Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENY ENERGIÍ, SPOTŘEBITELÉ A LICENCOVANÉ SUBJEKTY 15. května 2013 PhDr. Ivo Hlaváč Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference „Ochrana práv spotřebitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENY ENERGIÍ, SPOTŘEBITELÉ A LICENCOVANÉ SUBJEKTY 15. května 2013 PhDr. Ivo Hlaváč Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference „Ochrana práv spotřebitelů."— Transkript prezentace:

1 CENY ENERGIÍ, SPOTŘEBITELÉ A LICENCOVANÉ SUBJEKTY 15. května 2013 PhDr. Ivo Hlaváč Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference „Ochrana práv spotřebitelů a zákazníků na energetickém trhu“

2 ZÁPORNÁ CENA ELEKTŘINY VLIVEM NADVÝROBY Z OZE V NĚMECKU OHROŽUJE FUNGOVÁNÍ TRHŮ ZALOŽENÝCH NA MARGINÁLNÍCH NÁKLADECH 1 Hodinová cena silové elektřiny na vnitrodenním trhu, Německo 24. 3. 2013, EUR/MWh  Výroba obnovitelných zdrojů v neděli 24. 3. 2013 přesáhla  16 GW fotovoltaiky  18 GW větru  Cena elektřiny byla ovlivněna i na denním trhu, s nejnižší cenou - 50 EUR/MWh v 15 hod.  Záporné ceny jsou na německém trhu pozorovány i v jiných dnech  Mezi lety 2013 a 2020 Německo plánuje zvýšit kapacitu o dalších 60 % fotovoltaiky, 50 % větru Na německém trhu jsou pozorovány záporné ceny silové elektřiny. Vlivem plánované narůstající kapacity OZE může tento trend narůstat. Zdroj: EEX, NREAP

3 V LISTOPADU 2012 ZAŽIL MNICHOV NEJROZSÁHLEJŠÍ VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE ZA POSLEDNÍ DVĚ DESETILETÍ 2 Více než polovina Mnichova byla až hodinu bez elektrické energie  15. listopadu 2012 došlo v ranní špičce v Mnichově k největšímu blackoutu za poslední dvě desetiletí:  450 tisíc domácností bez elektřiny  Rozsáhlé výpadky v dopravě a infrastruktuře (vlaky, metra, semafory, signalizační systémy)  V někteých městských částech byla dodávka obnovena až po více než hodině  Důvod výpadku: Zkrat v nadzemním vedení bez možnosti bližší specifikace  14. března 2013 menší části Mnichova (1500 domácností) opět ve tmě na dvě a půl hodiny Výpadek Bez výpadku Zdroj: Stadwerke Munchem, německý tisk (FOCUS, Die Welt, Spiegel Online, Suddeutsche Zeitung)

4 DO CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA SILOVOU ELEKTŘINU, KTEROU PLATÍ ZÁKAZNÍK, JE POTŘEBA ZAHRNOVAT NEJEN CENU ELEKTŘINY Z TRHU, ALE I POPLATKY NA PODPOROVANÉ ZDROJE 3 EUR/MWh, year-ahead forward Cena elektřiny Německo cca 45 *) €/MWh cca 53 €/MWh cca 31 €/MWh Německo 2013 ČR 2013 Část podpory ze státního rozpočtu Lineární průběh vývoje ceny na burze bez deformace trhu podporou podporovaných obnovitelných zdrojů cca 98 €/MWh cca 76 €/MWh Poznámka:*) – cena z posledního dne obchodování BL2013 (21.12.2013) - kurz použitý pro přepočet podpory v ČR na EUR je ke stejnému datu (21.12.2013) a je 25,2 Kč/€

5 SKLADBA CENY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013 (v Kč/MWh) 4 Silová elektřina Obnovitelné zdroje a ekologie Doprava elektřiny (včetně systémových služeb) Ostatní regulované platby 2 289 3 735 Poznámka:*) – zahrnuje platbu příspěvku na OZE a „ekologickou“ daň *)

6 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ CEN ZA DOPRAVU ELEKTŘINY VYZNÍVÁ PRO ČR PŘÍZNIVĚ (PŘENOS, DISTRIBUCE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY) CENY ROKU 2013 5 Srovnání tarifů v ČR vůči průměru 12 zemí EU (ten je 100 %) Velký průmyslový podnik 85 % Střední průmyslový podnik 88 % Menší průmyslový podnik energeticky náročný 88 % Menší průmyslový podnik118 % Drobný podnikatel - nízká spotřeba elektřiny147 % Drobný podnikatel - střední spotřeba elektřiny 87 % Drobný podnikatel - vyšší spotřeba elektřiny 68 % Domácnost - nejmenší spotřeba 103 % Domácnost - malá spotřeba114 % Domácnost - průměrný obvyklý rodinný domek 74 % Domácnost - plná elektrifikace včetně topení 29 % Komentář: Zdrojem dat je studie poradenské společnosti Straight Consult, s.r.o. z roku 2013, která se zabývá srovnáním regulovaných cen elektřiny a jejích složek ve 12 státech Evropy včetně ČR při eliminaci meziročních výkyvů kurzu národní měny vůči EUR. Srovnávané země:  Německo  Francie  Velká Británie  Španělsko  Polsko  Itálie  Holandsko  Česká republika  Rakousko  Belgie  Maďarsko  Slovensko

