Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, PhDr. Eva Svobodová, NK ČR

2 Proč nová koncepce ? ► Souborný katalog ČR vstoupil do druhého desetiletí své existence ► je čas bilancovat – zhodnotit, které z dříve vytýčených cílů jsou v současných podmínkách stále ještě aktuální a jakým směrem by se měl vzhledem k potřebám uživatelů ubírat další vývoj

3 Koncepce navazuje na související ► Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 [Usnesení vlády ČR ze dne č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010] [Usnesení vlády ČR ze dne č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010] ► Koncepci trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku [materiál je připraven k předložení vládě ČR k projednání]

4 Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf

5 Koncepce vychází z platné české legislativy ► Knihovní zákon zákon č. 257/2001 Sb. gPod/Zakon257.htm gPod/Zakon257.htm gPod/Zakon257.htm ► Zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb ► Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. gPod/Zakon46.htm gPod/Zakon46.htm gPod/Zakon46.htm ► Autorský zákon č. 121/2000 Sb. gPod/x htm gPod/x htm

6 Širší kontext vytváří ► Státní informační a komunikační politika [Usnesení vlády ČR č. 265 ze dne ]

7 Časový horizont Koncepce do roku 2010 vychází z časového horizontu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 a iniciativy i2010: Digitální knihovny.

8 Obsah koncepce ► Úvod ► Historie SK ČR ► Současný stav SK ČR ► Koncepce rozvoje SK ČR ► Závěry ► Přílohy

9 Datum zveřejnění na

10 Harmonogram prací ► červen záhájení prací ► – 1. verze (předána k připomínkování v NK ČR) ► – zprovoznění nových webových stránek SK ČR ► – 2. verze (předána k připomínkování Expertní radě pro SK ČR) ► – 3. verze (zveřejnění a otevření připomínkového řízení, rozeslání dotazníků) ► Konec října 2006 –uzavření připomínkového řízení, vyhodnocení dotazníků a vystavení výsledků na

11 Harmonogram prací ► listopad Celodenní seminář ke koncepci za účasti vedení i pracovníků akvizice, katalogizace a služeb zainteresovaných knihoven ► projednání Koncepce a výsledků semináře na ÚKR ► prosinec vyhodnocení všech připomínek a vypracování konečné verze

12 Nové webové stránky SK ČR SK ČRSK ČR ►

13 Expertní rada pro SK ČR ► je poradním orgánem ředitelky úseku novodobých fondů a služeb NK ČR ► celkem 20 členů (seznam členů dostupný na ) ► prvním úkolem ER bude posouzení Koncepce rozvoje SK ČR

14 Co SK ČR nabízí ► SK ČR funguje pod systémem ALEPH 500 ► s výjimkou nočního zálohování ze soboty na neděli je přístupný 24 hodin 7 dní v týdnu (uzavírky jsou minimální ) ► do SK ČR zasílá záznamy monografií v elektronické podobě 75 knihoven (pouze 61 z nich pravidelně) ► celkově se v záznamech SK ČR vyskytuje cca 1440 lokací různých knihoven (většinou patří k záznamům seriálů a do SK ČR byly vloženy v rámci retrospektivní konverze RSZP) ► k obsahoval SK ČR záznamů, z toho představují záznamy tištěných monografií a speciálních druhů dokumentů a záznamy seriálů. SK ČR SK ČR

15 Z WWW rozhraní SK ČR je možno ► zadávat jednoduché i sofistikované dotazy, výsledky dotazu dále zpřesňovat či filtrovat, kombinovat dotazy ► prohlížet rejstříky autorů, názvů, předmětových hesel apod. (v případě autoritních záhlaví i s propojením na záznam v bázi autorit) ► zobrazovat, tisknout nebo em posílat vyhledané záznamy v různých formátech ► z přehledu vlastníků záznamu (zobrazuje se nejen sigla, ale i zkrácený název knihovny) přejít na záznam příslušné knihovny v bázi ADR a získat informace o knihovně ► získat informace o konkrétních exemplářích daného dokumentu a jejich dostupnosti přímo v lokálním katalogu knihovny-vlastníka (za předpokladu, že knihovna dodala potřebné údaje – zatím tak učinilo 23 knihoven)

16 Registrované knihovny mohou ► zadat požadavek na MVS, který je em odeslán vybrané knihovně ► zjistit počet záznamů monografií a seriálů, které pod její siglou figurují v SK ČR, případně si "své" záznamy nechat poslat ve zvoleném kódování a formátu na ftp (knihovna takto může získat záznamy seriálů, které nahlásila do Celostátní evidence zahraniční literatury a které dosud v lokálním katalogu nezpracovala) ► opravit či doplnit pomocí zvláštního formuláře údaje o odběru seriálu, vymazat svou siglu v případě vyřazení z fondu apod., obdobný formulář funguje i pro monografie ► on-line aktualizovat údaje v bázi ADR

17 Stahování záznamů ► Má–li knihovna k dispozici klienta Z39.50 může ze SK ČR stahovat zdarma záznamy - ve formátu MARC 21 nebo UNIMARC - volitelné je i kódování diakritiky (CP-1250, UTF-8)

18 Integrace v rámci portálů ► SK ČR patří k hlavním zdrojům JIB (jak pro vyhledávání, tak pro stahování záznamů) ► SK ČR je začleněn do vyhledávače Google Scholar ► ve fázi příprav je zapojení SK ČR do portálu TEL (TEL-ME-MOR neboli The European Library) The European LibraryThe European Library

19 Statistiky ► statistiky návštěvnosti statistiky návštěvnostistatistiky návštěvnosti cca návštěv měsíčně na adresách + (bez přístupů přes Z39.50) ► přes JIB (k 15.8) ► Celkem návštěv (včetně přístupů přes Z39.50)

20 Co jsme nedokázali ► Proti původním předsevzetím jsme nedokázali uvést v heterogenním prostředí do života model sdílené katalogizace v jediné centrální bázi v jediné centrální bázi ► SK ČR není jediným souborným katalogem v České republice (v ČR existuje dalších 19 souborných katalogů - odkazy) odkazy

21 Co byste si více přáli ? ► Inspirujte nás !! ► bude vystavena Koncepce rozvoje SK ČR na ► k tomuto tématu bude otevřena diskuse ►


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google