Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intro to HealthShare Symposium InterSystems Martin Zubek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intro to HealthShare Symposium InterSystems Martin Zubek."— Transkript prezentace:

1 Intro to HealthShare Symposium InterSystems Martin Zubek

2 Software for Connected Healthcare Regionální / národní EHR Komunitní nebo nemocniční EPR Úroveň aplikací Ensemble - #1 integrační platforma ve zdravotnictví (KLAS 2006, 2007,2008) HealthShare – první produkt, který je určen výhradně pro tvorbu bezpečných systémů pro elektronický záznam o zdraví pacienta na národní či regionální úrovni TrakCare – vyspělý webový nemocniční informační systém který přináší pohled na pacientsky orientovaná data a všechny benefity lokálního EPR Caché – databáze #1 používaná v klinických aplikacích celosvětově

3 Vybráno celosvětově uznávanými institucemi v oblasti zdravotnictví ‘Ensemble nabízí výjimečné možnosti a nástroje pro rapidní integraci a vývoj’ ‘Rychlost vývoje, kterou umožňuje Ensemble, v kombinaci s pokrytím všech našich potřeb v oblasti integrace byly tím zásadním při rozhodování o výběru platformy’ Ensemble nabízí vysoce intuitivní vizuální návrh projektů’ ‘Ensemble nabízí vysoce intuitivní vizuální návrh projektů’

4 Healthcare Informatics TOP 100 InterSystems posun na 23.místo za rok 2008

5 Úspěšné projekty ve světě - UK NHS Trusty se propojují pomocí InterSystems Ensemble CSC rozšiřuje integrační projekty u existujících systémů v Trustech „Eton, UK - 08 Září 2008 – Společnost InterSystems dnes ohlásila, že platforma pro rychlou integraci InterSystems Ensemble ®, je bude využívána všemi Trusty na území rapid North, Midlands a East of England (NME), které jsou sdruženy v britském národním programu (NHS National Programme for IT - NPfIT). Ensemble bude dodávám společností CSC jako standardní Trust Integration Engine (TIE), který bude sloužit k integraci nových řešení s existujícími aplikacemi.“

6 Ensemble - NHS England – Connecting for Health • Anglie měla naplánovány největší investice v oblasti IT ve zdravotnictví na světě • The National Program for IT (NPfIT) začal v roce 2003 • Původně byl naplánován rozpočet ve výši £6.0 miliard v průběhu 10 let, národní audit, který proběhl v minulém roce přinesl informaci že tento rozpočet nakonec bude £12.4 mld v průběhu zmiňovaných 10 let. • Ensemble je v současné době používán pro oblasti North, Midlands a East of England (NME) a trusty působící na tomto území. Ensemble bude a je dodávám společností CSC jako standardní Trust Integration Engine (TIE) k pokrytí řešení integrace nových aplikací se stávajícími. • Ensemble TIE bbude obsahovat předpřipravené a ootestované adaptéry pro základní a nejvíce používané aplikace v rámci Trustů. Dále pak budou mít Trusty možnost rozšířit použití Ensemble mimo dohodnuté parametry pro plnění jejich integračních potřeb. • Ensemble TIE bbude obsahovat předpřipravené a ootestované adaptéry pro základní a nejvíce používané aplikace v rámci Trustů. Dále pak budou mít Trusty možnost rozšířit použití Ensemble mimo dohodnuté parametry pro plnění jejich integračních potřeb. • EHR část celého programu je nazvána Care Record Service a obsahuje 3 komponenty: –Personal Demographics Service (PDS), –Summary Care Record –Secondary Uses Service (SUS)

7 NPfIT - The National Programme for IT Pozadí a fundamenty • Národní program pro podporu zdravotnického IT • Provozován NHS Connecting for Health – a v současné době se provádí změny k lokálnímu vlastnictví regionů a trustů (NLOP) • Zaměření na transformaci způsobu jakým jsou pacientské informace používány a sdíleny • Záměrem je zlepšení hodně parametrů současné péče: zlepšení přístupu, zvýšení možností volby, snížení čekací doby, redukování délky pobytu v nemocnici a zvýšení klinické bezpečnosti pacienta v průběhu léčby • Jsou vyvíjeny standardní IT řešení • zodpovědnost za dodání benefitů tohoto programu 60% populace v UK NPfIT je největším civilním programem v Evropě a je to hlavní hybatel transformace zdravotních služeb ve Velké Británii.

