Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice."— Transkript prezentace:

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice Mgr. Bohdana Břízová (výtah z výsledků disertační práce) Zpracováno pro potřeby Setkání Asociace Pět P v ČR v Kroměříži dne

2 Metodika výzkumu 437 dotazníků POE vyplněných rodiči a dobrovolníky
z toho 295 původní verze POE a 142 modifikované verze POE dotazníky vyplněné v 1. a 2. roce vztahu 168 rodičů a 269 dobrovolníků, hodnotili 219 dětí 7 měst (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Opava, Písek, Praha, Třebíč, Ústí nad Labem)

3 Nejvýznamnější zlepšení u původní verze POE
Dobrovolníci 1. rok Dobrovolníci 2. rok Rodiče 1. rok 2. rok 1. Sebedůvěra 64,00 % 67,80 % 62,07 % 66,13 % 2. Schopnost vyjádřit pocity 66,07 % 65,85 % 50,00 % 4. Má zájmy nebo koníčky 41,18 % 51,22 % 53,57 % 54,84 % 8. Využívá možnosti školy 97,56 % 24,10 % 96,30 % 32,76 % 10. Výsledky ve škole 27,27 % 29,79 % 60,71 % 45,00 % 14. Projevuje důvěru ve vás 92,59 % 83,08 % 42,31 % 37,29 % 17. Vztah s vrstevníky 43,75 % 58,33 % 55,17 %

4 Komentář k tabulce K největšímu zlepšení došlo u položek:
„Využívá možnosti školy“ (až 97 %!), ale pouze v 1. roce, u dobrovolníků i rodičů „Projevuje důvěru ve vás“- u dobrovolníků v 1. roce 92 %, ve 2. roce 83 % „Sebedůvěra“ (až 68 %) a „Schopnost vyjádřit pocity“ (až 66%) u rodičů i dobrovolníků

5 Komentáře k původní verzi POE
rodiče často volí u původního POE odpověď „stejné“, a to v prvním i druhém roce % zlepšení je mnohanásobně vyšší než % zhoršení u dobrovolníků i rodičů s vysokým % zhoršení se setkáváme u položek „Výsledky ve škole“ (uvádí rodiče) a „Schopnost vyhnout se delikvenci“ (uvádí dobrovolníci) obecně rodiče i dobrovolníci podávají většinou lepší hodnocení ve 2. roce v posouzení změn u dětí se rodiče a dobrovolníci nejčastěji shodují

6 Nejvýznamnější zlepšení u modifikované verze POE
Dobrovolníci 1. rok Dobrovolníci 2. rok Rodiče 1. rok 4. Agresivita 52,6 % 36,4 % 53,6 % 63,6 % 7. Odmlouvavost 61,5 % 37,5 % 35,3 % 58,8 % 11. Nesoustředěnost 60,9 % 40,9 % 62,2 % 61,9 % 12. Dostatek kamarádů 46,7 % 68,2 % 34,9 % 73,9 % 16. Začlenění do škol. kolektivu 50,0 % 61,1 % 54,8 % 76,2 % 21. Zájem o nové věci 68,0 % 63,4 % 95,5 % 22. Sebedůvěra 66,7 % 79,2 % 23. Schopnost vyjádřit pocity 68,6 % 65,4 % 51,3 % 69,6 % 24. Samostatné rozhodování 48,6 % 55,6 % 27. Nesamostatnost 34,4 % 42,9 % 62,5 % 75,0 %

7 Komentář k tabulce K největšímu zlepšení došlo: v dostatku kamarádů (až 74 %) v začlenění do školního kolektivu (až 76 %) v zájmu o nové věci (až 95,5 %!!!) v sebedůvěře dítěte (až 79 %) v samostatném rozhodování (až 79 %) v nesamostatnosti (až 75%) a to vždy ve druhém roce fungování dvojice vyšší % zlepšení rodiče uvádějí častěji až ve druhém roce (u dobrovolníků tento jev není tak častý rodiče jsou celkově k zaznamenávání změn u dětí citlivější

