRqRFFkM&imgurl=http://chelcicko-lhenicko.cz/pages/turism/img/chelcice_pomnik_big.jpg&w=333&h=500&ei=BCnmT8nJJcTZtAachaCyAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=400&vpy=112&dur=969&hovh=275&hovw=183&tx=116&ty=170&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=144&tbnw=96&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75

12  habáni = novokřtěnci (přicházeli z Německa, usazení na j. Moravě a z. Slovensku)  znovu křtili dospělé  společné vlastnictví (Haus haben = společně vlastniti majetek)  prosluli výrobou keramiky = habánská keramika (fajáns) http://www.google.cz/imgres?q=hab%C3%A1nsk%C3%A1+keramika&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=e0Nhzgls6C36zM:&imgrefurl=http://zebry.cz/cmelakasvet.cz/index.php%3Fs%3Dm%26paged%3D84&docid=9_8NG2hscpjhEM&imgurl=http://zebry.cz/cmelakasvet.cz/wp-content/obrazky/2007/h1-kveten/tu-10-habani-1.jpg&w=530&h=817&ei=UynmT7SnFYzitQbJk9znAQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=hab%C3%A1nsk%C3%A1+keramika&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=h89xJv4Nrwmm7M:&imgrefurl=http://matama.blog.cz/0902/habanska-keramika&docid=Y0lK827Otp7w6M&imgurl=http://nd01.jxs.cz/578/333/c6af8d7772_40803705_o2.jpg&w=500&h=344&ei=9ynmT_joH8nvsgb9vbSUAQ&zoom=1

13  Židé  stáli mimo rámec křesťanské společnosti  usazovali se v Evropě od konce 15. století (vypuzeni ze Španělska)  pražské Židovské Město – Josefov (nejvýznamnější)  trpěli častými pogromy http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3%A9&h l=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Xz QeRY3j- yk2uM:&imgrefurl=http://neviditelnypes.lidovky.cz/izrae l-konzumace-ctyr-druhu-kobylek-povolena-fom- /p_zahranici.asp%3Fc%3DA080104_210418_p_zahranici _wag&docid=Eftabey- lZ8ztM&imgurl=http://i.lidovky.cz/pes/08/011/pcl/WAG 202fe5_Izrael_43.jpg&w=300&h=225&ei=iSrmT4TXM5 HIswbzv729AQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3% A9&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch &tbnid=aegKb_fXac78nM:&imgrefurl=http://lavoisi n.blog.cz/1106/historie-tuniska- zide&docid=yjWm_Hp02oTNOM&imgurl=http://nd 04.jxs.cz/339/552/9a62cacb47_77057797_o2.jpg&w =408&h=326&ei=iSrmT4TXM5HIswbzv729AQ&z oom=1 http://www.google.cz/imgres? q=pra%C5%BEsk%C3%BD+ %C5%BEidovsk%C3%BD+h %C5%99bitov&hl=cs&biw=1 280&bih=766&gbv=2&tbm=i sch&tbnid=jKefBhnjTQZGR M:&imgrefurl=http://travelasi st.vachta.cz/index.php%3Flan %3Dcs%26right%3Dkarta%2 6action%3Ddetail%26id%3D9 5&docid=H_mT5ECkcyy- lM&imgurl=http://travelasist. vachta.cz/webfiles/karty/mest o/praha/zidovske_mesto.jpg& w=580&h=400&ei=bCvmT5T sFc7Nsgb1pLG0AQ&zoom=1

14 Rekatolizace Úkol:  zabránit šíření reformace – 1556 do Prahy uveden řád Tovaryšstvo Ježíšovo (zakl. šp. řeholník Ignác z Loyoly) - hl. prostředkem rekatolizace bylo šíření vzdělání (nenásilné převádění lidí na katolickou víru) = nejvýznamnější kolejí = pražské Klementinum http://www.google.cz/imgres?q=jezuit%C3%A9&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SqAqu1zUwGj9pM:&imgrefurl=http://www.quido.cz/historie/historie_484.html&docid=t- Prlm7mqIybHM&imgurl=http://www.quido.cz/historie/obrazky/484/2.JPG&w=400&h=300&ei=RyzmT_2SMYXStAbtwOzTAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=616&vpy=454&dur=2859&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=143&sig=104430009650744727 929&page=1&tbnh=135&tbnw=181&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:24,s:0,i:146 http://www.google.cz/imgres?q=ign%C3%A1c+z+loyoly&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FTgF6Od543YV3M:&imgrefurl=http://www.frantiskanskemisie.cz/modlitby/&docid=BFP84PTZDDsBUM&imgurl=http://www.frantiskanskemisie.cz/image/page/modlitba-9.jpg&w=290&h=250&ei=tizmT-X6N8bctAan6YXrAQ&zoom=1

15 Maxmilián II. Habsburský (1564 – 76)  za jeho vlády vzrůstala netolerantnost a nesnášenlivost =====  stavové se snaží prosadit svůj náboženský program tzv. Českou konfesi (vyznání víry) - nikdo nesměl být nucen k určité víře - v ČK zaručená náboženská tolerance mezi příslušníky jednotlivých vyznání R. 1575 stavové Českou konfesi předložili na zemskou sněmu jako podmínku přijetí jeho syna Rudolfa za čes. krále. Maxmilián za těchto okolností souhlasil, ale ČK potvrdil pouze ústně!!!!!!, NE PÍSEMNĚ!!!! = náboženská otázka zůstává nedořešena. http://www.google.cz/imgres?q=maxmili%C3%A1n+II.+Habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=40Zd-YqZkj6nGM:&imgrefurl=http://www.osobnostimat.estranky.cz/fotoalbum/maxmilian-ii.-habsbursky-1527/1.html&docid=kqhPrI8c82igcM&imgurl=http://www.osobnostimat.estranky.cz/img/mid/56/1.jpg&w=362&h=460&ei=Oi7mT_vZBIWMswbv2LGQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=738&vpy=122&dur=1094&hovh=253&hovw=199&tx=139&ty=157&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=143&tbnw=107&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:5,s:0,i:86

16 Téma: Doba předbělohorská - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google