Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEXIKÁLNÍ PRAVOPIS – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, FĚ, MĚ/MNĚ, Ú/Ů/URA, PŘEDPONY S, Z, VZ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEXIKÁLNÍ PRAVOPIS – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, FĚ, MĚ/MNĚ, Ú/Ů/URA, PŘEDPONY S, Z, VZ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 LEXIKÁLNÍ PRAVOPIS – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, FĚ, MĚ/MNĚ, Ú/Ů/URA, PŘEDPONY S, Z, VZ
Mgr. Michal Oblouk

2 !babiČČin, půLLitr, měKKý, zloMMe, v peCCe, raCCi (x raCi)!
ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY při psaní se řídíme tím, jak je slovo utvořeno (slova se tvoří mimo jiné odvozováním ze slov základových předponami, příponami a koncovkami) -DD- oddech, oddíl, oddělení, poddůstojník (!podaný x poddaný!) -JJ- nejjasnější (!nejasnější!), nejjižnější, nejjedovatější (!nejedovatý!) -ZZ- bezzásadový, rozzlobit se -ŠŠ- krkonošští, vyšší, tišší !babiČČin, půLLitr, měKKý, zloMMe, v peCCe, raCCi (x raCi)!

3 -N-/-NN- v přídavných jménech odvozených příponou –NÝ nebo -NÍ od podstatného jména, jehož kořen končí na –N, píšeme dvě N, např. kámen – kamenný, plamen – plamenný, vina – vinný, cena – cenný (cennější, nejcennější), den – denní (denně),… jmenné tvary – vinen, povinen ranní zprávy x raný salát, raný středověk s jedním N píšeme podstatná jména odvozená příponami –ÍK, -ICE, -INA – deník, kameník, ceník, vinice, cenina,… s jedním N píšeme přídavná jména odvozená koncovkou –Í od názvů zvířat zakončených na –N, např. havraní, sloní,…

4 BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, FĚ skupinu BJE/VJE píšeme jen ve slovech s předponami OB-/V-, po nichž následuje kořen začínající JE – objet, objednat, objem, objevit, vjet, vjezd, vjem,… všude jinde píšeme BĚ/VĚ – obětovat, bělásek, bědovat, oběd, běžet, průběh, věnovat, vědomí, pověra, odpověď, svědek, věc,… !oběti x objetí! skupinu vyslovovanou [pje, fje] píšeme vždy PĚ/FĚ – pěna, pěšina, opět, zpěv, napětí, fěrtoch,…

5 MĚ/MNĚ v kořenech se skupina vyslovovaná [MŇE] píše zpravidla MĚ – měsíc, město, smělý, změnit,… na hranici kořene a přípony se řídíme stavbou slova: v příslovcích odvozených od přídavných jmen zakončených –MNÝ píšeme –MNĚ (jemně, tajemně, rozumně, rozumnější,…), jsou-li přídavná jména zakončena –MÝ, píšeme v příslovcích –MĚ (známější, zřejmě, soukromě,…) v tvarech příčestí minulého některých sloves píšeme –MNĚ- (zapomněl, vzpomněl, připomněl, opomněl), stejně se píší i slova domnělý, domněnka, pomněnka !uměl, umění, rozuměl, porozumění, zatmění, setmění, zatemnění, uzemnění, paměť, tamější! pomáháme si tím, že si k danému slovu řekneme slovo příbuzné

6 !kultura, faktura, inventura, literatura, struktura, brožurka!
Ú píšeme: na začátku slov – úspěch, účelný, účastnit se, úspěšně,… po předponách – neúspěch, bezúčelný, zúčastnit se, neúspěšně,… na začátku druhé části složených slov – trojúhelník, víceúčelový,… v některých citoslovcích – bú, vrkú, cukrú,… v některých přejatých slovech – túra, léčebná kúra, manikúra, pedikúra, múza, fúze, ragú, skútr ve slově ocún Ů píšeme: uvnitř slova – stůj, růžový, můj, zůstat, důkladně,… na konci slova (v koncovkách a příponách) – pánů, hradům, otcův, domů, dolů,… !kultura, faktura, inventura, literatura, struktura, brožurka!

7 PŘEDPONA S-/SE- směr dohromady – sbírat, shromáždit, svázat, sebrat, seskupit, spřátelit se,… směr z povrchu pryč – smazat, sfouknout, slízat, setřít, seškrabat, smýt, svléknout,… směr shora dolů – spadnout, sletět, stékat, shodit, srazit, sklouznout,… !skončit, sníst, strávit, spotřebovat, stmívat se, splatit, strnout, stěží, schovat, skonat, slevit, spálit, spasit, spáchat, stěžovat si, stvořit, stýskat si, shořet!

8 PŘEDPONA Z-/ZE- dokončení děje – zkazit, změřit, zklamat, zkomponovat, zorganizovat, zpozorovat, změnit se, zesílit,… učinit nebo stát se nějakým – zdokonalit, zkamenět, zdřevěnět, zplesnivět, zčervivět, zpevnit, zvětšit, zlevnit !zkoušet, způsobit, zpěv, ztratit, zpátky, zpět, zlehka, zticha, ztěžka, zhostit se, zkoumat, zpověď, zpytovat, ztepilý!

9 PŘEDPONA VZ-/VZE- směr vzhůru – vzlétnout, vznést se, vztyčit, vzpažit, vzestup,… začátek děje – vzplanout, vzkvést, vzrůst, vzpamatovat se, vzbudit,… pohyb proti něčemu – vzbouřit se, vzpírat se, vzpříčit se, vzpouzet se,… !vzdychat, vzchopit se, vzkázat, vzmoci se, vzpomenout si, vztahovat se, vzdát se! !vstát!

10 PŘEDPONY S/Z správa x zpráva shlédnout x zhlédnout smazat x zmazat
stěžovat x ztěžovat sužovat x zužovat svrhnout x zvrhnout sběh x zběh sbít x zbít sleva x zleva svolat x zvolat svolit x zvolit strhat x ztrhat stvrdit x ztvrdit


Stáhnout ppt "LEXIKÁLNÍ PRAVOPIS – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, FĚ, MĚ/MNĚ, Ú/Ů/URA, PŘEDPONY S, Z, VZ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google