Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice Mgr. Bohdana Břízová (výtah z výsledků disertační práce) Jihočeská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice Mgr. Bohdana Břízová (výtah z výsledků disertační práce) Jihočeská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice Mgr. Bohdana Břízová (výtah z výsledků disertační práce) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Zpracováno pro potřeby Setkání Asociace Pět P v ČR v Kroměříži dne 23.5.2010

2 Metodika výzkumu •437 dotazníků POE vyplněných rodiči a dobrovolníky •z toho 295 původní verze POE a 142 modifikované verze POE •dotazníky vyplněné v 1. a 2. roce vztahu •168 rodičů a 269 dobrovolníků, hodnotili 219 dětí •7 měst (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Opava, Písek, Praha, Třebíč, Ústí nad Labem )

3 Nejvýznamnější zlepšení u původní verze POE Dobrovolníci 1. rok Dobrovolníci 2. rok Rodiče 1. rok Rodiče 2. rok 1. Sebedůvěra64,00 %67,80 %62,07 %66,13 % 2. Schopnost vyjádřit pocity66,07 %65,85 %50,00 %62,07 % 4. Má zájmy nebo koníčky41,18 %51,22 %53,57 %54,84 % 8. Využívá možnosti školy97,56 %24,10 %96,30 %32,76 % 10. Výsledky ve škole27,27 %29,79 %60,71 %45,00 % 14. Projevuje důvěru ve vás92,59 %83,08 %42,31 %37,29 % 17. Vztah s vrstevníky43,75 %58,33 %50,00 %55,17 %

4 Komentář k tabulce •K největšímu zlepšení došlo u položek: – „Využívá možnosti školy“ (až 97 %!), ale pouze v 1. roce, u dobrovolníků i rodičů –„Projevuje důvěru ve vás“- u dobrovolníků v 1. roce 92 %, ve 2. roce 83 % –„Sebedůvěra“ (až 68 %) a „Schopnost vyjádřit pocity“ (až 66%) u rodičů i dobrovolníků

5 Komentáře k původní verzi POE •rodiče často volí u původního POE odpověď „stejné“, a to v prvním i druhém roce •% zlepšení je mnohanásobně vyšší než % zhoršení u dobrovolníků i rodičů •s vysokým % zhoršení se setkáváme u položek „Výsledky ve škole“ (uvádí rodiče) a „Schopnost vyhnout se delikvenci“ (uvádí dobrovolníci) •obecně rodiče i dobrovolníci podávají většinou lepší hodnocení ve 2. roce •v posouzení změn u dětí se rodiče a dobrovolníci nejčastěji shodují

6 Nejvýznamnější zlepšení u modifikované verze POE Dobrovolníci 1. rok Dobrovolníci 2. rok Rodiče 1. rok Rodiče 2. rok 4. Agresivita52,6 %36,4 %53,6 %63,6 % 7. Odmlouvavost61,5 %37,5 %35,3 %58,8 % 11. Nesoustředěnost60,9 %40,9 %62,2 %61,9 % 12. Dostatek kamarádů46,7 %68,2 %34,9 %73,9 % 16. Začlenění do škol. kolektivu50,0 %61,1 %54,8 %76,2 % 21. Zájem o nové věci61,1 %68,0 %63,4 %95,5 % 22. Sebedůvěra61,1 %68,0 %66,7 %79,2 % 23. Schopnost vyjádřit pocity68,6 %65,4 %51,3 %69,6 % 24. Samostatné rozhodování48,6 %55,6 %52,6 %79,2 % 27. Nesamostatnost34,4 %42,9 %62,5 %75,0 %

7 Komentář k tabulce •K největšímu zlepšení došlo: –v dostatku kamarádů (až 74 %) –v začlenění do školního kolektivu (až 76 %) –v zájmu o nové věci (až 95,5 %!!!) –v sebedůvěře dítěte (až 79 %) –v samostatném rozhodování (až 79 %) –v nesamostatnosti (až 75%) • a to vždy ve druhém roce fungování dvojice •vyšší % zlepšení rodiče uvádějí častěji až ve druhém roce (u dobrovolníků tento jev není tak častý •rodiče jsou celkově k zaznamenávání změn u dětí citlivější

