Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intro to HealthShare Symposium InterSystems

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intro to HealthShare Symposium InterSystems"— Transkript prezentace:

1 Intro to HealthShare Symposium InterSystems
Martin Zubek

2 Software for Connected Healthcare
HealthShare – první produkt, který je určen výhradně pro tvorbu bezpečných systémů pro elektronický záznam o zdraví pacienta na národní či regionální úrovni Regionální / národní EHR TrakCare – vyspělý webový nemocniční informační systém který přináší pohled na pacientsky orientovaná data a všechny benefity lokálního EPR Komunitní nebo nemocniční EPR Ensemble - #1 integrační platforma ve zdravotnictví (KLAS 2006, 2007,2008) Úroveň aplikací Caché – databáze #1 používaná v klinických aplikacích celosvětově

3 Vybráno celosvětově uznávanými institucemi v oblasti zdravotnictví
‘ Rychlost vývoje, kterou umožňuje Ensemble, v kombinaci s pokrytím všech našich potřeb v oblasti integrace byly tím zásadním při rozhodování o výběru platformy’ ‘Ensemble nabízí vysoce intuitivní vizuální návrh projektů’ ‘Ensemble nabízí výjimečné možnosti a nástroje pro rapidní integraci a vývoj’

4 Healthcare Informatics TOP 100
InterSystems posun na 23.místo za rok 2008 38.Místo v roce 2002, 27.místo 2007

5 Úspěšné projekty ve světě - UK
NHS Trusty se propojují pomocí InterSystems Ensemble CSC rozšiřuje integrační projekty u existujících systémů v Trustech „Eton, UK - 08 Září 2008 – Společnost InterSystems dnes ohlásila, že platforma pro rychlou integraci InterSystems Ensemble® , je bude využívána všemi Trusty na území rapid North, Midlands a East of England (NME), které jsou sdruženy v britském národním programu (NHS National Programme for IT - NPfIT). Ensemble bude dodávám společností CSC jako standardní Trust Integration Engine (TIE), který bude sloužit k integraci nových řešení s existujícími aplikacemi.“

6 Ensemble - NHS England – Connecting for Health
Anglie měla naplánovány největší investice v oblasti IT ve zdravotnictví na světě The National Program for IT (NPfIT) začal v roce 2003 Původně byl naplánován rozpočet ve výši £6.0 miliard v průběhu 10 let, národní audit, který proběhl v minulém roce přinesl informaci že tento rozpočet nakonec bude £12.4 mld v průběhu zmiňovaných 10 let. Ensemble je v současné době používán pro oblasti North, Midlands a East of England (NME) a trusty působící na tomto území. Ensemble bude a je dodávám společností CSC jako standardní Trust Integration Engine (TIE) k pokrytí řešení integrace nových aplikací se stávajícími. Ensemble TIE bbude obsahovat předpřipravené a ootestované adaptéry pro základní a nejvíce používané aplikace v rámci Trustů. Dále pak budou mít Trusty možnost rozšířit použití Ensemble mimo dohodnuté parametry pro plnění jejich integračních potřeb.  EHR část celého programu je nazvána Care Record Service a obsahuje 3 komponenty: Personal Demographics Service (PDS), Summary Care Record Secondary Uses Service (SUS)

7 NPfIT - The National Programme for IT Pozadí a fundamenty
Národní program pro podporu zdravotnického IT Provozován NHS Connecting for Health – a v současné době se provádí změny k lokálnímu vlastnictví regionů a trustů (NLOP) Zaměření na transformaci způsobu jakým jsou pacientské informace používány a sdíleny Záměrem je zlepšení hodně parametrů současné péče: zlepšení přístupu, zvýšení možností volby, snížení čekací doby, redukování délky pobytu v nemocnici a zvýšení klinické bezpečnosti pacienta v průběhu léčby Jsou vyvíjeny standardní IT řešení zodpovědnost za dodání benefitů tohoto programu 60% populace v UK There are 8 contracts in all: 5 x LSPs 3 x NASPs: National Data Spine / N3 / Messaging Service e-Bookings (GP -> hospital outpatients) e-Prescribing (electronic transfer of prescriptions from prescriber to pharmacy) The NWM Cluster is the second largest by population and area. It is bordered by 3 other clusters and also by 2 other countries (Wales & Scotland) that are not in the national (England) programme – (there will be some cross-boundary considerations due to patient movement). E.g. we are meeting with Accenture to have a coordinated approach on some issues. NPfIT je největším civilním programem v Evropě a je to hlavní hybatel transformace zdravotních služeb ve Velké Británii.

