Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnosti z lucemburské doby KVÍZ – Kdo je to?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnosti z lucemburské doby KVÍZ – Kdo je to?"— Transkript prezentace:

1 Osobnosti z lucemburské doby KVÍZ – Kdo je to?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Danuše Kubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1. Kdo je to? Zikmund Lucemburský Václav IV. Ludvík Jagellonský
„Vladaření mi nešlo tak dobře jako mému otci. Také mě to vůbec nebavilo. Není divu, když jsem se musel už jako malý chlapec účastnit nudných státnických jednání. Raději jsem trávil čas na lovu. Za mé vlády se čím dál víc projevovala nespokojenost s církví. Zpráva o defenestraci mě prakticky zabila.“ Zikmund Lucemburský Václav IV. Ludvík Jagellonský

3 Nebyl to Zikmund Lucemburský.
Špatná odpověď. Nebyl to Zikmund Lucemburský. Zpět

4 Nebyl to Ludvík Jagellonský.
Špatná odpověď. Nebyl to Ludvík Jagellonský. Zpět

5 Správná odpověď. Byl to Václav IV. Další osobnost Doplňující otázka

6 Doplňující otázka č. 1 kormorána kachnu ledňáčka
Jakého ptáka měl Václav IV. ve svém osobním znaku? kormorána kachnu ledňáčka

7 Špatná odpověď. Nebyl to kormorán. Zpět

8 Špatná odpověď. Nebyla to kachna. Zpět

9 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Byl to ledňáček. Další doplňující otázka

10 Doplňující otázka č. 2 Zlatá bula Dekret kutnohorský Univerzitní kodex
Jak se jmenoval dokument, který vydal Václav IV. roku 1409 a který znamenal počeštění pražské univerzity? Zlatá bula Dekret kutnohorský Univerzitní kodex

11 Špatná odpověď. Nebyla to Zlatá bula. Zpět

12 Nebyl to Univerzitní kodex.
Špatná odpověď. Nebyl to Univerzitní kodex. Zpět

13 Byl to Dekret kutnohorský.
Správná odpověď. Byl to Dekret kutnohorský. Další osobnost

14 2. Kdo je to? Anna Přemyslovna Eliška Rejčka Eliška Přemyslovna
„Aby se zajistila držba českého trůnu našemu rodu, který bohužel vymřel roku 1306 po meči, dojednala česká šlechta můj sňatek s o čtyři roky mladším manželem z ciziny. Jeho otec byl totiž římským králem. Manželství zpočátku docela klapalo, ale pak začaly spory. Nelíbilo se mi, že můj manžel raději pobývá v cizině na různých vojenských taženích a zanedbává český trůn. Chtěla jsem s tím něco udělat, ale nakonec jsem byla potrestána tím, že mi manžel odebral našeho prvorozeného syna a následníka trůnu. Až do své smrti jsem ho již neviděla.“ Anna Přemyslovna Eliška Rejčka Eliška Přemyslovna

15 Nebyla to Anna Přemyslovna.
Špatná odpověď. Nebyla to Anna Přemyslovna. Zpět

16 Nebyla to Eliška Rejčka.
Špatná odpověď. Nebyla to Eliška Rejčka. Zpět

17 Byla to Eliška Přemyslovna.
Správná odpověď. Byla to Eliška Přemyslovna. Další osobnost Doplňující otázka

18 Doplňující otázka č. 1 Rudolf Habsburský Karel IV. Jan Lucemburský
Jak se jmenoval manžel Elišky Přemyslovny? Rudolf Habsburský Karel IV. Jan Lucemburský

19 Nebyl to Rudolf Habsburský.
Špatná odpověď. Nebyl to Rudolf Habsburský. Zpět

20 Špatná odpověď. Nebyl to Karel IV. Zpět

21 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Byl to Jan Lucemburský. Další doplňující otázka

22 Doplňující otázka č. 2 Loket Křivoklát Pražský hrad
Na jakém hradě pobývala Eliška Přemyslovna s dětmi, když přijel Jan Lucemburský, aby jí odvezl následníka trůnu? Loket Křivoklát Pražský hrad

