Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D.7.358 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Název: Opakování husitských válek. Autor: Mgr. Dita Dudová Anotace: Tento materiál je vhodný k souhrnnému opakování husitství formou soutěže. Rozsah: 30 minut Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point Klíčová slova: bojový vůz, řemdih, prak, Jan Hus, Zikmund Lucemburský, čtyři pražské artikuly, bitva u Domažlic. Ročník: 7. Vzdělávací materiál vytvořen: 18. 4. 2013 Ověření ve výuce Třída: VII. Datum: 9. 5. 2013 Vyučující: Mgr. Dita Dudová

3 Opakování husitských válek

4 ZbraněVýjevy Osobnosti Letopočty Texty 11111 22222 33333 44444 55555 Husitství

5 Zbraně 1 K přepravě i obraně husité využívali ________ _______. bojové vozy

6 Jednou z nejobávanějších husitských zbraní byl ________. Zbraně 2 řemdih

7 Děti bojující v armádě využívali _______. Zbraně 3 prak

8 Mezi palné zbraně používané husity patří _________. tarasnice Zbraně 4

9 ________ byla ruční zbraň, která sloužila i jako odznak moci. palcát Zbraně 5

10 Jakou událost zachycuje tento obraz? první pražská defenestrace Výjevy 1

11 Jakou událost zachycuje tento obraz? Výjevy 2 upálení Jana Husa

12 Jakou husitskou bitvu připomíná tato infotabule? Výjevy 3 bitva u Sudoměře

13 Výjevy 4 Tento obraz zachycuje bitvu, při které se vlastně vůbec nebojovalo. O jaké slavné husitské vítězství se jedná? bitva u Domažlic

14 Ve které bitvě se střetli umírnění husité spojení s domácími katolíky s radikálními husity? Výjevy 5 bitva u Lipan

15 Která osobnost svým učení výrazně ovlivnila dění v Čechách v 1. polovině 15. století? Osobnosti 1 Jan Hus

16 Osobnosti 2 Jak se jmenoval nejslavnější husitský vojevůdce? Jan Žižka z Trocnova

17 Osobnosti 3 Jak se jmenoval husitský vůdce, který padl v bitvě u Lipan? Prokop Holý

18 Osobnosti 4 Jak se jmenoval český král, který byl označován jako „liška ryšavá“? Zikmund Lucemburský

19 Osobnosti 5 Jak se jmenoval český král, který vládl v letech 1378 – 1419? Václav IV.

20 Kdy byl v Kostnici upálen Jan Hus? 6. července 1415 Letopočty 1

21 Kdy došlo k první pražské defenestraci? 1419 Letopočty 2

22 Kdy se konala bitva u Lipan? 1434 Letopočty 3

23 Ve kterém roce se křížová výprava obrátila na útěk, jakmile zaslechla husitský chorál? 1431 Letopočty 4

24 Kdy zemřel Jan Žižka? 1424 Letopočty 5

25 Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. Texty 1 Urči, o jakou ukázku se jedná? husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci

26 „Nejprve: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno (...)“ Texty 2 O jaký text z období husitských válek se jedná? čtyři pražské artikuly

27 Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Texty 3 Co je obsahem následující ukázky a kdo je jejím autorem? Jan Hus – kritika církve

28 Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách Texty 4 Z jakého dokumentu je následující ukázka? dekret kutnohorský

29 Když nám se totiž přiblížil a na tři míle vzdálen byl ten zhoubný národ pověstný, tak nepřátelský, ničemný, takovou hrůzou sevřeni jsme všichni v náhlém zděšení; tu naše síly mizejí a prchá rada s nadějí, země se třese v nás je třas jen útěk hledal každý z nás a ďábel sám je v patách všem – jest ještě v Čechách vladařem. My nemohli jsem bít se tam, a tak jen útěk zbýval nám. Texty 5 Jakou historickou událost popisuje tato ukázka? bitva u Domažlic

30 Použité zdroje: HOODINSKI. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsk%C3%A1_korouhev.png LUDEK. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsky_bojovy_vuz_replika.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husitsky_bojovy_vuz_replika.jpg TIM AVATAR BARTEL. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klassischer-Flegel.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klassischer-Flegel.jpg JUAN COSTA. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Foners1_repro.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Foners1_repro.jpg KAZUAN. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarasnice.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarasnice.jpg MATHIASREX MACIEJ SZCZEPAŃCZYK. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MWP_Buzdygan_Radziwillow.JPG ADOLF LIEBSCHER. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liebscher,_Adolf_- _Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_ radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liebscher,_Adolf_- _Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_ radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg JANÍČEK ZMILELÝ Z PÍSKU. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg ŠJŮ. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudom%C4%9B%C5%99- detail_infotabule.jpg?uselang=cs MIKOLÁŠ ALEŠ. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1_Bitva_u_Dom a%C5%BElic.gif

31 Použité zdroje II.: JOSEF MATHAUSER. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Bitva_u_Lipan_roku_1434.jpg?uselang=cs VÁCLAV BROŽÍK. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brozik,_Vaclav_- _Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg JAN VILÍMEK. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prokop_Hol%C3%BD.jpg ALBRECHT DÜRER. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg PETRUSSILESIUS. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VaclavnaVotobraze.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ktož jsú boží bojovníci [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3 %ADci AUTOR NEUVEDEN. Čtyři artikuly pražské [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i_artikuly_pra%C5%BEsk%C3%A9 JAN HUS. Jan Hus [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Hus AUTOR NEUVEDEN. Dekret kutnohorský [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikisource.org/wiki/Dekret_kutnohorsk%C3%BD VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ. Bitva u Domažlic [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Doma%C5%BElic#cite_note-18


Stáhnout ppt "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google