Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách Doprovodný program MSV Brno 2010 Vliv ekonomické krize.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách Doprovodný program MSV Brno 2010 Vliv ekonomické krize."— Transkript prezentace:

1 Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách Doprovodný program MSV Brno 2010 Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie Ing. Ladislav Pelcl VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

2 2 Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství (na trh a ekonomiku) a na zabezpečování zdrojů energie  Vývoj ekonomiky ČR v letech 2009 a 2010  Vývoj v elektrizační soustavě  Vývoj v plynárenství  Vývoj v uhelném průmyslu  Vývoj souhrnných energetických bilancí  Celkové zhodnocení Prezentace výsledků projektu VaV „Udržitelný rozvoj energetiky“, podpořeného prostředky MPO

3 3 Vývoj ekonomiky ČR v letech 2009 a 2010

4 4 Projekce vývoje ekonomiky ČR

5 5 HDP:  4. čtvrtletí 2008: stagnace (meziroční růst jen +0,5%). Rok 2009: pokles celkem o -4,1%, nejvíce ve 2. čtvrtletí (-4,7%), od 3. čtvrtletí 2009 mírné oživování.  Rok 2010 oživení trvá, v 1. čtvrtletí meziročně +1%, ve 2. čtvrtletí +2,4%.  K poklesu HDP v roce 2009 došlo v celé EU 27. Celkem EU 27: -4,2%, v EA: 12 -4,1%, v Německu -4,9%, Spojeném království -4,9%, Rakousku, -3,6%, Francii -2,6%, v Maďarsku -6,3%, na Slovensku -4,7%. Naproti tomu Polsko růst o 1,5%.  V roce 2010 HDP ve světě, v EU i v ČR roste, růst je ale diferencovaný a spíš křehký. Průmyslová výroba:  4. čtvrtletí 2008: první pokles (-13,2%). Rok 2009 pokles -13,4%, nejvíce v 1. a ve 2. čtvrtletí, vždy -19%. Rok 2010 v 1. čtvrtletí +7,5%, 2. čtvrtletí +11,9%.  K poklesu produkce v roce 2009 došlo téměř ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu, nejvíce ve výrobě strojů a zařízení (-27,2%), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-21,8%), ve výrobě motorových vozidel (-10,2%).  Vůči poklesu průmyslu jako celku byly poklesy energetických oborů nižší. Obor těžba ČU a HU poklesy poloviční, obor výroba a rozvod elektřiny, ZP a tepla poklesy přibližně čtvrtinové.  V roce 2010 průmyslová výroba roste, v 1. čtvrtletí +7,5%, 2. čtvrtletí +11,9% (hutnictví, výroba počítačů, výroba koksu, rafinerie. Prognózy vývoje:  Ekonomika ČR oživuje, k předkrizové úrovni je ale stále daleko.  Náprava veřejných financí – krátkodobě protirůstový faktor, dlouhodobě pozitivní.

6 6 Projekce vývoje ekonomiky ČR 2006200720082009 2010- prog. 2011- prog. 2012- výhled 2013- výhled HDPrůst v % s.c.6,86,12,5-4,11,62,33,23,9 Spotřeba domácnostírůst v % s.c.5,253,6-0,2-0,522,93,5 Spotřeba vládyrůst v % s.c.1,20,714,2-1,8-0,9-0,72,2 Tvorba hrubého kapitálurůst v % s.c.610,8-1,5-9,2-4,32,53,65,6 příspěvek ZOrůst v %1,51,11,3-0,61,90,6 Průměrná inflace%2,52,86,311,62,51,9 Míra nazaměstnanostiprůměr v %7,15,34,46,77,67,36,8 Směnný kurzCZK/EUR28,327,824,926,425,524,6 Ropa BrentUSD/barel657398627887 MFČR, červenec 2010