8 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro 60% populace
Část NWWM podepsána Smlouva na 10 let 7 londýnských Trustů podepsalo spolupráci v srpnu 2006 Smlouva na 5 let Trusty v oblasti NE & EEM souhlasili Smlouvy podepsány v lednu 2007 CSC Aliance CSC Aliance CSC Aliance There are 8 contracts in all: 5 x LSPs 3 x NASPs: National Data Spine / N3 / Messaging Service e-Bookings (GP -> hospital outpatients) e-Prescribing (electronic transfer of prescriptions from prescriber to pharmacy) The NWM Cluster is the second largest by population and area. It is bordered by 3 other clusters and also by 2 other countries (Wales & Scotland) that are not in the national (England) programme – (there will be some cross-boundary considerations due to patient movement). E.g. we are meeting with Accenture to have a coordinated approach on some issues. BT Fujitsu East Midlands / East of England North East / Yorkshire & Humberside London North West / West Midlands South West / South East

9 Důležitost architektury pro NPfIT
Základní elementy Škálovatelnost – jelikož se NPfIT vždy potýkalo s rapidním nárůstem, je třeba aby řešení na tyto nárůsty – ať už datové či uživatelské – bylo schopno reagovat Spolehlivost – řešení je založeno na jednotném elektronickém záznamu o zdraví pacienta se svými satelitními aplikacemi, které jsou synchornizovány prostřednictvím TIE Konzistence – jasně definovaný „datový záznam“ je jedním ze základních kamenů řešení, všichni vidí stejné informace a ty jsou konzistentní Některé informace jsou udržovány synchronně, jiné pak asynchronně

10 Výběr integrační platformy u CSC
Vybírali z mnoha možností a produktů, které jsou k dispozici na trhu, ale kritéria proč si vybrali Ensemble jsou následující: Spolehlivost – nový systém musí být schopen updatovat sebe sama při plném běhu Jednoduchost – jazyk a také operace s ním by měly být jednoduché a nekomplikované Výkon – škálovatelnost systému musí umožnit použití dalších procesorů a rozšíření konfigurace systému v průběhu růstu Technická způsobilost- připravenost adaptovat systém podle požadavků na řešení

11 Architektura centralizovaných datových zpráv
Každý datový uzel si je vědom svých dat a propojení na centrální databázi Snížená komplexnost sítě pokud srovnáme s „Peer to Peer“ Každý uzel se musí chovat zároveň jako klient i server Centrální DB musí zajistit konzistenci replikací a všech metadat Pacientský záznam je záznamem v centrální DB Komunikace s integrační platformou - Ensemble TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE Spine Messages Data Message Hub Central Trust DB

12 Lekce z implementační fáze projektu
Používat webové prohlížeče Používat správné hardwarové komponenty a monitoring Používat řízení konfigurací v průběhu životního cyklu Používat monitorovací řešení celého projektu Využívat monitoring business procesů Velmi pečlivě regresně testovat Testovat výkon systému po celou dobu provozu Myslet při návrhu na možnosti rozvoje Návrh musí počítat s možným výpadkem - Ne neúspěchem projektu ale výpadkem systému! Navrhujte architekturu řešení se všemi komponenty, které budou integrovány a podporovány Ale toto je hlavně o týmu a schopnostech Jednoduchost provozu Spolehlivé komponenty Management Systémů

13 Úspěšné projekty ve světě - Švédsko
TietoEnator vyhrál tender na dodávku švédského národního řešení Elektronického záznamu o zdraví pacienta s pomocí InterSystems HealthShare „ Cambridge, MA, USA 19 Březen   Společnost InterSystems dnes oznámila, že švédský národní systém National Patient Overview (NPO) bude dodán společností TietoEnator, která použije jako základ tohoto systému InterSystems HealthShare™ . Tento kontrakt má hodnotu 115 mil. SEK na prvních 5 let, s možností prodloužení na další 2 roky. NPO je navržen tak, aby umožňoval sdílení pacientských informací mezi lokálními a regionálními poskytovali péče, a také mezi státními a soukromými zařízeními.“

