Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Období pravěku Klíčová slova Doba kamenná, bronzová, železná Pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad, samostatná práce Stupeň a typ vzdělání II. stupeň základní školy Potřebný čas 1 vyučovací hodina Velikost 1, 85 MB Zdroje Viz Literatura

2 Dějepis 6. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12
Období pravěku Dějepis 6. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12

3 Rozdělení pravěku Doba kamenná ( př. n. l. ‒ 2200 př. n. l. nebo později) Starší doba kamenná, paleolit ( př. n. l. ‒ 8000 př. n. l.) Nejstarší paleolit ( př. n. l. ‒ př. n. l.) Starý paleolit ( př. n. l. ‒ př. n. l.) Střední paleolit ( př. n. l. ‒ př. n. l.) Mladý paleolit ( př. n. l. ‒ př. n. l.) Pozdní paleolit ( př. n. l. ‒ př. n. l.) Střední doba kamenná, mezolit (8000 př. n. l. ‒ místy 3000 př. n. l.) Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě 9000 př. n. l., ve střední Evropě 5500 př. n. l. ‒ 4000 př. n. l. a déle) Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4000 př. n. l. ‒ na Blízkém východě 3500 př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.) Doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.) Starší doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 1600 př. n. l.) Střední doba bronzová (1600 př. n. l. ‒ 1250 př. n. l.) Mladší doba bronzová (1250 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.) Doba železná (750 př. n. l. ‒ 0) Starší doba železná, doba halštatská (750 př. n. l. ‒ 450 př. n. l.) Mladší doba železná, doba laténská (450 př. n. l. ‒ 0) Doba římská ve Střední Evropě (0 ‒ 400 n. l.) Doba stěhování národů (5. století n. l. ‒ 6. století n. l.)

4 Doba kamenná cca 3 miliony let př.n.l. – 4. tisíciletí př.n.l.
doba pravěku, kdy lidé využívali kámen k výrobě nástrojů : dále vybrušované hroty k oštěpům a šípům, škrabky na zpracování kůží a potravin pazourek Pěstní klín hrot

5 Doba kamenná se dále dělí na:
Starší doba kamenná - paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.) Střední doba kamenná - mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.) Mladší doba kamenná - neolit (cca do př. n. l.) Pozdní doba kamenná - eneolit (doba měděná - chalkolit, na Předním východě cca do 3500 př. n. l.)

6 Starší doba kamenná část Evropy je ještě pokryta ledovci
tlupy žijí v jeskyních- na stěnách malby pravěkých zvířat způsob obživy- lov zvěře v okolí vodních toků, sběr plodů, semen, rostlin objev- oheň- zdroj světla, tepla, příprava pokrmů,ochrana před zvěří uchování potravin- lepená keramika (neznali ještě hrnčířský kruh)

7 Střední doba kamenná před lety- klimatické změny- tání ledovců (klima podobné současnému- geologická současnost- holocén) změna vegetace i druhového složení zvěře (ubývání velkých savců) přesouvání lidských rodů na sever

8 Mladší doba kamenná obživa- chov a primitivní zemědělství-tvorba ploch k obdělávání rozvoj keramiky budování stálejších obydlí formou rodových obydlí, nacházela se v chráněných polohách, nebo byla tvořena tzv. dlouhými domy po vyčerpání reprodukčních schopností půdy docházelo k opakovanému stěhování

9 Pozdní doba kamenná pro toto období je typický značný přesun rodů za obživou při obdělávání půdy-uplatňování předchůdce dnešní orby- rozrývání půdy pomocí dřevěného háku dělba práce- různé postavení lidí v rámci rodového společenství vzrůstá úloha muže pec

10 Doba bronzová domestikace zvířat- kachna, kočka, slepice
vyrábění bronzových nástrojů a šperků platidlem byla hřivna (bronzové tyčky) postup odlévání kovu- ztracená forma Ztracená forma

11 Kultury doby bronzové u nás
Únětická př.n.l., keramika- únětický koflík Mohylová př.n.l., stavení mohyl pro mrtvé, odlišné pochovávání žen (se šperky) a mužů (se zbraněmi) Největší pravěká mohyla Silbury Hill v Anglii, měří 40m a je o 2000 let starší než egyptské pyramidy

