Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Desáté cvičení Java Core API Java Collection Framework JavaDoc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Desáté cvičení Java Core API Java Collection Framework JavaDoc."— Transkript prezentace:

1 Desáté cvičení Java Core API Java Collection Framework JavaDoc

2 Java Core API množství již hotových tříd dodávaných společně s distribucí Javy. v balících začínající java. garantováno, že se budou i v dalších verzích Javy, chovají se stejně na všech prostředích v balících začínající javax. …nemá smysl vymýšlet, co již jednou někdo naimplemetoval a odladil Java cv10

3 Java Core API http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html
Java cv10

4 Java Core API Nejdůležitější balíky java.lang – základní základy javy
java.math – matematické operace java.net – síťová komunikace java.util – utility, zejména kolekce java.awt – grafické rozhraní javax.swing – pokročilé grafické rizhraní javax.xml – zpracování XML Java cv10

5 Java Collection Framework
Java cv10

6 Java Collection Framework
Kolekce – objekt, který představuje sadu objektů (podobně jako pole) Collection Framework – způsob jak standardně nakládat s kolekcemi objektů Rozhraní Algoritmy Implmentace Třídy v balíku java.util detailní informace o JCF Java cv10

7 Java Collection Framework - rozhraní
Přes rozhraní se standardně pracuje s kolekcemi Rozhraní definuje vlastnosti kolekce Collection – kolekce objektů Set – množina List - sekvence Map – páry klíč - hodnota Vlastní implementace je až podružná určuje například rychlost provádění určitých operaci s kolekcí Java cv10

8 Java Collection Framework - rozhraní
Java cv10

9 Java Collection Framework - algoritmy
add(Object o), contains(Object o), remove (Object o) iterator() toArray() Map put(Object key, Object value), get(Object key), containsKey(Object key), containsValue(Object value) keySet() Iterator hasNext(), next() Comparator compare(Object o1, Object o2) Java cv10

10 Java Collection Framework – další algoritmy
Třída Collections sort(List l) sort(List l, Comparator c) binarySearch(List l, Object o) binarySearch(List l, Object o, Comparator c) reverse(List l) shuffle(List l) min(Collection c) max(Collection c) Java cv10

11 Java Collection Framework - třídy
Různé způsoby implementace Pomocí hashovací funkce Pomocí stromu Pomocí spojového seznamu Pomocí pole hash tree linked array Set HashSet TreeSet LinkedHashSet List LinkedList ArrayList Map HashMap TreeMap LinkedHashMap Java cv10

12 JavaDoc Java cv10

13 JavaDoc Standardní způsob dokumentace zdrojového kódu
Ze speciálních komentářů v kódu se vygenerují HTML stránky popisující třídy, metody, položky Unifikovaná dokumentace všech Java tříd Spuštění programem javadoc Př: javadoc –d .\doc cz.sks.evidencecd Java cv10

14 JavaDoc umístění komentářů
Vždy o řádek výš než dokumentovaná entita dokumentace tříd dokumentace metod dokumentace polí Př.: /** * Interface pro uloziste. */ public interface Uloziste { * Ulozi celou evidenci do uloziste. evid objekt evidence, ktera bude ulozena IOException pokud se ulozeni nepovede public void store(EvidenceCD evid) throws IOException ; } Java cv10

15 JavaDoc tagy Dva typy block – musí začínat „@“ na nové řádce
inline – kdekoli v popisu Nejpoužívanější: @author – tvůrce kódu @since – datum vzniku @version - verze @deprecated – informace, že tato třída/metoda je zastaralá a neměla by se dále používat @param – popis parametru metody @return – popis návratové hodnoty @throws – popis příčiny vzniku výjimky @see – odkaz na jinou třídu/metodu/položku – odkaz na jinou třídu/metodu/položku Java cv10

16 JavaDoc příklady javadoc -d \home\html -sourcepath \home\src -subpackages java -exclude java.net:java.lang Projde všechny podbalíky balíku java v adresáři \home\src kromě balíků java.net, java.lang a jejich podbalíků javadoc -d C:\home\html -sourcepath C:\home\src cz.sks.pokusy Vytvoří dokumentaci pro balík cz.sks.pokusy, který se nachází v adresáři c:\home\src Java cv10

17 JavaDoc referenční příručka
Java cv10

18


Stáhnout ppt "Desáté cvičení Java Core API Java Collection Framework JavaDoc."

Podobné prezentace


Reklamy Google