Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie jako nástroj při hledání zaměstnání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie jako nástroj při hledání zaměstnání"— Transkript prezentace:

1 Typografie jako nástroj při hledání zaměstnání
XII. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Typografie jako nástroj při hledání zaměstnání 2013 Nejde jen o to, co říkáme, záleží také na tom, jak to říkáme. Lektoři: Mgr. Jan Táborský ( Markéta Spilková ( Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!

2 Co je typografie, proč a jak se jí věnovat
Typografie se věnuje grafické úpravě dokumentů. Nehledí na obsah, ale jen na jeho grafické ztvárnění textu. Podceňovat úpravu svých dokumentů je stejné jako podceňovat své oblečení! Přemýšlejme o okrajích stránky, odsazování odstavců, blokové úpravě, řádkování, písmu a rozložení textu na ploše apod. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 2

3 Zásady formálního zpracování dokumentů
Norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory, specializované příručky (např. publikace V. Danča Kapesní průvodce počítačovou typografií), zdroje na internetu. Státní norma a další zdroje Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 3

4 Před vytvářením dokumentu
Před vytvářením dokumentu je dobré mít připraveno jeho základní formátování. Již sám kurzor sděluje informace o písmu a mnoha vlastnostech celého odstavce. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 4

5 Okraje Okraje lze nastavit shora, zdola, zleva i a zprava.
Běžné přednastavení na 2,5 cm je v drtivé většině případů vyhovující. Zvláštní důvody pro rozšíření okrajů: vazba, text v dokumentu menšího rozsahu jen těsně přesahuje jednu stránku. Nastavení okrajů zvláště u delších textů nenechávejte až nakonec. Může dojít k posunům v dokumentu: pozor na hranice stránek, nadpisy, obrázky, grafy, poznámky pod čarou atd.! Okraje 2,5 cm Proč to dělat jako první Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 5

6 Odsazení odstavců, jejich prvního řádku a mezery mezi odstavci
Základní je položení odstavců od levé svislice U osobních dopisů lze první řádky odstavců psát tzv. od zarážky, jsou tedy odsazeny. Obvykle využíváme klávesu TAB nebo tento parametr nastavíme ve „vlastnostech odstavce“. Typografové nabízejí tyto kombinace odsazení prvního řádku odstavce a mezer mezi odstavci: první řádky odstavců mají odsazení a mezi odstavci nejsou mezery, první řádky odsazení nemají a mezery vkládáme. Odsazení se nedělá u nadpisů a oslovení a u odstavců, které po nich bezprostředně následují. I zde jsou možnosti Kde ne? Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 6

7 Zarovnání odstavců Z estetického hlediska je nejlepší bloková úprava.
Bloková úprava a její rizika Z estetického hlediska je nejlepší bloková úprava. Jejím nebezpečím je to, že vede k rozdílně dlouhým mezislovním mezerám na jednotlivých řádcích. Řešení, když mezery vadí: dělení slov, dílčí změna slovosledu, vložení/ubrání slova. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 7

8 Řádkování V obchodních dopisech se nejvíce využívá jednoduchého řádkování (některé firmy ale nařizují řádkování 1,5). U osobních oficiálních dopisů se obvykle používá řádkování 1,5. Pokud máme v textu zařazeny výčty, necháváme u nich často řádkování 1, i když zbývající text ho má větší. Malá změna řádkování nám dává možnost stáhnout obsah dokumentu o několik málo řádků a zařídit, aby na další stranu nevycházel nějaký zbytek textu. Přehledné výčty Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 8

9 Písmo Bezpečnější je vsázet na běžná písma jako Times New Roman, Arial... Pozor při kombinaci více typů písma v jednom dokumentu: ne všechna písma se k sobě hodí. U originálních písem, je důležité zkontrolovat, zda se dají realizovat všechny české hlásky. Kontrolní větou je například Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy (obsahuje všechna česká kritická písmena). Zvýrazňujeme hlavně „vytučňováním“. Běžná je také kurzíva pro odlišení názvů knih a děl a pro zápis přímé řeči. Nejméně vhodné je podtrhávání: zhoršuje čitelnost a je spjato s hypertextovými odkazy („prokliky“). Méně běžná písma Zvýraznění Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 9

