Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR

2 Proč nová koncepce ? ► Souborný katalog ČR vstoupil do druhého desetiletí své existence ► je čas bilancovat – zhodnotit, které z dříve vytýčených cílů jsou v současných podmínkách stále ještě aktuální a jakým směrem by se měl vzhledem k potřebám uživatelů ubírat další vývoj

3 Koncepce navazuje na související ► Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 [Usnesení vlády ČR ze dne 7. 7. 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010] [Usnesení vlády ČR ze dne 7. 7. 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010] http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce04_10.doc ► Koncepci trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcetext.dochttp://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcetext.doc, http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce_tabulkyrev.doc, http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcezkratky [materiál je připraven k předložení vládě ČR k projednání] http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce_tabulkyrev.doc http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcezkratky http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcetext.doc http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce_tabulkyrev.doc http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepcezkratky

4 Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny http://europa.eu.int/information_society/act ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny http://europa.eu.int/information_society/act ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf http://europa.eu.int/information_society/act ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf http://europa.eu.int/information_society/act ivities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital _libraries.pdf

5 Koncepce vychází z platné české legislativy ► Knihovní zákon zákon č. 257/2001 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon257.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon257.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon257.htm ► Zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb http://www.nkp.cz/pages/weba_zakonpv_neper.htm ► Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon46.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon46.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/Zakon46.htm ► Autorský zákon č. 121/2000 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/x00-121.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_Le gPod/x00-121.htm

6 Širší kontext vytváří ► Státní informační a komunikační politika [Usnesení vlády ČR č. 265 ze dne 24. 3. 2004 ] http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf

7 Časový horizont Koncepce do roku 2010 vychází z časového horizontu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 a iniciativy i2010: Digitální knihovny.

8 Obsah koncepce ► Úvod ► Historie SK ČR ► Současný stav SK ČR ► Koncepce rozvoje SK ČR ► Závěry ► Přílohy

9 Datum zveřejnění 30.9.2006na www.caslin.cz

10 Harmonogram prací ► červen 2006 - záhájení prací ► 25.8.2006 – 1. verze (předána k připomínkování v NK ČR) ► 8.9. 2006 – zprovoznění nových webových stránek SK ČR ► 12.9.2006 – 2. verze (předána k připomínkování Expertní radě pro SK ČR) ► 30.9. 2006 – 3. verze (zveřejnění a otevření připomínkového řízení, rozeslání dotazníků) ► Konec října 2006 –uzavření připomínkového řízení, vyhodnocení dotazníků a vystavení výsledků na www.caslin.cz) www.caslin.cz

11 Harmonogram prací ► listopad 2006 - Celodenní seminář ke koncepci za účasti vedení i pracovníků akvizice, katalogizace a služeb zainteresovaných knihoven ► 22.11. 2006 - projednání Koncepce a výsledků semináře na ÚKR ► prosinec 2006 - vyhodnocení všech připomínek a vypracování konečné verze

12 Nové webové stránky SK ČR SK ČRSK ČR ► www.caslin.cz www.caslin.cz

13 Expertní rada pro SK ČR ► je poradním orgánem ředitelky úseku novodobých fondů a služeb NK ČR ► celkem 20 členů (seznam členů dostupný na www.caslin.cz ) www.caslin.cz ► prvním úkolem ER bude posouzení Koncepce rozvoje SK ČR

14 Co SK ČR nabízí ► SK ČR funguje pod systémem ALEPH 500 ► s výjimkou nočního zálohování ze soboty na neděli je přístupný 24 hodin 7 dní v týdnu (uzavírky jsou minimální ) ► do SK ČR zasílá záznamy monografií v elektronické podobě 75 knihoven (pouze 61 z nich pravidelně) ► celkově se v záznamech SK ČR vyskytuje cca 1440 lokací různých knihoven (většinou patří k záznamům seriálů a do SK ČR byly vloženy v rámci retrospektivní konverze RSZP) ► k 15.8.2006 obsahoval SK ČR 2.639.796 záznamů, z toho 2.511.355 představují záznamy tištěných monografií a speciálních druhů dokumentů a 128.441 záznamy seriálů. SK ČR SK ČR

15 Z WWW rozhraní SK ČR je možno ► zadávat jednoduché i sofistikované dotazy, výsledky dotazu dále zpřesňovat či filtrovat, kombinovat dotazy ► prohlížet rejstříky autorů, názvů, předmětových hesel apod. (v případě autoritních záhlaví i s propojením na záznam v bázi autorit) ► zobrazovat, tisknout nebo e-mailem posílat vyhledané záznamy v různých formátech ► z přehledu vlastníků záznamu (zobrazuje se nejen sigla, ale i zkrácený název knihovny) přejít na záznam příslušné knihovny v bázi ADR a získat informace o knihovně ► získat informace o konkrétních exemplářích daného dokumentu a jejich dostupnosti přímo v lokálním katalogu knihovny-vlastníka (za předpokladu, že knihovna dodala potřebné údaje – zatím tak učinilo 23 knihoven)

16 Registrované knihovny mohou ► zadat požadavek na MVS, který je e-mailem odeslán vybrané knihovně ► zjistit počet záznamů monografií a seriálů, které pod její siglou figurují v SK ČR, případně si "své" záznamy nechat poslat ve zvoleném kódování a formátu na ftp (knihovna takto může získat záznamy seriálů, které nahlásila do Celostátní evidence zahraniční literatury a které dosud v lokálním katalogu nezpracovala) ► opravit či doplnit pomocí zvláštního formuláře údaje o odběru seriálu, vymazat svou siglu v případě vyřazení z fondu apod., obdobný formulář funguje i pro monografie ► on-line aktualizovat údaje v bázi ADR

17 Stahování záznamů ► Má–li knihovna k dispozici klienta Z39.50 může ze SK ČR stahovat zdarma záznamy - ve formátu MARC 21 nebo UNIMARC - volitelné je i kódování diakritiky (CP-1250, UTF-8)

18 Integrace v rámci portálů ► SK ČR patří k hlavním zdrojům JIB (jak pro vyhledávání, tak pro stahování záznamů) ► SK ČR je začleněn do vyhledávače Google Scholar ► ve fázi příprav je zapojení SK ČR do portálu TEL (TEL-ME-MOR neboli The European Library) The European LibraryThe European Library

19 Statistiky ► statistiky návštěvnosti statistiky návštěvnostistatistiky návštěvnosti cca 17.000 návštěv měsíčně na adresách www.caslin.czwww.caslin.cz + www.caslin.cz http://skc.nkp.cz (bez přístupů přes Z39.50) ► přes JIB (k 15.8) ► Celkem 160.000 návštěv (včetně přístupů přes Z39.50)

20 Co jsme nedokázali ► Proti původním předsevzetím jsme nedokázali uvést v heterogenním prostředí do života model sdílené katalogizace v jediné centrální bázi v jediné centrální bázi ► SK ČR není jediným souborným katalogem v České republice (v ČR existuje dalších 19 souborných katalogů - odkazy) odkazy

21 Co byste si více přáli ? ► Inspirujte nás !! ► 30. 9. 2006 bude vystavena Koncepce rozvoje SK ČR na www.caslin.cz www.caslin.cz ► k tomuto tématu bude otevřena diskuse ► eva.svobodova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 Knihovny současnosti 2006 Seč, 12. - 14. 2006 PhDr. Eva Svobodová, NK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google