Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami"— Transkript prezentace:

1 Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami
Kamil Krč, MBA Manažer komercializace; Zástupce ředitele CTT CTT MENDELU Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami

2 NA FERRARI NENAŠETŘÍTE…

3 …MUSÍTE NA NĚJ VYDĚLAT!

4 MOMENTÁLNÍ ZISKOVOST…
LUXUSEM JE NEJEN MOMENTÁLNÍ ZISKOVOST… …ALE I DLOUHODOBÁ PROSPERITA FIRMY! Nestačí, že vaše firma prosperuje právě teď. Pokud samozřejmě máte zájem na tom, aby fungovala dlouhodobě. Ale k tomu nestačí jen optimalizovat a snižovat provozní výdaje – šetřením ještě nikdo nezbohatl. Pro dlouhodobou prosperitu je třeba řešit příjmovou stránku.

5 Podmínky dlouhodobé prosperity
Orientace na potřeby zákazníka Schopnost správně reagovat na okolní změny Ochota a schopnost realizovat inovace S každým z těchto bodů mohou do jisté míry pomoci univerzity! KDO ZDE JIŽ S UNIVERZITAMI SPOLUPRACUJE??

6 Přínosy spolupráce s univerzitami
Zvýšení konkurenceschopnosti firmy Schopnost rychlé a účinné reakce na změny trhu Možnost spuštění nové (inovační) firmy

7 Přínosy spolupráce s univerzitami Zvýšení konkurenceschopnosti firmy
Inovace produktu Vznik nových produktů či variant produktu Přidání nových funkcionalit ke stávajícím produktům Řešení vývoje bez nutnosti investic do vlastní výzkumné infrastruktury Zvýšení přidané hodnoty produktů (konkurenční výhoda) Podpora obchodu a tržeb Zjištění parametrů produktu - ověřených kredibilní institucí Využití dat o produktech v marketingu a obchodní argumentaci Zvýšení image firmy odkazem na spolupráci s univerzitou

8 Přínosy spolupráce s univerzitami
Schopnost rychlé a účinné reakce na změny trhu Rychlost reakce Využití dosavadního / dlouhodobého výzkumu univerzity Rychlé zpřístupnění vědeckých výsledků v okamžiku potřeby Zkrácení inovačního cyklu Účinnost reakce Využití dlouhodobých zkušeností univerzitních vědců Snížení rizik slepých cest vývoje - eliminace chyb Prohloubení firemních znalostí technologií v kontextu s trhem Efektivnější strategické reakce na signály z trhu (příležitosti a hrozby) Získání kvalitnějších vstupů a podkladů pro inovace

9 Přínosy spolupráce s univerzitami
Možnost spuštění nové (inovační) firmy Získání výhradní licence na významné výsledky univerzitního výzkumu ELMARCO + Technická univerzita v Liberci Nanospider – technologie výroby nanovláken Založení spin-off společnosti (disponující právy na významné výsledky univerzitního výzkumu) INVEA-TECH + VUT, Masarykova univerzita, CESNET Technologie pro bezpečnost provozu sítí

10 Možné formy spolupráce
Poskytnutí licence na výsledky výzkumu Zakázkový výzkum Partnerský výzkum Odborné služby s využitím přístrojů a laboratoří Znalecké posudky, poradenství, studie a metodiky Spolupráce se zapojením studentů Stáže / praxe Školní práce Soutěže pro studenty aj. …

11 Co je to ten „transfer technologií“?

12 Proč Mendelova univerzita v Brně?
Univerzita zaměřená na praktické potřeby průmyslu Množství referencí – dlouhodobé spolupráce s firmami Know-how, vědci a výzkumné výsledky v mnoha oborech K dispozici Centrum transferu technologií (CTT MENDELU) Informační centrála – poptávky i nabídky výzkumné spolupráce Nasměrování na ústavy a vědce užitečné pro firmu Zabezpečení profesionální komunikace mezi firmou a vědci Asistence při zajišťování smluvních záležitostí Dohled nad věcným plněním dohodnuté spolupráce

13 Profil MENDELU Silná tradice Střední velikost Rozmanitost oborů
Zal. r. 1919, nejstarší zemědělská VŠ v ČR Střední velikost Cca studentů Cca 500 akademických pracovníků Celkem 57 ústavů (kateder) Rozmanitost oborů 5 fakult 1 vysokoškolský ústav