23 Špatná odpověď. Nebyl to Křivoklát. Zpět

24 Špatná odpověď. Nebyl to Pražský hrad. Zpět

25 Správná odpověď. Byl to Loket. Další osobnost

26 3. Kdo je to? „Dlouhá léta jsem působil v Praze na univerzitě. Otevřeně jsem kritizoval církev, které se nejvíce dotkl můj názor, že hlavou církve není papež, ale Bůh. Svoje učení jsem odjel hájit na koncil. Nakonec jsem skončil na hranici jako kacíř.“ Jeroným Pražský Jan Hus Jan Želivský

27 Nebyl to Jeroným Pražský.
Špatná odpověď. Nebyl to Jeroným Pražský. Zpět

28 Špatná odpověď. Nebyl to Jan Želivský. Zpět

29 Správná odpověď. Byl to Jan Hus. Další osobnost Doplňující otázka

30 Doplňující otázka č. 1 Betlémská kaple Chrám sv. Víta
Jak se jmenovalo místo v Praze, kde mohli lidé poslouchat kázání Jana Husa? Betlémská kaple Chrám sv. Víta Novoměstská radnice

31 Špatná odpověď. Nebyl to Chrám sv. Víta. Zpět

32 Nebyla to Novoměstská radnice.
Špatná odpověď. Nebyla to Novoměstská radnice. Zpět

33 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Byla to Betlémská kaple. Další doplňující otázka

34 Doplňující otázka č. 2 Kde byl upálen Jan Hus v roce 1415? v Husinci
v Kostnici v Praze

35 Špatná odpověď. Nebylo to v Husinci. Zpět

36 Špatná odpověď. Nebylo to v Praze. Zpět

37 Správná odpověď. Bylo to v Kostnici. Další osobnost

38 4. Kdo je to? „Patřil jsem mezi radikální husity. Po naší porážce u Lipan jsem se nesmířil s vládou Zikmunda Lucemburského. Opevnil jsem se na svém hrádečku, který byl nakonec dobyt. Mě a moji družinu odvezli do Prahy, aby nás všechny pověsili na Staroměstském náměstí.“ Prokop Holý Jan Želivský Jan Roháč z Dubé

39 Špatná odpověď. Nebyl to Prokop Holý. Zpět

40 Špatná odpověď. Nebyl to Jan Želivský. Zpět

41 Správná odpověď. Byl to Jan Roháč z Dubé. Další osobnost
Doplňující otázka

42 Doplňující otázka Krakovec Sion Kozí hrádek
Jak se jmenoval hrádek, na kterém se opevnil Jan Roháč z Dubé? Krakovec Sion Kozí hrádek

43 Špatná odpověď. Nebyl to Krakovec. Zpět

44 Špatná odpověď. Nebyl to Kozí hrádek. Zpět

45 Správná odpověď. Byl to Sion. Další osobnost

46 5. Kdo je to? „Do Prahy jsem přijel na pozvání českého krále. Po svém předchůdci jsem pokračoval v práci na rozestavěné katedrále a kromě toho jsem postavil řadu dalších významných staveb nejen v Praze. Za zmínku stojí most, který překlenuje řeku Vltavu dodnes.“ Matyáš z Arrasu Petr Parléř Matyáš Rejsek

47 Nebyl to Matyáš z Arrasu.
Špatná odpověď. Nebyl to Matyáš z Arrasu. Zpět

48 Špatná odpověď. Nebyl to Matyáš Rejsek. Zpět

49 Správná odpověď. Byl to Petr Parléř. Další osobnost Doplňující otázka

50 Staroměstská mostecká věž
Doplňující otázka Kterou z těchto staveb postavil Petr Parléř? Křivoklát Prašná brána Staroměstská mostecká věž

51 Špatná odpověď. Nebyl to Křivoklát. Zpět

52 Špatná odpověď. Nebyla to Prašná brána. Zpět

53 Byla to Staroměstská mostecká věž.
Správná odpověď. Byla to Staroměstská mostecká věž. Další osobnost

54 6. Kdo je to? „Na český trůn jsem se dostal díky sňatku s českou princeznou. Naše manželství nebylo spokojené, a tak jsem raději trávil čas v bitvách. Ta poslední se mi stala osudnou.“ Jan Lucemburský Jindřich Korutanský Přemysl Otakar II.

