Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ona obvykle píše dopisy ráno. She usually writes letters in the morning.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ona obvykle píše dopisy ráno. She usually writes letters in the morning."— Transkript prezentace:

1 Ona obvykle píše dopisy ráno. She usually writes letters in the morning.

2 My nepíšeme dopisy. We don't write letters.

3 Proč píšeš ten dopis? Why are you writing the letter?

4 Nikdy nepíšu dopisy. I never write letters.

5 Píše teď dopis? Is he writing a letter now?

6 Nikdy nepíšeš dopisy večer, proč píšeš nějaký zrovna teď? You never write letters in the evening, why are you writing one now?

7 Proč nepíše dopisy doma? Why doesn't he write letters at home?

8 Oni píší dopisy často. They often write letters.

9 Napiš ten dopis. Write that letter.

10 Nepiš ten dopis. Don't write that letter.

11 Nepišme dopisy. Let's not write letters.

12 John nepíše dopisy ale Marie ano. John doesn't write letters, but Mary does.

13 Nemám moc času. I don't have much time.

14 Budete mít čas zítra? Are you going to have time tomorrow?

15 Zítra nebudu mít čas. I am not going to have time tomorrow.

16 Kdy budete mít čas? When are you going to have time?

17 Proč nemá vaše matka čas? Why doesn't your mother have time?

18 Máš trochu volného času? Do you have some free time?

19 Budeme mít čas odpoledne. We will have time in the afternoon.

20 Proč nebudou mít čas ráno? Why won't they have time in the morning?

21 Obávám se, že nebudu mít čas. I'm afraid I won't have time.

22 Kdy přineseš tu knihu? When are you going to bring that book?

23 Proč tu knihu nepřineseš? Why won't you bring that book?

24 Přinesu ji zítra. I'll bring it tomorrow.

25 Co teď neseš? What are you bringing now?

26 Nenos tu knihu. Don't bring that book.

27 Přiveď Johna sebou. Bring John with you.

28 Kdy přivedeš Marii? When will you bring Mary?

29 Koho přivádí teď Petr do restaurace? Who is Peter bringing to the restaurant?

30 Co přináší ten číšník? What is the waiter bringing?

31 Uvař trochu čaje. Make some tea.

32 Kdy jsi vařil čaj? When did you make tea?

33 Kdo vařil čaj? Who made tea?

34 Ona teď vaří čaj. She's making tea.

35 Nevař čaj. Don't make tea.

36 Chci uvařit čaj. I want to make tea.

37 Uvaříme čaj ráno. We are going to make tea in the morning.

38 Ty často vaříš čaj, že? You make tea often, don't you?

39 Oni nikdy nevaří čaj. They never make tea.

40 Uvařme čaj. Let's make tea.

41 Kdo uvaří zítra čaj? Who's going to make tea tomorrow?

42 Oni uvařili čaj před chvílí, že? They made tea a while ago, didn't they?

43 Ona zatím neuvařila čaj, že? She hasn't made tea, has she?

44 Kdy jste přišel? When did you come?

45 Proč jste přišel? Why did you come?

46 Kdy přijdete zítra? When are you going to come tomorrow?

47 Už Petr přišel? Has Peter come yet?

48 Ne, ještě nepřišel. No, he hasn't come yet.

49 Marie teď přichází. Mary's coming.

50 Nemohl jsem přijít. I couldn't come.

51 Proč jste nemohl přijít? Why couldn't you come?

52 Já můžu přijít, ale on ne. I can come, but he can't.

53 Musel jsem přijít včera. I had to come yesterday.

54 Ona nemusela přijít. She didn't have to come.

55 Už jste si stěžoval? Have you complained yet?

56 Proč jste si stěžoval? Why did you complain?

57 Nestěžujte si. Don't complain.

58 Chtěl bych si stěžovat. I would like to complain.

59 Měl bych si stěžovat? Should I complain?

60 Často si stěžuje. He often complains.

61 Včera si nestěžoval. He didn't complain yesterday.

62 On si teď také nestěžuje. He's not complaining, either.

63 Stěžoval bych si. I would complain.

64 Nestěžujme si. Let's not complain.

65 Nevolej mě. Don't call me.

66 Proč jsi mě nezavolal? Why didn't you call me?

67 Kdy mě zavoláš? When are you going to call me?

68 Pokud zavolám zítra... If I call tomorrow...

69 Kdybyste zavolal včera... If you had called yesterday...

70 Nemohl jsem zavolat. I couldn't call.

71 Voláte ještě? Are you still calling?

72 Musel bych volat zítra. I would have to call tomorrow.

73 Chtěl bych volat ráno. I would like to call in the morning.

74 Budete volat, že? You will call, won't you?

75 Volal celý den. He was calling all day.

76 Už jste volal? Have you called yet?

77 Ještě jsem nevolal. I haven't called yet.

78 Jak dlouho už voláš? How long have you been calling?

79 Dal mi to. He gave it to me.

80 Proč ti to nedal? Why didn't he give it to you?

81 Nemohl mi to dát. He couldn't give it to me.

82 Ještě mi to nedal. He hasn't given it to me yet.

83 Kdy mi to dáš? When will you give it to me?

84 Mám mu to dát? Should I give it to him?

85 Až jí to dáš... When you give it to her...

86 Už jsem jim to dal. I have given it to them.

87 Děkuji Vám, že jste mi to dal. Thank you for giving it to me.

88 Navrhuji, abychom jí to dali. I suggest we give it to her.

89 Kdy jim to chcete dát? When are you going to give it to them?

90 Kdyby mi to dal... If he gave it to me...

91 Chci, aby mi to dal. I want him to give it to me.

92 Připravil ses už? Have you gotten ready yet?

93 Kdy se připravíš? When will you get ready?

94 Připravil bych se... I would get ready...

95 Mám se připravit teď? Should I get ready now?

96 Chce, abych se připravil. He wants me to get ready.

97 Tady se nemůžu připravit. I can't get ready here.

98 Musel jsem se připravit hned. I had to get ready right away.

99 Řekl, že se už připravil. He said he had gotten ready.

100 Kdyby ses teď připravil... If you got ready now...

101 On se teď připravuje. He's getting ready now.

102 Kdo to připravil? Who got it ready?

103 Proč ses nepřipravil? Why didn't you get ready?

104 Řekl mi, že se připraví. He told me he would get ready.

105 Kdy jste odešel? When did you leave?

106 Proč ještě neodešel? Why hasn't he left yet?

107 Kdy odchází? When is he leaving?

108 Nechci, aby odešel. I don't want him to leave.

109 Kdyby teď odešel... If he left now...

110 Kdyby tehdy odešel... If he had left...

111 Musím odejít. I have to leave.

112 Musel jsem odejít. I had to leave.

113 Kdy budeš muset odejít? When will you have to leave?

114 Nebudu moci odejít. I won't be able to leave.


Stáhnout ppt "Ona obvykle píše dopisy ráno. She usually writes letters in the morning."

Podobné prezentace


Reklamy Google