Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 1609 - 1924.  pův. obyvatelé SA – sdružení kmenů (kultura, zvyky, jazyk)  IROKÉZSKÁ LIGA - „Liga míru a moci“ - Mohawkové, Oneidové, Cayugové a Senecové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 1609 - 1924.  pův. obyvatelé SA – sdružení kmenů (kultura, zvyky, jazyk)  IROKÉZSKÁ LIGA - „Liga míru a moci“ - Mohawkové, Oneidové, Cayugové a Senecové."— Transkript prezentace:

1  1609 - 1924

2  pův. obyvatelé SA – sdružení kmenů (kultura, zvyky, jazyk)  IROKÉZSKÁ LIGA - „Liga míru a moci“ - Mohawkové, Oneidové, Cayugové a Senecové - posty: Velký mírotvůrce (HIAWATHA), Usmiřovatel (DEGNANAWIDA), náčelníci pro Velké shromáždění  lovci, zemědělci, obchodníci  Tři sestry – kukuřice, boby, dýně  půda obdělávatelná cca 10- 15 let

3  dlouhé domy – mohly být až 45 metrů dlouhé  ohniště, skladiště, police, lavice  obchodní vztahy - přátelské vztahy se sousedními kmeny - obchod s kožešinami a masem - kukuřice, tabák, rybářské sítě - mohawská stezka – Hudson – jezero Erie - hlavní obchodní trasa  Wampumy – náhrdelníky, čapky, symbolický význam - výsadní postavení ženy, zákaz polygamie  - tanec

4  EU kolonizátoři, američtí osadníci, domorodé kmeny SA  imigrace  rostoucí poptávka po půdě  vytlačování IND na Z, vznik rezervací  nekompatibilita etnických skupin  konflikty

5  neštovice, mor, spalničky, zarděnky X žádná imunita  Pontiacovo povstání - 1963 – indiánské kmeny VB - 1. biologické zbraně - trávení studen x pokusy o rozšíření neštovic - ztráta 90% populace

6  nárůst obyvatelstva  tlak na zisk nové půdy  IND si neuvědomovali vlastnictví, dopad obchodů  kolonisté plenili ind. půdu dobytkem  vzájemná podezíravost z útoku  opilost, nedostatek překladatelů, ekonomické zájmy

7  Angličané kmen Powhatanů  A. 1609 – 1614 - rozpínání ANG v údolí James bez souhlasu Powhatanů  B. 1622 – 1632 - překvapivý útok IND na EU - 347 ob. Virginie - trestné výpravy kolonistů  C. 1644 – 1646 - IND vytlačeni z území  Důsledek válek: vytyčeny hranice mezi ANG osídlením a IND

8  1636 – 1638, území J Anglie (Connecticut) - Pequoti ANG + sousední kmeny - spojenectví mezi Pequoty a puritány z Massachusetts  obvinění z neplnění dohody + zabití několika kolonistů - vítězství ANG - po konfliktu kmen přestal existovat samostatně

9  1642 – 1644 - katolická kolonie Maryland Susquehannockové - SQH (zbraně od Švédů) odrazili útok - vítězství Susquehannocků - 15 zajatců umučeno - mír uzavřen až 1652

10  Munsee (Delawarové, Mohawkové) NIZ + pomoc z N Anglie  1643 – 1645, nový Amsterdam  neobyčejně krvavý konflikt (domorodci)  mír s podmínkami stejnými pro obě strany

11  IND Nový Amsterdam, dolní tok Hudsonu, Long Island  první útok – Indiáni – 1655  osadník zabil ženu, která vzala broskev z jeho sadu  1. teorie : kmeny napadli oslabené osady 2. teorie : Stuyvesant tvrdil, že IND přijeli válčit mezi sebou a osadníci vystrašeně pálili  PETER STUYVESANT - guvernér Nového Nizozemí - vedl výpravu proti Švédům  konflikt dozníval do ztracena

12  dvě války – 1659-1663  NIZ kmen Esopus  A. 1. konflikt – napětí mezi etniky, opilecký incident  B. 2. konflikt – IND přepadli osadu Wiltwijck  Výsledek : NIZ zažehnali nebezpečí  Důsledek : absolutní ztráta důvěry