55 Nebyl to Jindřich Korutanský.
Špatná odpověď. Nebyl to Jindřich Korutanský. Zpět

56 Nebyl to Přemysl Otakar II.
Špatná odpověď. Nebyl to Přemysl Otakar II. Zpět

57 Správná odpověď. Byl to Jan Lucemburský. Další osobnost
Doplňující otázka

58 Doplňující otázka č. 1 Král cizinec Otec vlasti Král železný a zlatý
Jak se říkalo králi Janu Lucemburskému? Král cizinec Otec vlasti Král železný a zlatý

59 Neříkalo se mu „Otec vlasti“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Otec vlasti“. Zpět

60 Neříkalo se mu „Král železný a zlatý“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Král železný a zlatý“. Zpět

61 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Říkalo se mu „Král cizinec“. Další doplňující otázka

62 Doplňující otázka č. 2 Která bitva se stala Janu
Lucemburskému osudnou? u Kresčaku u Lipan na Moravském poli

63 Špatná odpověď. Nebyla to bitva u Lipan. Zpět

64 Nebyla to bitva na Moravském poli.
Špatná odpověď. Nebyla to bitva na Moravském poli. Zpět

65 Byla to bitva u Kresčaku.
Správná odpověď. Byla to bitva u Kresčaku. Další osobnost

66 7. Kdo je to? „Patřil jsem mezi radikální husitské kazatele. Svým kázáním jsem vyburcoval lid k tažení na radnici, kde byli vězněni neprávem naši stoupenci. Tento čin znamenal počátek husitské revoluce. Získané postavení a moc jsem využíval k likvidaci svých protivníků. Nakonec se opozice proti mně spojila a nechala mě popravit.“ Jan Hus Jan Rokycana Jan Želivský

67 Špatná odpověď. Nebyl to Jan Hus. Zpět

68 Špatná odpověď. Nebyl to Jan Rokycana. Zpět

69 Správná odpověď. Byl to Jan Želivský. Další osobnost Doplňující otázka

70 Doplňující otázka Ve kterém roce zaútočili stoupenci Jana Želivského na Novoměstskou radnici? 1415 1418 1419

71 Špatná odpověď. Nebylo to v roce 1415. Zpět

72 Špatná odpověď. Nebylo to v roce 1418. Zpět

73 Správná odpověď. Bylo to v roce 1419. Další osobnost

74 8. Kdo je to? „Byla jsem poslední manželkou českého krále a římského císaře, kterého jsem přežila o 15 let. Porodila jsem mu několik dětí, ale přesto můj nejstarší syn nemohl nastoupit na trůn po smrti mého chotě, protože tu byl ještě syn z jeho předchozího manželství. Alespoň se můj syn stal uherským králem. Měla jsem tak velkou sílu, že jsem dokázala zlomit podkovu.“ Anna Svídnická Alžběta Pomořanská Johanna Bavorská

75 Nebyla to Anna Svídnická.
Špatná odpověď. Nebyla to Anna Svídnická. Zpět

76 Nebyla to Johanna Bavorská.
Špatná odpověď. Nebyla to Johanna Bavorská. Zpět

77 Byla to Alžběta Pomořanská.
Správná odpověď. Byla to Alžběta Pomořanská. Další osobnost Doplňující otázka

78 Doplňující otázka č. 1 Karel IV. Václav IV. Zikmund Lucemburský
Jak se jmenoval choť Alžběty Pomořanské? Karel IV. Václav IV. Zikmund Lucemburský

79 Špatná odpověď. Nebyl to Václav IV. Zpět

80 Nebyl to Zikmund Lucemburský.
Špatná odpověď. Nebyl to Zikmund Lucemburský. Zpět

81 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Byl to Karel IV. Další doplňující otázka

82 Doplňující otázka č. 2 Jak se jmenoval nejstarší syn
Alžběty Pomořanské, který měl nárok na český trůn po Václavu IV.? Jan Zhořelecký Zikmund Ladislav Pohrobek

83 Nebyl to Jan Zhořelecký.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan Zhořelecký. Zpět

84 Nebyl to Ladislav Pohrobek.
Špatná odpověď. Nebyl to Ladislav Pohrobek. Zpět

85 Správná odpověď. Byl to Zikmund. Další osobnost

86 9. Kdo je to? Jan Nepomucký Jan Zhořelecký Jan Sarkander
„Působil jsem jako generální vikář ve službách pražského arcibiskupa. Bohužel jsem doplatil na spory mezi arcibiskupem a tehdejším českým králem, protože mě nechal král zajmout a mučit. Moje mrtvé tělo bylo vhozeno do Vltavy.“ Jan Nepomucký Jan Zhořelecký Jan Sarkander

