Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sledování a hodnocení kvality ovzduší

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sledování a hodnocení kvality ovzduší"— Transkript prezentace:

1 Sledování a hodnocení kvality ovzduší
Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav Pracovní seminář zastupitelstva Statutárního města Ostrava „Stav ovzduší v Ostravě, Ostrava,

2 Obsah ČHMÚ Sledování kvality ovzduší Hodnocení kvality ovzduší
ČR vs. Evropa Ostravsko-Karvinsko Znečištění ovzduší během zimních období Imisní limity: EU, USA vs. WHO guidelines

3 Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ je ústředním státním ústavem České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie, meteorologie, poskytující objektivní odborné služby přednostně pro státní správu; dle pověření MŽP provozuje v oblasti znečištění ovzduší: Státní imisní síť na území ČR ČHMÚ je národní referenční laboratoří zodpovědnou za QA/QC v oblasti imisí v České republice Informační systém kvality ovzduší ČR Emisní databázi autorizace a akreditace systému imisního monitoringu informování, posudky, modelování, publikace, projekty…

4 ČHMÚ - organizační struktura

5

6 Aktuální informace o znečištění ovzduší
Automatická monitorovací stanice Regionální sběrné centrum Centrální databáze ČR Mezinárodní výměna WWW imisní monitoring Informační linka Informace pro úřady apod. Teletext ČT str. 178 – 181

7 Aktuální informace o znečištění ovzduší

8 Hodnocení kvality ovzduší
Lokality měření imisí Překročení imisních limitů v průběžném a minulém roce Tabelární přehledy měsíční, čtvrtletní a roční Tabelární a grafické ročenky Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) Informace o emisích

9 ČR vs. Evropa Evropské agentura pro životní prostředí (European Environment Agency EEA), např.: EEA rovněž vydává souhrnné hodnotící zprávy - viz

10 PM10 2005, 36. nejvyšší denní koncentrace
Zdroj: EEA

11 Ostravsko-Karvinsko Moravskoslezský kraj, resp. jeho průmyslová a nejhustěji obydlená část Ostravsko-Karvinska, je jednou z nejvíce znečištěných oblastí nejen České republiky, ale spolu se sousední polskou Hornoslezskou pánví i v rámci Evropy. Imisní limity pro ochranu zdraví a cílové imisní limity trvale a významně překračují v této oblasti koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzo(a)pyrenu a benzenu, ojediněle i oxidu dusičitého.

12 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2002–9 vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí ozonu PM10, SO2, NO2, C6H6, Pb

13 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2006–9 vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí ozonu benzo(a)pyren As, Cd, Ni, O3

14 PM – B(a)P

15 PM10 vs. PM2.5 PM –2009

16 Trendy ročních charakteristik 1996–2009

17 Emise 1990–2009 ČR a emise TZL 2008

18 Zdroje emisí REZZO 1–4

19 Průměrné 24hodinové koncentrace PM10
Četnost průměrných 24h koncentrací, Ostravsko-Karvinsko, X/1999–II/2009 průměrný počet dnů za rok

20 Bylo znečištění ovzduší během zimní sezóny X/2010–III/2011
vyšší nebo nižší než během zimní sezóny X/2009–III/2010 ?

21 Průměrné roční koncentrace PM10
2011: předběžné údaje !!

22 Průměrné koncentrace PM10 v chladných polovinách roků (X.–III.)
Období 2010–2011: předběžné údaje !!

23 Průměrné 24hodinové koncentrace PM10 v chladných polovinách roků
Období 2010–2011: předběžné údaje !! X / X: hodnota vyšší / nižší než předchozí sezónu

24 Signály regulačních řádů
Vyhláška č. 373/2010 Sb. koncentrace PM10 1 hod naměřené 12 hod klouzavé průměrné 24hod klouzavé průměrné

25 Imisní limity pro ochranu zdraví Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe, NV 597/2006 Sb. PM2.5: 25 µg.m-3 cílový limit od 2010 a imisní limit od 2015 + průměrný ukazatel expozice 2. fáze: 20 µg.m-3 od 2020… … v roce 2013 Komise přezkoumá s ohledem na nové poznatky o dopadech na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti členských států s cílovou hodnotou

