Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ SÍŤ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ K. Šperlink J. Švejcar INOVACE 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ SÍŤ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ K. Šperlink J. Švejcar INOVACE 2005."— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ SÍŤ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ K. Šperlink J. Švejcar INOVACE 2005

2 CENTRUM VÝZKUMU NOVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ vzniklo jako součást České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) s cílem vytvořit účinnou podporu výzkumu a vývoje v oblasti materiálů a technologií. Centrum spojuje významnou část institucí materiálového výzkumu na univerzitách, ústavech AV ČR a organizacích z výrobního sektoru. Činnost Centra se soustřeďuje zejména na informační podporu materiálového výzkumu a vývoje, společné projekty a konzultace.

3 Centrum výzkumu nových materiálů a technologií ČR vzniklo na základě projektu stejného názvu, řešeného v období 07/93 – 12/93 jako součást (dílčí projekt) projektu „Informační centrum pro malé a střední podniky“ v rámci programu „Technologie pro malé a střední podniky“. Dne 17. února 1994 podepsalo 12 zakládajících členů Centra Smlouvu o zřízení Centra.

4 Zakládající členové Centra: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská, Ostrava Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství F. Píška, Vysoké učení technické, Brno Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Praha Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Inovační technologické centrum – Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR, Brno Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd ČR, Praha Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, Praha Státní výzkumný ústav materiálů a.s., Praha Vojenský technický ústav 070, Brno VÚHŽ a.s., Dobrá Výzkumný a zkušební letecký ústav o.s., Praha – Letňany

5 V souladu se Statutem Centra byli na základě žádosti postupně do Centra přijati další členové: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Praha České vysoké učení technické, Kloknerův ústav, Praha Škoda Výzkum,s.r.o., Plzeň Západočeská univerzita, Plzeň COMTES FHT,s.r.o., Plzeň Technická univerzita, FS, Liberec Fyzikální ústav AV ČR Praha Vítkovice, výzkum a vývoj, s.r.o., Ostrava České vysoké učení technické, FJFI, Praha V současné době má Rada Centra 19 členů.

6 Ze Statutu Centra: Centrum je součástí ČSNMT. Centrum není právnickou osobou ve smyslu zákona. Členové Centra jsou kolektivními členy ČSNMT. Nejvyšším orgánem Centra je jednání Rady Centra. Rada Centra je tvořena zástupci jednotlivých členských pracovišť Centra, kteří byli pověřeni vedoucími představiteli těchto pracovišť. Centrum zastupuje a mezi jednáními řídí pětičlenné předsednictvo Centra. V předsednictvu by měla být zastoupena vysokoškolská pracoviště, pracoviště Akademie věd a pracoviště podnikového výzkumu.

7 Účel a cíle Centra: Činnost Centra je zaměřena zejména na: a)Informační podporu výzkumných a studijních programů a projektů pracovišť a vysokých škol vytvářením a zpřístupňováním databází o pracovištích výzkumu a vývoje. b)Poradenskou a konzultační činnost pro výzkumná pracoviště i uživatelskou sféru. c)Navazování a rozvíjení kontaktů výzkumných a vývojových pracovišť, včetně vysokých škol s uživatelskou sférou (průmyslem, službami). Centrum je součástí infrastruktury výzkumu a vývoje v ČR. Účelem zřízení a cílem činnosti Centra je všestranná podpora výzkumu nových materiálů a technologií.

8 d)Zkušebnictví na základě akreditace, školící a rekvalifikační činnost. e)Poradenskou a koordinační činnost pro příslušné orgány státní správy při přípravě základních dokumentů týkajících se výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií i systému výzkumu a vývoje v ČR jako celku. f)Navazování a rozvíjení kontaktů se zahraničními institucemi obdobného typu jako Centrum. g)Informační a zprostředkovatelskou pomoc českým i zahraničním subjektům při navazování kontaktů.

