Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPORNÁ CENA ELEKTŘINY VLIVEM NADVÝROBY Z OZE V NĚMECKU OHROŽUJE FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZALOŽENÝCH NA MARGINÁLNÍCH NÁKLADECH Hodinová cena silové elektřiny na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPORNÁ CENA ELEKTŘINY VLIVEM NADVÝROBY Z OZE V NĚMECKU OHROŽUJE FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZALOŽENÝCH NA MARGINÁLNÍCH NÁKLADECH Hodinová cena silové elektřiny na."— Transkript prezentace:

0 CENY ENERGIÍ, SPOTŘEBITELÉ A LICENCOVANÉ SUBJEKTY
15. května 2013 Konference „Ochrana práv spotřebitelů a zákazníků na energetickém trhu“ PhDr. Ivo Hlaváč Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ

1 ZÁPORNÁ CENA ELEKTŘINY VLIVEM NADVÝROBY Z OZE V NĚMECKU OHROŽUJE FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZALOŽENÝCH NA MARGINÁLNÍCH NÁKLADECH Hodinová cena silové elektřiny na vnitrodenním trhu, Německo , EUR/MWh Výroba obnovitelných zdrojů v neděli přesáhla 16 GW fotovoltaiky 18 GW větru Cena elektřiny byla ovlivněna i na denním trhu, s nejnižší cenou EUR/MWh v 15 hod. Záporné ceny jsou na německém trhu pozorovány i v jiných dnech Mezi lety 2013 a 2020 Německo plánuje zvýšit kapacitu o dalších 60 % fotovoltaiky, 50 % větru Na německém trhu jsou pozorovány záporné ceny silové elektřiny. Vlivem plánované narůstající kapacity OZE může tento trend narůstat. Zdroj: EEX, NREAP

2 V LISTOPADU 2012 ZAŽIL MNICHOV NEJROZSÁHLEJŠÍ VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE ZA POSLEDNÍ DVĚ DESETILETÍ
Více než polovina Mnichova byla až hodinu bez elektrické energie 15. listopadu 2012 došlo v ranní špičce v Mnichově k největšímu blackoutu za poslední dvě desetiletí: 450 tisíc domácností bez elektřiny Rozsáhlé výpadky v dopravě a infrastruktuře (vlaky, metra, semafory, signalizační systémy) V někteých městských částech byla dodávka obnovena až po více než hodině Důvod výpadku: Zkrat v nadzemním vedení bez možnosti bližší specifikace 14. března 2013 menší části Mnichova (1500 domácností) opět ve tmě na dvě a půl hodiny Výpadek Bez výpadku Liberalizace trhu s elektřinou zavedení nových procesů umožňující obchodování s elektřinou Unbundling distribuce změny a úprava procesů (včetně IT podpory) a s tím související vyvolané finanční požadavky Ochrana zákazníka kvalita dodávky složitější funkční systémy pro zajištění možnosti změny dodavatele Smart měření a smart sítě zajištění podmínek pro další rozvoj distribuované/decentralizované výroby elektřiny Podpora a rozvoj OZE zvýšené nároky na připojování nových zdrojů do sítí Zavedení povolenek CO2 a obchodovacího systému EU-ETS ekologizace výroby elektřiny, aby se uplatnila na trhu při zohlednění ceny uhlíku Zvyšování energetické účinnosti zvyšování účinnosti při výrobě elektřiny nové a rekonstruované zdroje s účinností nejlepších dostupných technologií nové zdroje s využitím KVET zvyšování úspory primární energie v KVET zvyšování účinnosti při dopravě elektřiny (snižování ztrát) Snižování průmyslových emisí (IPPC směrnice) výrazné zpřísnění požadavků na ostatní emise mimo CO2 (SOX, NOX, částice prachu, …), a to i pro stávající provozované výrobny elektřiny Zdroj: Stadwerke Munchem, německý tisk (FOCUS, Die Welt, Spiegel Online, Suddeutsche Zeitung)

