Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.1 Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.1 Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen"— Transkript prezentace:

1 7.1 Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.1 Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen Moje neslavné nemoci Už se to tak stane a já na podzim onemocním. K mým častým…………………………. (nemoc) patří ……………………., rýma, ……………………….. a ……………………… Maminka je z nich vyplašená a často říká : „Co s těmi tvými častými ……………………………………….. (nemoc) budeme dělat?“ Ovšem tatínek je v klidu a o mých………………………………………………..(nemoc) často žertuje: „ Á jéé, našemu chlapečkovi se už zase nechce do školy.“ Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.2 Co již víme? KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN ROD MUŽSKÝ ŽENSKÝ STŘEDNÍ ČÍSLO JEDNOTNÉ MNOŽNÉ PÁD 1.p. kdo? co? 2.p. koho? čeho? 3.p. komu? čemu? 4. p. koho? co? 5. oslovujeme 6. p. o kom? čem? 7.p. s kým? čím? VZOR PÁN HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ

3 7.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? -ovi v 3. a 6. pádě U vzoru pán a muž je v řadě vlastních jmen –ovi jen u posledního jména ( o básníku karlu jaromíru Erbenovi) kolísání v 6.p. Koncovka –ích u zakončení na –h,-ch,-k (o dobrodruzích, o hoších, o obláčcích/obláčkách, balíčcích/balíčkách) 5. pád Pan správce – pane správce! Pan otec – pane otče!

4 7.4 Co si řekneme nového? Kolísání píseň-kost Pomnožná jména místní
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.4 Co si řekneme nového? Kolísání píseň-kost Podstatná jmÉnA rodu ženského (zakončená v 1. p. j. č. na souhlásku) kolísAJÍ mezi vzorem „kost“  a  vzorem „píseň“. Ve 2. p. j. č. a v 1., 3., 4., 5. , 6. a 7. p. mn. č. se tak můžeme často setkat s dvojími koncovkami, tj. jak podle vzoru „kost“, tak podle vzoru „píseň“. Pomnožná jména místní Hradčany ( 3.p. k Hradčanům, 6.p. o Hradčanech – o Neumětelích) Vršovice (3.p. k Vršovicím/-ům, 6.p. o Vršovicích, 7.p. Vršovicemi) Kraslice ( 3.p. Kraslicím, 6.p. o Kraslicích, 7. p. Kraslicemi) 1.p. Kníže 2.p. Knížete i Kníže 3.p. Knížetovi i Knížeti i Knížovi 4.p. Knížete i Kníže 6.p. Knížetovi i Knížeti i Knížovi 7.p. Knížetem i Knížem Vlastní jména osobní Stýblo ( pán) 3.,6.p. Stýblovi, 7.p.Stýblem Purkyně ( soudce) 3.,6.p. Purkyňovi, 7.p. Purkyněm

5 7.5 Procvičení a příklady Užijte tyto výrazy v 5.pádě.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.5 Procvičení a příklady Užijte tyto výrazy v 5.pádě. pan poslanec, pan správce, milý otec, drahý chlapec, pan soudce, pan obhájce, pan průvodce Užij správné tvary v závorkách: o ( spisovatel Karel Václav Rais), k ( básník Josef Václav Sládek), o ( lékař Miroslav Vaněček), k (předseda Ota Vachuda), o ( pan Eda Pšenička) Do vět doplň příjmení Zeptejte se pana (Váňa). Přihlášku odevzdejte panu (Hromádko). Potkali jsme pana (Hemele). Děkuji vám, pane (Mádlo). S uznáním mluvili o panu (Neděle). Jednali jsme o tom s panem (Hrabě). Podstatná jména v závorkách užij ve správném tvaru: Na (chodníky) je třeba udržovat čistotu. Učni pracují na (soustruh). Na (vrchy) v okolí rozkvétaly jabloně. Vrcholy hor byly skryty v (obláčky). Chlapec seděl před domem na (schůdky). Na obou (závodníci) byla již patrná únava. Uveď výrazy v závorkách ve správných tvarech množného čísla. Na pomoc si můžeš vzít Slovník spisovné češtiny. k (část), o (oběť), o (velmoc), bez (myš), loď, čtvrť, s (noc) Jména obcí postupně doplňuj do tvarů. Podmokly – Chrochvice Otcova rodná obec jsou… Odstěhovali jsme se do … Blížili jsme se k … Navštívili jsme … Otec často vypráví o … S … jsme se neradi loučili.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.6 Něco navíc pro šikovné Představ si, že jsi učitel, který opravuje chyby po žákovi. Pokud nalezneš chybu v určení pádu, chybu škrtni a nadepiš správné řešení. novinářem – 7. p. j. č bez svetru– 4. p. j. č Mirkovi – 3. p. j. č. gól – 1. p. j. č k bratrovi – 6. p. j. č holubům – 3. p. m. č. strojníka – 2. p. j. č malíčku– 2. p. j. č sloni – 1. p. m. č. Na každý řádek se zatoulalo jedno nebo více slov, které tam nepatří (jsou jiného rodu než mužského). Najdi je a škrtni. a) Španěl, kolečko, les, pytlák, myši, únor, lavice, sedmikráska, vesničan, tkaničky b) kokršpaněl, ucho, opilec, včela, motýl, jazyk, knihovník, pepř, váza, výr c) ulice, paprsky, loket, tenista, kurt, zábradlí, dokument, mlynář, sýr Napiš pět takových vět, aby v každé bylo alespoň 1 podstatné jméno mužského rodu. Toto podstatné jméno ve větě podtrhni. 1.___________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________ 4.___________________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 7.7 CLIL NOUN In linguistics, a noun is a member of a large, open lexical category whose members can occur as the main word in the subject of a clause, the object of a verb, or the object of a preposition (or put more simply, a noun is a word used to name a person, animal, place, thing or abstract idea). Lexical categories are defined in terms of how their members combine with other kinds of expressions. The syntactic rules for nouns differ from language to language. In English, nouns may be defined as those words which can occur with articles and attributive adjectives and can function as the head of a noun phrase. In traditional English grammar, the noun is one of the eight parts of speech.

8 7.8 Test znalostí 1. Který z uvedených tvarů je správný?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 7.8 Test znalostí 1. Který z uvedených tvarů je správný? a/ o Karlovi Hynkovi Máchovi b/ o Karlu Hynku Máchovi c/ o Karlovi Hynku Máchovi d/ o Karlu Hynku Máchovi 3. Vyber správné oslovení: a/ pane soudec b/ pane soudče c/ pane soudce d/ pane soudeče 2. Urči chybný tvar: a/ k panu Knížeti b/ k panu Knížetovi c/ k panu Knížovi d/ k panu Knížti 4. Která řada slov je ve správných tvarech? a/ o Hradčanech, bez Kraslic, k Benátkám b/ o Hradčanách, bez Kraslicí, k Benátkám c/ o Hradčanech, bez Kraslic, k Benátkům d/ o Hradčanách, bez Kraslicí, k Benátkům Správné odpovědi: b d c a Test na známku

9 7.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.9 Použité zdroje a citace Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser, Eva Honšová, SPN a.s. Praha slide 7.3,4,5 slide 7.1

10 7.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 7.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 01 – 06/2012 Ročník 6. ročník Klíčová slova Podstatná jména, kategorie, životnost, rod, číslo, pád vzor, pravopis, jména pomnožná a vlastní, kolísání Anotace Prezentace popisující odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen


Stáhnout ppt "7.1 Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen"

Podobné prezentace


Reklamy Google