9 Výběr z hlavních aktivit Centra: a) Společné grantové projekty (výběr z desítek podaných a zčásti i realizovaných národních i mezinárodních) grantových projektů: Perspektivní biokompatibilní strukturní materiály GA 106/95/0359, (prvý projekt Centra, řešený 6-ti jeho členy, zodp. řešitel prof.Švejcar) Surface Engineering, GA ČR 106/97/S008 (zodp. řešitel prof. Švejcar, 7 pracovišť Centra) Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií v ČR, (program INFRA 2, LB 98269, zodp.řešitel prof. Švejcar, 13! členů Centra) Centrum leteckého a kosmického výzkumu, zodp. řešitel Prof.A.Píštěk (FSI VUT Brno), tři pracoviště Centra

10 Jednou z časově i věcně nejnáročnějších aktivit Centra byla příprava projektu „Možnosti a potřeba materiálového výzkumu v ČR“ (v r. 1965). Zúčastnili se všichni členové Centra v pěti pracovních skupinách. Projekt se bohužel nepodařilo prosadit. Členové Centra se významně podíleli na přípravě Národního programu výzkumu. b)Projekty pro státní správu:

11 V současné době probíhá komplexní přepracování databáze. c) Zpracování publikace „Materiálový výzkum v České republice“ (T.Prnka a kol., vydáno koncem r. 1996). Publikace má 140 stran v české verzi, 121 stran v anglické verzi. V souvislosti s ní byla zpracována databáze pracovišť materiálového výzkumu. Databáze obsahuje základní významné informace o 39-ti pracovištích v ČR (personálie, kontakty, přístrojové vybavení, výzkumné zaměření aj.) a byla jednak zapracována do výše uvedené publikace, jednak je k dispozici na web ČSNMT (a Centra) http://csnmt.fme.vutbr.cz

12 Vypracování přehledu časopisů, odebíraných členy Centra a nejvýznamnějších knih v knihovnách těchto pracovišť. Organizace, příp. spolupráce na organizaci řady konferencí (JUNIORMAT, JUNIOREUROMAT, EUROMAT, METAL). Příprava feasibility study (prášková metalurgie) pro a.s. Žďas. d) Jiné aktivity

13 Centrum se na mezinárodní úrovni prezentovalo již krátce po svém vzniku, v roce 1994 na konferenci EUROMAT a generálním shromáždění FEMS (Balaton). Aktivity Centra na mezinárodním poli se nejvýznamněji zúročovaly v letošním roce, kdy jsme byli pozváni k účasti na vytvoření evropské sítě center materiálového výzkumu (European Network of Materials Research Centres). Inaugurační míting se konal 4. září v Praze, před zahájením konference EUROMAT. e) Mezinárodní aktivity centra:

14 European Network of Materials Research Centres (ENMat) President: Prof. Paul Kiekens, Centre for Materials Science and Engineering (CMSE) Representative of the Czech Republic - Centre for Research and Development of Materials and Technologies

15 Founded in 2005 as a network of European countries with a limitation of 2 or max 3 members per country. Up to now 9 countries are involved: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Italy, Netherland, Spain and UK. Partner (Research Centre, University, …) must have multidisciplinary character of research. European Network of Materials Research Centres

16 Mission of the Network To encourage and strengthen the creation of knowledge, the dissemination of results and the beneficial use in materials science & technology To be the leading network for materials based innovations for students, researchers, enginneers and industry in Europe European Network of Materials Research Centres

17 Objectives To create a responsive, flexible, innovative, agile and adaptive network of leading European Materials Research Centres. To facilitate co-operation in interdisciplinary research, development and training amongst members - from fundamental research to innovative application.

18 European Network of Materials Research Centres To encourage student and staff mobility and networking amongst members and invited or co- operating partners. To promote the activities and achievements of the members on a European and global stage. To facilitate partnerships amongst members and temporary partners with materials related industries. To invigorate Science, Engineering and Technology (SET) outreach through the Network.

19 European Network of Materials Research Centres To identify challenges and opportunities in SET and best practice. To identify the needs of industry, in particular SMEs, in Europe and implement targeted co- operation by seeking high added value for clients/partners/sponsors. To respect the highest ethical recommendations to promote Sustainable Development and to overcome barriers hindering creativity.

20 European Network of Materials Research Centres Activities Make a survey of the expertise/competences and the research infrastructure of the members in order to facilitate the development of joint reseach projects. Organise exploratory meetings to develop a joint strategy for reseach projects to be submitted to the EC.

21 European Network of Materials Research Centres Establish working groups concening different research topics to prepare joint projects, publish joint publications on research results, etc. Organise a wide variety of meterials-related events (summer schools, PhD courses, thematic seminars, technical meetings, workshops, …) and co-operate in other activities with appropriate research groups, organisations and European and national Government and Regional funding bodies.

22 European Network of Materials Research Centres Stimulate the development or the establishment of a joint European Master in Materials Science and Engineering. Create a dedicated website for the EU Network with links to all partner. Production and distribution of promotion materials for the EU Network of Materials Research Centres.

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ SÍŤ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ K. Šperlink J. Švejcar INOVACE 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google