Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část třetí: „M“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část třetí: „M“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám."— Transkript prezentace:

1 Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část třetí: „M“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram. Dostupné z portálu www.1zsdobrisprojekt.cz financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. www.1zsdobrisprojekt.cz

2 Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha Jiřina Polanská, Vyjmenovaná slova, Fortuna,1994,Praha

3 Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Slova cizího původu v seznamu vyjmenovaných slov nejsou, používá se v nich pravopis původního jazyka. V některých případech se rozdílným pravopisem rozlišuje význam slov, která jinak znějí stejně (homofona). K vyjmenovaným slovům se také tradičně přiřazují slova s předponami vy- a vý- a s příponou -yně (jako horákyně, podobně i např. kolegyně; některá vlastní jména jsou uvedena v seznamu).

4 Vyjmenovaná slova po M My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl Jména a další slova Mykat, mys, sumýš, Kamýk, vymykat se, výmyk, přimykat se POZOR!! my (každý z nás, zájmeno 1.os.mn.č.) x mi (mně, 3.p. zájmena já) mýt (myji) x mít (mám) vymýtit (vykácet) x vymítat (vypuzovat) mýlí se (plete se) x milý (přítel), míli (ušel) mys ( Dobré naděje) x miss (paní) dmýchat (oheň) x míchat (guláš)

5 jsme se učili vyjmenovaná slova. My Mi Vyber správné slovo

6 mylí milý Vyber správné slovo Karel byl velmi chlapec.

7 mýchala míchala Vyber správné slovo Maminkapolévku.

8 mít mýt Vyber správné slovo Vítek bude jedničku z matiky.

9 mýt mít Vyber správné slovo Sestra si musí každý den vlasy.

10 Vyjmenovaná slova po M My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl Jména a další slova Mykat, mys, sumýš, Kamýk, vymykat se, výmyk, přimykat se POZOR!! my (každý z nás, zájmeno 1.os.mn.č.) x mi (mně, 3.p. zájmena já) mýt (myji) x mít (mám) vymýtit (vykácet) x vymítat (vypuzovat) mýlí se (plete se) x milý (přítel), míli (ušel) mys ( Dobré naděje) x miss (paní) dmýchat (oheň) x míchat (guláš) Návrat k testu Návrat k testu

11 My my

12 všichni jedeme do kina. Vyber správné slovo Mi My

13 Rodiče Vyber správné slovo mi my koupili kolo.

14 Dej Vyber správné slovo mi my pokoj!

15 My my Návrat k testu Návrat k testu

16 Mýt mýt mycí, myčka, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje, mýval, mýdlo, mýdlový, vymydlený, mydlit, namydlit, namydlený, mydlář, mydlárna, mydliny, mydlinka, omýt, omývat, omyvatelný, umýt, umývat, umytý, mytí vymýt, vymytý

17 byla čistá a tekla teplá voda. Vyber správné slovo Umývárna Umívárna

18 když přestala téct voda. Vyber správné slovo namidlený, namydlený, Honza byl

19 Do ZOO přivezli nového Vyber správné slovo mívala. mývala.

20 Nová Vyber správné slovo mička myčka byla připravena v kuchyni.

21 Mýt mýt mycí, myčka, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje, mýval, mýdlo, mýdlový, vymydlený, mydlit, namydlit, namydlený, mydlář, mydlárna, mydliny, mydlinka, omýt, omývat, omyvatelný, umýt, umývat, umytý, mytí vymýt, vymytý Návrat k testu Návrat k testu

22 Myslit Myslit (myslet) nemyslit, mysl, myšlenka, domyslit, domýšlet, nedomyšlený, pomyslet, pomýšlet, pomyšlení, pomyslný, přemýšlet, přemýšlení, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl, promyslet, smýšlet, smýšlení, smyšlenka, zamyslet se, zamyšlený, smysl, nesmysl, smyslný, nesmyslný, nesmyslně, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivna, úmysl, úmyslný, úmyslně, neúmyslný, neúmyslně, důmyslný, důmyslně, domýšlivý, domýšlivost, domýšlivec, rozmyslet si, rozmýšlení, promyšlený, promyšleně, jednomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, lehkomyslně, namyšlený, namyšleně, choromyslný, zlomyslný, zlomyslně, Nezamysl, Přemysl, Křesomysl, dobromysl, dobromyslný, bezmyšlenkovitě, bezmyšlenkovitý, usmyslet si

23 Dohodli jsme se Vyber správné slovo jednomislně. jednomyslně.

24 Bez Vyber správné slovo přemíšlení přemýšlení skočil do vody.

25 Český Vyber správné slovo průmysl průmisl se nerozvíjí.

