Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění zemského povrchu 1)Pevnina(souš) - části litosférických desek vystupující nad hladinu svět.oc. Největší bloky(části) nazýváme kontinenty, menší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění zemského povrchu 1)Pevnina(souš) - části litosférických desek vystupující nad hladinu svět.oc. Největší bloky(části) nazýváme kontinenty, menší."— Transkript prezentace:

1

2 Členění zemského povrchu 1)Pevnina(souš) - části litosférických desek vystupující nad hladinu svět.oc. Největší bloky(části) nazýváme kontinenty, menší části tvoří ostrovy. Tvoří 29% plochy Země. 2) Světový oceán – moře a oceány kolem kontinentů. Zaujímá 71% povrchu Země.

3 POVRCH ZEMĚ nadmořská výška v mpočet obyv. ploch a v mil. Km2 podíl na ploše souše (%) podíl na plochu povrchu Země (%)max.průměr.min.mil. světový podíl (%) PevninaPevnina Asie44,530,098850960-394 Afrika30,520,065895750-173 S.Amerika2416,04,56194720-86 J.Amerika1812,03,56959580-40 Antarktida139,02,55140 2020(41 0) Evropa10,57,024810340-28 Austrálie a Oceánie8,56,01,55030350-16 Pevnina celkem149100,029,08850840-394 objem OceányOceány ploch a v mil. Km2 podíl na ploše svět.oce ánu (%) podíl na plochu povrchu Země (%) max. hloub ka v m průměr ná hloubka v mv tis. km3% Tichý o.180,052,035,611 0343780723 69953 Atlantský o.93,025,018,28 6483 597329 70024 Indický o.75,020,014,677253710282 60021 Severní ledový o.13,03,02,65450132817 1001 Světový o. celkem361,0100,07111 034 3790 1 353 099100

4 Největší ostrovy světa NázevRozloha v km2 1.Grónsko2 175 600 2.Nová Guinea785 000 3.Borneo746 546 4.Madagaskar587 041 5.Baffinův o.507 414 6.Sumatra433 800 7.Honšú227 414 8.Viktoriin o.217 274 9.Velká Británie216 325 10.Ellesmerův o.196 221

5

6

7 Členitost zemského povrchu Zems.povrch (georeliéf) je svrchní plochou zems.kůry, která se stýká s dalšími geosférami. Je výsledkem činnosti vnitřních a vnějších krajinotvorných činitelů. 1) Vnitřní činitelé - Původ v nitru Země (změny v litosféře) – pevnino- a horotvorné pohyby, vulkanizmus, zemětřesení, metamorfóza. -Na zemském povrchu vznikají převážně hrubé velkotvary a nerovnosti (pevniny, pohoří, příkopy,kotliny, ostrovy…) -Jejich působením dochází ke zvětšování výškové členitosti

8 2) vnější činitelé -Původ mimo zems. kůru, ve sluneč.záření a gravitaci -Změny teplot, vítr, déšť, sníh, voda, ledovce, organizmy a člověk -Jejich působením dochází k zarovnávání zems.povrchu

9 Členitost zemského povrchu Horizontální – je vyjádřena podílem plochy ostrovů a poloo.na celkové ploše kontinentu. Evropa: 35% S.Amerika: 26% Asie: 24% Afrika: 2,1% J.Amerika:1,1% Nejdelší pobřeží mají Rusko, Indonésie, USA, Kanada, Austrálie, Filipíny

10 2) Vertikální – vyjádřena výškovými rozdíly, nejlépe pomocí hypsografické křivky. 200 až 1000 m n.m.:46% plochy souše Do 200 m n.m.: 25% povrchu souše 1000 až 2000 m n.m.: 15% povrchu souše Nad 2000 m n.m.: 13% povrchu souše

11 Střední nadmořská výška pevniny je 875 m (Antarktida 2020 m (bez ledovců 410 m),Asie 960 m….). Střední hloubka oceánu je 3790 m. Podmořský reliéf dosahuje větších výškových rozdílu než pevninský. 74% oc. dna leží v hloubce 3 až 6 km, 17% ve hloubce 0,2 až 3 km.

12 Podle výškového rozdílu mezi vrcholovými a údolními částmi zems. povrchu rozlišujeme tyto typy reliéfu: 1) roviny – do 30 m 2) pahorkatiny – 30-150 m 3) vrchoviny – 150-300 m 4) hornatiny – 300-600 m 5) velehornatiny – nad 600 m

13 Podle nadmořské výšky rozlišujeme na pevninském zems. povrchu: 1)Nížiny – do 200 m n.m. 2)Vysočiny – nad 200 m n.m.

14 Podmořský reliéf: -Pevninský šelf (okraj pevniny zatopený mořem), asi 8% dna oc., ale velký hosp.význam (rybolov, ner.suroviny) -Pevninský svah, 11% dna oc. -Pevninské úpatí, 5% … -Oceánské lože (=pánve, středooc.hřbety, hory a riftová údolí a oc.příkopy), 74% oc. dna

15 Stavba pevniny

16 Julské Alpy, Slovinsko

17 Alpy, Švýcarsko

18 Rhonský ledovec, Švýcarsko

19 říční eroze

20

21 mořská eroze

22 větrná eroze

23 Slovníček pojmů Horotvorná činnost: pohyby v zemské kůřem jejíchž výsledkem je vznik pohoří, popř.údolí Vrása: zvlnění litosféry Vrásové pohoří: pohoří, které vzniklo zvlněním litosféry Vrásový příkrov: pohoří, které vzniklo zvlněním litosféry a následným odtržením a přesunem do vzdálených míst

24 Zlomy, pukliny: místa v zemské kůře, kde je porušena vlivem napětí celistvost hornin (zlomy odělují od sebe jednotlivé kry litosféry) Geosynklinála: podélná sníženina Geoantiklinála: podélná vyvýšenina Štít: nejstarší a tektonicky nejstabilněnší část pevninské zemské kůry (tvořené hlibinnými vyvřelinami a přeměněnými horninami) Platforma: části zems.kůry, která se přimyká ke štítům, též geologicky velmi stará

25 Epiplatforma: platforma, která byla ve III. nebo IV.-horách rozlámána na kry a vyzdvižena do velkých výšek (př.pohoří Ťan-Šan, Česká vysočina...) Epigeosynklinála: nejmladší část pevniny vzniklá vyvrásněním geosynklinál (př.Karpaty, Himaláje, Andy...) Akumulační nížina: zarovnaná část pevniny charakterem rovina a pahorkatin tvořená nezpevněnými usazeninami...

26 ...může se jednat o pobřežní nížinu, jezerní n., deltovou n., úpatní n., říční n., ledovcovou n. nebo eolickou nížinu Odnosové a strukturní nížiny: roviny vzniklé dlouhodobým působením vnějších činitelů v seismicky neaktivních oblastech. Vodorovně uložené zpevněné usazené horniny vytváří tabule Klenby a pánve: část pevnins.kůry vzniklá vyklenutím (prohnutím)


Stáhnout ppt "Členění zemského povrchu 1)Pevnina(souš) - části litosférických desek vystupující nad hladinu svět.oc. Největší bloky(části) nazýváme kontinenty, menší."

Podobné prezentace


Reklamy Google