Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora českých firem v Německu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora českých firem v Německu"— Transkript prezentace:

1 Podpora českých firem v Německu
Unterstützung tschechischer Firmen in Deutschland Ing. Josef Hladík, předseda Sdružení českých podniků v Německu – VTUD Vorsitzender der Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V. - VTUD

2 Poštovní adresa: Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin Postadresse:
VEREINIGUNG TSCHECHISCHER UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND E.V. – VTUD SDRUŽENÍ ČESKÝCH PODNIKŮ V NĚMECKU Poštovní adresa: Wilhelmstrasse 44, Berlin Postadresse: Telefon: (0) Fax: (0) Internet: Představenstvo: Josef Hladík, Prof. Dr. Arsène Verny, Jiří Pohloudek Vorstand: Dceřinná společnost: Akademické a servisní centrum - ASC-VTUD GmbH Tochtergesellschaft: Akademie- und Service - Center - ASC-VTUD GmbH Ředitelka: Lenka Korousová Direktorin:

3 Zahájení činnosti Sdružení: říjen 2004 Aufnahme der Tätigkeit: Oktober 2004
Počet zakládajících členů: 7 Současný počet členů: 32 Gründungsmitglieder: 7 Aktuelle Mitgliederzahl: 32 Počet návštěvníků webových stránek měsíčně: ca Anzahl der Besucher der Webseiten monatlich: ca První a jediná organizace tohoto druhu z nových členských zemí EU v Německu. Die erste und einzige Organisation dieser Art aus den neuen Mitgliedsländern der EU in Deutschland.

4 Proč vzniklo Sdružení českých podniků v Německu - VTUD
Proč vzniklo Sdružení českých podniků v Německu - VTUD? Aus welchem Grund wurde die Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland – VTUD gegründet? V Německu působí oficiální zastoupení České republiky - Velvyslanectví a generální konzuláty, CzechTrade, CzechInvest, Česká centra, CzechTourism. Neexistuje ale autentické zastoupení podnikové sféry, jako je například Česko-německá obchodní a průmyslová komora v Praze. In Deutschland existieren offizielle Vertretungen der Tschechischen Republik – die Botschaft, Generalkonsulate, CzechTrade, CzechInvest, Tschechische Zentren, CzechTourism. Was fehlt, ist eine authentische Vertretung der Unternehmenssphäre wie es zum Beispiel die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer in Prag ist.

5 Čím se liší VTUD od oficiálních zastoupení České republiky
Čím se liší VTUD od oficiálních zastoupení České republiky? Worin besteht der Unterschied zwischen den offiziellen Vertretungen der Tschechischen Republik und der VTUD? U oficiálních zastoupení se jedná o instituce, které nemohou sdružovat členy a získat mandát pro zastupování jejich zájmů vůči německým organizacím a institucím. Silně omezené jsou na základě stavovských předpisů i jejich možnosti poskytování přímého servisu zejména v právní a daňové oblasti. Sdružení a jeho dceřinná společnost ASC-VTUD mají tento mandát a kompetence. Offizielle Vertretungen sind Institutionen, die keine Verbandsaufgaben wahrnehmen können und somit verfügen sie nicht über ein Mandat von Unternehmen für ihre Interessenvertretung gegenüber den deutschen Organisationen und Institutionen. Stark eingeschränkt sind durch die Standesregelungen auch ihre Möglichkeiten beim direkten Service insbesondere auf dem Rechts- und Steuergebiet. VTUD und seine Tochtergesellschaft ASC-VTUD haben das Mandat und die Kompetenzen.

6 Výchozí předpoklady pro činnost VTUD: Ausgangsvoraussetzungen für die Tätigkeit von VTUD:
Německý trh se otvírá pro české firmy, ale řada z nich nemá možnost z vlastních sil překonat bariéru administrativních a právních ustanovení pro vstup na tento trh. Firmy, které jsou ve vztahu k německým státním a hospodářským orgánům odkázány samy na sebe, mají nesrovnatelně těžší pozici než podniky, které jsou součástí zájmových svazů. Der deutsche Markt öffnet sich für tschechische Firmen, aber eine Reihe von ihnen kann aus eigener Kraft administrative und rechtliche Marktbarrieren nicht überwinden. Firmen, die bei Kontakten zu deutschen staatlichen Organen und Wirtschaftsinstitutionen auf sich allein gestellt sind, befinden sich in einer unvergleichbar schwierigeren Situation als diejenigen, die einer Interessenvertretung angehören.

7 Služby VTUD a ASC-VTUD pro české firmy:
Podpora v právní a daňové oblasti, zejména zakládání společností, právo k pobytu a na pracovní povolení, obchod-ní a společenstevní právo, daňovém právo, pracovním právo, soutěžní právo. Navigace ve veřejných podpo-rách pro investory v SRN. Logistická a jazyková podpora při kontaktovaní institucí a pomoc při uznávání diplomů a jiných kvalifikací. Poradenství a zastoupení ve vztahu k orgánům a institucím. Kooperační nabídky, nabídky pracovních míst, prezentace firem. Dienstleistungsangebot von VTUD und ASC-VTUD: Unterstützung auf dem Gebiet Recht und Steuern, insbesondere Unternehmensgründung, Aufent-halts- und Arbeitserlaubnisrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuer-, Arbeits- und Wettbewerbsrecht. Navigation in Investitions-förderung in Deutschland. Logistische und sprachliche Unter-stützung bei Kontakten zu Institu-tionen und Hilfe bei Anerkennung von Diplomen und anderen Qualifikationen. Beratung und Vertretung im Verhältnis zu Organen und Institutionen. Kooperations- und Stellen-angebote, Firmenpräsentationen.

8 Sdružení českých podniků v Německu – VTUD kooperuje s řadou českých a německých institucí. Mimořádně dobrá je spolupráce s českými zastupitelskými úřady v Německu. Dnešní konference je příkladem úspěšné kooperace s bavorskou státní správou a dokladem toho, že Německo, konkrétně Bavorsko, má zájem o usídlení českých podniků a je ochotno tyto záměry podpořit. Die Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland – VTUD kooperiert mit einer Reihe von tschechischen und deutschen Institutionen. Außerordentlich gut ist die Zusammenarbeit mit den tschechischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland. Die heutige Konferenz ist ein Beispiel einer erfolgreichen Kooperation mit der bayerischen Staatsverwaltung und ein Beleg dafür, dass Deutschland, konkret Bayern, an der Ansiedlung tschechischer Unternehmen interessiert ist und bereit ist, diese Vorhaben auch zu unterstützen.


Stáhnout ppt "Podpora českých firem v Německu"

Podobné prezentace


Reklamy Google