Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm. Kde jste se setkali s desetinnými čísly? 6,50 Kč 3,50 Kč 9,5 cm 0,5 l 38,1 °C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm. Kde jste se setkali s desetinnými čísly? 6,50 Kč 3,50 Kč 9,5 cm 0,5 l 38,1 °C."— Transkript prezentace:

1 148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm

2 Kde jste se setkali s desetinnými čísly? 6,50 Kč 3,50 Kč 9,5 cm 0,5 l 38,1 °C

3 DESETINNÁ ČÍSLA

4 Jak čteme desetinná čísla? 1 10 = 0,1 1 100 = 0,01 225 100 = 2,25 = 0,043 43 1000 …. (žádná celá) jedna desetina … (žádná celá) jedna setina …. dvě celé dvacet pět setin.... (žádná celá) čtyřicet tři tisíciny

5 Přečti jako desetinné číslo 2 10 391 100 32 10 84 10 874 100 52 100 1,7 2,6 0,6 0,42 0,39 2,36

6 Znázorni na číselné ose: 1,6 3,158,45 0,52,5 6,50 012345678910

7 2,750 = 2,75 5,3500 = 5,350 = 5,35 Jak je to možné?! ROVNOST desetinných čísel 1 2 == 5 10 50 100 = 0,5 = 0,50 = 0,500 01234567

8 Doplň správná znaménka > 1,4 1,40 27,45 27,451 73,80 73,798 128,06 128,60 = < > < 0,050 0,50 26,002 26,001 43,9 43,90 8,343 8,433 < > = <

9 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38

10 SČÍTÁNÍ desetinných čísel a je 0,5 +0,5 =1 sčítanec + sčítanec = součet 11,70 12,40 24,10 Písemné sčítání: 11,70 + 12,40 =

11 Lenka koupila banány za 22,60 K č a jablka za 14,80 K č. Kolik korun stál její nákup? 22,60 14,80 37,40 22,60 + 14,80 = Lenka zaplatila za nákup 37,40 korun. ………………… 22,60 ………………… 14,80

12 0,6 0,2 0,5 0,4 0,9 0,3 0,8 0,7 1,0 1,2 1,0 0,9 1,6 1,1 1,3 0,8 1,5 1,4 2,5 3,7 2,8 3,1 1,6 3,4 1,9 2,2 1,3 1,87,53,6 Dopiš chybějící čísla. V každém čtverci vychází při vodorovném, svislém i úhlopříčném sčítání jako součet číslo, které vidíš nad čtvercem.

13 13,067 + 3,58 = 13,067 3,580 16,647 SČÍTÁNÍ desetinných čísel s různým počtem desetinných míst 2,6 + 1,08 = 2,60 + 1,08 = 3,68 Sčítance upravíme tak, aby měly stejný počet desetinných míst.

14 Kdo zná výsledek? 2,6 + 3,45 =6,05 0,125 + 0,9 = 1,025 6,7 + 3,931 =10,631 9,07 + 2,333 =12,033 5,41 + 2,84 = 8,25 18,345 + 1,05 = 19,395 0,0062 + 0,7 = 0,7062 0,25 + 0,175 = 0,425

15 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68

16 ODČÍTÁNÍ desetinných čísel bezje menšenec - menšitel = rozdíl Písemné odčítání: 24,10 - 12,40 = 24,10 - 12,40 11,70 1 – 0,5 = 0,5

17 Maminka odstřihla z 25 m dlouhé šňůry nejprve 3,6 m a potom 11,2 m. Kolik metrů šňůry celkem odstřihla ? Kolik metrů šňůry jí zbylo? Tatínek natřel za dopoledne 12,8 m plotu a odpoledne už jen 8,6 m. Kolik metrů plotu celkem natřel? Kolik z 25metrového plotu mu ještě zbývá? 25,0 - 21,4 3,6 12,8 8,6 21,4 Tatínek natřel 21,4 metrů plotu a ještě 3,6 metrů mu zbývá. 3,6 11,2 14,8 25,0 - 14,8 10,2 Maminka odstřihla celkem 14,8 metrů a zbylo jí 10,2 metrů šňůry.