3 Část podpory ze státního rozpočtu
DO CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA SILOVOU ELEKTŘINU, KTEROU PLATÍ ZÁKAZNÍK, JE POTŘEBA ZAHRNOVAT NEJEN CENU ELEKTŘINY Z TRHU, ALE I POPLATKY NA PODPOROVANÉ ZDROJE Lineární průběh vývoje ceny na burze bez deformace trhu podporou podporovaných obnovitelných zdrojů Cena elektřiny Německo Část podpory ze státního rozpočtu EUR/MWh, year-ahead forward cca 53 €/MWh cca 31 €/MWh cca 98 €/MWh cca 76 €/MWh cca 45 *) €/MWh cca 45 *) €/MWh Německo 2013 ČR 2013 Poznámka: *) – cena z posledního dne obchodování BL2013 ( ) - kurz použitý pro přepočet podpory v ČR na EUR je ke stejnému datu ( ) a je 25,2 Kč/€

4 SKLADBA CENY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013 (v Kč/MWh)
3 735 Ostatní regulované platby 2 289 Doprava elektřiny (včetně systémových služeb) *) Obnovitelné zdroje a ekologie *) Silová elektřina Poznámka: *) – zahrnuje platbu příspěvku na OZE a „ekologickou“ daň

5 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ CEN ZA DOPRAVU ELEKTŘINY VYZNÍVÁ PRO ČR PŘÍZNIVĚ (PŘENOS, DISTRIBUCE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY) CENY ROKU 2013 Srovnání tarifů v ČR vůči průměru 12 zemí EU (ten je 100 %) Velký průmyslový podnik % Střední průmyslový podnik % Menší průmyslový podnik energeticky náročný % Menší průmyslový podnik % Drobný podnikatel - nízká spotřeba elektřiny 147 % Drobný podnikatel - střední spotřeba elektřiny % Drobný podnikatel - vyšší spotřeba elektřiny % Domácnost - nejmenší spotřeba % Domácnost - malá spotřeba % Domácnost - průměrný obvyklý rodinný domek 74 % Domácnost - plná elektrifikace včetně topení % Srovnávané země: Německo Francie Velká Británie Španělsko Polsko Itálie Holandsko Česká republika Rakousko Belgie Maďarsko Slovensko Komentář: Zdrojem dat je studie poradenské společnosti Straight Consult, s.r.o. z roku 2013, která se zabývá srovnáním regulovaných cen elektřiny a jejích složek ve 12 státech Evropy včetně ČR při eliminaci meziročních výkyvů kurzu národní měny vůči EUR.

6 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ CEN SILOVÉ ELEKTŘINY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM POTVRZUJE POSTUPNÝ VZNIK JEDNOTNÉHO VELKOOBCHODNÍHO TRHU CENY ROKU 2011 Srovnání tarifů v ČR vůči průměru 12 zemí EU (ten je 100 %) Menší průmyslový podnik %*) Drobný podnikatel %**) Domácnost - nejmenší spotřeba % Domácnost - malá spotřeba % Domácnost - průměrný obvyklý rodinný domek 98 % Domácnost - rodinný domek s velkou spotřebou 95 % Domácnost - plná elektrifikace včetně topení %***) Srovnávané země: Německo Francie Velká Británie Španělsko Polsko Itálie Holandsko Česká republika Rakousko Belgie Maďarsko Slovensko Komentář: Zdrojem uvedeného srovnání je studie společnosti ENA s.r.o. z roku 2012, která se zabývá srovnáním celkových cen elektřiny a jejích složek ve 12 státech Evropy včetně ČR. *) – průměr počítán pouze ze 7 států (data z Maďarska, Holandska, Slovenska, Španělska a Velké Británie studie neobsahuje) **) – průměr počítán pouze z 11 států (data z Velké Británie studie neobsahuje) ***) – průměr počítán pouze z 11 států (data z Maďarska studie neobsahuje)

