Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnání profilu pacientů s mutovanými a nemutovanými sekvencemi IgVH genu u B-CLL na základě klinických ukazatelů a imunofenotypu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnání profilu pacientů s mutovanými a nemutovanými sekvencemi IgVH genu u B-CLL na základě klinických ukazatelů a imunofenotypu."— Transkript prezentace:

1 Srovnání profilu pacientů s mutovanými a nemutovanými sekvencemi IgVH genu u B-CLL na základě klinických ukazatelů a imunofenotypu.

2 Wróbel M., Bílý M.,Klaricová K., Novosadová L. Peková S *., Starostka D. OKH NsP Havířov, * ÚHKT Praha

3 Sledované vstupní parametry v obou skupinách s mutací a bez mutace IgVH genu věk v době diagnosy, pohlaví klinické stadium dle Raie počet leukocytů hodnota hemoglobinu počet trombocytů počet lymfocytů v % v periferní krvi doubling time lymfocytů infiltrace kostní dřeně v % lymfocytů LD v séru β2 mikroglobulin v séru imunofenotypizace

4 Popis souboru I Celkem sledováno 48 pacientů Věk v době diagnosy 40-79 let. Poměr muži: ženy 35:13 ( 2.7:1 ) Mutovaná sekvence IgVH genu: Mutovaná sekvence IgVH genu: 27 pac. ( 56 % ) Nemutovaná sekvence IgVH genu: Nemutovaná sekvence IgVH genu: 21 pac. ( 44 % )

5 Popis souboru II Popis souboru II celkemskupina s mutací genu skupina bez mutace genu Počet pacientů482721 Průměrný věk v době diagnosy 60.6 let61.3 let59.7 let Muži:ženy35:13 (2.7:1)17:10 (1.7:1)18:3 (6:1) KLINICKÉ STADIUM DLE RAIE 0 22 % 0 % I 58 % 33 % 25 % II 10 % 0 % 10 % III 0 % IV 10 % 2 % 8 %

6 Rozdělení souboru dle jednotlivých rodin IgVH genu IgVH rodinycelkem skupina s mutací genu skupina bez mutace genu VH1 16.6%6.2%10.4% VH2 4% 0% VH3 48%29%19% VH4 16.6%6.2%10.4% VH510.4%6.2%4.2% VH2+VH4 VH2+VH6 2.2% 0%

7 Laboratorní srovnání souboru sledované parametry (průměrné hodnoty a rozmezí) skupina s mutací IgVH genu skupina bez mutace IgVH genu Hemogblobin (g/l) 141.9 (118-179) 135.2 (98-162) Leukocyty ( x 10 9 l) 30.0 (11.2-174) 80.4 (10.5-495) Počet lymfocytů v diferenc. rozpočtu (%) 75.5 % (39-93%) 79.7 % (56-98%) Trombocyty (x10 9 /l) 177.2 (98-271) 165.5 (49-281) Počet lymf. v KD (%) 53.7% (25-89%) 69.3% (36-96%) Doubling time < 6m lymfocytů 6-12m > 12m 3.7% 7.3% 89% 14% 48% 38% LD v séru (2.5-7.7ukat/l) 5.4 3.7% patolog. 6.1 4.7% patolog. β2 mikroglobulin v séru (1010-1730ng/ml) 2512 (1085-6385) 37% pac. norm. hodnoty 3308 (1588-9840) 14% pac. norm. hodnoty

8 Imunofenotypizace souboru I (vyšetřeno na průtokovém cytometru EPICS XL fy Coulter, použity protilátky fy Immunotech) Skore dle Matutes Celkem (%) skupina s mutací IgVH genu skupina bez mutace IgVH genu 3/5 31 % 14 % 17 % 4/5 56 % 31 % 25 % 5/5 13 % 11 % 2 % Skore 2/5, 1/5, 0/5 nezachyceno v našem souboru Hodnocení skore dle Matutes a spol: Hodnotíme 5 znaků, typická B-CLL se skore dle Matutes 5/5 je vyjádřena následovně : pozitivita CD19/CD5, CD23, negativita FMC 7, slabá exprese povrchových Ig, slabá pozitivita či negativita CD79b.