13  1609-1701  Irokézové Nová Francie, konkurenční kmeny  irokézská expanze  monopolizace obchodu s kožešinami  Výsledek: VELKÝ MONTREALSKÝ MÍR - 1701 - všeobecný mír mezi Irokézi, Francouzi - dohoda o výměně zajatců - do budoucna žádná hrozba

14  válka krále Filipa  1675-1676  novoanglické kmeny osadníci  IND – znalost terénu, EU zbraně  ANG – zvědové, dostatek zásob  vypálená města, vesnice do kořeně vyvráceny  kolonie v sociálních a ekonomických krizích  vítězství kolonistů

15  1676, hranice Marylandu a Virginie  útoky indiánských kmenů na osadníky  1677 - vznik indiánských rezervací - Powhatanská konfederace podepsala smlouvu ohledně podržení si práva lovu mimo rezervace

16  1. imperiální válka – FRA ANG (+ na obou stranách různé indiánské kmeny)  1688 - 1697  FRA – větší podpora, nevyvíjeli tlak na IND půdu ANG – liknavá politika, vojenská neschopnost -------> Irokézové uzavřeli spojenectví s FRA

17  hlavní příčinou válek: netaktní britská politika  IND - změna politiky, větší celky - obavy ze ztráty suverenity, území - v bojích využívali nepřátelství mezi bělošskými národy  příklady konfliktů: A. francouzsko-indiánské války – spojenectví s FRA B. válka za nezávislost – spojenectví s výhodnějšími Brity  výsledek bojů: 1. posunutí faktické hranice do oblasti Velkých jezer, Ohia a Mississippi

18  Válka o španělské dědictví – 1702 – 1713  2. imperiální FRA-ANG v SA  1704 – útok (kan. fr.+ind.) na Deerfield  Nerozhodný výsledek, přesto Utrechtský mír - 11. dubna 1713 - potvrzoval územní ztráty Francouzů

19  1711-1715, Severní Karolína  VB+NIZ+NĚM osadníci irokézský kmen Tuscarorů  TUSCAROROVÉ - „sběrači konopí“ - poslední kmen Irokézské ligy  porážka domorodců  jejich migrace  začlenění do Irokézské ligy

20  2 války  FRA + spojenci Foxové  A. 1. konflikt – 1712-1716 - vzrůstající přelidnění - napětí okolo Detroitu  B. 2. konflikt – 1728-1733 - nepřátelství Foxů vůči FR - Lišky drtivě poraženy - po válce začleněni do komunity Sauků

21  1715-1717 – Jižní Karolína  VB kolonisté svaz Muscogee (Kríkové, Cherokee…atd.) v čele s Yamasee  1716 – Cherokee se přidali k VB  válka připravila JK o 7% populace + celkové oslabení  1717 uzavřen křehký mír

22  1722-1725, Nová ANG a Nové Skotsko  osadníci z Maine x indiánští spojenci Nové FRA  příčiny: VB osadníci pronikali na SV, čemuž se snažili IND a FRA zabránit VB získali Maine IND podrželi svou nezávislost v Novém Skotsku

23  1749, konflikt přímo předcházel FRA-IND válce  IND+FRA VB  Britové pronikali do oblasti Akádie  1755 – vytyčení VB pevností, vyhnání Francouzů

24  první konflikt s významem pro historický vývoj  Odnož sedmileté války  FRA (podporovaná ind. spojenci) x Spojené království  LOUIS-JOSEPF de MONTCALM - francouzský šlechtic, velitel - rozdílný pohled FRA a USA jako na historickou osobu  1758 – bitva u Carillon - drtivá porážka 5x silnější VB  1759 – bitva na Abrahamových pláních - ztráta Quebecu a Montrealu - výhra VB, zánik Nové Francie

25  1758-1761 – Jižní Karolína, Virginie - VB Čerokíové - nejprve spojenci  podezření ze zrádných úmyslů - Indiáni napadali osídlení VB x větší vojenské výpravy  uzavření míru

26  1763-1766  reakce Indiánů na politiku VB + rozmach domorodé proti bělošské hnutí  Indiánská systematičnost - spousta VB opevnění neodolala obléhání  Status quo ante bellum

27  1809 – koupě USA Louisiany od FRA - otevření cesty na Z  1804-1806 – Lewis a Clark cesta napříč kontinentem - bělošští muži, známí mezi kmeny  využití nepřátelství mezi USA a VB