10 Písmo Možnosti kombinací Kapitálky Velikost písma Barvy
Nevhodné je podtrhávat tučný text. Tučná kurzíva je přijatelná. Kapitálky jsou jakoby křik v mluvené řeči nebo používání velkých znaků a výrazné mimiky ve znakovém jazyce. Lze je využít pro několik slov, nikdy ne např. pro celý odstavec. Základní velikost písma je velikost 12. Menší písmo užíváme například v tabulkách a grafech. Lze jej zmenšit až na velikost 8. Neužívejte v těsné blízkosti písma s velkým velikostním rozdílem. Případy, kdy se těsně pod řádkem s nadpisem o velikosti 24 objeví poznámka ve velikosti 10, jsou důkazem špatného vkusu. V běžném textu se příliš neužívá barev. Ty nacházejí využití při psaní konceptů, při poznámkování cizích textů apod. Možnosti kombinací Kapitálky Velikost písma Barvy Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 10

11 Rozložení textu na ploše
Není přesně stanoveno, jak daleko od horního okraje by měl text začínat, kritériem je zde estetika. Pomůcka: nalezení optického těžiště stránky (zdroj Dančo, 1995). Text na zcela volné ploše (titulní list) Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 11

12 Hlavičkový papír Estetický efekt Ušetření práce
Textové editory nabízí snadnou výrobu Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 12

13 Psaní adres Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!
Dopisy institucím: název firmy, podniku nebo úřadu a právní formu organizace (a. s., s. r. o. apod.), označení organizační složky a jméno příslušného pracovníka. Dopisy konkrétním osobám: Vážený pan / Vážená paní, titul, jméno a příjmení. Pro psaní adres v dokumentu platí mj. tyto zásady: Jako první se uvádí adresa odesílatele (může být předtištěna v hlavičce dopisního papíru). Následuje adresa adresáta. Obě adresy se píší od levé svislice (výjimkou jsou okénkové obálky: adresu adresáta píšeme vpravo, používá se jednoduché řádkování). Příklad: Vážená paní Ing. Miroslava Koštířová, CSc. Obchodní akademie Dušní   PRAHA 1 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 13

14 Oslovení Za oslovením děláme vždy čárku a následující odstavec začínáme malým písmenem, oslovení tak patří vlastně k první větě textu. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 14

15 Konce řádků Na konci řádku by neměly zůstat neslabičné předložky v, s, z, k. Podle některých se na konci řádku nesmí nechat žádné jednopísmenné slovo, tedy ani a, i, o, u. Náročnější nechtějí nechávat na konci řádků ani jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, že, na, do, od, pod). Na jediný řádek se píšou: předložka a následující slovo, ustálená spojení a zkratky (např. a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l.), zkratky ve spojení s číselnými údaji (např. s., str. 153; č., čís. 5; ČSN 01 6910), zkratky typu tj., tzv., tzn. s výrazem, který po nich následuje, čísla a značky (např. 100 Kč, 10 kg, 16 h, 50 %). Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 15

16 kalendářní data (21. 6. 2004, 11. 11. 2006, 16. ledna 1972),
řadové číslovky psané číslicemi před podstatnými jmény (např. 17. listopad, 5. pluku, 8. kapitola, II. patro), kalendářní data (21. 6. 2004, 11. 11. 2006, 16. ledna 1972), zkratky rodného jména s příjmením (např. Fr. Doležal, M. Nová), zkratky akademických titulů a jmen (např. Ing. Josef Dvořák). Aby zvolený výraz „spadl“ na další řádek, vložte tzv. pevnou mezeru mezi výraz a následující slovo. Uděláte to současným stiskem kláves Ctrl, Shift a mezerníku. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 16

17 Závěrečný pozdrav Píše se jako samostatný odstavec.
Začíná vždy na stejné úrovni jako odstavce předcházející. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 17

18 Podpis Lze umístit i vlevo, častější je to ale vpravo.
Při umístění vlevo se píše jméno a funkce pracovníka zarovnaně od levé svislice. Při umístění vpravo se pod jméno a příjmení píše funkce na střed. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 18

19 Další vybrané pojmy a doporučení
Zásadní zobrazovací funkcí Wordu je tzv. hřebík (¶): umožňuje zobrazit i znaky, které jsou jinak „neviditelné“, jako jsou mezery, konce odstavců, tabelátory, skryté tabulky apod. Víte-li, kde má být určitě konec stránky, využijte příslušnou funkci Wordu. Pro formátování textu do více sloupců je někdy vhodné využívat skryté tabulky (běžná tabulka, u níž se ohraničení nastaví jako „žádné“). Dělení slov je vhodné užívat zvláště při úzkém odstavci a zarovnání textu do bloku. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 19

20 Úkol Na vytištěném dokumentu odhalte alespoň pět prohřešků proti základním typografickým pravidlům. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 20


Stáhnout ppt "Typografie jako nástroj při hledání zaměstnání"

Podobné prezentace


Reklamy Google