14 Národní systém EHR - Švédsko
Populace: 9mil. obyvatel 12 zdravotnických regionů Národní EHR Carelink je vládní organizace určená k řízení projektu ISC je partnerem společnosti Tieto Začátek projektu březen 08 The Örebro County Council and the Municipality of Örebro have started to use the Swedish National Patient Summary solution (known as NPÖ), supplied by Tieto. The national roll-out plan is being worked on in parallel with further development and evaluation of the NPÖ service. In its initial phase, the solution is used by 500 end-users including doctors, nurses, occupational therapists and staff at two private nursing homes. The solution gives authorized care staff access to critical patient information, irrespective of the organization they belong to, the time and the place. With an overall picture of the patient, the care provider has better decision data for diagnoses, treatment and follow-up. The National Patient Summary is a vital part of the programme to implement the National IT Strategy for the healthcare and welfare sector in Sweden. The aim is to improve patient security and quality of care by delivering the solution nationwide in stages. Eva Leach Elfgren, Project Manager of the National Patient Summary said: “We put a lot of focus on continuous delivery and for the information we produce to benefit the care providers. Time is vital to an extensive project like the National Patient Summary. We can’t just keep developing, we have to get out there in the real world and make sure the service is truly useful for the healthcare and welfare sector. That is our highest priority.” District doctor Inger Nordin-Olsson said: “With NPÖ we get access to patient information that our patients think we have had access to all the time. I can see information documented in the patient register at the central hospital when I meet my patient here at the private nursing home.” The NPÖ will make real time patient information available on a national level to county councils, local authorities and private healthcare providers. In a later phase, all Swedish residents will also be given the opportunity to access their own medical records via the internet. The solution is delivered by Tieto as a complete commission. It comprises implementation, development, application management and hosting and is based on the standard InterSystems HealthShare ™ software. “Tieto is deeply involved with this national initiative. I’m pleased, that we have now reached the first step of this complex and multidimensional project. Most probably we will face some challenges on the way, but based on the excellent collaboration between the different parties, I’m convinced we are able to solve them together with our customer,” assures Bjørn Myrvold, head of Healthcare Scandinavia in Tieto. “We are grateful for the efforts put into this project by doctors, nurses and other staff in Örebo and SVR. Without their efforts we could not have reached this important milestone in the NPÖ project”, said Christer Bergh, responsible for Tieto’s healthcare business in Sweden. The agreement regarding the NPÖ solution was made by Tieto and Sjukvårdsrådgivningen SVR AB in March The agreement is worth at least EUR 12.2 million, and runs for five years with an option for a two-year extension. For further information, please contact: Christer Bergh, Vice President, Tieto Healthcare Sweden, tel   , Bjørn Myrvold, Vice President, Tieto Healthcare Scandinavia, tel. +47 900 700 72, Arto Ryymin, Executive Vice President, Tieto Healthcare & Welfare, tel  400 821 148, Eva Leach Elfgren, Project Manager, National Patient Summary, tel   , Tieto is an IT service company providing IT, R&D and consulting services. With approximately experts, we are among the leading IT service companies in Northern Europe and the global leader in selected segments. We specialize in areas where we have the deepest understanding of our customers' businesses and needs. Our superior customer centricity and Nordic expertise set us apart from our competitors. The National Patient Summary project is carried out by Sjukvårdsrådgivinge SVR AB (the Swedish healthcare advisory organisation) on behalf of the Swedish Association of Local Authorities and Regions.

15 Švédský národní pacientský přehled (NPO)
Pilotní projekt začíná v dubnu 2009 (ve skutečnosti v Orenbo) Zaváděcí fáze do konce července 2009 Nejméně 3 další územní celky budou zapojeny do konce roku 2009 Celkové trvání kontraktu – 5 let + 2 roky opce

16 Švédský národní pacientský přehled (NPO)
Změny v právním systému Švédska tak, aby bylo možno vytvoření EHR, ke kterému by mohli profesionálové kdykoliv přistupovat Integrace s národní bezpečnostní infrastrukturou (BIF) - Autentikace, Autorizace and Logování Vyhledávání pacientů pomocí tzv. Národního čísla Zdokonalit SDA tak aby se přizpůsobil standardnímu švédskému informačnímu modelu Tvorba webové stránky “summary” která předchází detailnímu pohledu – určité specifika návrhu – všechny informační typy je možno vidět bez posouvání po obrazovce Tvorba portálu pro občany

17 Švédský národní pacientský přehled (NPO)
Změny v právním systému Švédska tak, aby bylo možno vytvoření EHR, ke kterému by mohli profesionálové kdykoliv přistupovat Integrace s národní bezpečnostní infrastrukturou (BIF) - Autentikace, Autorizace and Logování Vyhledávání pacientů pomocí tzv. Národního čísla Zdokonalit SDA tak aby se přizpůsobil standardnímu švédskému informačnímu modelu Tvorba webové stránky “summary” která předchází detailnímu pohledu – určité specifika návrhu – všechny informační typy je možno vidět bez posouvání po obrazovce Tvorba portálu pro občany Summary – klinický pohled