8 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro 60% populace • Část NWWM podepsána 23.12.03 • Smlouva na 10 let • 7 londýnských Trustů podepsalo spolupráci v srpnu 2006 • Smlouva na 5 let • Trusty v oblasti NE & EEM souhlasili 29.9.06 • Smlouvy podepsány v lednu 2007 North East / Yorkshire & Humberside North West / West Midlands East Midlands / East of England London South West / South East CSC Aliance CSC Aliance Fujitsu BT CSC Aliance CSC Aliance CSC Aliance CSC Aliance

9 Důležitost architektury pro NPfIT • Základní elementy – Škálovatelnost – jelikož se NPfIT vždy potýkalo s rapidním nárůstem, je třeba aby řešení na tyto nárůsty – ať už datové či uživatelské – bylo schopno reagovat – Spolehlivost – řešení je založeno na jednotném elektronickém záznamu o zdraví pacienta se svými satelitními aplikacemi, které jsou synchornizovány prostřednictvím TIE – Konzistence – jasně definovaný „datový záznam“ je jedním ze základních kamenů řešení, všichni vidí stejné informace a ty jsou konzistentní •Některé informace jsou udržovány synchronně, jiné pak asynchronně

10 Výběr integrační platformy u CSC • Vybírali z mnoha možností a produktů, které jsou k dispozici na trhu, ale kritéria proč si vybrali Ensemble jsou následující: –Spolehlivost – nový systém musí být schopen updatovat sebe sama při plném běhu –Jednoduchost – jazyk a také operace s ním by měly být jednoduché a nekomplikované –Výkon – škálovatelnost systému musí umožnit použití dalších procesorů a rozšíření konfigurace systému v průběhu růstu –Technická způsobilost- připravenost adaptovat systém podle požadavků na řešení

11 TIE Architektura centralizovaných datových zpráv • Každý datový uzel si je vědom svých dat a propojení na centrální databázi • Snížená komplexnost sítě pokud srovnáme s „Peer to Peer“ • Každý uzel se musí chovat zároveň jako klient i server • Centrální DB musí zajistit konzistenci replikací a všech metadat • Pacientský záznam je záznamem v centrální DB • Komunikace s integrační platformou - Ensemble Spine Message Hub Message Hub Central Trust DB Messages Data

12 Lekce z implementační fáze projektu • Používat webové prohlížeče ” Používat správné hardwarové komponenty a monitoring “ Používat řízení konfigurací v průběhu životního cyklu ’ Používat monitorovací řešení celého projektu ‘ Využívat monitoring business procesů  Velmi pečlivě regresně testovat  Testovat výkon systému po celou dobu provozu Ž Myslet při návrhu na možnosti rozvoje  Návrh musí počítat s možným výpadkem - Ne neúspěchem projektu ale výpadkem systému! Œ Navrhujte architekturu řešení se všemi komponenty, které budou integrovány a podporovány  Ale toto je hlavně o týmu a schopnostech Jednoduchost provozu Spolehlivé komponenty Management Systémů

13 Úspěšné projekty ve světě - Švédsko TietoEnator vyhrál tender na dodávku švédského národního řešení Elektronického záznamu o zdraví pacienta s pomocí InterSystems HealthShare „ Cambridge, MA, USA 19 Březen 2008 - Společnost InterSystems dnes oznámila, že švédský národní systém National Patient Overview (NPO) bude dodán společností TietoEnator, která použije jako základ tohoto systému InterSystems HealthShare™. Tento kontrakt má hodnotu 115 mil. SEK na prvních 5 let, s možností prodloužení na další 2 roky. NPO je navržen tak, aby umožňoval sdílení pacientských informací mezi lokálními a regionálními poskytovali péče, a také mezi státními a soukromými zařízeními.“

