Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny"— Transkript prezentace:

1 3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny Jak se stalo, že lidé na světě mluví různými jazyky? Proč jsou si některé jazyky podobné? V současné době se počet jazyků na naší planetě odhaduje na seznam jazyků ZDE: Autor: Mgr. Eva Zralá

2 Kronika tak řečeného Dalimila
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.2 Co již víme o češtině? bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu je náš mateřský jazyk patří mezi slovanské jazyky (je druhým nejstarším slovanským jazykem, prvním byla staroslověnština) má dvě základní podoby: spisovný jazyk a nespisovný jazyk vyvinula se ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století česky psaná literatura se objevuje od 14. století (první písemné památky jsou však již ze 12. století) Mistr Jan Hus zjednodušil pravopis (odstranil spřežky, které nahradil tzv. nabodeníčky = předchůdci dnešního háčku) – spřežkový pravopis nahrazen diakritickým pravopisem v době humanismu (koncem 16. stol.) se čeština obohacuje o cizí slova, rozšiřuje se slovní zásoba – odlišuje se spisovný jazyk, vznikají první mluvnice v době pobělohorské je čeština vytlačována z veřejného života k obrození češtiny dochází na konci 18. stol. a na poč. 19. stol. zásluhou jazykovědných děl J. Dobrovského a J. Jungmanna v r.1902 vydal J. Gebauer první Pravidla českého pravopisu ve 20. století: pronikání obecné češtiny do spisovné, počešťování pravopisu cizích slov, stírání rozdílů mezi nářečími Kronika tak řečeného Dalimila první zachovaná česky psaná kronika (poč. 14. stol.) Mistr Jan Hus ( )

3 3.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? jazykové rodiny jazykové větve jazyky indoevropské jazyky slovanské jazyky západní čeština, slovenština, lužická srbština, polština jižní slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština východní ruština, ukrajinština, běloruština baltské jazyky litevština, lotyština germánské jazyky severní dánština, švédština, norština, islandština němčina, holandština, vlámština, fríština, angličtina románské jazyky rumunština, italština, rétorománština, francouzština, provensálština, katalánština, španělština, portugalština albánský jazyk keltské jazyky irština, waleština, bretonština latina řecký jazyk íránské jazyky perština, kurdština, afgánština, osetština, tádžičtina indické jazyky hindština, urdština, bengálština, jazyk Rómů atd. Ve světě existuje mnoho tzv. jazykových rodin, v nichž si jsou jazyky příbuzné. Čeština spolu s ostatními slovanskými jazyky patří do velké rodiny indoevropských jazyků. některé další jazykové rodiny: ugrofinská altajská austroasijská austronéská iberokavkazská

4 Písmo = psaná podoba jazyka.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.4 Co si řekneme nového? Písmo = psaná podoba jazyka. obrázkové slabičné hláskové piktogramy hieroglyfy písmo egyptské písmo řecké písmo fénické písmo římské Některé slovanské jazyky jsou si velmi blízké, zejména čeština a slovenština: největší rozdíly jsou ve slovní zásobě – např.: zelí kapusta květák karfiol Uklízečka uklízí pokoje. Chyžná upratuje izby. pochovat dítě (na hřbitově) pochovat dieťa (na cintoríně) pochovat dítě (v náručí) (po)pestovať dieťa sudé a liché párne a nepárne tiskárna, tisknout tlačiareň, tlačiť obyč. tužka ceruzka penál peračník savec cicavec slovenština má jednodušší (pravidelnější) pravopis, 6 pádů slovenská písmena, která se v české abecedě nevyskytují: dz, dž, ä, ľ, ŕ, ĺ česká písmena, která nejsou ve slovenštině: ř, ě, ů slovenština používá oproti češtině dvojhlásky: ia, iu, ie a ô latinka

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.5 Procvičení a příklady Ve kterém evropském státu se hovoří 4 úředními jazyky? Pokus se přeložit následující slovenskou větu: Korytnačka a ťava raňajkujú čučoriedky a pozerá sa na nich bocian. němčina francouzština italština rétorománština Dokážeš určit, ze kterého jazyka pocházejí slova ve sloupečcích? kr‘del uwaga le point Handtuch bianco свобода hútorit chlop merci alles appetito барабан pol‘ovník bardzo buffet Puppe cantare язык slovenština polština francouzština němčina italština ruština Zopakuj si zařazení těchto jazyků mezi indoevropskými jazyky. Na mapě ukaž, ve kterých zemích se těmito jazyky hovoří.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.6 Něco navíc pro šikovné Pokus se převést následující ukázku z Dalimilovy kroniky do současného spisovného jazyka. Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich, znenadání za jednou vsí nad říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez oplecka, bosa, umáčená všecka, pere. Byla krásná, milá, Oldřichu se zalíbila, že tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil ji kněžnou. Ona kněžna dokonalá Božena se jmenovala. Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše. Když skrzě jednu ves jedieše, uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše, bosa i bez rukávóv rúcho práše. Ta sedlka krásna velmi bieše a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše. Počě sě jejie krásě diviti stojě a inhed ji za knieni sobě pojě. Ta knieni šlechetna velmi bieše, sobě jmě Božěna jmieše. ze staročeského originálu přebásnila Hana Vrbová Kníže Oldřich lovil v okolí Postoloprt. Když jel skrz jednu ves, stalo se, že spatřil selskou dívku. Stála na potoce bosa a bez rukávů a prala roucho. Byla to velmi krásná selská dcera, a nad to velmi cudná. Kníže se zastavil, počal se diviti její kráse a hned si ji vzal za ženu. Ta kněžna byla velmi šlechetná a jmenovala se Božena. převyprávěl Milan Maralík

7 3.7 CLIL (Language families)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 3.7 CLIL (Language families) English Anglic Anglo-Frisian West Germanic Germanic Indo-European Countries where English is an official or de facto official language, or national language. Countries where it is an official but not primary language.

8 3.8 Test znalostí Které tvrzení o češtině je nesprávné?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 3.8 Test znalostí Které tvrzení o češtině je nesprávné? a/ Čeština patří mezi slovanské jazyky. b/ Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny. c/ Na konci 18. století začíná proces obrození českého jazyka. d/ Česky psaná literatura se objevuje již na konci 10. století. Jak nazýváme naše písmo? a/ azbuka b/ latinka c/ piktogram d/ logogram Angličtina se řadí mezi jazyky: a/ germánské, západní b/ slovanské, východní c/ ugrofinské d/ románské Mezi slovanské západní jazyky řadíme: a/ italštinu, francouzštinu, španělštinu b/ polštinu, slovenštinu, lužickou srbštinu c/ ruštinu, běloruštinu, ukrajinštinu d/ němčinu, angličtinu, vlámštinu Správné odpovědi: d a b Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.9 Použité zdroje, citace Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pracovní sešit pro 9.ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2003, 1.vydání, ISBN Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN Obrázky z databáze klipart

10 3.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 8. a 9. ročník Klíčová slova Jazykové rodiny, jazykové větve, jazyk Anotace Prezentace popisující vývoj jazyka.


Stáhnout ppt "3.1 Jazykové rodiny, vývoj češtiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google