Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

USA +4½ aneb “Barbarians at the Gate“ Ivan Vlček, Martin Janíčko Smilovice květen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "USA +4½ aneb “Barbarians at the Gate“ Ivan Vlček, Martin Janíčko Smilovice květen 2009."— Transkript prezentace:

1 USA +4½ aneb “Barbarians at the Gate“ Ivan Vlček, Martin Janíčko Smilovice květen 2009

2 I. “Safe As Houses“ 1. Housing bubble? What housing bubble? A national severe price distortion [in housing] seems most unlikely in the United States. (AG, Oct 2004) 2. 'There's a little froth in this market, but ''we don't perceive that there is a national bubble.'' (AG, May 2005) I used to live next door to a Russian emigree. One day he asked me to explain something that puzzled him about his new country. ''This place seems very rich,'' he said, ''but I never see anyone making anything. How does the country earn its money?................ The answer, these days, is that we make a living by selling each other houses... paid for with money borrowed from the Chinese. How solid, then, is America's economic recovery? The British have a phrase that applies: ''safe as houses''. Our economy is as safe as houses. Unfortunately, given current prices and our dependence on foreign lenders, houses aren't safe at all. (PK, Aug 2005)

3 I.

4 I. “Safe As Houses“ Je pravda, že rozjezd krize byl pomalý: 19.7.2007 se Dow-Jones poprvé dostal přes 14000 bodů 9.8.2007 BNP Paribas zastavila činnost tří investičních fondů ECB i Fed ihned zahájily pumpování peněz do bankovního systému 13.9.2007 se ukázalo, že britská Northern Rock je platebně neschopná – ve VB vypukl run na banku ATD. (Bear Stearns aj.) až po černé pondělí 15.9.2008, kdy se zhroutila Lehman Bros. Brzy poté zaniklo v USA investiční bankovnictví a vypukla rozsáhlá finanční krize s celosvětovým dopadem. Ta byla vzápětí následována recesí v USA i ve světě. Finanční krize vedla ke credit crunchi.

5 I. “Safe As Houses“ I Greenspan již připouštěl, že je zle. 23.10.2008 byl „grilován“ před House Committee on Oversight and Government Reform v Kongresu: “Do you feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made?” Mr. Greenspan conceded: “Yes, I’ve found a flaw. I don’t know how significant or permanent it is. But I’ve been very distressed by that fact.” (...) “The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year.” (jedná se o „samoregulaci trhu“). Později dokonce připustil, že možná nebude jiné cesty, než (dočasné) převzetí některých bank státem. =============================================== Politické důsledky krize významně ovlivnily podzimní volby v USA

6 I. Dlouhodobé důsledky Na jaře 2009 se zdá, s velkou opatrností, že akutní fáze finanční krize skončila. Otázka je, bude-li následovat chronická fáze… „Ztracené desetiletí“ v Japonsku je zkušeností varovnou. V každém případě krize se atypicky šířila z centra a byla nejprve finanční a potom až celková.

7 I. Čínofikace? „ Once you start issuing $1-$2 trillion (...) we know the dollar is going to depreciate, so we hate you guys, but there is nothing much we can do." Luo Ping, DG, China Banking Regul. Commission

8 I. Čína a USA Jednou z nápadných vlastností poslední doby je svérázná symbióza americké a čínské ekonomiky. “The entire economic growth system, where one regional centre prints money without respite and consumes material wealth, while another regional centre manufactures inexpensive goods and saves money printed by other governments, has suffered a major setback.“VVP, Davos 9.1.2009 Toto propojení vedlo k dalekosáhlým důsledkům. Pomineme-li čistě ekonomický aspekt, už od přelomu tisíciletí mluví mnoho předních amerických politologů o „společném osudu Číny a USA v 21. století“ apod., a to s nečekanou urputností. Přitom zájmový střet je jasný; Čína si začala uvědomovat, že se dostala (s dolarovými aktivy) do pasti.

9 I. Vždyť my jsme spojeni navěky... Wen Jiabao, China’s premier, seemed to raise this possibility in March, in remarks to reporters. “We have lent a huge amount of money to the U.S.,” Wen said. “Of course we are concerned about the safety of our assets. To be honest, I am definitely a little worried.”

10 I. CHIMERICA? Niall Ferguson: Not imperial “overstretch“ BUT: CA deficit (1) Manpower deficit (2) (tj. neschopnost vyvážet lidský kapitál do zahraničí) Attention deficit (3)

11 I. Dlouhodobé důsledky Kurz dolaru také ilustruje situaci

12 I. Dlouhodobé důsledky $ je stále útočištěm v obtížích

13 I. Dlouhodobé důsledky Je jisté, že důsledky podpůrných stimulů zanechají silné stopy na veřejných financích. Deficit se dále zhorší (odhady CBO)

14 I. Dluh lze i snižovat …

15 I. Dlouhodobé důsledky Vládní varianta počítá se stabilizací deficitu kolem 4 % HDP během 5 let. (Zdroj CBO).

16 I. Dlouhodobé důsledky Tento vládní optimismus je spíše na hraně možného, ale protože průměrný deficit 2005-07 byl jen 243 mld. $, je toho možné dosáhnout. Podmínkou je nastartování silného růstu a zdárně se vyvíjející obě zahraniční válečná angažmá. Růstové výhledy: podle odhadů R. Gordona z Northwest. Uni. nepříliš dobré, trendový růst má klesat. Zatímco donedávna byl potenciální růst 3 - 3.5 %, dnes ho G. odhaduje mezi 2.3 % a 2.5%. IT-indukovaná revoluce v produktivitě je pryč a přírůstek pracovní síly zpomaluje. Kdežto od r. 1991 rostla průměrně ročně o 1.1 %, v příští dekádě ji CBOffice odhaduje jen na přírůstek 0.6 % ročně. Je ovšem pravda, že může dojít k výrazným inovacím, které produktivitu opět pozvednou: „zelené“ inovace jsou možným kandidátem.