14 Národní systém EHR - Švédsko • Populace: 9mil. obyvatel • 12 zdravotnických regionů • Národní EHR • Carelink je vládní organizace určená k řízení projektu • ISC je partnerem společnosti Tieto • Začátek projektu březen 08

15 • Pilotní projekt začíná v dubnu 2009 (ve skutečnosti 3.6.2009 v Orenbo) • Zaváděcí fáze do konce července 2009 • Nejméně 3 další územní celky budou zapojeny do konce roku 2009 • Celkové trvání kontraktu – 5 let + 2 roky opce Švédský národní pacientský přehled (NPO)

16 • Změny v právním systému Švédska tak, aby bylo možno vytvoření EHR, ke kterému by mohli profesionálové kdykoliv přistupovat • Integrace s národní bezpečnostní infrastrukturou (BIF) - Autentikace, Autorizace and Logování • Vyhledávání pacientů pomocí tzv. Národního čísla • Zdokonalit SDA tak aby se přizpůsobil standardnímu švédskému informačnímu modelu • Tvorba webové stránky “summary” která předchází detailnímu pohledu – určité specifika návrhu – všechny informační typy je možno vidět bez posouvání po obrazovce • Tvorba portálu pro občany

17 Švédský národní pacientský přehled (NPO) • Změny v právním systému Švédska tak, aby bylo možno vytvoření EHR, ke kterému by mohli profesionálové kdykoliv přistupovat • Integrace s národní bezpečnostní infrastrukturou (BIF) - Autentikace, Autorizace and Logování • Vyhledávání pacientů pomocí tzv. Národního čísla • Zdokonalit SDA tak aby se přizpůsobil standardnímu švédskému informačnímu modelu • Tvorba webové stránky “summary” která předchází detailnímu pohledu – určité specifika návrhu – všechny informační typy je možno vidět bez posouvání po obrazovce • Tvorba portálu pro občany Summary – klinický pohled

18 • Očekávané benefity  Zlepšení kvality péče  Nižší rizikovost pro pacienta (interakce léčiv…)  Nižší náklady a lepší kontrola medikací  Přístup pacienta k systému  Nižší náklady díky efektivnějšímu využití zdrojů  Zlepšení bezpečnosti a logování vystavování klinických dat Švédský národní pacientský přehled (NPO)

19 Brooklyn Health Information Exchange • Nejnovější projekt HealthShare • Stát New York - Service Oriented Architecture

20 EMPIHubBrána Uživatelé Klinické Systémy Edge Cache Identifikace TerminologieSouhlasBezpečnost Portál Výměna dat Caché + Ensemble HealthShare – EHR

21 HealthShare - architektura EMPI Praktický lékař Nemocnice Laboratoř EMR LIS CIS RIS NIS Atd. EC Brána HealthShare EC Brána HealthShare EC Brána HealthShare Hub

22 HealthShare – záznamy o zdraví - EHR

23 Standardy spolupráce Standardy „nad a okolo“ HL7 potřebné k velké výměně zdravotních informací

24 Profily HealthShare IHE Consistent TimeCertifikováno* ATNA RepositoryCertifikováno* ATNA Secure ApplicationCertifikováno* Enterprise User AuthenticationPlánováno XCA Initiating GatewayCertifikováno* XCA Responding GatewayCertifikováno* PIXv3 ConsumerCertifikováno PIXv3 ManagerPlánováno PIXv3 SupplierPlánováno PDQv3 ConsumerCertifikováno * V souladu i s HITSP

25 HealthShare – jako softwarový produkt • Produktová vize je hotova • Poslední verze je 2008.2 • Další kroky: –Připravit PUSH model pro LIPIX –Podpora národního projektu ve Švédsku

26 HealthShare – zlepšování produktu • HealthShare a podpora IHE profilů –PIX v3 •Kros-referenční pacientský identifikátor –PDQ v3 •Dotazování na pacientské demografické informace –XCA •Přístup přes různé komunity

