Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Jak se stalo, že lidé na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Jak se stalo, že lidé na."— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Jak se stalo, že lidé na světě mluví různými jazyky? Proč jsou si některé jazyky podobné? Autor: Mgr. Eva Zralá 3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny V současné době se počet jazyků na naší planetě odhaduje na 7 000. seznam jazyků ZDE:

2 3.2 Co již víme o češtině? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura -je náš mateřský jazyk -patří mezi slovanské jazyky (je druhým nejstarším slovanským jazykem, prvním byla staroslověnština) -má dvě základní podoby: spisovný jazyk a nespisovný jazyk -vyvinula se ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století -česky psaná literatura se objevuje od 14. století (první písemné památky jsou však již ze 12. století) -Mistr Jan Hus zjednodušil pravopis (odstranil spřežky, které nahradil tzv. nabodeníčky = předchůdci dnešního háčku) – spřežkový pravopis nahrazen diakritickým pravopisem -v době humanismu (koncem 16. stol.) se čeština obohacuje o cizí slova, rozšiřuje se slovní zásoba – odlišuje se spisovný jazyk, vznikají první mluvnice -v době pobělohorské je čeština vytlačována z veřejného života -k obrození češtiny dochází na konci 18. stol. a na poč. 19. stol. zásluhou jazykovědných děl J. Dobrovského a J. Jungmanna -v r.1902 vydal J. Gebauer první Pravidla českého pravopisu -ve 20. století: pronikání obecné češtiny do spisovné, počešťování pravopisu cizích slov, stírání rozdílů mezi nářečími bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu Kronika tak řečeného Dalimila první zachovaná česky psaná kronika (poč. 14. stol.) Kronika tak řečeného Dalimila první zachovaná česky psaná kronika (poč. 14. stol.) Mistr Jan Hus (1371-1415)

3 3.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Ve světě existuje mnoho tzv. jazykových rodin, v nichž si jsou jazyky příbuzné. Čeština spolu s ostatními slovanskými jazyky patří do velké rodiny indoevropských jazyků. některé další jazykové rodiny: ugrofinská altajská austroasijská austronéská iberokavkazská …

4 3.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Některé slovanské jazyky jsou si velmi blízké, zejména čeština a slovenština: -největší rozdíly jsou ve slovní zásobě – např.: zelíkapusta květákkarfiol Uklízečka uklízí pokoje.Chyžná upratuje izby. pochovat dítě (na hřbitově)pochovat dieťa (na cintoríně) pochovat dítě (v náručí)(po)pestovať dieťa sudé a lichépárne a nepárne tiskárna, tisknouttlačiareň, tlačiť obyč. tužkaceruzka penálperačník saveccicavec -slovenština má jednodušší (pravidelnější) pravopis, 6 pádů -slovenská písmena, která se v české abecedě nevyskytují: dz, dž, ä, ľ, ŕ, ĺ -česká písmena, která nejsou ve slovenštině: ř, ě, ů -slovenština používá oproti češtině dvojhlásky: ia, iu, ie a ô Písmo = psaná podoba jazyka. obrázkovéslabičnéhláskové piktogramy hieroglyfy písmo egyptsképísmo řecké písmo fénicképísmo římské latinka

5 3.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pokus se přeložit následující slovenskou větu: Korytnačka a ťava raňajkujú čučoriedky a pozerá sa na nich bocian. Pokus se přeložit následující slovenskou větu: Korytnačka a ťava raňajkujú čučoriedky a pozerá sa na nich bocian. Dokážeš určit, ze kterého jazyka pocházejí slova ve sloupečcích? kr‘deluwagale pointHandtuchbiancoсвобода hútoritchlopmerciallesappetitoбарабан pol‘ovníkbardzobuffetPuppecantareязык slovenštinapolštinafrancouzštinaněmčinaitalštinaruština Zopakuj si zařazení těchto jazyků mezi indoevropskými jazyky. Na mapě ukaž, ve kterých zemích se těmito jazyky hovoří. Dokážeš určit, ze kterého jazyka pocházejí slova ve sloupečcích? kr‘deluwagale pointHandtuchbiancoсвобода hútoritchlopmerciallesappetitoбарабан pol‘ovníkbardzobuffetPuppecantareязык slovenštinapolštinafrancouzštinaněmčinaitalštinaruština Zopakuj si zařazení těchto jazyků mezi indoevropskými jazyky. Na mapě ukaž, ve kterých zemích se těmito jazyky hovoří. Ve kterém evropském státu se hovoří 4 úředními jazyky? němčina francouzština italština rétorománština němčina francouzština italština rétorománština