7 7 Vývoj v elektrizační soustavě

8 8

9 9

10 10 Vývoj v elektrizační soustavě

11 11 Vývoj v elektrizační soustavě

12 12 Vývoj v elektrizační soustavě

13 13 Vývoj v elektrizační soustavě

14 14 Vývoj v elektrizační soustavě

15 15 Vývoj v elektrizační soustavě

16 16 Vývoj v elektrizační soustavě

17 17 Vývoj v elektrizační soustavě

18 18 Vývoj v elektrizační soustavě  V roce 2008 spotřeba elektřiny po stálém růstu od roku 2000 stagnovala, v roce 2009 v důsledku ekonomické krize klesla naměřená spotřeba elektřiny meziročně o 3 366 GWh (5,6%), přepočtená ntto spotřeba elektřiny o 3 637 GWh (o 5,9%). K největšímu propadu spotřeby došlo ve 2. čtvrtletí roku, (o 9,2%).  S nástupem ekonomického oživení v roce 2010 spotřeba elektřiny začala růst Přepočtená spotřeba elektřiny za 35. týdnů 2010 vzrostla o 1 028 GWh (o 2,7%), což signalizuje možný vyšší růst HDP než předpovídá MF ČR.  Poklesy a nárůsty spotřeby elektřiny (2009 i 2010) se odehrály především v kategorii velkoodběr elektřiny (57 – 58% ntto spotřeby), přepočtené hodnoty (2009: -9,1%, 1. pol. 2010: +5,3%), v obou kategoriích maloodběru se pokles spotřeby elektřiny projevil jen málo. V roce 2009 i 2010 mírně klesl.  Čistý export elektřiny byl v obou letech vyšší a vyrovnal nižší spotřebu EE.  Výroba elektřiny klesla v roce 2009 o -1,3% (v parních elnách o -5,4%, v ostatních výrobách vzrostla). V roce 2010 zatím nárůst výroby o +4,5%.  Instalované výkony ES rostou, mění se struktura. Příprava velkého množství nových projektů. Vysoká atraktivita energetických projektů.  Ceny elektřiny – vysoké ceny v roce 2009, pokles pro rok 2010, dále jen mírný růst.  Ekonomické výsledky ES v¨letech 2009 i 2010 nadprůměrné. Vliv cen elektřiny z kontraktů před krizí i z nových obchodních aktivit (vstup na trh zemního plynu, tepla). Čistý zisk ČEZ 51,86 mld. Kč (+10%), nezávislí výrobci diferencovaně.  Ekonomická krize se příliš nedotknula ani trhu elektřiny, ani ekonomiky energ. společností ani podnikatelských příležitostí v oboru. Vlivem cen elektřiny dojde k posunu vlivu krize do roku 2010, asi i 201, ten může být kompenzován rostoucí poptávkou.

19 19 Vývoj v elektrizační soustavě

20 20 Vývoj v plynárenství

21 21 Vývoj v plynárenství

22 22 Vývoj v plynárenství

23 23 Vývoj v plynárenství

24 24 Vývoj v plynárenství – možné projekty

25 25 Vývoj v plynárenství – zhodnocení  Dlouhodobý vývoj spotřeby zemního plynu v ČR, v roce 2009 nejnižší spotřeba od roku 1995 (za 14 posledních let).  Ve spotřebě ZP převládá spotřeba domácností, následovaná spotřebou v průmyslu, výrobou tepla pro otop v malých a středních spotřebičích. Na dalších místech je spotřeba ostatních sektorů (služby, obchod a pod) a spotřeba při výrobě dodávkového tepla. Ze zemního plynu se ročně vyrobí jen asi 1 TWh elektřiny (2,2 % z celkové spotřeby zemního plynu). Z ostatních topných plynů (především z energoplynu z HU) se vyrobí až 2,5 x víc elektřiny.  Ekonomická krize, zejména propad průmyslu, se projevily i na spotřebě plynu. Přepočtená spotřeba ZP v roce 2009 byla meziročně nižší o 9,7% (823 mil.m3).. Klesl jen VO ZP (o 14%), ostatní kategorie odběru jen málo.  V roce 2010 spotřeba ZP roste (přepočtená spotřeba ZP za 1. pololetí 2010 +3,3%). Přepočtený VO meziročně vzrostl o 152 mil. m3 (o 8,5%) a přiblížil se rokům 2007 a 2008, kategorie Dom. meziročně vzrostla o 115 mil. m3 (o 7,6%).  Ekonomika plynárenství v roce 2009 vykázala velmi dobré výsledky. I přes pokles dodávek do všech kategorií spotřeby, byly tržby, ale zejména zisk v krizovém roce 2009 vyšší, než v roce 2008. RWE čistý zisk 15,9 mld. Kč (+59%).  Ekonomická krize se dotknula trhu zemního plynu elektřiny jen v kategorii VO (průmysloví odběratele, výroba dodávkového tepla). Ekonomické oživení v roce 2010 se projevuje na trhu ZP. Ekonomiky plynárenských společností se nedotknula  Příprava nových projektů, vč. vstupu ZP do výroby elektřiny a dodávkového tepla, náhrada za ubývající uhlí.

