Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační systém."— Transkript prezentace:

1 Operační systém

2 OPERAČNÍ SYSTÉM Je základní program, který oživuje hardwarovou sestavu počítače a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů Musí být instalován na každém počítači

3 OS OŽIVUJE POČÍTAČ Řídí využití procesoru, paměti a disků, síťovou komunikaci i tisk, ovládá všechny hardwarové díly Zobrazuje výstupy a čte vstupy z klávesnice, myši Umožňuje instalaci a spouštění ostatních programů, řídí jejich přepínání a současný běh Poskytuje programům služby (práce s okny) Nabízí mnoho svých uživatelských nastavení (vzhled ovládacích prvků, tlačítka myši, rozložení klávesnice atd.) Zajišťuje zabezpečení počítače a uživatelských dat Obsahuje množství základních programů pro správu počítače, práci s Internetem a em, přehrávání multimediálních souborů atd.

4 SOUČASNÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
Různé verze OS Microsoft Windows (osobní počítače a notebooky) Mac OS na počítačích firmy Apple Unix (servery, velké počítače) Linux (servery, osobní počítače) Google Android, Chrome OS, iPhone OS, Symbian, MeeGo (na různých přenosných zařízeních)

5 PŘENOSITELNOST PROGRAMŮ A DOKUMENTŮ
Nepřenositelnost SW - každý program pracuje pod konkrétním OS Neexistují ani obecné standardy datových formátů – nepřenositelnost datových souborů

6 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OS
Vycházejí z John von Neumannovy koncepce práce počítače Uživatelské rozhraní Grafické(GUI) Textové Multitasking – současný běh více programů a procesů Víceuživatelský OS – každý uživatel má svá nastavení a svá data

7 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OS
Provázání se zdroji aktualizací a nových verzí přes Internet, provázání s webovými službami Webově orientované systémy (např. Google Chrome OS): používají jen prohlížeč webu, všechny ostatní aplikace běží na Internetovém serveru, data se ukládají na webové uložiště

8 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ OS Základní uživatelská nastavení:
Výběr aktivní klávesnice(CS/EN) Datum a čas Pozadí plochy, spořič obrazovky Vzhled celého OS (připravené motivy vzhledu) Nastavení rozlišení monitoru a hloubky barev

9 Další nastavení OS - nabídka Start  Ovládací panely
Instalace a odebrání písem (fontů) Instalace a odinstalace programů Instalace tiskárny Správa tiskáren a průběhů tisku Další možnosti

10 Základy ovládání OS

11 KLÁVESNICE Klávesnici musíte bezvadně znát. Ověřte si to odpověďmi na následující otázky: Jak se píší velká písmena dočasně a jak stále? Jak se maže znak nalevo a jak napravo od kurzoru? Která klávesa (kombinace kláves) způsobí skok na konec řádku, na začátek řádku, na další obrazovku, konec dokumentu, začátek dokumentu, o odstavec výš, o slovo doprava? Která klávesa má význam klepnutí na tlačítko OK v dialog. okně a která odpovídá tlačítku Storno?

12 USPOŘÁDÁNÍ KLÁVES Psací (alfanumerické) klávesy: obsahují písmena, číslice, interpunkční znaménka a symboly Příkazové klávesy: lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými klávesami (CTRL, ALT, klávesa s logem systému Windows a klávesa ESC). Funkční klávesy: Funkční klávesy se používají k provádění určitých úloh. Jsou označeny jako F1, F2, F3, a tak dále až F12. Funkce těchto kláves se liší program od programu. Navigační klávesy: Tyto klávesy se používají k přesouvání v dokumentech nebo na webových stránkách a k úpravám textu. Patří sem klávesy se šipkami, klávesy HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE a INSERT. Numerická klávesnice: Numerická klávesnice slouží k rychlému zadávání čísel. Klávesy jsou uspořádány do bloku, podobně jako na běžné kalkulačce nebo sčítacím stroji. Následující obrázek ukazuje, jak jsou tyto klávesy uspořádány na typické klávesnici. Rozložení vaší klávesnice může mít odlišnou podobu.

