Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 1 Pracovní seminář zastupitelstva Statutárního města Ostrava „Stav ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 1 Pracovní seminář zastupitelstva Statutárního města Ostrava „Stav ovzduší."— Transkript prezentace:

1 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 1 Pracovní seminář zastupitelstva Statutárního města Ostrava „Stav ovzduší v Ostravě, Ostrava, 6. 4. 2011 Sledování a hodnocení kvality ovzduší Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav cernikov@chmi.czhttp://www.chmi.cz

2 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 2 Obsah ČHMÚ Sledování kvality ovzduší Hodnocení kvality ovzduší ČR vs. Evropa Ostravsko-Karvinsko Znečištění ovzduší během zimních období Imisní limity: EU, USA vs. WHO guidelines

3 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 3 Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ je ústředním státním ústavem České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie, meteorologie, poskytující objektivní odborné služby přednostně pro státní správu; dle pověření MŽP provozuje v oblasti znečištění ovzduší: Státní imisní síť na území ČR ČHMÚ je národní referenční laboratoří zodpovědnou za QA/QC v oblasti imisí v České republice Informační systém kvality ovzduší ČR Emisní databázi autorizace a akreditace systému imisního monitoringu informování, posudky, modelování, publikace, projekty…

4 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 4 ČHMÚ - organizační struktura

5 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 5

6 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 6 Aktuální informace o znečištění ovzduší Centrální databáze ČR Automatická monitorovací stanice WWW imisní monitoring Regionální sběrné centrum Informace pro úřady apod. Informační linka 596 900 265 Teletext ČT str. 178 – 181 http://www.chmi.cz Mezinárodní výměna

7 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 7 Aktuální informace o znečištění ovzduší

8 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 8 Hodnocení kvality ovzduší Lokality měření imisí Překročení imisních limitů v průběžném a minulém roce Tabelární přehledy měsíční, čtvrtletní a roční Tabelární a grafické ročenky Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) Informace o emisích http://www.chmi.cz

9 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 9 ČR vs. Evropa Evropské agentura pro životní prostředí (European Environment Agency EEA), např.: http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map http://eyeonearth.cloudapp.net EEA rovněž vydává souhrnné hodnotící zprávy - viz http://www.eea.europa.eu/publications

10 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 10 PM 10 2005, 36. nejvyšší denní koncentrace Zdroj: EEA

11 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 11 Ostravsko-Karvinsko Moravskoslezský kraj, resp. jeho průmyslová a nejhustěji obydlená část Ostravsko-Karvinska, je jednou z nejvíce znečištěných oblastí nejen České republiky, ale spolu se sousední polskou Hornoslezskou pánví i v rámci Evropy. Imisní limity pro ochranu zdraví a cílové imisní limity trvale a významně překračují v této oblasti koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 i PM 2,5, benzo(a)pyrenu a benzenu, ojediněle i oxidu dusičitého.

12 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 12 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2002–9 vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí ozonu PM 10, SO 2, NO 2, C 6 H 6, Pb

13 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 13 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2006–9 vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí ozonu benzo(a)pyren As, Cd, Ni, O 3

14 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 14 PM 10 1999–2009 B(a)P

15 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 15 PM 10 vs. PM 2.5 PM 2.5 2004–2009

16 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 16 Trendy ročních charakteristik 1996–2009

17 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 17 Emise 1990–2009 ČR aemise TZL 2008

18 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 18 Zdroje emisí REZZO 1–4

19 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 19 Průměrné 24hodinové koncentrace PM 10 Četnost průměrných 24h koncentrací, Ostravsko-Karvinsko, X/1999–II/2009 průměrný počet dnů za rok

20 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 20 Bylo znečištění ovzduší během zimní sezóny X/2010–III/2011 vyšší nebo nižší než během zimní sezóny X/2009–III/2010 ?

21 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 21 Průměrné roční koncentrace PM 10 2011: předběžné údaje !!

22 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 22 Průměrné koncentrace PM 10 v chladných polovinách roků (X.–III.) Období 2010–2011: předběžné údaje !!

