Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK SE ZNÁM Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK SE ZNÁM Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství"— Transkript prezentace:

1 JAK SE ZNÁM Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství
Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ JAK SE ZNÁM ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 2 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová

2 OSOBNOST PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Obsah: sebepojetí, vůle
temperament motivy potřeby schopnosti

3 SEBEPOJETÍ sebepoznávání (složka poznávací)
zahrnuje představy - o svém těle - o svých vlastnostech - životní plány a cíle sebehodnocení (složka emočně hodnotící) může dojít k - sebepodceňování - sebepřeceňování - projevu zdravého sebevědomí seberealizace (složka volní) - sebeuplatnění, uplatnění svých schopností, dosažení cílů, překonávání překážek 1

4 VŮLE Vůle je záměrné, vědomé úsilí směřující k dosažení cíle,
vede k překonávání překážek a uskutečňování záměrů. Pojem vůle psychologie chápe i šířeji, jako soubor vlastností osobnosti souvisejících se sebekontrolou. 2

5 TEMPERAMENT souhrn charakteristických z větší části vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání – dynamikou prožívání Dynamika prožívání je tempo průběhu a střídání procesů, stavů, činností a jednání a jejich intenzita. Prožívání se liší: rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, délkou trvání reakcí projevem prožívaného navenek

6 4 3

7 EXTRAVERT INTROVERT otevřený, zaměřený na vnější svět
družný, společenský své city příliš nekontroluje, má rád změnu praktický, činorodý impulzivní, rád riskuje INTROVERT uzavřený, zaměřen na sebe, svůj vnitřní svět tichý, trpělivý rozvážný, zdrženlivý nespolečenský, má jen svůj okruh přátel spíš pasivní, ale s bohatou fantazií 5

8 MOTIV Pohnutka uvědomělého jednání, podnět k činnosti 8
6

9 7

10 POTŘEBA Základní, nejdůležitější druh motivu 9

11 Každá lidská činnost je nějak motivována.
Potřeby, zájmy i hodnoty patří k základním vlastnostem osobnosti. Určují, co vede člověka k činnosti, o co jedinec usiluje a k čemu směřuje - motivují 10

12 POTŘEBA Stav nedostatku nebo nadbytku, který musíme uspokojit nebo odstranit. (vede k nějaké činnosti) 12 11

13 13

14 SCHOPNOST vlastnost, která člověku umožňuje naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti VLOHA vrozený předpoklad pro rozvoj schopnosti 14 15

15 STUPNĚ SCHOPNOSTÍ NADÁNÍ TALENT GENIALITA 16 17 18

16 OBECNÉ SCHOPNOSTI INTELIGENCE schopnost rozumově řešit situace
schopnost učit se schopnost rozpoznávat souvislosti a využívat je při řešení nových problémů 19

17 SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI TVOŘIVOST - KREATIVA
schopnost jedince najít nové originální řešení 20

18 EMPATIE - VCÍTĚNÍ schopnost vcítit se do pocitů jiného člověka
- spoluprožívání 21

19 Bibliografie 1. jak-vybudovat-a-posilit-sebeduveru_3868/kniha/katalog/. [Online] [Citace: ] 2. sport/ostepar-jan-zelezny-ukoncil-sportovni-karieru/. [Online] [Citace: ] /9-emoce-a-temperament. mechatronik.blog.cz. [Online] [Citace: ] 4. Soubor:Four_temperaments_-_2.svg. cs.wikipedia.org. [Online] [Citace: ] 5. introvert-extrovert/. [Online] [Citace: ] 6. ?inc=oss/course_view.php&course_name=Efektivn%C3%AD%20motivace. [Online] [Citace: ] 7. photo/14303/portfolio/6249/. 1x.com. [Online] [Citace: ] 8. cs/catalog/reflexni-materialy-3m/deti/polozka-rd [Online] [Citace: ] [Online] [Citace: ] /8/27/8-dovednosti-dulezitych-pro-zivot-podnikani/. [Online] [Citace: ] /11/v-miste-prodeje-je-potreba-vice-pozitivnich-emoci/#.Uq2EfTjhYu4. [Online] [Citace: ]

20 12. akutnipotreba. at=gallery&ii=38003. bandzone. cz. [Online] 13
12. akutnipotreba?at=gallery&ii= bandzone.cz. [Online] [Citace: ] [Online] [Citace: ] 14. zajimavosti.209/clovek-a-jeho-schopnosti html. [Online] [Citace: ] 15. MaelCZ/genov-inenrstv-josef-faskal-novk. [Online] [Citace: ] 16. scripts/detail.php?id= mladazena.maminka.cz. [Online] [Citace: ] /03/27/does-talent-exist/. robonwriting.com. [Online] [Citace: ] 18. jewfun/humor/kam-sa-podela-zidovska-genialita. [Online] [Citace: ] 19. david-duke-psychologem. sula.eblog.cz. [Online] [Citace: ] /08/5-rad-jak-dovest-myslenky-az-po-uspesnou-realizaci-projektu/. [Online] [Citace: ] 21. poradna/osobni-rozvoj/predstavujeme-soft-skills-kreativita-a-empatie.html. [Online] [Citace: ] 22. D. Janošková, M. Ondráčková. Občanská výchova 8, učebnice pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus, 23. D.Janošková, M. Ondráčková. Občanská cýchova 8, Příručka učitele pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus,


Stáhnout ppt "JAK SE ZNÁM Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství"

Podobné prezentace


Reklamy Google