Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm."— Transkript prezentace:

1 148,6 cm ,2 cm ,8 cm

2 Kde jste se setkali s desetinnými čísly?
38,1 °C 9,5 cm

3 DESETINNÁ ČÍSLA

4 Jak čteme desetinná čísla?
1 10 = 0,1 …. (žádná celá) jedna desetina 1 100 = 0,01 … (žádná celá) jedna setina 225 100 = 2,25 …. dvě celé dvacet pět setin 43 1000 = 0,043 .... (žádná celá) čtyřicet tři tisíciny

5 Přečti jako desetinné číslo
1, , , , , ,36 874 100 2 10 84 10 52 100 32 10 391 100

6 Znázorni na číselné ose:
6,50 2,5 0,5 1,6 8,45 3,15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 ROVNOST desetinných čísel
1 2 = 5 10 50 100 = 0,5 = 0,50 = 0,500 Jak je to možné?! 2,750 = 2,75 5,3500 = 5,350 = 5,35 1 2 3 4 5 6 7

8 > Doplň správná znaménka = < < > > = < < 1,4 1,40
1, ,40 27, ,451 73, ,798 128, ,60 0, ,50 26, ,001 43, ,90 8, ,433 = < < > > = < <

9 ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 DESETINNÁ ČÍSLA

10 SČÍTÁNÍ desetinných čísel
a je 0,5 + 0,5 = 1 sčítanec + sčítanec = součet 11,70 12,40 24,10 Písemné sčítání: , ,40 =

11 Lenka koupila banány za 22,60 Kč a jablka
za 14,80 Kč. Kolik korun stál její nákup? ………………… 22,60 ………………… 14,80 22,60 14,80 37,40 22, ,80 = Lenka zaplatila za nákup 37,40 korun.

12 V každém čtverci vychází při vodorovném, svislém i úhlopříčném sčítání jako součet číslo, které vidíš nad čtvercem. Dopiš chybějící čísla. 1,8 3,6 7,5 0,9 0,2 0,7 1,1 1,0 1,5 1,6 3,7 2,2 0,4 0,6 0,8 1,6 1,2 0,8 3,1 2,5 1,9 0,5 1,0 0,3 0,9 1,4 1,3 2,8 1,3 3,4

13 SČÍTÁNÍ desetinných čísel
s různým počtem desetinných míst 2,6 + 1,08 = 2,60 + 1,08 = 3,68 Sčítance upravíme tak, aby měly stejný počet desetinných míst. 13, ,58 = ,067 3,580 16,647

14 Kdo zná výsledek? 2,6 + 3,45 = 6,05 5,41 + 2,84 = 8,25 0,125 + 0,9 =
1,025 18, ,05 = 19,395 6,7 + 3,931 = 10,631 0, ,7 = 0,7062 9,07 + 2,333 = 12,033 0,25 + 0,175 = 0,425

15 sčítanec + sčítanec = součet
ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet

16 ODČÍTÁNÍ desetinných čísel
bez je 1 – 0,5 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl Písemné odčítání: , ,40 = 24,10 - 12,40 11,70

17 Tatínek natřel za dopoledne 12,8 m plotu a odpoledne už jen 8,6 m
Tatínek natřel za dopoledne 12,8 m plotu a odpoledne už jen 8,6 m. Kolik metrů plotu celkem natřel? Kolik z 25metrového plotu mu ještě zbývá? 25,0 - 21,4 3,6 12,8 8,6 21,4 Tatínek natřel 21,4 metrů plotu a ještě 3,6 metrů mu zbývá. Maminka odstřihla z 25 m dlouhé šňůry nejprve 3,6 m a potom 11,2 m. Kolik metrů šňůry celkem odstřihla ? Kolik metrů šňůry jí zbylo? 3,6 11,2 14,8 25,0 - 14,8 10,2 Maminka odstřihla celkem 14,8 metrů a zbylo jí 10,2 metrů šňůry.