87 Nebyl to Jan Zhořelecký.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan Zhořelecký. Zpět

88 Špatná odpověď. Nebyl to Jan Sarkander. Zpět

89 Správná odpověď. Byl to Jan Nepomucký. Další osobnost
Doplňující otázka

90 Doplňující otázka Jak se jmenoval pražský arcibiskup, který se dostal do sporu s králem? Arnošt z Pardubic Jan z Jenštejna Jan Očko z Vlašimi

91 Nebyl to Arnošt z Pardubic.
Špatná odpověď. Nebyl to Arnošt z Pardubic. Zpět

92 Nebyl to Jan Očko z Vlašimi.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan Očko z Vlašimi. Zpět

93 Správná odpověď. Byl to Jan z Jenštejna. Další osobnost

94 10. Kdo je to? „Převzal jsem husitské vojsko po Janu Žižkovi. Účastnil jsem se jednání v Basileji. Zemřel jsem v bitvě, ve které jsem bojoval na straně radikálních husitů proti příslušníkům panské jednoty.“ Jan Roháč z Dubé Jakoubek ze Stříbra Prokop Holý

95 Nebyl to Jan Roháč z Dubé.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan Roháč z Dubé. Zpět

96 Nebyl to Jakoubek ze Stříbra.
Špatná odpověď. Nebyl to Jakoubek ze Stříbra. Zpět

97 Správná odpověď. Byl to Prokop Holý. Další osobnost Doplňující otázka

98 Doplňující otázka Kde se konala osudná bitva, ve které padl Prokop Holý? u Malešova u Lipan u Vilémova

99 Špatná odpověď. Nebylo to u Malešova. Zpět

100 Špatná odpověď. Nebylo to u Vilémova. Zpět

101 Správná odpověď. Bylo to u Lipan. Další osobnost

102 11. Kdo je to? „I když jsem vyrůstal v cizině, snažil jsem se navázat jako český král na přemyslovské tradice. Aniž bych musel válčit, upevnil jsem moc a rozšířil území království. Byl jsem i německým císařem. Jen v manželství jsem neměl štěstí. Tři manželky, které jsem miloval, mi brzo zemřely. Až ta poslední mě přežila.“ Karel IV. Václav III. Zikmund

103 Špatná odpověď. Nebyl to Václav III. Zpět

104 Špatná odpověď. Nebyl to Zikmund. Zpět

105 Správná odpověď. Byl to Karel IV. Další osobnost Doplňující otázka

106 Doplňující otázka č. 1 Jak se jmenuje hrad, který založil Karel IV. pro uchování korunovačních klenotů? Křivoklát Bítov Karlštejn

107 Špatná odpověď. Nebyl to Křivoklát. Zpět

108 Špatná odpověď. Nebyl to Bítov. Zpět

109 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Byl to Karlštejn. Další doplňující otázka

110 Doplňující otázka č. 2 Jak se přezdívalo Karlu IV.? Otec vlasti
Učitel národů Liška ryšavá

111 Neříkalo se mu „Učitel národů“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Učitel národů“. Zpět

112 Neříkalo se mu „Liška ryšavá“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Liška ryšavá“. Zpět

113 Říkalo se mu „Otec vlasti“.
Správná odpověď. Říkalo se mu „Otec vlasti“. Další osobnost

114 12. Kdo je to? „Byl jsem posledním pražským biskupem a zároveň prvním pražským arcibiskupem. Přátelil jsem se s českým králem a německým císařem, který se se mnou často radil a pověřoval mě diplomatickým jednáním.“ Jan z Dražic Jan z Jenštejna Arnošt z Pardubic

115 Špatná odpověď. Nebyl to Jan z Dražic Zpět

116 Nebyl to Jan z Jenštejna.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan z Jenštejna. Zpět

117 Byl to Arnošt z Pardubic.
Správná odpověď. Byl to Arnošt z Pardubic. Další osobnost Doplňující otázka

118 Doplňující otázka Ve kterém roce bylo založeno pražské arcibiskupství?
1344 1346 1348

119 Špatná odpověď. Nebylo to v roce 1346. Zpět

120 Špatná odpověď. Nebylo to v roce 1348. Zpět

121 Správná odpověď. Bylo to v roce 1344. Další osobnost

122 13. Kdo je to? „Byl jsem husitským hejtmanem a tvůrcem nové vojenské taktiky, která využívala vozovou hradbu. Trval jsem na tvrdé vojenské disciplíně. Díky mně vyhráli husité řadu bitev. Zemřel jsem nečekaně při obléhání Přibyslavi.“ Prokop Holý Jan Jiskra z Brandýsa Jan Žižka z Trocnova