8 Komentáře k modifikované verzi POE
rodiče obecně v menší míře označují odpověď „nevím“ není problém“ označili rodiče i dobrovolníci ve více než 50% v následujících oblastech: záškoláctví, toulky, krádeže, vandalismus, sebepoškozování či že dítě šikanuje vrstevníky, dále somatické problémy typu enuréza, tiky a koktavost dobrovolníci nejčastěji nedokáží posoudit položku „Dítě je šikanováno“ a oblast školy („Problémy s učením“, „Vztah pedagoga k dítěti“ a „Začlenění do školního kolektivu“) ke zlepšení dochází také v somatické oblasti (především tiky, bolesti břicha, enuréza a enkopréza) zlepšení v oblasti emoční lability, úzkostnosti, unavitelnosti, fixace a méněcennosti uvádí více rodiče (větší zlepšení) než dobrovolníci položky s nejnižším procentem zlepšení i zhoršení - např. „Záškoláctví“, „Toulky“, „Dítě šikanuje vrstevníky“, „Enuréza, enkopréza“ a „Tiky“

9 Komentáře k modifikované verzi POE
velký posun v hodnocení v čase, v průběhu 2. roku se hodnocení rodičů i dobrovolníků průkazně zlepšuje u dobrovolníků lepší hodnocení ve druhém roce tam, kde v prvním nebylo (až o 25%): toulky, krádeže, sebepoškozování somatické problémy (enu, enko, tiky, nehty) vysoká % zhoršení, ale naopak i zlepšení, vždy ve 2. roce, u rodičů: „Nevhodná mluva“ „Odmlouvavost „Agresivita“ „Problémy s učením“

10 Výsledky na úrovni škál
původní tři škály (Chování, Sociální oblast, Osobnost a somatika) byly rozčleněny na 7 škál: Rizikové chování (např. záškoláctví, toulky, agresivita, vandalismus) Problémy v chování (např. lhaní, odmlouvavost, nepořádnost, mluva) Sociální adaptace (např. kamarádi, zájmy a koníčky, situace v rodině) Škola (např. začlenění do šk. Kolektivu, problémy s učením) Osobní kompetence (např. sebedůvěra, zájem o věci, rozhodování) Osobní problémy (např. fixaxe, rozmazlenost, citová labilita) Somatické problémy (např. enu, enko, tiky, břicho) oblast chování (škály Rizikové chování a Problémy v chování) zůstává bez průkazných změn, stejně jako škála Škola k průkazným změnám dochází především ve škálách Sociální adaptace, Osobní kompetence a Osobní problémy

11 Komentáře ke škálám celkově mírně pozitivnější vyznění výsledků skupiny respondentů, která hodnotila program ve druhém roce výpovědi rodičů a dobrovolníků se nejčastěji významně neliší rodiče udávají v 1. roce v osobních problémech žádné či mírné zlepšení rodiče hodnotí ve 2. roce lépe sociální adaptaci a sociální kompetence rodiče citlivěji zaznamenávají změny izolace škál, které jsou vůči programu víceméně rezistentní, se prokázala jako přínosná

12 Souhrn rodiče jsou vůči změnám u dítěte citlivější
více pozitivních změn nacházíme ve 2.roce fungování dvojice průkazné pozitivní změny v osobních kompetencích a sociální adaptaci nejvýznamnější zlepšení sebedůvěra až v 79% samostatné rozhodování (také až 79%) zájem o nové věci (95,5%) dostatek kamarádů (až 74%) schopnost vyjádřit pocity (až 68%) oblast chování (rizikové a problematické) bez průkazných změn, stejně jako oblast školy modifikované POE je citlivější vůči změnám u dětí než POE původní

13 Odborné články Břízová, B. Zhodnocení efektivity programu Pět P. Sociální práce/Sociálna práca. 3/2010. ISSN Břízová, B., Kohoutek, T. Program Päť P a jeho efektívnosť. Psychológia a patopsychológia dieťata. 1/2010. ISSN Břízová, B. Analýza současného stavu realizace programu Pět P v České republice. Zdravotníctvo a sociálna práca. 3/2010. ISSN Břízová, B. Theoretical Basis of the Big Brothers Big Sisters and its national „Five P“. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 3/2010. ISSN

14 Děkuji… Vám za pozornost… všem pobočkám, které se účastnily výzkumu
i ostatním pobočkám, které jsem neustále otravovala y Výboru Asociace Pět P „mým“ Koordinátorům za trpělivost Vám za pozornost…

15 KONTAKT Garant programu Pět P v Českých Budějovicích:
Mgr. Bohdana Břízová – Korespondenční adresa: Program Pět P Jírovcova 24 České Budějovice Pracoviště: E. Destinové 46 České Budějovice


Stáhnout ppt "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Zhodnocení efektivity programu Pět P za 13 let realizace v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google