Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu studie pro členy Svazu polygrafických podnikatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu studie pro členy Svazu polygrafických podnikatelů."— Transkript prezentace:

1 Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu studie pro členy Svazu polygrafických podnikatelů

2 Struktura tiskových technik dle ISO 12637-1 platné od roku 2006

3 Průmyslové tiskové techniky 2010

4  Digitální tiskInformace  FlexotiskObaly  OfsetInformace Obaly  HlubotiskInformace (ilustrační hlubotisk) Obaly Zaměření průmyslových technologií tisku 2010

5  Informace – čtyřbarvotisk, jednobarevný tisk  Reklama (i personalizovaná) - např. s obchodní korespondencí  Prospekty (i personalizované)  Návody (i personalizované) – například automobily  Personalizované informační systémy pro počítačové zpracování  Velkoplošná reklama – etikety, plakáty, billboardy  Knihy (i personalizované) - malé náklady, dotisky Digitální tisk

6  Obaly  archový - etikety (např.) - velký podíl přímých barev - kartonáž (kartony, skládačky) - velký podíl přímých barev  Informace  archový - reklama, prospekty, knihy, návody, plakáty - podíl přímých barev - podíl tisknutelný digitálním tiskem  Heatset- prospekty, katalogy, periodika… - čtyřbarvotisk, velké náklady  novinový tisk- noviny, prospekty - podíl přímých barev, čtyřbarvotisk, velké náklady - podíl v budoucnosti tisknutelný digitálním tiskem Ofset

7  Obaly  Etikety - malé až velké náklady, - velký podíl přímých barev - podíl tisknutelný digitálním tiskem  Flexibilní obaly - plastové, vícevrstvé, papírové - velký podíl přímých barev  Kartonáž - kartony - skládačky - velký podíl přímých barev  Pro všechny segmenty platí nutnost fyzikálních a chemických odolnosti tiskových barev aplikovaných na tiskovině. Tedy nikoliv pouhá schopnost tiskové barvy být aplikována na vybraný, či k tomu účelu speciálně sloužící potiskovaný materiál. Flexotisk

8  Obaly  Etikety - velké náklady, - velký podíl přímých barev  Flexibilní obaly - plastové, vícevrstvé, papírové - velký podíl přímých barev - fyzikální a chemické odolnosti barev na tiskovině  Informace  Ilustrační - katalogy, periodika… - čtyřbarvotisk, velmi velké náklady Hlubotisk

9  Informacepřímé barvy  Etikety- již jen speciální (včetně štítků) - část se již tiskne digitálním tiskem  Plakáty - již jen speciální -část se již tiskne digitálním tiskem  Obtisky - speciální a převážně přímé barvy Sítotisk

10  2009 2010 Porovnání vývoje v ČR za 2009 a 2010 dle statistiky CZ-NACE

11 2010 2020 do digit.t.  Novinový tisk 3 169 1 805*1 364**  Ofset 9 891 5 313*4 578**  Flexo a hlubotisk 6 500 6 500  Digitální tisk 779** 6 721**  Celkem20 33920 339  Podíl ofsetu12 508 7 118*  Ofset % 61,5% 35%* Franko Romano Prognóza na 2020 podíl ofsetu na 35%

12  Digitální tiskInformace  FlexotiskObaly – velký podíl přímých barev, používání barev se speciálními aplikačními odolnostmi a tisk specialit.  OfsetInformace Obaly – velký podíl přímých barev  HlubotiskInformace (ilustrační hlubotisk) – velké náklady Obaly - velký podíl přímých barev, používání barev se speciálními aplikačními odolnostmi a velké náklady. Zaměření průmyslových technologií tisku 2010

13 2010 2020  Novinový tisk 3 169 2 669  Digitální tisk 500*(-15% z novin. tisku)  Nová média +1 000 (nárůst nad tisk)  Ofset 9 891 8 091  Digitální tisk 1 800* (-20% z ofsetu)  Flexo a hlubotisk 6 500 6 500  Digitální tisk 779* 3 079*  Celkem20 33920 339  Podíl ofsetu12 50810 760  Ofset % 61,5% 53% Prognóza na 2020 vycházející z možnosti převzetí reálného podílu tisku informací

