Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Moderní škola Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D. 7
SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Název: Opakování husitských válek. Autor: Mgr. Dita Dudová Anotace: Tento materiál je vhodný k souhrnnému opakování husitství formou soutěže. Rozsah: 30 minut Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point Klíčová slova: bojový vůz, řemdih, prak, Jan Hus, Zikmund Lucemburský, čtyři pražské artikuly, bitva u Domažlic. Ročník: 7. Vzdělávací materiál vytvořen: Ověření ve výuce Třída: VII. Datum: Vyučující: Mgr. Dita Dudová

3 Opakování husitských válek

4 Husitství Zbraně Výjevy Osobnosti Letopočty Texty 1 2 3 4 5

5 i obraně husité využívali
Zbraně 1 K přepravě i obraně husité využívali ________ _______ . bojové vozy

6 z nejobávanějších husitských zbraní byl ________.
Jednou z nejobávanějších husitských zbraní byl ________. řemdih

7 v armádě využívali _______.
Zbraně 3 Děti bojující v armádě využívali _______. prak

8 Mezi palné zbraně používané husity patří _________.
tarasnice

9 ________ byla ruční zbraň, která sloužila i jako odznak moci.
Zbraně 5 ________ byla ruční zbraň, která sloužila i jako odznak moci. palcát

10 Jakou událost zachycuje tento obraz?
Výjevy 1 Jakou událost zachycuje tento obraz? první pražská defenestrace

11 Jakou událost zachycuje tento obraz?
Výjevy 2 Jakou událost zachycuje tento obraz? upálení Jana Husa

12 Jakou husitskou bitvu připomíná tato infotabule?
Výjevy 3 Jakou husitskou bitvu připomíná tato infotabule? bitva u Sudoměře

13 Výjevy 4 Tento obraz zachycuje bitvu, při které se vlastně vůbec nebojovalo. O jaké slavné husitské vítězství se jedná? bitva u Domažlic

14 Výjevy 5 Ve které bitvě se střetli umírnění husité spojení s domácími katolíky s radikálními husity? bitva u Lipan

15 Osobnosti 1 Která osobnost svým učení výrazně ovlivnila dění v Čechách v 1. polovině 15. století? Jan Hus

16 Jak se jmenoval nejslavnější husitský vojevůdce?
Osobnosti 2 Jak se jmenoval nejslavnější husitský vojevůdce? Jan Žižka z Trocnova

17 Jak se jmenoval husitský vůdce, který padl v bitvě u Lipan?
Osobnosti 3 Jak se jmenoval husitský vůdce, který padl v bitvě u Lipan? Prokop Holý

18 Jak se jmenoval český král, který byl označován jako „liška ryšavá“?
Osobnosti 4 Jak se jmenoval český král, který byl označován jako „liška ryšavá“? Zikmund Lucemburský

19 Jak se jmenoval český král, který vládl v letech 1378 – 1419?
Osobnosti 5 Jak se jmenoval český král, který vládl v letech 1378 – 1419? Václav IV.

20 Kdy byl v Kostnici upálen Jan Hus?
Letopočty 1 Kdy byl v Kostnici upálen Jan Hus? 6. července 1415

21 Kdy došlo k první pražské defenestraci?
Letopočty 2 Kdy došlo k první pražské defenestraci? 1419

22 Kdy se konala bitva u Lipan?
Letopočty 3 Kdy se konala bitva u Lipan? 1434

23 Letopočty 4 Ve kterém roce se křížová výprava obrátila na útěk, jakmile zaslechla husitský chorál? 1431

24 Letopočty 5 Kdy zemřel Jan Žižka?
1424

25 Urči, o jakou ukázku se jedná?
Texty 1 Urči, o jakou ukázku se jedná? Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci

26 O jaký text z období husitských válek se jedná? čtyři pražské artikuly
Texty 2 O jaký text z období husitských válek se jedná? „Nejprve: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno (...)“ čtyři pražské artikuly

27 Texty 3 Co je obsahem následující ukázky a kdo je jejím autorem?
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Jan Hus – kritika církve

28 Z jakého dokumentu je následující ukázka?
Texty 4 Z jakého dokumentu je následující ukázka? Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách dekret kutnohorský

29 Jakou historickou událost popisuje tato ukázka?
Texty 5 Jakou historickou událost popisuje tato ukázka? Když nám se totiž přiblížil a na tři míle vzdálen byl ten zhoubný národ pověstný, tak nepřátelský, ničemný, takovou hrůzou sevřeni jsme všichni v náhlém zděšení; tu naše síly mizejí a prchá rada s nadějí, země se třese v nás je třas jen útěk hledal každý z nás a ďábel sám je v patách všem – jest ještě v Čechách vladařem. My nemohli jsem bít se tam, a tak jen útěk zbýval nám. bitva u Domažlic

30 Použité zdroje: HOODINSKI. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LUDEK. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TIM AVATAR BARTEL. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JUAN COSTA. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KAZUAN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MATHIASREX MACIEJ SZCZEPAŃCZYK. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ADOLF LIEBSCHER. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JANÍČEK ZMILELÝ Z PÍSKU. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ŠJŮ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MIKOLÁŠ ALEŠ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

31 Použité zdroje II.: JOSEF MATHAUSER. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VÁCLAV BROŽÍK. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JAN VILÍMEK. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ALBRECHT DÜRER. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PETRUSSILESIUS. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Ktož jsú boží bojovníci [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Čtyři artikuly pražské [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JAN HUS. Jan Hus [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Dekret kutnohorský [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ. Bitva u Domažlic [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google