Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."— Transkript prezentace:

1 Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Pen í ze š kol á m

2 N á zev : Průmyslová revoluce Anotace: Výkladová prezentace pojednávající o průmyslové revoluci, o jejích předpokladech, průběhu v jednotlivých průmyslových odvětvích a o jejích důsledcích. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 24.1.2012

3 Použitá literatura: www.zamky-hrady.czwww.zamky-hrady.cz www.wikipedia.org www.google.cz VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 8 pro základní školy – NOVOVĚK. Praha 2008. SOCHROVÁ, M.: Dějepis II. v kostce pro střední školy. Fragment. ČAPEK, L.: DĚJEPIS – Novověk. Nová škola 2009.

4 Pojem: PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Po napoleonských válkách:  roste počet obyvatel v Evropě  rozvoj vědy a techniky  poptávka po nových výrobcích (dostatečné množství, levnější) se uspokojuje zaváděním tovární strojové výroby  v 1. pol. 18. století nastupuje období PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE  strojová výroba vytlačuje výrobu řemeslnou

5 Dvě fáze průmyslové revoluce 1. fáze 1. fáze (pol. 18. století – pol. 19. století)   „století páry“  nejvyspělejším průmyslovým státem = Velká Británie 2. fáze 2. fáze (2. pol.19. století – rok 1914)   Velkou Británii dostihly, předstihly USA, Německo, Japonsko,……..

6 Symbol průmyslové revoluce – PARNÍ STROJ (1736 – 1819) JAMES WATT (1736 – 1819)  skotský mechanik, vynálezce  v roce 1769 vymyslel zdokonalený parní stroj http://www.gamepark.cz/8594_vedecko_technicka_revoluce_8592_156098.htm http://www.google.cz/imgres?q=James+Watt&num=10&hl=cs&biw=1 280&bih=766&tbm=isch&tbnid=M4ZGcjazjyLNZM:&imgrefurl=http://w ww.rodhandeland.com/Technology%2520Breakthroughs/TechHistory.ht m&docid=Zql4zQpiOAwtCM&imgurl=http://www.rodhandeland.com/17 76%252520JamesWatt.jpg&w=500&h=816&ei=x9MWUPvFI9GDhQeek 4HICg&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Watt%C5%AFv+stacion%C3%A1rn%C3%AD+parn%C3%AD+stroj&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=UlluEzGASDlE8M:&imgrefurl=http://www.converter.cz/fyzici/watt.htm&docid=pCq4HXn1JhRC1M&imgurl=http://www.converter.cz/fyzici/images/watt-1774.png&w=150&h=235&ei=ANgWUPS_JczO4QTE7IGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=147&dur=562&hovh=188&hovw=120&tx=106&ty=117&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=128&tbnw=82&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75

7 První parní stroj – První parní stroj – parní pumpa na vyčerpávání vody z dolů anglický vojenský inženýr Thomas Savery  stroj k čerpání vody ohněm Angličan Thomas Newcomen  vylepšil Saveryho čerpadlo http://www.google.cz/imgres?q=Thomas+Savery&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=IlV5auy71exjaM:&imgrefurl=http://inventors.about.com/library/inventors/blsteamengine.htm&docid=f0azRbv6Y7kVQM&imgurl=http://inventors.about.com/library/graphics/thomassaverySm.gif&w=130&h=163&ei=_dQWUOexMMeZhQfIjYDoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=992&vpy=177&dur=734&hovh=130&hovw=104&tx=71&ty=77&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=129&tbnw=103&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87 http://www.google.cz/imgres?q=Thomas+Newcomen-parn%C3%AD+pumpa&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=SNRWDRBA-Sn2sM:&imgrefurl=http://www.parnistroj.czweb.org/historie.html&docid=DCNowm3uDFwEUM&imgurl=http://www.parnistroj.czweb.org/obrazky/lokohafostara.jpg&w=501&h=223&ei=sNUWULHwIciZhQfouYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=805&vpy=170&dur=829&hovh=150&hovw=337&tx=181&ty=84&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=87&tbnw=196&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81

8 Wattův stacionární parní stroj (1774) Wattova parní transmise (1787) Watt byl odpůrcem využití parního stroje pro dopravu, zejména silniční. http://www.google.cz/imgres?q=Watt%C5%AFv+stacion%C3%A1rn%C3%AD+parn%C3%AD+stroj&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=UlluEzGASDlE 8M:&imgrefurl=http://www.converter.cz/fyzici/watt.htm&docid=pCq4HXn1JhRC1M&imgurl=http://www.converter.cz/fyzici/images/watt- 1774.png&w=150&h=235&ei=ANgWUPS_JczO4QTE7IGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=147&dur=562&hovh=188&hovw=120&tx=106&ty=117&sig=104 430009650744727929&page=1&tbnh=128&tbnw=82&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75

9 Kolébkou průmyslové revoluce – Velká Británie (během 2. pol. 18. st. se stala prvním průmyslovým a moderním státem na světě) PROČ? nejbohatší země světa nejvyspělejší loďstvo na světě velké množství kolonií od 17. století se tu neválčilo (klid pro podnikání) nevolnictví tu není od 14. století bohaté zdroje surovin v koloniích (Afrika, Indie, Austrálie) odbytiště pro své výrobky výhodná zeměpisná poloha podporuje rozvoj vědy, uplatňuje vynálezy ve výrobě ANGLIE JE NAZÝVÁNA DÍLNOU SVĚTA.