23 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 23 Průměrné 24hodinové koncentrace PM 10 v chladných polovinách roků Období 2010–2011: předběžné údaje !! X / X: hodnota vyšší / nižší než předchozí sezónu

24 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 24 Signály regulačních řádů Vyhláška č. 373/2010 Sb. koncentrace PM 10 1 hod naměřené 12 hod klouzavé průměrné 24hod klouzavé průměrné

25 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 25 Imisní limity pro ochranu zdraví Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe, NV 597/2006 Sb. PM 2.5 : 25 µg.m -3 cílový limit od 2010 a imisní limit od 2015 + průměrný ukazatel expozice 2. fáze: 20 µg.m -3 od 2020… …v roce 2013 Komise přezkoumá s ohledem na nové poznatky o dopadech na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti členských států s cílovou hodnotou

26 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 26 WHO Air Quality Guidelines 1987+ The guidelines are intended to provide background information and guidance to (inter)national and local authorities in making risk assessment and risk management decisions. In establishing pollutant levels below which exposure - for life or for a given period of time - does not constitute a significant public health risk, the guidelines provide a basis for setting standards or limit values for air pollutants. Although the guidelines are considered to be protective to human health they are by no means a “green light” for pollution, and it should be stressed that attempts should be made to keep air pollution levels as low as practically achievable. In general, the guidelines address single pollutants, whereas in real life exposure to mixtures of chemicals occurs, with additive, synergistic or antagonistic effects. It is a policy issue to decide which specific groups at risk should be protected by the standards and what degree of risk is considered to be acceptable. These decisions are influenced by differences in risk perception among the general population and the various stakeholders in the process, but also by differences in social situations in different countries, and by the way the risks associated with air pollution are compared with risks from other environmental exposures or human activities. National standards may therefore differ from country to country and may be above or below the respective WHO guideline value.

27 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 27 WHO Air Quality Guidelines 2000 & Global Update 2005 SO 2 µg.m -3 24 hod: 125* vs. 20 1 hod: 350 vs. -- 10 min: -- vs. 500 * 2000 guideline level NO 2 µg.m -3 rok: 40 vs. 40 1 hod: 200 vs. 200 O 3 8 hod: 120 vs. 100 µg.m -3 Rok - ng.m -3 Cd rok: 5 vs. 5 C 6 H 6 rok: 5 vs. no safe level Ni rok: 20 vs. no safe level As rok: 6 vs. no safe level BaP rok: 1 vs. --

28 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 28 USA - National Ambient Air Quality Standards US EPA, http://www.epa.gov/air/criteria.html (1) Not to be exceeded more than once per year. (2) Final rule signed October 15, 2008. (3) The official level of the annual NO2 standard is 0.053 ppm, equal to 53 ppb, which is shown here for the purpose of clearer comparison to the 1-hour standard (4) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of the daily maximum 1-hour average at each monitor within an area must not exceed 100 ppb (effective January 22, 2010). (5) Not to be exceeded more than once per year on average over 3 years. (6) To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 concentrations from single or multiple community-oriented monitors must not exceed 15.0 µg/m3. (7) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour concentrations at each population-oriented monitor within an area must not exceed 35 µg/m3 (effective December 17, 2006). (8) To attain this standard, the 3-year average of the fourth-highest daily maximum 8-hour average ozone concentrations measured at each monitor within an area over each year must not exceed 0.075 ppm. (effective May 27, 2008) (9) (a) To attain this standard, the 3-year average of the fourth-highest daily maximum 8-hour average ozone concentrations measured at each monitor within an area over each year must not exceed 0.08 ppm. (b) The 1997 standard—and the implementation rules for that standard—will remain in place for implementation purposes as EPA undertakes rulemaking to address the transition from the 1997 ozone standard to the 2008 ozone standard. (c) EPA is in the process of reconsidering these standards (set in March 2008). (10) (a) EPA revoked the 1-hour ozone standard in all areas, although some areas have continuing obligations under that standard ("anti-backsliding"). (b) The standard is attained when the expected number of days per calendar year with maximum hourly average concentrations above 0.12 ppm is < 1. (11) (a) Final rule signed June 2, 2010. To attain this standard, the 3-year average of the 99th percentile of the daily maximum 1-hour average at each monitor within an area must not exceed 75 ppb.

29 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 29 USA - National Ambient Air Quality Standards US EPA, http://www.epa.gov/air/particlepollution/standards.html Primary standards set limits to protect public health. Secondary standards set limits to protect public welfare, including protection against visibility impairment, damage to animals, crops, vegetation, and buildings. (1) Due to a lack of evidence linking health problems to long-term exposure to coarse particle pollution, the agency revoked the annual PM10 standard in 2006 (effective December 17, 2006). (2) Not to be exceeded more than once per year on average over 3 years. (3) To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 concentrations from single or multiple community-oriented monitors must not exceed 15.0 µg/m3. (4) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour concentrations at each population-oriented monitor within an area must not exceed 35 µg/m3 (effective December 17, 2006).

30 L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 30 Foto: Z. Blažek Děkuji za pozornost… www.chmi.cz cernikov@chmi.cz


Stáhnout ppt "L. Černikovský, ČHMÚ: Sledování a hodnocení kvality ovzduší, Ostrava, 6. 4. 2011 1 Pracovní seminář zastupitelstva Statutárního města Ostrava „Stav ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google