14 2010 2020  Novinový tisk 3 169 2 669  Digitální tisk 500*(-15% z novin. tisku)  Nová média +1 000 (nárůst nad tisk)  Ofset 9 891 8 091  Digitální tisk 1 800* (-20% z ofsetu)  Flexo a hlubotisk 6 500 6 300  Digitální tisk 200* (část etiket a kartonáže)  Digitální tisk 779* 3 279*  Celkem20 33920 339  Podíl ofsetu12 50810 760  Ofset % 61,5% 53%  Podíl digitálního tisku z celku 16% Prognóza na 2020 doplněná o možnost převzetí podílu tisku obalů

15  V tržbách podle statistiky CZ-NACE není propad znát i při poklesu nákladů titulů novinového tisku.  Pokles nákladů vytištěných titulů o cca 20-30% za poslední roky  Informace v novinách = v médiích (TV…) = na internetu  „Globalizace“ obsahu – zajímavost obsahu pro „čtenáře“ je znázorněna například na následující stránce. Pokles v objemu novinového tisku

16

17  V tržbách podle statistiky CZ-NACE není propad znát i při poklesu nákladů titulů novinového tisku.  Pokles nákladů vytištěných titulů o cca 20-30% za poslední roky  Informace v novinách = v médiích (TV…) = na internetu  „Globalizace“ obsahu – zajímavost obsahu pro „čtenáře“  Zajímavost informací - vydavatelství  Vydavatelství – většinou tiskne ve vlastní tiskárně. Pokles nákladů titulů v důsledku zajímavosti informací, ne v důsledku změny technologie tisku.  Část která bude přecházet do digitálního tisku bude přímo úměrná poklesu nákladů tištěných titulů v důsledku zajímavosti poskytovaných informací, ale zůstane ve vydavatelství – tiskárně. Pokles v objemu novinového tisku

18  Archový ofset  V důsledku standardizace – přímý přesun do jiné, cenově výhodnější a kvalitativně standardizované zeměpisné oblasti.  Část, která bude přecházet do digitálního tisku může při zajištění standardizované kvality zůstat v dané firmě  Heatset  V důsledku standardizace – přímý přesun do jiné, cenově výhodnější a kvalitativně standardizované zeměpisné oblasti.  Přesun produkce určitého titulu do ilustračního hlubotisku mimo ČR (v minulosti) neznamená s poklesem nákladu titulu automaticky návrat tisku titulu do tiskárny v ČR. Poklesy v objemech ofsetu

19  Jsou realizovány v důsledku nárůstů spotřeby a tím i nárůstu objemu tisku obalů  Zvyšování „zajímavosti“ kvality obalů v důsledku tisku etiket a obalů novými technologiemi – UV…  Přesun podílu do digitálního tisku zčásti již probíhá používáním digitálních tiskových jednotek a celých digitálních tiskových strojů v existujících tiskárnách. Nárůsty ve flexotisku

20  Obalový hlubotisk  Jsou realizovány jak v důsledku nárůstů spotřeby a tím i nárůstu objemu tisku obalů, tak i v důsledku zvyšování „zajímavosti“ kvality tisku.  Ilustrační hlubotisk  Přebíral dříve části heatsetové produkce, nyní se tyto tituly z části vrací do heatsetu. Nárůsty v hlubotisku

21  Přesun z klasických technologií do digitálního tisku neznamená zánik daného segmentu výroby či výrobků.  Ztráta zajímavosti informací má za důsledek pokles objemů výroby daných titulů (obzvláště novin) a tím se možnost přesunu do digitálního tisku urychluje.  Nedodržování standardizované kvality tisku (jak ofsetu tak digitálního tisku) má za následek přímý přesun do jiné, cenově výhodnější a/nebo kvalitativně standardizované zeměpisné oblasti = přímou ztrátu zakázek. Očekávání

22  Děkuji za pozornost  Ing. Zdeněk Paseka  Pro Svaz polygrafických podnikatelů


Stáhnout ppt "Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu studie pro členy Svazu polygrafických podnikatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google