Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace systému EDC (Energy Data Collection) & MH (MessageHandler)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace systému EDC (Energy Data Collection) & MH (MessageHandler)"— Transkript prezentace:

1 Prezentace systému EDC (Energy Data Collection) & MH (MessageHandler)
Systémové řešení společnosti Landis+Gyr

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Systém EDC (Energy Data Collection) Aplikace MH (MessageHandler) Komunikační jednotky a doplňkový HW Model ASP (Application Service Provider)

3 Představení informačního systému EDC společnosti Landis+Gyr pro zpracování a sběr dat z měření

4 Systém EDC (Energy Data Collection) Systém určený pro dálkové i ruční odečty dat z elektroměrů Základní charakteristika systému: Systém pro dálkový odečet dat ze vzdálených terminálů RTU ( Remote Terminal Unit). Automatický odečet je možný jednorázový i opakovaný. Odečty RTU přes optické rozhraní RS232 pomocí notebooku nebo ručních terminálů (HHT – Hand Held Terminals) Aplikace je určena až pro 250 měřících míst v max. konfiguraci až s profily Systém pracuje s komunikačními protokoly VDEW, EMH, DGCOM, IEC1107, SCTM, DLMS Synchronizace RTU a podpora širokého portfolia elektroměrů a souvisejících zařízení jako elektroměry Z.B, Z.C, Z.D, Z.Q, 7Exy-Enermet, Actaris-DC3 a zařízení METCOM, FAG, FCL, FCR, EKM atd.

5 Systém EDC Komplexní balík pro nadstandardní služby zákazníkovi
Systém EDC je koncipován jako plně integrované řešení, které primárně zabezpečuje sběr dat, jejich zpracování (tj. analýzu naměřených hodnot, výkaz událostí a komunikační statistiku) včetně komunikace s návaznými systémy. Tato činnost je doplněna o prezentační funkcionalitu a překladatelské nástroje tj. vícejazyčné mutace. Systém EDC tak zajišťuje: Automatický odečet elektroměru pro fakturaci Číselné/grafické vyjádření profilů i fakturačních dat Výpočet agregovaných hodnot z uložených zátěžových profilů Podklady pro individuální konzultaci s koncovým uživatelem za účelem optimalizace tarifních smluv a řídicích systémů Archivace systému pro bezpečné uložení dat

6 Systém EDC Analýza spotřeby energie (zátěžový profil)
Systém EDC analyzuje nasbíraná data a zobrazuje výsledky v grafické nebo numerické formě. Účinné funkce jako výpočet zátěžových profilů a výrobních faktorů usnadňují interpretaci naměřených výsledků.

7 Systém EDC Bilanční Centrála
Vstupy Zpracování Výstupy Z M B 8 4 5 6 3 7 2 9 Z.B Fakturační data Kalkulace Grafika Archivace Centrální stanice Landis+Gyr Zátěžové profily I E C 1 Soubory i l S T Databáze Fakturační data + zátěžový profil Konverze dat IEC 1107 Z.D Fakturační data + Zátěžový profil DGCOM DLMS Dálkový odečet- synchronizace EDP

8 Architektura systému EDC Popis HW architektury
EDC řešení je provozováno na běžném kancelářském HW. Klientská stanice musí splňovat standardní parametry kancelářského PC s OS Windows 9x, NT, 2000, XP. Společnost L+G doporučuje vyhradit dedikovanou kapacitu PC za účelem dálkového odečtu elektroměrů RMR (Remote Meter Reading) s následujícími parametry: Procesor Intel Pentium 4 s pracovní frekvencí 1GHz RAM min. na úrovni 256 MB 20 GB HDD Mechanika CD-ROM k instalaci Další vybavení: myš, klávesnice, monitor

9 Architektura systému EDC Popis SW architektury
EDC je složeno ze čtyř částí: 1. MMI (Machine Man Interface) je hlavní program EDC. Je nezbytný pro funkčnost aplikace, definice RTU, definice komunikačních linek, definice jobů (úkonů), import dat z ručních terminálů a lokální odečty atd. 2. Komunikační server je soubor komunikačních protokolů. V současnosti jsou to protokoly SCTM, VDEW, EMH, DGCOM, IEC1107, DLMS. 3. Prezentace je nezávisle na odečtech spustitelná část. Umožňuje nezávislé prohlížení dat v textové i grafické podobě. 4. Jazykový modul lang.exe je nástroj pro překlad EDC do dalších jazyků.

10 Architektura systému EDC Popis SW architektury

11 Příklad konfigurace: Elektroměry/komunikační jednotky/L+G systémy

12 Systém Landis+Gyr MessageHandler
Landis+Gyr MessageHandler slouží k přípravě a odesílání zpráv, ale zároveň i příjmu a zpracování zpráv používaných při komunikaci mezi účastníky trhu a systémem provozovaným OTE – CDS a to včetně archivace všech komunikovaných zpráv. Pracuje s různými typy předdefinovaných zpráv včetně procesu změny dodavatele nebo funkcionality spojené se zavedením TDD. Obousměrná komunikace se systémem EDC (Dgc300) Nahrazuje produkt www200 z důvodu implementace nových typů komunikovaných zpráv a změn v původních zprávách EDINE např. informace pro TDD. Podporuje komunikaci s CDS prostřednictvím zpráv formátu EDI a formát XML je v procesu přípravy.