27 • HealthShare IHE Support (cont.) –XDSb •Sdílení dokumentů v rámci zařízení –ATNA •Auditovací logy a autentikace jednotlivých uzlů –XPHR •Výměna osobních záznamů o zdraví HealthShare – zlepšování produktu

28 • HealthShare jednotlivé komponenty k dispozici –HealthShare Identity Hub –HealthShare Gateway –HealthShare CDR –Jiné… HealthShare – zlepšování produktu

29 HealthShare Identity Hub • Samostatná verze HealthShare Hubu - centrály • Navržena tak, aby mohla sloužit jak v regionálních tak i národních indexech pacientů • Servisně orientován • Podpora IHE profilů – PIX v3 – PDQ v3

30 HealthShare Identity Hub • IHE API je vystaveno jako webová služba • Technologie porovnávání a vyhledávání identity je implementována k hledání konkrétní osoby – vlastní EMPI • Databáze Caché nabízí robustní a škálovatelné pacientské tabulky IMT IHE APIs Pacienstká tabulka Pacienstká tabulka

31 InterSystems TrakCare • Jedno z pionýrských řešení, které se opírá o informace, které jsou orientované na pacienta • Navržen profesionály ze zdravotnictví • Navržen tak, aby mohl být nasazován celosvětově (tj.vícejazyčnost, flexibilní workflow) • Úspěšně implementováno ve 25 zemích • 697 nemocnic a labpratoří celosvětově

32 Financial & Accounting PACS Nurse Rostering Stock Control & Purchasing The TrakCare Advantage Primary Care

33 TrakCare projekty • Brasilia – regionální projekt pokrytí různých úrovní poskytovatelů zdravotní péče v Brazílii spojený s regionálním projektem EHR a portálem pro výměnu výsledků laboratorních vyšetření • Chile • Skotsko

34 TrakCare Brasilia- realizované benefity • • O 35% méně špatně doručených výsledků po pacientově návštěvě lékaře • • Rychleji k dispozici výsledky testů (do 24hodin), dříve čekací doba 15 až 30 dní • • Výsledky testů jsou spolehlivější • • Lepší přístup pro jednotlivé specialisty k výsledkům testů • • Úspory 10,8 mil. USD/ročně za minulý rok, v roce 2009 jsou předpokládané úspory kolem 20 mil. USD • • Sníženy počty dnů strávených v nemocnici

35 TrakCare - Brasilia portál pro občany

36 Ensemble jako „komunikační server“ • • Slouží jako centrála pro všechny aplikace v nemocnici • • Snadné propojování existujících aplikaci, slouží jako směrovač zpráv a centrum pro komunikaci těchto aplikací • • Integrační snahy drží v ruce nemocnice • • Snížení nákladů na dodávky propojení aplikací • • Snížení času implementace • • IKC jako příklad rozšířeného „komunikačního centru“ • • Německo – v současnosti používá Ensemble jako „komunikační server“ 80 nemocnic

37 Zkušenosti z Německa • Skupina Sana Hospital group –Soukromý nemocniční řetězec –Hlavní důvody použití: standardizace, propojení se SAPem –40 nemocnic •Soupeření se všemi hlavními konkurenty •Lepší výkon, lepší příprava a lepší pochopení zákazníkových potřeb –Výměna různých produktů třetích stran •Cloverleaf •eGate –Performance problems, Stability problems, cost reasons • Nemocnice Brüder, Trier –Výměna eGate –Jsou pilotem pro německou telematickou infrastrukturu • Univerzitní nemocnice Regensburg –Výměna jimi vyvinutého „komunikačního serveru“ • Nemocnice St. Marien Amberg –Výměna eGate –Nové aplikace s přidanou hodnotou

38 Myšlenka na závěr “Lidé jsou velice přístupní novým věcem, Pokud jsou tyto úplně stejné jako ty staré” Charles Kettering, vynálezce( 1876 – 1958 )

39 martin.zubek@intersystems.com Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Intro to HealthShare Symposium InterSystems Martin Zubek."

Podobné prezentace


Reklamy Google