13 USPOŘÁDÁNÍ KLÁVES Funkční klávesy: F1, F2, F3, a tak dále až F12. Funkce se liší program od programu. Navigační klávesy: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE a INSERT. Numerická klávesnice: rychlé zadávání čísel.

14 KLÁVESNICE – uspořádání

15 ASCII kód American Standard Code for Information Interchange (americký standardní kód pro výměnu informací) Kódová tabulka, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice Základní kód ASCII je 7-bitový (128 znaků) Nyní se používá rozšířený kód ASCII – 8 bitů (256 znaků – 28) V současné době se přechází na UNICODE – 16 bitů

16 PŘÍKLAD ASCII KÓDU Znak ASCII kód dekadicky ASCII kód binárně @ 64 48 A 65 187

17 MYŠ – OVLÁDÁNÍ UKÁZAT (bez stisknutí tlačítka): často se objeví „bublinová“ nápověda k objektu KLEPNOUT levým tlačítkem myši: objekt se vybere (označí) pro další práci POKLEPAT (dvojklik) levým tlačítkem myši: spouští programy a otevírá složky KLEPNOUT pravým tlačítkem myši: otevírá místní (kontextovou) nabídku PŘETAŽENÍ

18 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Co dělá počítač po zapnutí:
Zkontroluje procesor a paměť, ověří si disky a další HW. Zobrazí na chvíli tabulku zařízení počítače Najde na startovacím pevném disku operační systém a zavede ho do paměti. Umožní nám přihlásit se do počítačové sítě. Zobrazí plochu operačního systému.

19 PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ pro přihlášení do sítě musí mít uživatel zřízený UŽIVATELSKÝ ÚČET UŽIVATEL má přiděleno UŽIVATELSKÉ JMÉNO a HESLO

20 PROSTŘEDÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU
Na dalším snímku je obrázek prostředí OS. Najděte následující objekty: Hlavní panel Tlačítko start Panel Snadné spuštění Tlačítka stále spuštěných programů Koš, Tento počítač Zástupce libovolného programu Oko spuštěného programu Tlačítka spuštěných programů na hlavním panelu Tapetu na ploše

21

22 Nabídka start

23 OKNO PROGRAMU Obsahuje následující prvky Titulek
Tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat, Obnovit Tlačítko Zavřít Panel Hlavní nabídka Panely nástrojů Stavový řádek Posuvník

24 OKNO PROGRAMU

25 OKNO PROGRAMU Manipulace s oknem
Minimalizace, maximalizace, obnovení (tlačítka) Změna polohy okna posunutím Změna velikosti okna tažením myši Okamžité zobrazení plochy

26 OKNO PROGRAMU

27 PŘEPÍNÁNÍ MEZI SPUŠTĚNÝMI PROGRAMY
Operační systém umožňuje běh více programů současně. Jejich počet je dán velikostí operační paměti a nároky jednotlivých programů na ni. Přepnutí do programu klepnutím kamkoliv do jeho okna klepnutím na jeho tlačítko na hlavním panelu pomocí kláves levý ALT + TAB nebo levý ALT + CTRL

28 DIALOGOVÁ OKNA Slouží ke komunikaci uživatele s operačním systémem

29 Ikony, nabídky, tlačítka, dialogy

30 Ikony, nabídky, tlačítka, dialogy

31 NÁPOVĚDA „Bublinová“ nápověda (žlutý rámeček, který se zobrazí u myši)
Použití tlačítka s otazníkem Nápověda systému Windows

32 SCHRÁNKA OS Panel nástrojů Horká klávesa Místní nabídka Hlavní nabídka Vyjmout Ctrl + X Kopírovat Ctrl + C Vložit Ctrl + V používá se pro kopírování a přesun souborů, složek a částí dokumentů (textů, obrázků,…) virtuální prostor v operační paměti její obsah není vidět po vypnutí počítače se vše ve schránce vymaže

33 SOUBORY Na počítači jsou všechny informace uloženy v souborech
Každý soubor musí mít svůj název

34 TYPY SOUBORŮ Soubory podle typu dělíme do dvou základních skupin:
aplikace (programy) „něco dělají“ nejčastější přípona exe datové vytváří uživatel příklady přípon textové soubory: txt, doc, rtf obrázky: jpg, tiff, gif, bmp tabulky: xls hudba: wav, mp3 atd.