17 II. Agenda změny Most Americans believe things have gone very badly under President Bush: Iraq, the economy, Katrina, America's standing in the world, the bitterly partisan nature of our politics, and the threats to constitutional government. They want to see the American dream restored, a lessening of ideological extremism, a return to civility in society and government. [what kind of change can he achieve?] That depends on how large an electoral victory he achieves and how skillful he is in attracting some Republicans in the House and Senate to his cause. Thomas E. Mann June 13, 2008 Ukázalo se, že nový prezident získal velmi výraznou podporu (365: 173 hlasů volitelů; minule 286: 251, předtím 271 : 266. Většinu v OBOU komorách Kongresu atd.)

18 II. Agenda změny Existují minimálně tři oblasti, kde se nová vláda zavázala ke strukturálním změnám: Zdravotnictví Vzdělání Energetika/klimatická změna

19 II. Fu bu guo... Číňané nás litují, soudí, že jsme na sestupu. Nemálo čínských přátel mi připomnělo úsloví Fu bu guo san dei (bohatství nikdy nepřesáhne tři generace), když se divili, jak málo disciplinovaní, nesoustředění, a zpustlí jsme. Co se dělo kolem Moniky Lewinské nedokázal národ, jehož císařům byly dodávány tisíce konkubín, pochopit jinak než jako ztrátu času. Stejně Číňany udivuje, jak se Američané topí v dluzích a nedokážou dostatečně finančně zajistit školství. Média se místo toho věnují sporům kolem Desatera, nebo tomu, jak se přejídat a přitom netloustnout. James McGregor, WP 31.7.2005

20 II. Nelichotivé jsou i výsledky PISA testů (Z Reportu OECD o USA, duben 2007)

21 II. OECD míní, že “US school students are outperformed by their peers in other countries. Although the causes of this are unclear, one likely explanation is that (de-centralised) standards, curriculum and examinations are undemanding.“ Není dále pravda, že žáci v USA mají výjimečně vysokou variabilitu proti ostatním zemím. Špatní, průměrní i vynikající jsou překonáváni týmiž skupinami, jak v průměru zemí OECD, tak nejlepšími zeměmi. (Nejlepších 5 zemí se v jednotlivých kategoriích vybírá z Kanady, Finska, J. Koreje, NZ, Belgie, Japonska, Nizozemí a Švýcarska). Ze čtyř kategorií - čtení, přírodopis, matematika a problem solving – jsou američtí školáci na průměru OECD jenom ve čtení; v dalších stále níže pod průměrem. Umístění by se dále zhoršilo, kdyby byly do vzorku začleněny země jako Singapur, Tchajwan, Hongkong, proslulé výukou matematiky.

22 Zajímavý je důvod, proč tato zřejmá věc byla dlouho přehlížena. Je jím zjevně kvalita špičkových US univerzit. Je to však důvod klamný...

23 II.

24

25 II….. Neudržitelné zdravotnictví

26

27

28

29 II. Agenda změny …a klimatická změna: USA jako největší světový znečišťovatel ovzduší (na obyvatele)… A navíc pěkně “ addicted to fuel“ (BO, 26.1.2009) Závazek: 1)Alternativní a obnovitelná energie → vytváření nových pracovních míst (lokálně podmíněných) 2)25 % veškeré energie v roce 2025 z obnovitelných zdrojů 3)Snižování emisí skleníkových plynů (kvantifikace neznámá…)

30 II. Agenda změny Otázkou ale je, jak se doplňují krátkodobá a dlouhodobá opatření (aneb: je přeci krize, pánové…) Platí zde pravidla teorie her? (Čína vs. USA vs. EU vs. Rusko)

31 III. Vojenskopolitická dimenze Nejsilnější armáda světa. USA vydávají na armádu tolik, jako všechny následující zemí dohromady. Přesto je armáda připravena jen na některé druhy konfliktů. USA dosáhly relativní dominance v leteckých a námořních silách. Pozemní armáda čelí krizi plynoucí z doktríny profesionální armády (krizi záloh). Ekonomicky jsou vysoké výdaje na výzbroj druhem dotace americkému průmyslu. (Boeing). Západní Evropa není přesvědčena, že tento sortiment, i výše výdajů odpovídá aktuálním hrozbám. Vojensky, politicky i diplomaticky by USA potřebovaly znovuzískat odcizené evropské spojence. Místo toho nastala zásadní neshoda v ocenění hrozeb (Kissinger).


Stáhnout ppt "USA +4½ aneb “Barbarians at the Gate“ Ivan Vlček, Martin Janíčko Smilovice květen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google