10 Počátky průmyslové revoluce v textilní výrobě v textilní výrobě spřádací stroj mechanický tkalcovský stav válcový potiskovací stroj šlapací šicí stroj http://www.google.cz/imgres?q=sp%C5%99%C3%A1dac%C3%AD+stroj&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Diht8KxcHlPQ1M:&imgrefurl=http://www.skolatextilu.cz/history/predeni/2.html&docid=SLDZx3xpglFuTM&imgurl=http://www.skolatextilu.cz/history/img/prhist03.jpg&w=500&h=318&ei=ntgWUPXcHaSl4gTP9YG4Ag&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A1lcov%C3%BD+potiskovac%C3%AD+stroj&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Q4rKxLvRHdUuSM:&imgrefurl=http://www.skolatextilu.cz/history/zus/3.html&docid=OTYa9MtaZ52OBM&imgurl=http://www.skolatextilu.cz/history/img/zushist04.jpg&w=352&h=500&ei=-9oWUIqyPOWm4gTvh4CwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=109&dur=2250&hovh=268&hovw=188&tx=102&ty=123&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=131&tbnw=92&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

11 ve strojírenském průmyslu ve strojírenském průmyslu v hutnictví v hutnictví (součástky strojů jsou vyrobené z kovu, vznikají vysoké pece s kvalitnější tavbou železné rudy díky dosažené vyšší teplotě) v hornictví v hornictví (poptávka po železné rudě a uhlí) v dopravě v dopravě (větší nároky na přepravu surovin, zboží, potravin i osob) Georg Stephenson sestrojil v roce 1814 první parní lokomotivu. Železniční doprava http://www.gamepark.cz/8594_vedecko_technicka_revoluce_8592_156098.htm

12 Lodní doprava Robert Fulton zakladatel parní lodní dopravy=paroplavby sestrojil první kolesový parník (v roce 1807 zahájil pravidelnou plavbu po americké řece Hudson) http://technika.freesh.sk/priemyselna_revolucia.html

13 Silniční doprava První automobily = parovozy v 2. pol. 19. století je opět vyrábí Anglie Letecká doprava Jako první vypustili k nebi horkým vzduchem plněný balon dne 5. června 1783 ve francouzském Annonay. V září téhož roku letěla i první posádka, kohout, ovce a kachna při předvádění balonu králi Ludvíku XVI. ve Versailles. A ve stejném roce vzlétla i první lidská posádka, lékárník Pilatre do Rozier a markýz d'Arlandes ze zahrady zámku La Muette v Paříži. Bratři Montgolfierové první let balonem v roce 1783 http://www.google.cz/imgres?q=parov%C5%AFz&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=DmcBgAyMdm50BM:&imgrefurl=http://cr.ic.cz/index.php%3Fclanek%3Dbozek%26dir%3Dpara%26menu%3Dpara&docid=Ek1vbYvlfZmKXM&imgurl=http://cr.ic.cz/clanky/para/1018m.jpg&w=440&h=335&ei=Td0WUIu_KKiF4gTy7YHgCQ&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=montgolfierov%C3%A9&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=w3EQfk125ft6gM:&imgrefurl=http://www.doplnek.com/content/kdo-predbehl-bratry-montgolfiery&docid=i3rImUAALn0snM&imgurl=http://www.doplnek.com/sites/default/files/images/clanky11/montgolfier_balon.jpg&w=400&h=390&ei=nd0WUI3lKofh4QTciIGwDA&zoom=1

14 Důsledky průmyslové revoluce růst měst, počtu obyvatel lidé jdou z venkova do měst za prací do továren = dělníci = proletariát majitelé továren = podnikatelé (kapitalisté, buržoazie)  dlouhá pracovní doba (12-14 hodin)  bezpečnost a hygiena na nízké úrovni  nízké mzdy  neexistovalo žádné sociální zabezpečení dělníků (dělníci si sami zakládali různé „svépomocné dělnické pokladny“ Rozbíječi strojů = luddité http://www.google.cz/imgres?q=luddit%C3%A9&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=oPfvl6GRpUFKsM:&imgrefurl=http://www.penize.cz/duchody-a-davky/229826-socialni-stat-pocatky-socialniho-zakonodarstvi&docid=0jIgXzp5CPnB7M&imgurl=http://js.pencdn.cz/Image.aspx%253Fitemid%253D229828%2526width%253D%2526height%253D%2526q%253D80&w=280&h=217&ei=At4WUML8CoqB4gTXv4HgBA&zoom=1

15 Téma: Průmyslová revoluce - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google