26 26 Vývoj v uhelném průmyslu

27 27 Vývoj v uhelném průmyslu

28 28 Vývoj v uhelném průmyslu – trh ČU 2008, 2009 Těžba černého uhlí 12 663 kt ČU koksovatelné 7 512 kt Tuzemské dodávky 3 374 kt Dovozy 1 103 kt UVPK primární zdroje energie: 4 301 kt Výroba koksu 3 399 kt Koks k domácímu užití 2 569 kt Dovozy 519 kt Zdroje celkem 2 886 kt Export 830 kt Export 4 138 kt ČU energetické 5 151 kt Tuzemské dodávky 3 207 kt Dovozy 1 138 kt ČUE primární zdroje energie: 5 088 kt Výroba elektřiny 2 429 kt Výrobu dodávkového tepla 1 443 kt Konečná spotřeba ČUE 1 167 kt Spotřeba ČUE v průmyslu 1 093 kt Spotřeba ČUE v ost. sektorech 74 kt Export 1 944 kt Rok 2009: 11 mil.t 2009: 5,1 mil.t2009: 5,9 mil. t 2009: 2,3 mil.t 2009 Ceny UVPK: 137→87 Eur/t Ceny koksu: 302→147 Eur/t Ceny ČUE: 69→72 Eur/t 2010 Ceny UVPK: 87→124 Eur/t Ceny koksu: 148→222 Eur/t Ceny ČUE: 72→63 Eur/t

29 29 Vývoj v uhelném průmyslu – trh hnědého uhlí 2008 Produkce hnědého uhlí a lignitu 47 537 kt Export 1 537 kt K tuzemskému užití 46 000 kt Dovoz 35 kt Primární zdroje energie: 45 381 kt Vsázka do zušlechťování (energoplyn, brikety) 1 974 kt HU + lignit na výrobu elektřiny 34 574 kt HU + lignit na výrobu dodávkového tepla: 7 100 kt Konečná spotřeba HU: 1 710 kt Spotřeba HU v domácnostech 1 104 kt Spotřeba HU v průmyslu 386 kt Spotřeba HU v ost. sektorech 220 kt Rok 2009: 45 mil.t 2009 Katalogové ceny HU pro energ.: 45 – 58 Kč/GJ. Realizační ceny nižší pro velkoobchody. Pro největší odběratele ceny HU individuální, vázané na ceny elektřiny (většina dodávek). V roce 2009 rostly. 2010 Mírné zvýšení katalogových cen HU. Snížení cen vázaných na elektřinu.

30 30 Vývoj v uhelném průmyslu

31 31 Vývoj v uhelném průmyslu

32 32 Vývoj v uhelném průmyslu - zhodnocení  Energetická krize v roce 2009 na uhelný průmysl dopadla diferencovaně.  Velmi silně dopadla na obor ČU, především v 1. pololetí roku 2009 na trh UVPK (-21%) a koksu (-33%), díky velkému propadu produkce hutnictví. Na ČUE dopad menší. Ještě více než produkce ČU klesly jeho prodeje. Velké zvýšení zásob ČU a koksu na skládkách.  Na rozdíl od cen elektřiny a ZP se ceny ČU propadly (UVPK ze 137 na 87 EUR/tunu, o 35%, koks z 302 na 149 EUR/tunu, o 52%).  Ekonomika oboru ČU nejhorší ze všech energetických oborů. NWR jako celek v roce 2009 ve ztrátě 61 mil. EUR, samotná OKD měla zisk po zdanění 938 mil. Kč. Snižování stavu zaměstnanců.  Pokračovaly práce na dlouhodobé perspektivě. Dokončila program POP 2010. Zvyšují se stavy zásob ČU, prodlužuje se životnost dolů. Větší perspektivu má UVPK.  V roce 2010 se poptávka po UVPK i koksu oživila (+9,5% a +17%), prodeje za vyšší ceny (+17% a +42%). Za pololetí 2010 NWR v zisku 108 mil. EUR.  Celkově: propady trhu a ekonomiky ČU byly rychlé a hluboké, zejména v 1. pololetí 2009. Od 3. čtvrtletí obrat dosud trvající.