26 WHO Air Quality Guidelines 1987+
The guidelines are intended to provide background information and guidance to (inter)national and local authorities in making risk assessment and risk management decisions. In establishing pollutant levels below which exposure - for life or for a given period of time - does not constitute a significant public health risk, the guidelines provide a basis for setting standards or limit values for air pollutants. Although the guidelines are considered to be protective to human health they are by no means a “green light” for pollution, and it should be stressed that attempts should be made to keep air pollution levels as low as practically achievable. In general, the guidelines address single pollutants, whereas in real life exposure to mixtures of chemicals occurs, with additive, synergistic or antagonistic effects. It is a policy issue to decide which specific groups at risk should be protected by the standards and what degree of risk is considered to be acceptable. These decisions are influenced by differences in risk perception among the general population and the various stakeholders in the process, but also by differences in social situations in different countries, and by the way the risks associated with air pollution are compared with risks from other environmental exposures or human activities. National standards may therefore differ from country to country and may be above or below the respective WHO guideline value.

27 WHO Air Quality Guidelines 2000 & Global Update 2005
SO2 µg.m-3 24 hod: 125* vs. 20 1 hod: vs 10 min: vs. 500 * 2000 guideline level NO2 µg.m-3 rok: vs 1 hod: 200 vs O3 8 hod: 120 vs. 100 µg.m-3 Rok - ng.m-3 Cd rok: 5 vs. 5 C6H6 rok: 5 vs. no safe level Ni rok: 20 vs. no safe level As rok: 6 vs. no safe level BaP rok: 1 vs. --

28 USA - National Ambient Air Quality Standards US EPA, http://www. epa
(1) Not to be exceeded more than once per year. (2) Final rule signed October 15, 2008. (3) The official level of the annual NO2 standard is ppm, equal to 53 ppb, which is shown here for the purpose of clearer comparison to the 1-hour standard (4) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of the daily maximum 1-hour average at each monitor within an area must not exceed 100 ppb (effective January 22, 2010). (5) Not to be exceeded more than once per year on average over 3 years. (6) To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 concentrations from single or multiple community-oriented monitors must not exceed 15.0 µg/m3. (7) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour concentrations at each population-oriented monitor within an area must not exceed 35 µg/m3 (effective December 17, 2006). (8) To attain this standard, the 3-year average of the fourth-highest daily maximum 8-hour average ozone concentrations measured at each monitor within an area over each year must not exceed ppm. (effective May 27, 2008) (9) (a) To attain this standard, the 3-year average of the fourth-highest daily maximum 8-hour average ozone concentrations measured at each monitor within an area over each year must not exceed 0.08 ppm. (b) The 1997 standard—and the implementation rules for that standard—will remain in place for implementation purposes as EPA undertakes rulemaking to address the transition from the 1997 ozone standard to the 2008 ozone standard. (c) EPA is in the process of reconsidering these standards (set in March 2008). (10) (a) EPA revoked the 1-hour ozone standard in all areas, although some areas have continuing obligations under that standard ("anti-backsliding"). (b) The standard is attained when the expected number of days per calendar year with maximum hourly average concentrations above 0.12 ppm is < 1. (11) (a) Final rule signed June 2, To attain this standard, the 3-year average of the 99th percentile of the daily maximum 1-hour average at each monitor within an area must not exceed 75 ppb.

29 USA - National Ambient Air Quality Standards US EPA, http://www. epa
Primary standards set limits to protect public health. Secondary standards set limits to protect public welfare, including protection against visibility impairment, damage to animals, crops, vegetation, and buildings. (1) Due to a lack of evidence linking health problems to long-term exposure to coarse particle pollution, the agency revoked the annual PM10 standard in 2006 (effective December 17, 2006). (2) Not to be exceeded more than once per year on average over 3 years. (3) To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 concentrations from single or multiple community-oriented monitors must not exceed 15.0 µg/m3. (4) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour concentrations at each population-oriented monitor within an area must not exceed 35 µg/m3 (effective December 17, 2006).

30 Děkuji za pozornost… Foto: Z. Blažek


Stáhnout ppt "Sledování a hodnocení kvality ovzduší"

Podobné prezentace


Reklamy Google