8 Komentáře k modifikované verzi POE •rodiče obecně v menší míře označují odpověď „nevím“ •není problém“ označili rodiče i dobrovolníci ve více než 50% v následujících oblastech: –záškoláctví, toulky, krádeže, vandalismus, sebepoškozování či že dítě šikanuje vrstevníky, dále somatické problémy typu enuréza, tiky a koktavost •dobrovolníci nejčastěji nedokáží posoudit položku „Dítě je šikanováno“ a oblast školy („Problémy s učením“, „Vztah pedagoga k dítěti“ a „Začlenění do školního kolektivu“) •ke zlepšení dochází také v somatické oblasti (především tiky, bolesti břicha, enuréza a enkopréza) •zlepšení v oblasti emoční lability, úzkostnosti, unavitelnosti, fixace a méněcennosti uvádí více rodiče (větší zlepšení) než dobrovolníci •položky s nejnižším procentem zlepšení i zhoršení - např. „Záškoláctví“, „Toulky“, „Dítě šikanuje vrstevníky“, „Enuréza, enkopréza“ a „Tiky“

9 Komentáře k modifikované verzi POE •velký posun v hodnocení v čase, v průběhu 2. roku se hodnocení rodičů i dobrovolníků průkazně zlepšuje •u dobrovolníků lepší hodnocení ve druhém roce tam, kde v prvním nebylo (až o 25%): –toulky, krádeže, sebepoškozování –somatické problémy (enu, enko, tiky, nehty) •vysoká % zhoršení, ale naopak i zlepšení, vždy ve 2. roce, u rodičů: –„Nevhodná mluva“ –„Odmlouvavost –„Agresivita“ –„Problémy s učením“

10 Výsledky na úrovni škál •původní tři škály (Chování, Sociální oblast, Osobnost a somatika) byly rozčleněny na 7 škál: –Rizikové chování (např. záškoláctví, toulky, agresivita, vandalismus) –Problémy v chování (např. lhaní, odmlouvavost, nepořádnost, mluva) –Sociální adaptace (např. kamarádi, zájmy a koníčky, situace v rodině) –Škola (např. začlenění do šk. Kolektivu, problémy s učením) –Osobní kompetence (např. sebedůvěra, zájem o věci, rozhodování) –Osobní problémy (např. fixaxe, rozmazlenost, citová labilita) –Somatické problémy (např. enu, enko, tiky, břicho) •oblast chování (škály Rizikové chování a Problémy v chování) zůstává bez průkazných změn, stejně jako škála Škola •k průkazným změnám dochází především ve škálách Sociální adaptace, Osobní kompetence a Osobní problémy

11 Komentáře ke škálám •celkově mírně pozitivnější vyznění výsledků skupiny respondentů, která hodnotila program ve druhém roce •výpovědi rodičů a dobrovolníků se nejčastěji významně neliší •rodiče udávají v 1. roce v osobních problémech žádné či mírné zlepšení •rodiče hodnotí ve 2. roce lépe sociální adaptaci a sociální kompetence •rodiče citlivěji zaznamenávají změny •izolace škál, které jsou vůči programu víceméně rezistentní, se prokázala jako přínosná

12 Souhrn • rodiče jsou vůči změnám u dítěte citlivější • více pozitivních změn nacházíme ve 2.roce fungování dvojice • průkazné pozitivní změny v osobních kompetencích a sociální adaptaci •nejvýznamnější z lepšení – sebedůvěra až v 79% –samostatné rozhodování (také až 79%) –zájem o nové věci (95,5%) –dostatek kamarádů (až 74%) – schopnost vyjádřit pocity (až 68%) • oblast chování (rizikové a problematické) bez průkazných změn, stejně jako oblast školy • modifikované POE je citlivější vůči změnám u dětí než POE původní

13 Odborné články •Břízová, B. Zhodnocení efektivity programu Pět P. Sociální práce/Sociálna práca. 3/2010. ISSN 1213-624. •Břízová, B., Kohoutek, T. Program Päť P a jeho efektívnosť. Psychológia a patopsychológia dieťata. 1/2010. ISSN 055-5574. •Břízová, B. Analýza současného stavu realizace programu Pět P v České republice. Zdravotníctvo a sociálna práca. 3/2010. ISSN 1336-9326. •Břízová, B. Theoretical Basis of the Big Brothers Big Sisters and its national „Five P“. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 3/2010. ISSN 1804-1868.

14 Děkuji… –všem pobočkám, které se účastnily výzkumu –i ostatním pobočkám, které jsem neustále otravovala e-maily –Výboru Asociace Pět P –„mým“ Koordinátorům za trpělivost –Vám za pozornost…

15 KONTAKT Garant programu Pět P v Českých Budějovicích: Mgr. Bohdana Břízová – brizova@zsf.jcu.czbrizova@zsf.jcu.cz Korespondenční adresa: Program Pět P Jírovcova 24 370 04 České Budějovice Pracoviště: E. Destinové 46 370 05 České Budějovice


Stáhnout ppt "Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice Mgr. Bohdana Břízová (výtah z výsledků disertační práce) Jihočeská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google