33 33 Vývoj v uhelném průmyslu - zhodnocení  75% HU jde na výrobu elektřiny, 15% na výrobu dodávkového tepla, tyto trhy tak dramaticky v roce 2009 nepadaly.  Produkce HU v roce 2009: 45 mil. tun, nižší o 2 mil. tun (o 4,4%). Nižší výroba elektřiny z HU (o 1,9 TWh).  Ceny HU vysoké vlivem cenových vzorců a vazeb na ceny elektřiny a vykompenzovaly nižší těžby.  Ekonomika oboru HU v roce 2009 v rekordním zisku (téměř 11 mld. Kč)  V roce 2010 pokračuje propad produkce HU. Za pololetí pokles o 1,3 mil. tun (o 5,5%). Při zvýšení výroby elektřiny její výroba z HU klesla o 400 GWh.  Vlivem vazeb cen HU na ceny elektřiny dojde k posunu vlivu krize do roku 2010.  Dlouhodobá perspektiva HU průmyslu podvázané programovým prohlášením vlády a legislativou ochrany ovzduší a klimatu (emisní limity a stropy.

34 34 Vývoj souhrnných energetických bilancí  Známé jsou jen bilance za rok 2008.  Již mírné zpomalení ekonomiky v roce 2008 se projevilo na snížení spotřeby PEZ o 57 PJ (o 3%) i KSE o 42 PJ (o 3,8%)  Snížení spotřeby PEZ a KSE za rok 2009 bude ještě výraznější.  Výraznější změny se objevují v ES, které ale nejsou produktem krize (podpora OZE, příprava obnovy elektráren, příprava NJZ).  Nejsložitější situace v teplárenství (mnoho analýz, málo kroků k principiálnímu řešení).

35 35 Vývoj souhrnných energetických bilancí

36 36 Vývoj souhrnných energetických bilancí

37 37 Celkové shrnutí vývoje v roce 2009 a 2010  Paliva a energetika přestály významnou bouři, kterou byla krize v roce 2009. Začínající oživení je ale křehké a s řadou rizik.  Ekonomická krize se projevila ve všech energetických oborech, ale značně diferencovaně. Mimo trhy UVPK a koksu byly poklesy ostatních energetických trhů mírnější než v jiných oborech průmysl, nejmírnější v ES.  Pokles produkce a trhů nezhoršil ekonomiku energetických společností (mimo ČU), dopad krize do ekonomiky se ale posune.  Ve všech případech nejvíce klesla poptávka po zdrojích energie především z exportně orientovaného zpracovatelského průmyslu (u elektřiny a u zemního plynu v kategorii VO). Dodávky zdrojů energie do sektorů maloodběru klesly méně, resp. stagnovaly, což přispělo ke zmírnění dopadů ekonomické krize.  I přes pokles produkce ve všech energetických oborech nebyla nerušená spolehlivost dodávek energie, a to ani v plynárenství, které bylo počátkem roku zasaženo přerušením dodávek zemního plynu z Ruska.  Všechny zpracovávané energetické scénáře musí vyhodnotit ekonomickou krizi a zpracovat její důsledky na energetické hospodářství a přihlédnout k nim v projektovaných energetických bilancích.  Lze očekávat, že jak budoucí vývoj ekonomiky, tak budoucí energetické bilance budou méně ambiciózní a více úsporné.

38 38 Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pelcl VUPEK - ECONOMY s. r.o. Sokolovská 40 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 312 797, 603 845 658 E-mail: vupek@vupek.cz www.vupek.cz


Stáhnout ppt "Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách Doprovodný program MSV Brno 2010 Vliv ekonomické krize."

Podobné prezentace


Reklamy Google