6 3.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pokus se převést následující ukázku z Dalimilovy kroniky do současného spisovného jazyka. Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše. Když skrzě jednu ves jedieše, uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše, bosa i bez rukávóv rúcho práše. Ta sedlka krásna velmi bieše a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše. Počě sě jejie krásě diviti stojě a inhed ji za knieni sobě pojě. Ta knieni šlechetna velmi bieše, sobě jmě Božěna jmieše. Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich, znenadání za jednou vsí nad říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez oplecka, bosa, umáčená všecka, pere. Byla krásná, milá, Oldřichu se zalíbila, že tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil ji kněžnou. Ona kněžna dokonalá Božena se jmenovala. Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich, znenadání za jednou vsí nad říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez oplecka, bosa, umáčená všecka, pere. Byla krásná, milá, Oldřichu se zalíbila, že tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil ji kněžnou. Ona kněžna dokonalá Božena se jmenovala. ze staročeského originálu přebásnila Hana Vrbová Kníže Oldřich lovil v okolí Postoloprt. Když jel skrz jednu ves, stalo se, že spatřil selskou dívku. Stála na potoce bosa a bez rukávů a prala roucho. Byla to velmi krásná selská dcera, a nad to velmi cudná. Kníže se zastavil, počal se diviti její kráse a hned si ji vzal za ženu. Ta kněžna byla velmi šlechetná a jmenovala se Božena. převyprávěl Milan Maralík

7 3.7 CLIL (Language families) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Countries where English is an official or de facto official language, or national language. Countries where it is an official but not primary language. Countries where English is an official or de facto official language, or national language. Countries where it is an official but not primary language. English Anglic Anglo-Frisian West Germanic Germanic Indo-European