28  náčelník Šónýů - hodně cestoval - 1811 – bitva u Tippecanoe - USA Tecumsehovy válečníci - 1812 – bitva o hranice mezi USA, CAN - Tecumseh + VB USA - 1813 – bitva na Temži - padl Tecumseh  výsledek války: rozpad konfederace nerozhodný stav domorodci utíkali do CAN

29  1813-1814  VB USA (+ Kríkové, Čerokíové, Čoktavové)  drtivá porážka USA  9. 8. 1814 – smlouva z Fort Jackson - Kríkové odstoupili USA 93 000 km2 území - ANDREW JACKSON - 7. prezident USA - Old Hickory - připravoval smlouvu - úmyslně sebral půdu i spojencům

30  Seminolové – směs Kríků a černochů (FLORIDA)  1814, Seminolové USA  přijímali uprchlé otroky z Georgie 1821 – zisk Floridy pro USA

31  1823 – Jižní Dakota  1. konflikt mezi USA IND – na Z od Mississippi  kožešinový obchod - Arikarové zabili několik Američanů A. vyjednávání B. uprchnutí C. podepsání míru 1825

32  náčelník Sauků  účastník britsko-americké války  1815 – bitva na Psí prérii - vražda několika rangerů  BRITSKÁ TLUPA – přívrženci čer. jestřába  1832 – konflikt mezi BT USA - vítězství ČJ + BT  Wisconsin Heights, Bad Axe - zajetí Černého jestřába

33  1830 - INDIAN REMOVAL ACT - přesunutí IND na Z. - vystěhování všech kmenů na Z od Mississippi do rezervací – tzv. Indiánské teritorium - Trail of tears – 1847 – 50 000 - smrt 8-17 000 domorodců - zisk 100 000 km 2 pro USA

34  Seminolové odmítli opustit domovinu  Seminolové USA  1835-1842 - civilisté + 1600 mrtvých vojáků - Pyrrhovo vítězství pro USA

35  1836 – vznik Texaské republiky  Komančové – hlavní domorodý soupeř  Texasané Komančové  1845 – 1875 - značná brutalita - komanč = terorista - nepravidelné oddíly Texas Rangers ( policejní organizace, ochranný oddíl )

36  1849-1886  Apačové ESP, MEX, USA - nájezdy na osídlení MEX a USA - snaha o krádeže zbraní a zásob - 1875-1886 snahy o udržení Apačů v rezervacích X bojovné skupiny roztroušeny po JZ USA - Geronimo

37  1850-1853 – Arizona, Kalifornie - jednotky USA Yumové, Mohavové, Cocopahové - v zájmu ochrany Colorada, osadníků  1849-1923 – Utah, Colorado, Nové Mexiko - celkem 10 konfliktů - bitvy prolínané s válkami Apačů a Navahů

38  historicky nejlépe zmapované  Nejen Siouxové, ale také prérijní kmeny  1854 – Grattanův masakr - 1890 – masakr u Wounded Knee - pobito 31 vojáků  nejslavnější bitva všech indiánských válek

39  GEORGE ARMSTRONG CUSTER - voják, velitel kavalerie - Wolverines  příčina: stavba železnice, zlato na území Siouxů  Odmítl posily, vyvraždil slavnost, dělení armádu na tři části  překvapen indiánskými útoky  zabit

40  války se Španěly v 17. století  Několik potyček a přepadů  LONG WALK – Dlouhá túra (1864-1866) - přesun Navahů do rezervace Fort Sumner

41  Rebelie na Červené řece  Povstání na SZ  LOUIS RIEL - vůdce Métisů - bojoval za práva a nezávislost soukmenovců FR-IND-KAN - 1885 – Louis Riel popraven

42  epidemie  vojenská vyspělost kolonistů  roztříštěnost domorodců  zrádci  schopnostpřevzít znalosti  vést dlouhodobé konflikty (dobývání)  600 000  250 000 Indiánů - epidemie, snížení natality, války  1,37% populace USA (1/3 míšenci)  REZERVACE - 310 rezervací – 225 410 km 2


Stáhnout ppt " 1609 - 1924.  pův. obyvatelé SA – sdružení kmenů (kultura, zvyky, jazyk)  IROKÉZSKÁ LIGA - „Liga míru a moci“ - Mohawkové, Oneidové, Cayugové a Senecové."

Podobné prezentace


Reklamy Google