18 Švédský národní pacientský přehled (NPO)
Očekávané benefity Zlepšení kvality péče Nižší rizikovost pro pacienta (interakce léčiv…) Nižší náklady a lepší kontrola medikací Přístup pacienta k systému Nižší náklady díky efektivnějšímu využití zdrojů Zlepšení bezpečnosti a logování vystavování klinických dat

19 Brooklyn Health Information Exchange
Nejnovější projekt HealthShare Stát New York - Service Oriented Architecture Background on BHIX:  http://www.bhix.org/ BHIX will use HealthShare to address the Heal5 use cases specific to the SHIN-NY (Statewide Health Information Network for NY) requirements based on the IHE profiles. The Statewide Collaboration Process is being facilitated by the New York eHealth Collaborative (NYeC) under contract with the New York State Department of Health (NYS DOH) and BHIX represents one of the Rhios in NY complying to these standards driving interoperability for patient care. Medicaid connectivity will be the first of many projects to complete within the 2 year grant period. BHIX and LIPIX are now two high profile Rhios in NY using HealthShare to pave the way for the State of NY and perhaps the country in the sharing of clinical information. We look forward to a successful implementation of what could become a very strategic account and important implementation for our company. Thanks again everyone for your outstanding support and efforts.

20 HealthShare – EHR Hub Caché + Ensemble Brána EMPI Identifikace
Terminologie Souhlas Bezpečnost Portál Výměna dat Caché + Ensemble Klinické Systémy Edge Cache Uživatelé Brána

21 HealthShare - architektura
Nemocnice CIS RIS EC Brána HealthShare NIS Atd. EC Brána HealthShare HealthShare Hub EMPI EMR LIS Praktický lékař EC Brána HealthShare Laboratoř

22 HealthShare – záznamy o zdraví - EHR

23 Standardy spolupráce Standardy „nad a okolo“ HL7 potřebné k velké výměně zdravotních informací About IHE® Optimal patient care requires that care providers and patients be able to create, manage and access comprehensive electronic health records (EHRs) efficiently and securely. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) accelerates the adoption of EHRs by improving the exchange of information among healthcare systems. Its goal is to improve the quality, efficiency and safety of clinical care by making relevant health information conveniently accessible to patients and authorized care providers. Engaging HIT Stakeholders in a Proven Process IHE brings together users and developers of healthcare information technology (HIT) in an annually recurring four-step process: 1. Clinical and technical experts define critical use cases for information sharing. 2. Technical experts create detailed specifications for communication among systems to address these use cases, selecting and optimizing established standards. 3. Industry implements these specifications called IHE Profiles in HIT systems. 4. IHE tests vendors’ systems at carefully planned and supervised events called Connectathons.

24 Profily HealthShare IHE
Consistent Time Certifikováno* ATNA Repository Certifikováno* ATNA Secure Application Certifikováno* Enterprise User Authentication Plánováno XCA Initiating Gateway Certifikováno* XCA Responding Gateway Certifikováno* PIXv3 Consumer Certifikováno PIXv3 Manager Plánováno PIXv3 Supplier Plánováno PDQv3 Consumer Certifikováno * V souladu i s HITSP

25 HealthShare – jako softwarový produkt
Produktová vize je hotova Poslední verze je Další kroky: Připravit PUSH model pro LIPIX Podpora národního projektu ve Švédsku

26 HealthShare – zlepšování produktu
HealthShare a podpora IHE profilů PIX v3 Kros-referenční pacientský identifikátor PDQ v3 Dotazování na pacientské demografické informace XCA Přístup přes různé komunity

27 HealthShare – zlepšování produktu
HealthShare IHE Support (cont.) XDSb Sdílení dokumentů v rámci zařízení ATNA Auditovací logy a autentikace jednotlivých uzlů XPHR Výměna osobních záznamů o zdraví

28 HealthShare – zlepšování produktu
HealthShare jednotlivé komponenty k dispozici HealthShare Identity Hub HealthShare Gateway HealthShare CDR Jiné…

29 HealthShare Identity Hub
Samostatná verze HealthShare Hubu - centrály Navržena tak, aby mohla sloužit jak v regionálních tak i národních indexech pacientů Servisně orientován Podpora IHE profilů PIX v3 PDQ v3