18 16,647 - 3,58 = 16,647 - 3,580 13,067 ODČÍTÁNÍ desetinných čísel s různým počten desetinných míst 3,68 - 2,6 = 3,68 - 2,60 = 1,08 Menšence a menšitele upravíme na stejný počet desetinných míst.

19 25 Odčítej od čísla 25 postupně 2,5 dokud nedostaneš 0 (zapisuj pouze rozdíly). Odčítej od čísla 2,5 postupně 0,25 dokud nedostaneš 0. 2,5 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0

20 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

21 na jednotky 124,67 = 125 na jedno desetinné místo 1,350 = 1,4 na tři desetinná místa 12,22828 = 12,228 Zaokrouhleno najednotkydesetinysetiny 0,158886 1,576 0,0893 15,02 7,353885 ZAOKROUHLOVÁNÍ desetinných čísel Doplň správně tabulku 0 0,20,16 2 1,61,58 0 0,20,09 15 15,015,02 7 7,47,35

22 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228

23 Při násobení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doprava. NÁSOBENÍ desetinných čísel činitel · činitel = součin 0,1 · 10 = 1 Násobení desetinných čísel deseti,

24 Vypočítej: 0,001 0,032 7,009 0,502 · 10 0,01 0,32 5,02 70,09 · 10 0,1 3,2 50,2 700,9 1 32 502 7009 · 10

25 3,1415 · 100 = 31415 2,4 · 3,6 = Násobení desetinných čísel stem Násobení desetinných čísel desetinným číslem Při násobení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doprava. 2,4 · 3,6 144 72 8,64,

26 100 ks à 4,78 Kč 10 ks à 12,36 Kč 200 ks à 5,60 Kč 1000 ks à 8,73 Kč Kolik Kč zaplatila galanterie za tuto dodávku? Do galanterie dodali z velkoobchodu knoflíky v následujícím množství a cenách: 4,78 · 100 = 478 12,36 · 10 = 123,6 5,60 · 200 = 5,60 · 100 · 2 = = 560 · 2 = 1120 8,73 · 1000 = 8730 Výpočet : 478,00 123,60 1120,00 8730,00 10451,60 Galanterie za tuto dodávku zaplatila 10 451,60 korun.

27 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415· 100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25

28 Při dělení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. DĚLENÍ desetinných čísel dělenec : dělitel = podíl Dělení desetinných čísel deseti 1 : 10 = 01,

29 Vypočítej: 8 654: 10865,4 : 10 781: 1078,1 : 10 758,2: 1075,82: 10 86,54 7,81 7,582 58,66: 105,866 : 10 8,654 0,781 : 100,8654

30 216,3 : 100 = 216 3, Dělení desetinných čísel stem Při dělení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. 8,64 : 2,4 = Dělení desetinných čísel desetinným číslem 3 63 6864 : 24 = 36 144 00,

31 28,6 : 100 = 0,286 0,286 = 0,29 Rybáři vylovili 100 kaprů o celkové hmotnosti 28,6 kg. Jaká je průměrná hmotnost jednoho kapra? Zaokrouhli na dvě desetinná místa. Průměrná hmotnost jednoho kapra je 0,29 kilogramů.

32 DESETINNÁ ČÍSLA ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin DĚLENÍ dělenec : dělitel = podíl ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08 Na jednotky: 124,67 = 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415·100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25 deseti: 27,5 : 10 = 2,75 stem: 74 : 100 = 0,74 des.číslem: 2,25 : 1,5 = 1,5

33 GRATULUJI ! Právě jsi získal/a titul DESETINNÉHO KRÁLE


Stáhnout ppt "148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm. Kde jste se setkali s desetinnými čísly? 6,50 Kč 3,50 Kč 9,5 cm 0,5 l 38,1 °C."

Podobné prezentace


Reklamy Google