8 3.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.d 2.a 3.b 4.b Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 3.9 Použité zdroje, citace 1.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN 80-7311-035-0 2.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pracovní sešit pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2003, 1.vydání, ISBN 80-7311-018-0 3.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN 80-7311-011-3 4.www.wikipedie.czwww.wikipedie.cz 5.Obrázky z databáze klipart 6.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavaj_lingvoj_mapo_cs.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavaj_lingvoj_mapo_cs.svg 7.http://www.google.cz/imgres?q=jazykov%C3%A9+rodiny&start=15&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&t bnid=Hx8UgZzhTwvZdM:&imgrefurl=http://jdemedoskoly.cz/temata/aktivity/jazyksporthudebninastroje.asp&docid=0XtyM6AhQ ldAPM&imgurl=http://scio.cz/1_download/DoSkoly/DV_3.JPG&w=960&h=916&ei=WnsMT_ryNKKk4ATSk- WuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=249&dur=59&hovh=219&hovw=230&tx=123&ty=132&sig=108919970410900659228 &sqi=2&page=2&tbnh=145&tbnw=193&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:15http://www.google.cz/imgres?q=jazykov%C3%A9+rodiny&start=15&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&t bnid=Hx8UgZzhTwvZdM:&imgrefurl=http://jdemedoskoly.cz/temata/aktivity/jazyksporthudebninastroje.asp&docid=0XtyM6AhQ ldAPM&imgurl=http://scio.cz/1_download/DoSkoly/DV_3.JPG&w=960&h=916&ei=WnsMT_ryNKKk4ATSk- WuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=249&dur=59&hovh=219&hovw=230&tx=123&ty=132&sig=108919970410900659228 &sqi=2&page=2&tbnh=145&tbnw=193&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:15 8.http://www.skolskyservis.cz/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_1261_1287_1290http://www.skolskyservis.cz/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_1261_1287_1290 9.http://www.google.cz/imgres?q=old%C5%99ich+a+bo%C5%BEena&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tb nid=XI_JL9cmcGIz5M:&imgrefurl=http://asdolany.tym.cz/%3Fp%3D37&docid=uJHkMOchkFoq2M&imgurl=http://asdolany.tym.cz/wp-content/uploads/Star%2525C3%2525A9-pov%2525C4%25259Bsti-%2525C4%25258Desk%2525C3%2525A9- Old%2525C5%252599ich-a-Bo%2525C5%2525BEena.jpg&w=1024&h=713&ei=53oMT5m_BfDc4QTu1- ScBg&zoom=1&iact=hc&vpx=643&vpy=195&dur=21&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=96&sig=108919970410900659228& sqi=2&page=1&tbnh=147&tbnw=218&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.cz/imgres?q=old%C5%99ich+a+bo%C5%BEena&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tb nid=XI_JL9cmcGIz5M:&imgrefurl=http://asdolany.tym.cz/%3Fp%3D37&docid=uJHkMOchkFoq2M&imgurl=http://asdolany.tym.cz/wp-content/uploads/Star%2525C3%2525A9-pov%2525C4%25259Bsti-%2525C4%25258Desk%2525C3%2525A9- Old%2525C5%252599ich-a-Bo%2525C5%2525BEena.jpg&w=1024&h=713&ei=53oMT5m_BfDc4QTu1- ScBg&zoom=1&iact=hc&vpx=643&vpy=195&dur=21&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=96&sig=108919970410900659228& sqi=2&page=1&tbnh=147&tbnw=218&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0 1.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN 80-7311-035-0 2.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pracovní sešit pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2003, 1.vydání, ISBN 80-7311-018-0 3.Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN 80-7311-011-3 4.www.wikipedie.czwww.wikipedie.cz 5.Obrázky z databáze klipart 6.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavaj_lingvoj_mapo_cs.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavaj_lingvoj_mapo_cs.svg 7.http://www.google.cz/imgres?q=jazykov%C3%A9+rodiny&start=15&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&t bnid=Hx8UgZzhTwvZdM:&imgrefurl=http://jdemedoskoly.cz/temata/aktivity/jazyksporthudebninastroje.asp&docid=0XtyM6AhQ ldAPM&imgurl=http://scio.cz/1_download/DoSkoly/DV_3.JPG&w=960&h=916&ei=WnsMT_ryNKKk4ATSk- WuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=249&dur=59&hovh=219&hovw=230&tx=123&ty=132&sig=108919970410900659228 &sqi=2&page=2&tbnh=145&tbnw=193&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:15http://www.google.cz/imgres?q=jazykov%C3%A9+rodiny&start=15&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&t bnid=Hx8UgZzhTwvZdM:&imgrefurl=http://jdemedoskoly.cz/temata/aktivity/jazyksporthudebninastroje.asp&docid=0XtyM6AhQ ldAPM&imgurl=http://scio.cz/1_download/DoSkoly/DV_3.JPG&w=960&h=916&ei=WnsMT_ryNKKk4ATSk- WuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=249&dur=59&hovh=219&hovw=230&tx=123&ty=132&sig=108919970410900659228 &sqi=2&page=2&tbnh=145&tbnw=193&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:15 8.http://www.skolskyservis.cz/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_1261_1287_1290http://www.skolskyservis.cz/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_1261_1287_1290 9.http://www.google.cz/imgres?q=old%C5%99ich+a+bo%C5%BEena&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tb nid=XI_JL9cmcGIz5M:&imgrefurl=http://asdolany.tym.cz/%3Fp%3D37&docid=uJHkMOchkFoq2M&imgurl=http://asdolany.tym.cz/wp-content/uploads/Star%2525C3%2525A9-pov%2525C4%25259Bsti-%2525C4%25258Desk%2525C3%2525A9- Old%2525C5%252599ich-a-Bo%2525C5%2525BEena.jpg&w=1024&h=713&ei=53oMT5m_BfDc4QTu1- ScBg&zoom=1&iact=hc&vpx=643&vpy=195&dur=21&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=96&sig=108919970410900659228& sqi=2&page=1&tbnh=147&tbnw=218&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.cz/imgres?q=old%C5%99ich+a+bo%C5%BEena&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tb nid=XI_JL9cmcGIz5M:&imgrefurl=http://asdolany.tym.cz/%3Fp%3D37&docid=uJHkMOchkFoq2M&imgurl=http://asdolany.tym.cz/wp-content/uploads/Star%2525C3%2525A9-pov%2525C4%25259Bsti-%2525C4%25258Desk%2525C3%2525A9- Old%2525C5%252599ich-a-Bo%2525C5%2525BEena.jpg&w=1024&h=713&ei=53oMT5m_BfDc4QTu1- ScBg&zoom=1&iact=hc&vpx=643&vpy=195&dur=21&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=96&sig=108919970410900659228& sqi=2&page=1&tbnh=147&tbnw=218&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0

10 AutorMgr. Eva Zralá Období07 – 12/2011 Ročník8. a 9. ročník Klíčová slovaJazykové rodiny, jazykové větve, jazyk AnotacePrezentace popisující vývoj jazyka. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.10 Anotace


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Jak se stalo, že lidé na."

Podobné prezentace


Reklamy Google