14 Věda a výzkum na MENDELU
PŘÍRODOVĚDNĚ – TECHNICKÉ OBORY Agronomická fakulta (AF) Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) Zahradnická fakulta (ZF) EKONOMICKO – SPOLEČENSKÉ OBORY Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) Provozně ekonomická fakulta (PEF)

15 Příklady možné spolupráce
STROJÍRENSTVÍ Optimalizace konstrukce a techn. funkcí strojírenských a energetických zařízení Testování parametrů vozidel – motory, brzdové systémy vč. ABS, podvozky Ověřování a zlepšování pevnosti a antikorozní odolnosti Testování vyvíjených komponent zemědělské a zahradní techniky ENERGETIKA Vývoj efektivních postupů výroby biomasy Metody snižování vlhkosti biomasy Měření energetické výtěžnosti rostlin Šlechtění rostlin s vyšší energetickou výtěžností Zkoumání charakteru a výtěžnosti surovin k výrobě bioplynu Vývoj prostředků pro podporu fermentace a produkce bioplynu Vývoj systému regulace, optimalizace spalování kotle na biomasu

16 Příklady možné spolupráce
STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ Vývoj obvodového pláště dřevostaveb Měření energetických toků a ztrát ve stavbách Vývoj a testování konstrukčních a spojovacích prvků pro dřevostavby Zkoumání zdravotní nezávadnosti nátěrových hmot Vývoj ekologických nátěrových hmot Design interiérových prvků LESNICTVÍ, DŘEVAŘSTVÍ A DŘEVOVÝROBA Optimalizace metod těžby, skladování a zpracování dřevěné suroviny Vývoj postupů k regeneraci lesní půdy Vývoj specifických hnojiv pro lesnictví Vývoj lesnických strojů Návrh technologických uzlů operací a procesů v dřevovýrobě Ověření trvanlivosti dřevěného výrobku Návrh, design a vývoj prototypu nábytku

17 Příklady možné spolupráce POTRAVINÁŘSTVÍ A NÁPOJÁŘSTVÍ
Optimalizace podmínek pro skladování potravin Metody šetrnějšího zpracování a konzervace potravin Vývoj nových druhů potravin a nápojů Procesní a technická optimalizace potravinářské výroby Zajištění jakosti a bezpečnosti potravin Vývoj biotechnologických postupů výroby potravin Vývoj doplňků stravy a funkčních potravin EKOLOGIE A CLEANTECH Metody ochrany a čištění vody Metody čištění a rekultivace půdy Testování rozkladu biologicky rozložitelných materiálů Zhodnocení ekologického stavu chráněných území Postupy pro odpadové hospodářství Zkoumání ekologického dopadu technického prostředku na prostředí

18 Příklady možné spolupráce
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A ŠLECHITELSTVÍ Technická podpora při šlechtění nových odrůd Měření výnosnosti odrůd Vyhodnocení vlastností a geografické vhodnosti osiv a sazenic Testování množitelského materiálu na absenci virů Určení optimální skladby výživy konkrétních rostlin Posouzení vlivů chovu na biologické parametry hospodářských zvířat Vývoj optimálního postupu chovu ryb ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY A TECHNOLOGIE Vývoj krmiv a doplňků pro zvířata Optimalizace složení vyvíjených hnojiv Ověřování a zlepšování účinnosti a zdravotní nezávadnosti u prostředků na ochranu rostlin Testování a měření technických charakteristik zemědělských strojů

19 Reference

20 AKTUÁLNĚ: Inovační vouchery
Inovační vouchery JIC – výzva 2013: Dotace města Brna na spolufinancování spolupráce firem s univerzitami a výzkumnými institucemi Mezi vylosované firmy bude rozděleno celkem 4 mil. Kč Dotace na 1 projekt je max. 75% (max Kč) Min. objem zakázky Kč Výstup spolupráce musí mít výzkumně-vývojový charakter Sběr žádostí: – 10.5.; Losování žádostí: Více informací: Kontaktní osoba za MENDELU: Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D.

21 Děkuji za pozornost! Kamil Krč, MBA WWW.CTT.MENDELU.CZ krc@mendelu.cz
Manažer komercializace / Zástupce ředitele CTT Mendelova univerzita v Brně Centrum transferu technologií Tel


Stáhnout ppt "Možnosti a přínosy výzkumné spolupráce univerzity s firmami"

Podobné prezentace


Reklamy Google