9 Imunofenotypizace souboru II Znaky Skupina s mutací IgVH genu Skupina bez mutace IgVH genu Průměrná hodnota znaku (%) Procento pozit.pac. z celkového počtu Průměrná hodnota znaku (%) Procento pozit.pac. z celkového počtu CD19+/5 +69.7pozit 100% 75.4 pozit. 100% CD20 +64.3pozit 96% 63.3pozit. 90% CD23 +53.9pozit 81% 62.8 pozit 85% FMC7 +5.6negat. 96% 5.0 negat 100% CD79b +28.9 pozit. 40% 27.0 pozit 47% CD38 +10.1pozit 7% 16.9 pozit. 23% převaha κ/λ70% pac. převaha λ/κ30% pac. Za pozitivitu znaku považujeme expresi >30%

10 Imunofenotypizace souboru- rozdělení povrchových imunoglobulinů Typy povrchových Ig Skupina s mutací genu Pozitivita SmIg u 63% pacientů Skupina bez mutace genu Pozitivita SmIg u 95% pacientů IgM52%40% IgM + IgD24%40% IgD12% 5% IgA+IgD-10% IgA12%- IgM+IgG- 5% Za pozitivitu znaku považujeme expresi > 30%. SmIg : povrchové imunoglobuliny

11 Příklad pozitivity znaku CD38 u pacienta s B-CLL (použití trojbarevného značení CD19-FITC/CD5-PE/CD38-PC5 fy Immunotech) patologická populace lymfocytů CD19+CD5+ patologická populace lymfocytů CD5+CD38+ patologická populace lymfocytů CD19+CD38+ populace lymfocytů periferní krve

12 ZÁVĚRY I V našem souboru bylo vyšetřeno 48 pacientů s B-CLL s větší převahou mužů (2.7:1). Při rozdělení do klinického stadia dle Raie ve skupině bez mutace IgVH genu daleko častěji nacházíme pokročilejší stadia onem. (KS II-IV).V jednotlivých rodinách IgVH genu v našem souboru výrazně převažuje rodina VH3. Ve skupině pacientů s nepřítomností mutace IgVH genu byl výrazně vyšší vstupní počet leukocytů (80 vs 30 x 10 9 /l), rovněž zde byla větší infiltrace kostní dřeně lymfocyty (69 vs 53%) oproti skupině s přítomností mutace IgVH genu. Hodnoty hemoglobinu a trombocytů byly srovnatelné v obou skupinách. Rovněž doubling time lymfocytů při dalším sledování ukazuje na kratší zdvojovací čas ve skupině bez mutace IgVH genu. Z biochemických parametrů byla výrazně vyšší hladina β2 mikroglobulinu ve skupině pacientů bez přítomností mutace IgVH genu.

13 ZÁVĚRY II Z pohledu imunofenotypizace prakticky u všech pacientů byla zjištěna typická patolog. populace CD19+/CD5+. Znak FMC7 byl téměř vždy typicky negativní. V zastoupení jednotlivých znaků CD19, CD20, CD5, CD23, FMC7 a CD79b nebyl zaznamenán podstatný rozdíl v obou skupinách. Ve skupině bez mutace IgVH genu byl o něco častěji pozitivní znak CD 38 (23% vs 7%), který je spojen s horší prognosou a nutností dřívější a intenzívnější chemoterapie. Co se týká povrchových imunoglobulinů ve skupině bez mutace, byly častěji pozitivní povrchové Ig (95% vs 63%). Nejčastěji byla nalezena pozitivita povrchového imunoglobulinu IgM a koexprese povrchových imunoglobulinů IgM + IgD. Vyšetření mutace IgVH genu pomáhá odkrýt skupinu těch pacientů s B-CLL, kteří mají pokročilejší stadium onemocnění, horší prognosu a umožňuje vyvodit z těchto nálezů optimální léčebný postup.


Stáhnout ppt "Srovnání profilu pacientů s mutovanými a nemutovanými sekvencemi IgVH genu u B-CLL na základě klinických ukazatelů a imunofenotypu."

Podobné prezentace


Reklamy Google