13 Systém Landis+Gyr MessageHandler Přehled zpráv ve formátu EDI
Vnitřní struktura zpráv EDI vychází ze specifikací CDS. Zprávy podporované aplikací MH se dělí do několika základních skupin/typů: MSCONS: naměřená data - zprávy pro předávání naměřených dat PRODAT: data OPM – zprávy pro registraci OPM a změny dodavatele DELFOR: sjednané hodnoty - zprávy pro předávání údajů o sjednaných a smluvních diagramech REQDOC: vyžádání dokumentu – zprávy pro realizaci požadavků na vyžádání dokumentů APERAK: potvrzení doručení – zpráva o potvrzení zpracování odeslaných zpráv Další moduly: Modul nastavení ( nastavení cesty k adresářům s daty ) Modul přehledu a archivace zpráv Modul AttachementHandler / alternativně možnost předávání zpráv prostřednictvím webového rozhraní

14 Aplikace AttachementHandler (AH)
Attachement Handler je rozhraní mezi aplikací Outlook a systémem MH tzn. konvertorem EDI popř. XML zpráv Aplikace AH, tak zpracovává přílohy u příchozích a odchozích zpráv Všechny příchozí a odchozí zprávy jsou monitorovány aplikací AH a pokud příchozí zprávy obsahují EDI/XML přílohu jsou vyjmuty ze zprávy a uloženy do příslušného direktoráře. Odchozí zpráva včetně přílohy je vytvořena aplikací AH, jakmile EDI/XML konvertor předá vytvořené soubory do předem určeného direktoráře. AH zajišťuje i šifrování pomocí technologie PKI (Public Key Infrastructure) předepsané OTE

15 Flexibilní komunikace s IEC62056-21 a dlms
Distribuce/Průmysl Domácnosti Voda/ Teplo/ Plyn Rozhraní k M-Bus opakovači CS, RS232, RS485 ZxDxxxCR ZxDxxxCT D2 ZMD100AR ZMD100AP Více násobné spojení přes M-Bus CS MBus CS MBus M-BUS Výroba/Přenos Distribuce/Průmysl Domácnosti/Podnikatelé ZMQ ZxDxxxCR ZxDxxxCT ZMD100AR ZMD100AP Více násobné spojení přes RS485 a CS RS485 CS Rozhraní k elektroměru CS, RS232, RS485 Interní moduly Komunikační moduly Centrála Moduly pro externí použití GSM GPRS PSTN Ethernet

16 Ovladač času DCF77 Nutno zajistit synchronizaci pomocí ovladače času DCF77, který je určen pro jednotlivá PC i celé sítě. Ovladačem času DCF´77 rozumíme zařízení,  zabezpečující  průběžné synchronizování systémových hodin v našem počítači s atomovými hodinami PTB v Braunschweigu a to prostřednictvím časového radiosignálu 77,5kHz. Ovladač času pro počítač sestává z:    Hardwaru, tj. vlastního modulu RPC (Radio Precision Clock) včetně integrovaného přijímače s anténou, LED indikátorem aktuálního příjmu signálu a přívodního kabelu 180cm se  zástrčkou RS232 9pin.   Příslušného software  podle druhu operačního systému, pod kterým chceme instalaci provádět např. Windows, Linux, Unix.  

17 Strategické směry společnosti Landis+Gyr
Partneři: HHT ruční terminály RMR Remote Meter Reading Utility - energetika CSC Customer Service Center ASP Appl. Service Provider Služby, AMR Priorita #1 Priorita #2 Koncentrace a integrace do energetických skupin: plyn, elektřina atd. Propojování sektorů energetika, telekomunikace Konvergence IT, telekomunikací, médií atd. Širokopásmové sítě: měření, AMR, Internet, DVB atd.

18 Zákazník a jeho klienti
Model ASP pro LDS Zákaznické elektroměry: Zákazník a jeho klienti GSM/GPRS TCP/IP PLC PSTN Telekomunikační síť Sběr a zpracování dat Fakturace Landis+Gyr: EDC

19 Předpoklady a podmínky modelu ASP
Mezi základní předpoklady úspěšného zavedení modelu ASP patří: Finanční úspory a návratnost projektu ( Výpočet obchodního modelu ) Existence technické infrastruktury a implementace bezpečnostních prvků řešení Modelování šíře poskytovaných zákaznických služeb: poskytování pouze aplikační části systému Poskytování kompletní služby tj. aplikace pro sběr a zpracování dat EDC / MDW Converge, aplikace pro komunikaci s OTE, zajišťování chodu DB včetně správy naměřených dat a zajištění fakturace.

20 Společnost Landis+Gyr děkuje za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Prezentace systému EDC (Energy Data Collection) & MH (MessageHandler)"

Podobné prezentace


Reklamy Google