12 typické je oteplení podnebí, nárůst obyvatel a prodloužení jejich věku
Kultura popelnicových polí př.n.l., název odvozen od způsobu pohřbívání: zpopelnění, vložení do urny (keramická nádoba- popelnice) , otvor ve spodu typické je oteplení podnebí, nárůst obyvatel a prodloužení jejich věku Hradiště Vladař u Žlutic

13 Doba železná užívání železa k výrobě zbraní a nástrojů- usnadnění práce v zemědělství, větší výnosy, zlepšení řemeslné výroby Starší doba železná- halštatská- podle města Hallstatt, kde byly nalezeny solné doly, naleziště s hroby, různé druhy kultur-mohylová,… nejvýznamnější nález- železný býček nalezen v CHKO Moravský kras v Býčí skále Portál Býčí skály

14 Mladší doba železná-laténská
první etnická skupina v Evropě i u nás byli Keltové- stavba oppid,polyteistické náboženství, uctívání zvířat, kmenové svazky území dnešního Česka žil kmen Bójů- z toho označení českých zemí Bohemia obydlí bronzový náramek

15 Metodické poznámky Prezentace je určena žákům 6. ročníku základní školy. Je pojata jako opakování probraného učiva z látky na téma Období pravěku. Cílem je zajímavou formou- obrázky procvičit znalosti žáků z tohoto tématu, nebo získání znalostí nových. Žáci se seznámí s probíraným učivem.

16 Literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=pazourek&pbx=1&oq=pazourek&aq=f&aqi=g1& aql=&gs_sm=e&gs_upl=41439l42949l14l43209l8l7l0l4l4l0l137l396l0.3l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=p%C4%9Bstn%C3%AD+kl%C3%ADn&pbx=1&o q=p%C4%9Bstn%C3%AD+kl%C3%ADn&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18585l32351l16l32629l10l10l0l7l7l0l220l400l1.1.1l3l0&bav=on.2,or .r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=star%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1 &pbx=1&oq=star%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1880l7572l1l7818l21l21l1l14l14l0l242l1158l0.4.2 l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=st%C5%99edn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A 1&pbx=1&oq=st%C5%99edn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=243851l244897l3l245174l6l6l0l0l0l2l244l1124l 0.4.2l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=mlad%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A 1&pbx=1&oq=mlad%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=563849l564938l5l565202l6l6l0l0l0l2l184l904l0. 6l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=pozdn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&pbx=1 &oq=pozdn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=29535l30570l10l30975l6l6l0l0l0l2l196l1049l0.6l6l0&bav=on.2,or .r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 s_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=+doba+bronzov%C3%A1+odl%C3%A9v%C3%A1 n%C3%AD+ztracen%C3%A1+forma&pbx=1&oq=+doba+bronzov%C3%A1+odl%C3%A9v%C3%A1n%C3%AD+ztracen%C3%A1+forma&aq=f&aqi=&a ql=&gs_sm=e&gs_upl=2671l6022l16l6250l17l17l0l16l0l0l161l161l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654

17 http://images. google. com/search
ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%C3%BAn%C4%9Btick %C3%BD+kofl%C3%ADk&pbx=1&oq=%C3%BAn%C4%9Btick%C3%BD+kofl%C3%ADk&a q=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=198471l202417l18l202663l15l15l0l12l12l0l227l525l0.2. 1l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=doba+%C5%BEelezn%C 3%A1&pbx=1&oq=doba+%C5%BEelezn%C3%A1&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl= l430170l26l430431l12l10l0l5l5l0l270l961l0.4.1l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747 e61e6acd85a&biw=1280&bih=654 ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl= l l0l l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=doba+lat%C3%A9nsk%C 3%A1&pbx=1&oq=doba+lat%C3%A9nsk%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl= l540500l28l540781l13l13l0l6l6l0l274l1437l0.2.5l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747 e61e6acd85a&biw=1280&bih=654


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google