Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VPN a QoS Informační technologie - praxe SPŠE V úžlabině

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VPN a QoS Informační technologie - praxe SPŠE V úžlabině"— Transkript prezentace:

1 VPN a QoS Informační technologie - praxe SPŠE V úžlabině
Jan Klepal, Mgr. Radka Müllerová Verze 1

2 Obsah VPN (Virtual Private Network) Používané VPN
GRE PPTP OpenVPN QoS (Quality of Service) Typy front pro QoS Konfigurace HTB

3 VPN (Virtual Private Network)
Využívá se k propojení dvou sítí, které není možné propojit routováním propojení dvou sítí, kde je vyžadováno šifrování po veřejné části síte připojení uživatelů k firemní síti pomocí internetu Používané označení VPN – nejčastější název, připojení k firemní síti Tunel – především při propojení více sítí IPsec – Cisco označení, šifrované spojení Software Nešifrované VPN součást kernelu (IP-IP, GRE) Šifrované VPN zajišťují aplikace (využívají virtuální rozhraní)

4 VPN (Virtual Private Network)
/24 /24 internet eth1 eth1 eth0 eth0 gre0 gre0 network mask gateway device eth1 eth0 gre0 eth1 tunnel name: gre0 tunnel IP: tunnel dst: network mask gateway device eth1 eth0 gre0 eth1 tunnel name: gre0 tunnel IP: tunnel dst: default gw default gw

5 VPN (Virtual Private Network)
/24 /24 internet eth1 eth1 eth0 eth0 gre0 gre0 1024 3389 remote desktop management 1024 3389 remote desktop management 1024 3389 remote desktop management

6 Používané VPN GRE (Generic Routing Encapsulation)
Využívá IP protokolu id 47 (IP-IP tunneling) Součást Linuxového kernelu Nešifruje přenášená data Problémy s NAT PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) Standardní součást Windows Pro komunikaci využívá GRE Umožňuje kompresi a šifrování dat IPsec (IP security) Jedná se o rozšíření protokolu IP Samotné šifrování je většinou zajišťováno kernelem, ale správa certifikátů a sestavování spojení user-space aplikací Problémy s implementací na různých platformách (Cisco, Linux, BSD) OpenVPN User-space aplikace využívající TUN/TAP virtuálních adaptérů Umožňuje tunelovat pomocí UDP i TCP Řeší obvyklé problémy VPN (MTU, NAT, redundanci a load balancing)

7 Nasazení GRE

8 Konfigurace GRE Linux: Konfigurace pomocí iproute2: Cisco:
Konfigurace kernelu: Device Drivers ---> Networking support ---> [Y] Networking support [Y] Networking options ---> [Y] TCP/IP networking [Y] IP: GRE tunnels over IP Konfigurace pomocí iproute2: ip tunnel add gre0 mode gre remote local ip link set gre0 up ip addr add dev gre0 ip route add /24 dev gre0 Cisco: interface Tunnel0 ip address tunnel source tunnel destination

9 Nasazení PPTP

10 Konfigurace PPTP Linux: /etc/pptpd.conf: /etc/ppp/options.pptpd
Konfigurace kernelu: Device Drivers ---> Networking support ---> [Y] Networking support [Y] PPP (point-to-point protocol) support [Y] PPP support for async serial ports [Y] PPP Deflate compression [Y] Microsoft PPP compression/encryption (MPPC/MPPE) /etc/pptpd.conf: option /etc/ppp/options.pptpd localip remoteip /etc/ppp/options.pptpd lock auth require-mschap-v2 mppe required,stateless deflate 0 /etc/ppp/chap-secrets uzlabina * heslo *

11 Konfigurace PPTP Windows:

12 Nasazení OpenVPN

13 Konfigurace OpenVPN Linux: /etc/openvpn/local.conf: Vytvoření klíče:
Konfigurace kernelu: Device Drivers ---> Networking support ---> [Y] Networking support [Y] Network device support [Y] Universal TUN/TAP device driver support /etc/openvpn/local.conf: local proto udp port 5000 dev tun ifconfig secret uzlabina.key comp-lzo float daemon Vytvoření klíče: openvpn --genkey --secret uzlabina.key

14 Konfigurace OpenVPN OpenVPN GUI: http://www.openvpn.se
Start > Programy > OpenVPN > OpenVPN configuration file directory C:\Program Files\OpenVPN\config\Uzlabina.ovpn: remote proto udp port 5000 dev tun ifconfig secret uzlabina.key comp-lzo Float route

15 QoS (Quality of Service)
QoS zajišťuje kvalitu služby (garantovaný datový tok a zpoždění) Přenosový kanál (síť) je nekvalitní především díky bottle-neckům (místům kde se zmenšuje šířka přenosového pásma) Tím vznikají následující problémy: packet-loss – ztrátovost přenášených dat delay – konstantní zpoždění jitter – proměnné zpoždění out-of-order delivery – data jsou přijata v jiném pořadí než byla odeslána