30 HealthShare Identity Hub
IHE APIs IHE API je vystaveno jako webová služba Technologie porovnávání a vyhledávání identity je implementována k hledání konkrétní osoby – vlastní EMPI Databáze Caché nabízí robustní a škálovatelné pacientské tabulky IMT Pacienstká tabulka

31 InterSystems TrakCare
Jedno z pionýrských řešení, které se opírá o informace, které jsou orientované na pacienta Navržen profesionály ze zdravotnictví Navržen tak, aby mohl být nasazován celosvětově (tj.vícejazyčnost, flexibilní workflow) Úspěšně implementováno ve 25 zemích 697 nemocnic a labpratoří celosvětově Explain TrakHealth acquisition – Australia-based company now a wholly-owned subsidiary 31

32 The TrakCare Advantage
Appointment Booking Case Management Referral Management Event Management Care Planning Service Enquiries Clinician s Diary Waiting Lists Patient Billing Clinical Coding Inpatient Management Outpatient Management Medical Records Tracking Statutory Reporting Results Reporting Discharge Summary Prescribing Observations Clinical Notes Clinical Pathways Order Entry Pharmacy Pathology Emergency Department Maternity Theatre Management Laboratory ( e - Prescribing) (Clinical Pathways) (Emergency Department) (Pharmacy) Radiology (Laboratory) e Financial & Accounting Stock Control & Purchasing PACS Early implementation – benefits – configurability of systems. Buy in from all parties who see this as a business benefit to them to be in on the ground floor. Need to remember that it is nigh on impossible to integrate all systems, so identify those that can be and that provide benefits from this and for those that can’t be, work on establishing ,messaging standards etc to ensure smooth transfer of information. A good flexible integration engine to manage the data. Patient Centric - Every module has EPR built in - Every module increases EPR breadth Interoperability Built on the Ensemble integration platform not on a database - Connect easily to third party or legacy products - Easily adapt to evolving standards - Future proof your organisation Accessibility Fully web-based system Flexibility Fully configurable to your processes and workflows Patient Safety - Right information, right time, right place Rapid Installation - FastTrak to EPR Nurse Rostering Primary Care

33 TrakCare projekty Brasilia – regionální projekt pokrytí různých úrovní poskytovatelů zdravotní péče v Brazílii spojený s regionálním projektem EHR a portálem pro výměnu výsledků laboratorních vyšetření Chile Skotsko

34 TrakCare Brasilia- realizované benefity
O 35% méně špatně doručených výsledků po pacientově návštěvě lékaře Rychleji k dispozici výsledky testů (do 24hodin), dříve čekací doba 15 až 30 dní Výsledky testů jsou spolehlivější Lepší přístup pro jednotlivé specialisty k výsledkům testů Úspory 10,8 mil. USD/ročně za minulý rok, v roce 2009 jsou předpokládané úspory kolem 20 mil. USD Sníženy počty dnů strávených v nemocnici

35 TrakCare - Brasilia portál pro občany
35

36 Ensemble jako „komunikační server“
Slouží jako centrála pro všechny aplikace v nemocnici Snadné propojování existujících aplikaci, slouží jako směrovač zpráv a centrum pro komunikaci těchto aplikací Integrační snahy drží v ruce nemocnice Snížení nákladů na dodávky propojení aplikací Snížení času implementace IKC jako příklad rozšířeného „komunikačního centru“ Německo – v současnosti používá Ensemble jako „komunikační server“ 80 nemocnic

37 Zkušenosti z Německa Skupina Sana Hospital group
Soukromý nemocniční řetězec Hlavní důvody použití: standardizace, propojení se SAPem 40 nemocnic Soupeření se všemi hlavními konkurenty Lepší výkon, lepší příprava a lepší pochopení zákazníkových potřeb Výměna různých produktů třetích stran Cloverleaf eGate Performance problems, Stability problems, cost reasons Nemocnice Brüder, Trier Výměna eGate Jsou pilotem pro německou telematickou infrastrukturu Univerzitní nemocnice Regensburg Výměna jimi vyvinutého „komunikačního serveru“ Nemocnice St. Marien Amberg Nové aplikace s přidanou hodnotou

38 Myšlenka na závěr “Lidé jsou velice přístupní novým věcem,
Pokud jsou tyto úplně stejné jako ty staré” Charles Kettering, vynálezce(1876 – 1958)

39 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Intro to HealthShare Symposium InterSystems"

Podobné prezentace


Reklamy Google