123 Špatná odpověď. Nebyl to Prokop Holý. Zpět

124 Nebyl to Jan Jiskra z Brandýsa.
Špatná odpověď. Nebyl to Jan Jiskra z Brandýsa. Zpět

125 Byl to Jan Žižka z Trocnova.
Správná odpověď. Byl to Jan Žižka z Trocnova. Další osobnost Doplňující otázka

126 Doplňující otázka č. 1 Kde se konala bitva v roce 1420, ve které Jan Žižka porazil katolické pány při své cestě z Plzně? na Vítkově u Sudoměře u Domažlic

127 Špatná odpověď. Nebylo to na Vítkově. Zpět

128 Špatná odpověď. Nebylo to u Domažlic. Zpět

129 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Bylo to u Sudoměře. Další doplňující otázka

130 Doplňující otázka č. 2 Jak se jmenuje město husitů, při jehož založení byl i Jan Žižka? Tábor Plzeň Žatec

131 Špatná odpověď. Nebyla to Plzeň. Zpět

132 Špatná odpověď. Nebyl to Žatec. Zpět

133 Správná odpověď. Byl to Tábor. Další osobnost

134 14. Kdo je to? „Byl jsem uherským králem. Po smrti svého staršího nevlastního bratra jsem se měl stát i českým králem, ale proti tomu se postavili husité. I když jsem byl poražen jejich vojsky, tak jsem se rychle nechal korunovat na českého krále. Nakonec jsem raději odtáhl do ciziny. Vrátil jsem se až po ukončení husitských válek.“ Zikmund Lucemburský Albrecht Habsburský Ladislav Pohrobek

135 Nebyl to Albrecht Habsburský.
Špatná odpověď. Nebyl to Albrecht Habsburský. Zpět

136 Nebyl to Ladislav Pohrobek.
Špatná odpověď. Nebyl to Ladislav Pohrobek. Zpět

137 Byl to Zikmund Lucemburský.
Správná odpověď. Byl to Zikmund Lucemburský. Doplňující otázka

138 Doplňující otázka č. 1 Jak se přezdívalo Zikmundu Lucemburskému?
Král holec Liška ryšavá Král dobře

139 Neříkalo se mu „Král holec“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Král holec“. Zpět

140 Neříkalo se mu „Král dobře“.
Špatná odpověď. Neříkalo se mu „Král dobře“. Zpět

141 Další doplňující otázka
Správná odpověď. Říkalo se mu „Liška ryšavá“. Další doplňující otázka

142 Vladislav Jagellonský
Doplňující otázka č. 2 Jak se jmenoval vnuk Zikmunda Lucemburského, který byl posledním českým panovníkem s lucemburskými předky? Vladislav Jagellonský Ladislav Pohrobek Albrecht Habsburský

143 Nebyl to Vladislav Jagellonský.
Špatná odpověď. Nebyl to Vladislav Jagellonský. Zpět

144 Nebyl to Albrecht Habsburský.
Špatná odpověď. Nebyl to Albrecht Habsburský. Zpět

145 Byl to Ladislav Pohrobek.
Správná odpověď. Byl to Ladislav Pohrobek. Další

146 Toto byla poslední otázka.
Gratulujeme! Zdroje obrázků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Danuše Kubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

147 Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-20-06]
Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain – na < < < < < < < < < < < < < .

148 Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-20-06]
Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain – na < < < < < < < < <

149 Matěj Baťha: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JanRohac.jpg>
Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons – uveďte autora na Acoma: < Bobak Ha‘Eri: < Matěj Baťha: < Yaago: < Lukyn: < Acoma: < Aktron: < Frettie: < Matt Borak: < Tomas62: < Acoma: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Danuše Kubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze..


Stáhnout ppt "Osobnosti z lucemburské doby KVÍZ – Kdo je to?"

Podobné prezentace


Reklamy Google