18 ODČÍTÁNÍ desetinných čísel s různým počten desetinných míst
3,68 - 2,6 = 3,68 - 2,60 = 1,08 Menšence a menšitele upravíme na stejný počet desetinných míst. 16, ,58 = ,647 - 3,580 13,067

19 25 2,5 Odčítej od čísla 25 postupně 2,5
dokud nedostaneš 0 (zapisuj pouze rozdíly). 25 22, , , , , Odčítej od čísla 2,5 postupně 0,25 dokud nedostaneš 0. 2,5 2, , , , , , ,

20 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST SČÍTÁNÍ ODČÍTÁNÍ S různým počtem
2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

21 ZAOKROUHLOVÁNÍ desetinných čísel na jednotky 124,67 = 125
na jedno desetinné místo ,350 = 1,4 na tři desetinná místa ,22828 = 12,228 Doplň správně tabulku Zaokrouhleno na jednotky desetiny setiny 0,158886 1,576 0,0893 15,02 7,353885 0,2 0,16 2 1,6 1,58 0,2 0,09 15 15,0 15,02 7 7,4 7,35

22 Na jedno desetinné místo: Na tři desetinná místa:
ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

23 činitel · činitel = součin
NÁSOBENÍ desetinných čísel činitel · činitel = součin Násobení desetinných čísel deseti Při násobení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doprava. 0,1 · 10 = 1 ,

24 Vypočítej: · 10 · 10 · 10 0,001 0,01 0,1 1 0,032 0,32 3,2 32 0,502 5,02 50,2 502 7,009 70,09 700,9 7009

25 Násobení desetinných čísel stem
Při násobení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doprava. 3,1415 · 100 = 31415 , Násobení desetinných čísel desetinným číslem 2,4 · 3,6 144 72 8,64 2,4 · 3,6 =

26 Do galanterie dodali z velkoobchodu knoflíky
v následujícím množství a cenách: 100 ks à 4,78 Kč 10 ks à 12,36 Kč 200 ks à 5,60 Kč 1000 ks à 8,73 Kč Kolik Kč zaplatila galanterie za tuto dodávku? Výpočet: 4,78 · 100 = 478 12,36 · 10 = 123,6 5,60 · 200 = 5,60 · 100 · 2 = = 560 · 2 = 1120 8,73 · 1000 = 8730 478,00 123,60 1120,00 8730,00 10451,60 Galanterie za tuto dodávku zaplatila ,60 korun.

27 Na jedno desetinné místo: Na tři desetinná místa:
ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415· 100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

28 dělenec : dělitel = podíl
DĚLENÍ desetinných čísel dělenec : dělitel = podíl Dělení desetinných čísel deseti Při dělení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. 1 : 10 = 01 ,

29 Vypočítej: 58,66 : 10 5,866 758,2 : 10 75,82 : 10 7,582 781 : 10 78,1 : 10 7,81 : 10 0,781 8 654 : 10 865,4 : 10 86,54 : 10 8,654 : 10 0,8654

30 Dělení desetinných čísel stem
Při dělení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. 216,3 : 100 = 216 3 , Dělení desetinných čísel desetinným číslem 8,64 : 2,4 = 3 6 , 864 : 24 = 36 144 00

31 Průměrná hmotnost jednoho kapra je 0,29 kilogramů.
Rybáři vylovili 100 kaprů o celkové hmotnosti 28,6 kg. Jaká je průměrná hmotnost jednoho kapra? Zaokrouhli na dvě desetinná místa. 28,6 : 100 = 0,286 0,286 = 0,29 Průměrná hmotnost jednoho kapra je 0,29 kilogramů.

32 Na jedno desetinné místo: Na tři desetinná místa:
ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet DĚLENÍ dělenec : dělitel = podíl ODČÍTÁNÍ 0, ,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl deseti: 27,5 : 10 = 2,75 stem: 74 : 100 = 0,74 des.číslem: 2,25 : 1,5 = 1,5 NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415·100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

33 GRATULUJI ! Právě jsi získal/a titul DESETINNÉHO KRÁLE


Stáhnout ppt "148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm."

Podobné prezentace


Reklamy Google