7 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ CEN SILOVÉ ELEKTŘINY PLACENÉ ZÁKAZNÍKEM POTVRZUJE POSTUPNÝ VZNIK JEDNOTNÉHO VELKOOBCHODNÍHO TRHU CENY ROKU 2011 6 Srovnání tarifů v ČR vůči průměru 12 zemí EU (ten je 100 %) Menší průmyslový podnik100 % *) Drobný podnikatel 107 % **) Domácnost - nejmenší spotřeba 93 % Domácnost - malá spotřeba 93 % Domácnost - průměrný obvyklý rodinný domek 98 % Domácnost - rodinný domek s velkou spotřebou 95 % Domácnost - plná elektrifikace včetně topení109 % ***) Srovnávané země:  Německo  Francie  Velká Británie  Španělsko  Polsko  Itálie  Holandsko  Česká republika  Rakousko  Belgie  Maďarsko  Slovensko Komentář: Zdrojem uvedeného srovnání je studie společnosti ENA s.r.o. z roku 2012, která se zabývá srovnáním celkových cen elektřiny a jejích složek ve 12 státech Evropy včetně ČR. *) – průměr počítán pouze ze 7 států (data z Maďarska, Holandska, Slovenska, Španělska a Velké Británie studie neobsahuje) **) – průměr počítán pouze z 11 států (data z Velké Británie studie neobsahuje) ***) – průměr počítán pouze z 11 států (data z Maďarska studie neobsahuje)

8 SKUPINA ČEZ A JEJÍ PŘEDCHŮDCI OD POČÁTKU LIBERALIZACE ZREALIZOVALI ROZSÁHLÉ INVESTICE  V oblasti výroby elektřinycca 172 mld. Kč  obnova dožívajících výroben elektřiny  ekologizace výroben elektřiny  V oblasti distribuce elektřinycca 78 mld. Kč  připojování nových odběrů souvisejících s rozvojem společnosti a ekonomiky  připojování decentralizované výroby, především OZE  obnova distribuční sítě pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny  rozvoj a modernizace distribuční soustavy umožňující připojování decentralizované výroby, především OZE 7 Poznámka:jedná se o vynaložené investiční prostředky za období 2002 - 2012

9 ENERGETIKU I V NÁSLEDUJÍCÍH LETECH ČEKAJÍ ROZSÁHLÉ ÚKOLY A INVESTICE A BUDE TEDY POTŘEBA NASTAVIT MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO TYTO INVESTICE  V oblasti výroby elektřiny  Pokračující obnova dožívajících výroben elektřiny.  Ekologizace výroben elektřiny - splnění podmínek pro provoz výroben elektřiny v souladu s požadavky směrnice o průmyslových emisích.  Výstavba výroben elektřiny naplňující zdrojový mix v souladu s cíli SEK.  V oblasti distribuce elektřiny  Zajistit všechny přiměřené požadavky na dodávku elektřiny.  Zajištění podmínek pro další rozvoj distribuované/decentralizované výroby elektřiny.  Potřeba zapojit zákazníky do efektivního využívání energie i sítě s sebou přinese změnu v designu a řízení soustav, což se neobejde bez zavedení smart technologií.  Sílící tlak na udržení spolehlivého provozu sítí a zajištění jejich kvalitativních parametrů přináší nutnost dostatečné a včasné obnovy sítí. 8

10 MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBNÉ INVESTICE V OBLASTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY RESPEKTUJÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ ELEKTŘINY– I.  Jakékoliv snižování hodnoty povolených odpisů pod jejich účetní hodnotu není nutné a efektivní, protože společnosti v minulosti realizovaly a nadále předpokládají realizovat rozsáhlý investiční plán.  ČEZ Distribuce proinvestovala a hodlá vynaložit finanční objemy vyšší, než jsou hodnoty přeceněných účetních odpisů.  Postupné srovnávání hodnoty regulační báze aktiv se zůstatkovou hodnotou provozních aktiv je při průběžné obnově přeceněného majetku ekonomicky smysluplné.  Proto by měl být pro následující regulační období zachován koeficient umožňující postupné narovnání rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami. 9

11  Nezbytná je i dlouhodobá motivující návratnost vložených investic (WACC) eliminující krátkodobě deformované finanční trhy ekonomickou krizí.  Věnujme potřebný čas přípravě nových pravidel a v případě potřeby prodlužme III. regulační období pro oblast elektroenergetiky.  Hlavním důvodem je nutnost změnit nastavení systému cen a tarifů v elektroenergetice, které by mělo reflektovat současný trend snižování objemu distribuované elektřiny v souladu s předpoklady a záměry „ASEK“.  Pro zbytek aktuálně probíhajícího regulačního období pro oblast elektroenergetiky je nutné diskutovat výši návratnosti (WACC) tak, aby byl zmírněn dopad aktuální ekonomické situace a zachována motivační míra výnosnosti investic sítí. 10 MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO POTŘEBNÉ INVESTICE V OBLASTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY RESPEKTUJÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ ELEKTŘINY– II.


Stáhnout ppt "CENY ENERGIÍ, SPOTŘEBITELÉ A LICENCOVANÉ SUBJEKTY 15. května 2013 PhDr. Ivo Hlaváč Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference „Ochrana práv spotřebitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google