26 Obrázek Vyber správné slovo miss ČR miss ČR myss ČR myss ČR jsem si vystřihl.

27 Libuše si vybrala Vyber správné slovo Přemisla Přemysla za manžela.

28 Myslit Myslit (myslet) nemyslit, mysl, myšlenka, domyslit, domýšlet, nedomyšlený, pomyslet, pomýšlet, pomyšlení, pomyslný, přemýšlet, přemýšlení, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl, promyslet, smýšlet, smýšlení, smyšlenka, zamyslet se, zamyšlený, smysl, nesmysl, smyslný, nesmyslný, nesmyslně, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivna, úmysl, úmyslný, úmyslně, neúmyslný, neúmyslně, důmyslný, důmyslně, domýšlivý, domýšlivost, domýšlivec, rozmyslet si, rozmýšlení, promyšlený, promyšleně, jednomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, lehkomyslně, namyšlený, namyšleně, choromyslný, zlomyslný, zlomyslně, Nezamysl, Přemysl, Křesomysl, dobromysl, dobromyslný, bezmyšlenkovitě, bezmyšlenkovitý, usmyslet si Návrat k testu Návrat k testu

29 Mýlit se mýlit se mýlka, mylný, neomylný, omyl, zmýlit se, zmýlená, pomýlit se, pomýlený, nemýlit se

30 neplatí? Vyber správné slovo zmílená zmýlená Nevíš, že

31 informaci. Vyber správné slovo mylnou milnou Od Milky jsem dostal

32 Mýlit se mýlit se mýlka, mylný, neomylný, omyl, zmýlit se, zmýlená, pomýlit se, pomýlený, nemýlit se Návrat k testu Návrat k testu

33 Hmyzhmyz hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyzit,

34 Znáš nějakého Vyber správné slovo hmyzožravce? hmizožravce?

35 nemám rád. Vyber správné slovo. Hmiz Hmyz

36 mi z očí. Vyber správné slovo. Zmiz Zmyz

37 Krtek je Vyber správné slovo. hmyzožravec. hmizožravec.

38 Hmyzhmyz hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyzit, Návrat k testu Návrat k testu

39 Myšmyš myší, myška, myšák, myšáček, myšička, myšina

40 kočce utekla. Vyber správné slovo. Myška Miška

41 Na půdě páchla Vyber správné slovo. mišina. myšina.

42 Myšmyš myší, myška, myšák, myšáček, myšička, myšina Návrat k testu Návrat k testu

43 Hlemýžď hlemýžďhlemýždí

44 Petr vymyslel Vyber správné slovo hlemíždí hlemýždí závody.

45 Vyber správné slovo Hle, myš! Hle, myš! Hle, miš! Hle, miš!

46 Hlemýžď hlemýžďhlemýždí Návrat k testu Návrat k testu

47 Mýtit mýtit mýtina, mýto, mýtné, Mýto, vymýtit, vymycovat

48 Děda nás čekal na Vyber správné slovo mýtině. mítině.

49 Ve středověku Vyber správné slovo vymítali vymýtali ďábla.

50 Dřevorubci Vyber správné slovo vymítili vymýtili kus lesa.

51 Babička bydlí ve Vysokém Vyber správné slovo Mýtě. Mítě.

52 Mýtit mýtit mýtina, mýto, mýtné, Mýto, vymýtit, vymycovat Návrat k testu Návrat k testu

53 Zamykat zamykat odemykat, nezamykat, pozamykat, nedomykavost

54 Všichni si Vyber správné slovo zamikali zamykali šatnové skříňky.

55 Vyber správné slovo Nedomykavost Nedomikavost chlopní je vážná choroba.

56 Školník Vyber správné slovo pozamykal pozamikal všechny třídy.

57 Zamykat zamykat odemykat, nezamykat, pozamykat, nedomykavost Návrat k testu Návrat k testu

58 Smýkat smýkat smýknout, smyk, smýčit, vysmýčit, smyčes, smyčcový, smyčka, přesmyčka,průsmyk

59 Maminka Vyber správné slovo vysmíčila vysmýčila celý byt.

60 Dukelský Vyber správné slovo průsmik průsmyk je známý z 2. světové války.

61 Ota zlomil Vyber správné slovo smyčec. smičec.

62 jsem nevyřešil. Vyber správné slovo Přesmičku Přesmyčku

63 Smýkat smýkat smýknout, smyk, smýčit, vysmýčit, smyčes, smyčcový, smyčka, přesmyčka,průsmyk Návrat k testu Návrat k testu

64 Dmýchat dmýchat rozdmýchat, rozdmýchávat, dmychadlo

65 Povidla musíš Vyber správné slovo míchat mýchat opatrně.

66 Oheň Vyber správné slovo rozdmíchej rozdmýchej pořádně.

67 Vyber správné slovo Dmychadlo Dmichadlo nefungovalo.

68 Dmýchat dmýchat rozdmýchat, rozdmýchávat, dmychadlo Návrat k testu Návrat k testu

69 Chmýří chmýří ochmýřený, chmýříčko

70 Vítr rozfoukal chmýříčko chmíříčko Vyber správné slovo z pampelišek.

71 Chmýří chmýří ochmýřený, chmýříčko Návrat k testu Návrat k testu

72 Nachomýtnout se nachomýtnout se přechomýtnout se, přichomýtat se, ochomýtat se,

73 Chlapec se ochomýtal ochomítal Vyber správné slovo kolem dospělých.

74 K průšvihu se přichomítl přichomýtl Vyber správné slovo náhodou.

75 Nachomýtnout se nachomýtnout se přechomýtnout se, přichomýtat se, ochomýtat se, Návrat k testu Návrat k testu

76 Litomyšl Litomyšllitomyšlský

77 V Litomyšli Litomišli Vyber správné slovo se mi líbilo.

78 Litomyšlská Lytomišlská Vyber správné slovo škola slaví 100. výročí založení.

79 Litomyšl Litomyšllitomyšlský Návrat k testu Návrat k testu

80 Hurá…. Konec! Znovu od začátku ? Ano Ne


Stáhnout ppt "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část třetí: „M“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google