35 VELIKOST SOUBORŮ Jednotka B (byte) [čti bajt] 1 KB (kilobajt) = 1024 B
1 MB (megabajt) je asi 1 000 KB 1 GB (gigabajt) je asi 1 000 MB, to je asi miliarda B

36 OPERACE SE SOUBORY OTEVŘENÍ
Otevření datového souboru znamená jeho načtení z disku do operační paměti je načten do programu, který jsme na jeho úpravy spustili Datový soubor NEMŮŽEME SPUSTIT Pokud je soubor otevřen, nemůžeme ho smazat ani přesunout. OS vytvoří dočasnou vazbu mezi tímto souborem a programem a „zamkne“ ho.

37 ASOCIACE SOUBORU V moderních OS jsou datové soubory obvykle svázány s programy, které je umí otevřít. Pokud na určitý datový soubor poklepeme myší, systém SPUSTÍ PROGRAM, který má pro tento typ souborů zaregistrovaný a v něm soubor OTEVŘE. Registraci můžeme změnit. Datový soubor můžeme otevřít i v jiném programu, než který je zaregistrován (např. přes pravé tlačítko myši a nabídku otevřít a vybrat jiný program)

38 OPERACE SE SOUBORY ULOŽENÍ
Uložení datového souboru ULOŽIT JAKO při prvním uložení: volíme jméno a umístění s. při druhém a dalším uložení: ukládáme pod jiným názvem nebo na jiné místo (vznikne další soubor) ULOŽIT přepíše původní soubor

39 SLOŽKA Složka je pojmenované místo na disku, které může obsahovat soubory a další vnořené složky. Složky nám pomáhají udržovat si na disku v souborech pořádek. Stromová struktura složek – hierarchické uspořádání složek na disku. Kořenová složka disku – nejvýše umístěná složka na disku (označená \) Pro práci se složkami používáme Tento počítač (Průzkumník).

40 ÚPLNÉ JMÉNO SOUBORU Vše co je na počítači uloženo musí být jednoznačně určeno svým jménem a umístěním Úplné jméno souboru: E:\Obrázky\Moje kresby\Hedvika.bmp E: je disk \Obrázky\Moje kresby\ je cesta Hedvika.bmp je jméno souboru

41 VLASTNOSTI OBJEKTŮ Zobrazení Podrobnosti v okně složky (seřazení)

42 VLASTNOSTI OBJEKTŮ Volba Vlastnosti v místní nabídce (pravá myš)

43 VYTVÁŘENÍ, MAZÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, PŘESOUVÁNÍ OBJEKTŮ
Můžeme provádět se složkami, datovými soubory, zástupci souborů a složek

44 ZÁSTUPCE OBJEKTU Je pouze odkaz na skutečný objekt
Malý soubor (obsahuje pouze cestu k originálu) Tvar ikony Použití: Ikony programů na ploše (jsou „po ruce“) Kdekoliv na disku

45 HLEDÁNÍ OBJEKTŮ Tlačítkem Hledat v okně složky nebo z nabídky Start
Hledání v názvech objektů Hledání v obsahu souborů (fulltextově) Použití zástupných znaků * a ?, např. *.pdf Z???.txt t*.*

46 KOMPRIMACE A DEKOMPRIMACE
Komprimace (sbalení, extrahování) = zhuštění souboru nebo celé složky do jednoho souboru s formátem ZIP, RAR Cílem je úspora místa na disku a úspora času při přenosu objektů přes Internet Dekomprimace (rozbalení) je zpětný mechanismus pro obnovu objektů do původního stavu

47 KOMPRIMACE A DEKOMPRIMACE
Oba příkazy vyvoláme z místní nabídky


Stáhnout ppt "Operační systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google