16 QoS (Quality of Service)
100Mbit 10Mbit

17 QoS (Quality of Service)
Při návrhu QoS jsou důležité dva parametry: Šířka přenosového kanálu Maximální zpoždění Techniky omezování šířky přenosového kanálu: Shaping – data překračující nastavenou šířku kanálu jsou uložena do bufferu a odeslána později Policing – data překračující nastavenou šířku kanálu jsou zahozena Zpoždění generované QoS je možné ovlivnit Velikostí bufferu – zpoždění je omezeno na přesně definovanou velikost Použitím policingu – QoS nevkládá žádné zpoždění

18 Policing vs. Shaping policing shaping rychlost rychlost čas čas

19 QoS (Quality of Service)
Pro definici šířky pásma se používá: CIR (Committed Information Rate) – minimální garantovaná šířka přenosového pásma MIR (Maximum Information Rate) – maximální šířka přenosového pásma Burst – množství dat které je možné jednorázově odeslat bez V případě konfigurace QoS internetového připojení na routeru zákazníka je potřeba počítat s nižší propustností, aby na straně providera nepřetékala fronta v jeho QoS Shaping je možné provádět pouze na výstupním rozhraní zařízení (na vstupu je možné pakety pouze zahazovat. Pro shaping příchozího provozu je v Linuxu IMQ (Intermediate Queueing Device).

20 Typy front pro QoS Typy frontování používané pro QoS:
FIFO (First In First Out) – nejjednodušší typ fronty, pakety jsou odesílány ve stejném pořadí jako byly přijaty PQ (Priority Queueing) – prioritizuje důležitý provoz (např. web před ftp) může se ovšem stát, že nedůležitý provoz nebude vůbec obsloužen CQ (Custom Queueing) – každému typu provozu je garantována určitá propustnost WFQ (Weighted Fair Queueing) – mezi jednotlivé toky (rozpoznáno na základě IP a portu) je spravedlivě rozdělena celková přenosová kapacita

21 Požadavky služeb na QoS
WEB, FTP, MAIL, streaming atp. Velmi malá ztrátovost Vyšší zpoždění není podstatné Shaping s velkým bufferem SSH, DNS, interaktivní provoz Malá ztrátovost Malé zpoždění Shaping s malým bufferem VoIP, hry atp. Minimální a konstantní zpoždění Malá ztrátovost není podstatná Policing

22 Linux QoS QoS je standardní součást kernelu
Konfigurace pomocí iproute2 (příkaz tc) Označování provozu pomocí QoS filtrů nebo iptables Konfigurace kernelu: Device Drivers ---> Networking support ---> [Y] Networking support Networking options ---> QoS and/or fair queueing ---> [Y] QoS and/or fair queueing [Y] HTB packet scheduler [Y] The simplest PRIO pseudoscheduler [Y] RED queue [Y] SFQ queue [Y] QoS support [Y] Packet classifier API [Y] Firewall based classifier [Y] Traffic policing

23 Příklad konfigurace HTB
1:1 POZOR! Toto není poměr dělení přenosového pásma, ale ID třídy! připojení k internetu 10Mbit 1:2 1:3 5Mbit LAB UCITELE 5Mbit 1:20 1:21 3Mbit WEB FTP 2Mbit tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 3 tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 10Mbit ceil 10Mbit tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 5Mbit ceil 10Mbit tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 5Mbit ceil 10Mbit tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:20 htb rate 3Mbit ceil 5Mbit tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:21 htb rate 2Mbit ceil 5Mbit

24 Příklad konfigurace HTB
1:1 POZOR! Toto není poměr dělení přenosového pásma, ale ID třídy! připojení k internetu 10Mbit 1:2 1:3 5Mbit LAB UCITELE 5Mbit 1:20 1:21 3Mbit WEB FTP 2Mbit iptables -t mangle -A POSTROUTING -d /24 -j MARK --set-mark 3 iptables -t mangle -A POSTROUTING -d /24 -p tcp --sport 21 -j MARK --set-mark 20 iptables -t mangle -A POSTROUTING -d /24 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 21 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 handle 3 fw flowid 1:3 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 handle 20 fw flowid 1:20 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 handle 21 fw flowid 1:21

25 Příklad konfigurace HTB
1:1 POZOR! Toto není poměr dělení přenosového pásma, ale ID třídy! připojení k internetu 10Mbit 1:2 1:3 5Mbit LAB UCITELE 5Mbit 1:20 1:21 3Mbit WEB FTP 2Mbit tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 30: pfifo limit 5 tc qdisc add dev eth0 parent 1:20 handle 20: sfq tc qdisc add dev eth0 parent 1:21 handle 21: sfq


Stáhnout ppt "VPN a QoS Informační technologie - praxe SPŠE V úžlabině"

Podobné prezentace


Reklamy Google