Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Španělsko v 16.století Nizozemská revoluce Dagmar Zemanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Španělsko v 16.století Nizozemská revoluce Dagmar Zemanová."— Transkript prezentace:

1 Španělsko v 16.století Nizozemská revoluce Dagmar Zemanová

2 Španělsko Který mocný rod vládl ve Španělsku od počátku 16. století? Jak se propojily dějiny Španělska a českých zemí? Zdroj: ?uselang=cs ?uselang=cs

3 Španělsko  Vládne dynastie Habsburků Vládne současně ve střední Evropě Císař Maxmilián I. a jeho rodina

4 Ve kterých zemích vládli Habsburkové? Zdroj:

5 Vláda Habsburků  rakouské země české země Uhry italské državy Španělsko Nizozemí Zdroj:

6 Španělští Habsburkové  Karel V. ( ) 1519 se stává římským císařem Jaké problémy v té době prožívala Svatá říše římská? Který německý učenec vystoupil se svým učením? Zdroj:

7 Katolíci X protestanti  Karel měl spory s německými protestanty – šmalkaldská válka ( ) – vítězná pro katolíky Jaký vliv měla válka na české země? Zdroj:

8 Absolutismus  panovník vládl sám zrušil výsady šlechty a svobody měst čelil vzpourám – tvrdě potlačil vysoké náklady na dvůr a na války – vysoké daně neoblíbený na konci života unaven a vyčerpán – vzdal se moci a odešel do kláštera Zdroj: ado_in_Google_Earth.jpg ado_in_Google_Earth.jpg

9 Filip II.  1527 – 1598 syn Karla V. vládl ve Španělsku a Nizozemí – rozdělily se větve španělských a rakouských Habsburků čtyřikrát ženat – všechny manželky přežil 2. manželka – Marie Tudorovna Čí dcerou byla Marie Tudorovna? Kde vládla? Jakou měla přezdívku? Zdroj: sba_Anguissola_-_002.jpg sba_Anguissola_-_002.jpg

10 Filip II.  3. manželka – francouzská princezna Alžběta z Valois původně zaslíbena jeho synovi Karlovi chtěl otce ze msty zabít (duševně nemocný) uvězněn – později zemřel ve vězení hladem (protestní hladovka) Proč mnoho Habsburků trpělo duševními poruchami? Zdroj: Karel Španělský

11 Revoluce v Nizozemí  17 samostatných států – provincie od r.1516 – vláda španělských Habsburků bohatá a vyspělá oblast rozvinuté zemědělství, vyspělá řemesla, bohatá města, manufaktury zpracování látek (vlna z Anglie), šperky Zdroj: etherlands_by_Alexis-Marie_Gochet.png&filetimestamp= etherlands_by_Alexis-Marie_Gochet.png&filetimestamp=

12 Revoluce v Nizozemí  spory mezi Nizozemci a Španěly absolutismus X svobody šlechty a měst katolicismus X protestantismus vysoké daně – odpor vzpoury proti Španělům Zdroj: mp= mp=

13 Nizozemská revoluce  1566 – protikatolické povstání potlačil krutý vévoda z Alby teror a pronásledování nenávist ještě více vzrostla v čele povstalců šlechtic Vilém Oranžský Zdroj: bor:Detail_of_a_portrait_of_Fern ando_Alvarez_de_Toledo_by_An tonio_Moro.jpeg bor:Detail_of_a_portrait_of_Fern ando_Alvarez_de_Toledo_by_An tonio_Moro.jpeg Vévoda z Alby

14 Dobová karikatura vévody z Alby Co má vyjadřovat?

15 Nizozemská revoluce  1572 – celonárodní povstání partyzánský způsob boje – gézové („žebráci“) – posměšné označení od Španělů lesní a námořní gézové napadali Španěly ze zálohy prokopali hráze – voda zatopila vojsko Zdroj:

16 Nizozemská revoluce Zdroj:

17 Nizozemská revoluce  pomoc Anglie a francouzských protestantů země se rozdělila na severní provincie – pokračovaly v boji jižní provincie – uznali autoritu španělského krále Zdroj: Vilém Oranžský

18 Nizozemská revoluce  1581 – vyhlášeny samostatné Spojené nizozemské provincie v čele Vilém Oranžský jih – Španělské Nizozemí (dnes Belgie) – vládli nadále Habsburkové Zdroj:

19 Samostatné Nizozemí  boje se Španělskem ještě několik let 1648 – definitivní uznání nezávislosti Nizozemí Který významný politický dokument potvrdil nezávislost Nizozemí? Zdroj: aty_of_Munster,_Gerard_Ter_Borch_%281648%29.jpg?uselang=cs aty_of_Munster,_Gerard_Ter_Borch_%281648%29.jpg?uselang=cs

20 Samostatné Nizozemí  rychlý hospodářský rozkvět textilní průmysl stavba lodí – mořeplavectví námořní obchod bohaté měšťanstvo kalvinismus počátky občanské společnosti Zdroj: Nieuwland_in_Table_Bay,_1762.jpg?uselan g=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anonymous_The_Noord- Nieuwland_in_Table_Bay,_1762.jpg?uselan g=cs

21 Opakování Které země patřily vládnoucímu rodu Habsburků? Co znamená absolutismus? Kdo se mu nejvíce bránil? Kteří panovníci vládli ve Španělsku v 16. století? Kdo byl vévoda z Alby? Proč vypukla revoluce v Nizozemí? Kdo byli gézové? Proč dnes existují samostatné státy Nizozemí a Belgie?


Stáhnout ppt "Španělsko v 16.století Nizozemská revoluce Dagmar Zemanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google