Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CTT MENDELU Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami 24. 4. 2013 Kamil Krč, MBA Manažer komercializace; Zástupce ředitele CTT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CTT MENDELU Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami 24. 4. 2013 Kamil Krč, MBA Manažer komercializace; Zástupce ředitele CTT."— Transkript prezentace:

1 CTT MENDELU Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami 24. 4. 2013 Kamil Krč, MBA Manažer komercializace; Zástupce ředitele CTT

2 strana 2 NA FERRARI NENAŠETŘÍTE…

3 strana 3 …MUSÍTE NA NĚJ VYDĚLAT!

4 LUXUSEM JE NEJEN MOMENTÁLNÍ ZISKOVOST… …ALE I DLOUHODOBÁ PROSPERITA FIRMY! strana 4

5 1. Orientace na potřeby zákazníka 2. Schopnost správně reagovat na okolní změny 3. Ochota a schopnost realizovat inovace strana 5 Podmínky dlouhodobé prosperity

6 A. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy B. Schopnost rychlé a účinné reakce na změny trhu C. Možnost spuštění nové (inovační) firmy strana 6 Přínosy spolupráce s univerzitami

7 A.Zvýšení konkurenceschopnosti firmy –Inovace produktu Vznik nových produktů či variant produktu Přidání nových funkcionalit ke stávajícím produktům Řešení vývoje bez nutnosti investic do vlastní výzkumné infrastruktury Zvýšení přidané hodnoty produktů (konkurenční výhoda) –Podpora obchodu a tržeb Zjištění parametrů produktu - ověřených kredibilní institucí Využití dat o produktech v marketingu a obchodní argumentaci Zvýšení image firmy odkazem na spolupráci s univerzitou strana 7 Přínosy spolupráce s univerzitami

8 B.Schopnost rychlé a účinné reakce na změny trhu – Rychlost reakce Využití dosavadního / dlouhodobého výzkumu univerzity Rychlé zpřístupnění vědeckých výsledků v okamžiku potřeby Zkrácení inovačního cyklu – Účinnost reakce Využití dlouhodobých zkušeností univerzitních vědců Snížení rizik slepých cest vývoje - eliminace chyb Prohloubení firemních znalostí technologií v kontextu s trhem Efektivnější strategické reakce na signály z trhu (příležitosti a hrozby) Získání kvalitnějších vstupů a podkladů pro inovace strana 8 Přínosy spolupráce s univerzitami

9 C.Možnost spuštění nové (inovační) firmy – Získání výhradní licence na významné výsledky univerzitního výzkumu ELMARCO + Technická univerzita v Liberci Nanospider – technologie výroby nanovláken –Založení spin-off společnosti (disponující právy na významné výsledky univerzitního výzkumu) INVEA-TECH + VUT, Masarykova univerzita, CESNET Technologie pro bezpečnost provozu sítí strana 9 Přínosy spolupráce s univerzitami

10 Poskytnutí licence na výsledky výzkumu Zakázkový výzkum Partnerský výzkum Odborné služby s využitím přístrojů a laboratoří Znalecké posudky, poradenství, studie a metodiky Spolupráce se zapojením studentů –Stáže / praxe –Školní práce –Soutěže pro studenty –aj. … strana 10 Možné formy spolupráce

11 strana 11 Co je to ten „transfer technologií“?

12 Univerzita zaměřená na praktické potřeby průmyslu Množství referencí – dlouhodobé spolupráce s firmami Know-how, vědci a výzkumné výsledky v mnoha oborech K dispozici Centrum transferu technologií (CTT MENDELU) – Informační centrála – poptávky i nabídky výzkumné spolupráce – Nasměrování na ústavy a vědce užitečné pro firmu – Zabezpečení profesionální komunikace mezi firmou a vědci – Asistence při zajišťování smluvních záležitostí – Dohled nad věcným plněním dohodnuté spolupráce strana 12 Proč Mendelova univerzita v Brně?