7 SKUPINA ČEZ A JEJÍ PŘEDCHŮDCI OD POČÁTKU LIBERALIZACE ZREALIZOVALI ROZSÁHLÉ INVESTICE
V oblasti výroby elektřiny cca 172 mld. Kč obnova dožívajících výroben elektřiny ekologizace výroben elektřiny V oblasti distribuce elektřiny cca 78 mld. Kč připojování nových odběrů souvisejících s rozvojem společnosti a ekonomiky připojování decentralizované výroby, především OZE obnova distribuční sítě pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny rozvoj a modernizace distribuční soustavy umožňující připojování decentralizované výroby, především OZE Poznámka: jedná se o vynaložené investiční prostředky za období

8 ENERGETIKU I V NÁSLEDUJÍCÍH LETECH ČEKAJÍ ROZSÁHLÉ ÚKOLY A INVESTICE A BUDE TEDY POTŘEBA NASTAVIT MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO TYTO INVESTICE V oblasti výroby elektřiny Pokračující obnova dožívajících výroben elektřiny. Ekologizace výroben elektřiny - splnění podmínek pro provoz výroben elektřiny v souladu s požadavky směrnice o průmyslových emisích. Výstavba výroben elektřiny naplňující zdrojový mix v souladu s cíli SEK. V oblasti distribuce elektřiny Zajistit všechny přiměřené požadavky na dodávku elektřiny. Zajištění podmínek pro další rozvoj distribuované/decentralizované výroby elektřiny. Potřeba zapojit zákazníky do efektivního využívání energie i sítě s sebou přinese změnu v designu a řízení soustav, což se neobejde bez zavedení smart technologií. Sílící tlak na udržení spolehlivého provozu sítí a zajištění jejich kvalitativních parametrů přináší nutnost dostatečné a včasné obnovy sítí.

9 MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBNÉ INVESTICE V OBLASTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY RESPEKTUJÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ ELEKTŘINY– I. Jakékoliv snižování hodnoty povolených odpisů pod jejich účetní hodnotu není nutné a efektivní, protože společnosti v minulosti realizovaly a nadále předpokládají realizovat rozsáhlý investiční plán. ČEZ Distribuce proinvestovala a hodlá vynaložit finanční objemy vyšší, než jsou hodnoty přeceněných účetních odpisů. Postupné srovnávání hodnoty regulační báze aktiv se zůstatkovou hodnotou provozních aktiv je při průběžné obnově přeceněného majetku ekonomicky smysluplné. Proto by měl být pro následující regulační období zachován koeficient umožňující postupné narovnání rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami.

10 MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBNÉ INVESTICE V OBLASTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY RESPEKTUJÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ ELEKTŘINY– II. Nezbytná je i dlouhodobá motivující návratnost vložených investic (WACC) eliminující krátkodobě deformované finanční trhy ekonomickou krizí. Věnujme potřebný čas přípravě nových pravidel a v případě potřeby prodlužme III. regulační období pro oblast elektroenergetiky. Hlavním důvodem je nutnost změnit nastavení systému cen a tarifů v elektroenergetice, které by mělo reflektovat současný trend snižování objemu distribuované elektřiny v souladu s předpoklady a záměry „ASEK“. Pro zbytek aktuálně probíhajícího regulačního období pro oblast elektroenergetiky je nutné diskutovat výši návratnosti (WACC) tak, aby byl zmírněn dopad aktuální ekonomické situace a zachována motivační míra výnosnosti investic sítí.


Stáhnout ppt "ZÁPORNÁ CENA ELEKTŘINY VLIVEM NADVÝROBY Z OZE V NĚMECKU OHROŽUJE FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZALOŽENÝCH NA MARGINÁLNÍCH NÁKLADECH Hodinová cena silové elektřiny na."

Podobné prezentace


Reklamy Google