13 Silná tradice  Zal. r. 1919, nejstarší zemědělská VŠ v ČR Střední velikost  Cca 10.600 studentů  Cca 500 akademických pracovníků  Celkem 57 ústavů (kateder) Rozmanitost oborů  5 fakult  1 vysokoškolský ústav strana 13 Profil MENDELU

14 PŘÍRODOVĚDNĚ – TECHNICKÉ OBORY –Agronomická fakulta (AF) –Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) –Zahradnická fakulta (ZF) EKONOMICKO – SPOLEČENSKÉ OBORY –Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) –Provozně ekonomická fakulta (PEF) strana 14 Věda a výzkum na MENDELU

15 STROJÍRENSTVÍ Optimalizace konstrukce a techn. funkcí strojírenských a energetických zařízení Testování parametrů vozidel – motory, brzdové systémy vč. ABS, podvozky Ověřování a zlepšování pevnosti a antikorozní odolnosti Testování vyvíjených komponent zemědělské a zahradní techniky ENERGETIKA Vývoj efektivních postupů výroby biomasy Metody snižování vlhkosti biomasy Měření energetické výtěžnosti rostlin Šlechtění rostlin s vyšší energetickou výtěžností Zkoumání charakteru a výtěžnosti surovin k výrobě bioplynu Vývoj prostředků pro podporu fermentace a produkce bioplynu Vývoj systému regulace, optimalizace spalování kotle na biomasu strana 15 Příklady možné spolupráce

16 strana 16 Příklady možné spolupráce STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ Vývoj obvodového pláště dřevostaveb Měření energetických toků a ztrát ve stavbách Vývoj a testování konstrukčních a spojovacích prvků pro dřevostavby Zkoumání zdravotní nezávadnosti nátěrových hmot Vývoj ekologických nátěrových hmot Design interiérových prvků LESNICTVÍ, DŘEVAŘSTVÍ A DŘEVOVÝROBA Optimalizace metod těžby, skladování a zpracování dřevěné suroviny Vývoj postupů k regeneraci lesní půdy Vývoj specifických hnojiv pro lesnictví Vývoj lesnických strojů Návrh technologických uzlů operací a procesů v dřevovýrobě Ověření trvanlivosti dřevěného výrobku Návrh, design a vývoj prototypu nábytku

17 POTRAVINÁŘSTVÍ A NÁPOJÁŘSTVÍ Optimalizace podmínek pro skladování potravin Metody šetrnějšího zpracování a konzervace potravin Vývoj nových druhů potravin a nápojů Procesní a technická optimalizace potravinářské výroby Zajištění jakosti a bezpečnosti potravin Vývoj biotechnologických postupů výroby potravin Vývoj doplňků stravy a funkčních potravin EKOLOGIE A CLEANTECH Metody ochrany a čištění vody Metody čištění a rekultivace půdy Testování rozkladu biologicky rozložitelných materiálů Zhodnocení ekologického stavu chráněných území Postupy pro odpadové hospodářství Zkoumání ekologického dopadu technického prostředku na prostředí strana 17 Příklady možné spolupráce

18 strana 18 Příklady možné spolupráce ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A ŠLECHITELSTVÍ Technická podpora při šlechtění nových odrůd Měření výnosnosti odrůd Vyhodnocení vlastností a geografické vhodnosti osiv a sazenic Testování množitelského materiálu na absenci virů Určení optimální skladby výživy konkrétních rostlin Posouzení vlivů chovu na biologické parametry hospodářských zvířat Vývoj optimálního postupu chovu ryb ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY A TECHNOLOGIE Vývoj krmiv a doplňků pro zvířata Optimalizace složení vyvíjených hnojiv Ověřování a zlepšování účinnosti a zdravotní nezávadnosti u prostředků na ochranu rostlin Testování a měření technických charakteristik zemědělských strojů

19 strana 19 Reference

20 Inovační vouchery JIC – výzva 2013: Dotace města Brna na spolufinancování spolupráce firem s univerzitami a výzkumnými institucemi Mezi vylosované firmy bude rozděleno celkem 4 mil. Kč Dotace na 1 projekt je max. 75% (max. 100.000 Kč) Min. objem zakázky 75.000 Kč Výstup spolupráce musí mít výzkumně-vývojový charakter Sběr žádostí: 13.3. – 10.5.; Losování žádostí: 27.5.2013 Více informací: www.inovacnivouchery.czwww.inovacnivouchery.cz Kontaktní osoba za MENDELU: Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D. prenosil@mendelu.cz strana 20 AKTUÁLNĚ: Inovační vouchery

21 Děkuji za pozornost! Kamil Krč, MBA Manažer komercializace / Zástupce ředitele CTT krc@mendelu.cz Mendelova univerzita v Brně Centrum transferu technologií Tel. 545 135 193 WWW.CTT.MENDELU.CZ strana 21


Stáhnout ppt "CTT MENDELU Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami 24. 4. 2013 Kamil Krč, MBA Manažer komercializace; Zástupce ředitele CTT."

Podobné prezentace


Reklamy Google