Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Krausová KARLOVY VARY Tato studentská práce byla vypracována v rámci projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Krausová KARLOVY VARY Tato studentská práce byla vypracována v rámci projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19."— Transkript prezentace:

1 Kateřina Krausová KARLOVY VARY Tato studentská práce byla vypracována v rámci projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19. - 21. století“. Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011. Projekt podporuje MM K. Vary, KU Karlovarského kraje.

2 Prezentace ani textový doprovod neprošly jazykovou korekturou. Za obsahovou a formální stránku odpovídá autor, stejně tak i za dodržení autorských práv.

3 MÍSTA TRASY: • pramen Štěpánka • Vřídelní kolonáda • Vřídlo • Zámecká kolonáda • Horní Zámecký pramen • Tržní kolonáda • pramen Karla IV. • Dolní Zámecký pramen • Tržní pramen • Mlýnská kolonáda • pramen Rusalka • pramen Kníže Václav I. • pramen Kníže Václav II. • Libušin pramen • Skalní pramen • Sadová kolonáda • pramen Svoboda • Sadový pramen • Hadí pramen

4 DŮVODY ZVOLENÉ TRASY: seznámení s prameny v kontextu s historií města Karlovy Vary

5 Prameny v Karlových Varech • váže se k nim legenda o založení města • proslavily město • díky pramenům - K.Vary = světoznamé lázně • hlavní cíl turistů • léčivé účinky

6 Legenda o objevení pramenů •poprvé zapsaná doktorem F. Sommerem r. 1571 •o náhodném objevení pramenů družinou Karla IV. •znázorněná na dřevěném Zorklerově reliéfu „Objevení Karlových Var“ Obr. 1

7 Pramen Štěpánka (č. 13) •znám v 18. století •nízká teplota – lidé ho považovali za obyčejnou vodu •tak upadl v zapomnění •až nedávno zařazen mezi prameny Obr. 2

8 Vřídelní kolonáda •stavěna v letech 1971 – 1975 •architekt Jaroslav Otruba – nacionalistický sloh •slouží jako zastřešení Vřídelních váz •původní Vřídelní kolonáda byla z r. 1879 od F. Fellnera a H. Helmana Obr. 3

9 Vřídlo (č. 1) •nejslavnější pramen – symbol K. Varů •zdroj vody pro všechna lázeňská zařízení •opěvována básníky již v 16. století •nejoblíbenější pramen T.G. Masaryka •od počátku jímání kryt stříškami Obr. 4

10 Zámecká kolonáda •postavena začátkem 20. století F. Ohmannem •uvnitř plastika ducha pramenů od V. Hejdy z Vídně •dnešní podoba z roku 2001 •její součástí je Horní a dnes i Dolní Zámecký pramen Obr. 5

11 Horní Zámecký pramen (č.4) •technickou hříčka Dolního Zámeckého pramene •zhotovena pro návštšvníky Zámeckých lázní •v dnešní formě existuje od roku 1912 •50°C Obr. 6

12 Tržní kolonáda •na místě bývalého Tržiště - tehdejšího centra města •podle původního ateliéru Fellnera a Helmera •stavěna 1989-1993 – věrná kopie od Ing. Hrušky •zastřešen pramen Karla IV., Tržní pramen a pramenní váza Dolního Zámeckého pramene Obr. 7

13 Pramen Karla IV. (č. 2) •váže se s legendou o objevení pramenů •Karla IV. si v něm léčil svou chorou nohu •na jeho místech stávaly první karlovarské lázně •poprvé jímán roku 1871 a tak využíván pro lázně •nad ním umístěn právě Zorklerův reliéf •64°C Obr. 8

14 Dolní Zámecký pramen (č. 3) •objeven r. 1769 •děti si u jeho vývěru dělaly malý bazének – tak na něj upozornily •r. 1784 – zamrzla všechna pitná voda – pramen sveden do kašny k veřejnému pití •dříve se „záhadně“ objevoval a znovu nacházel •55°C Obr. 9

15 Tržní Pramen (č. 5) •objevil se r. 1835 - na tehdejším Tržišti •název po místě výskytu •dnes předepisován lázeňskými lékaři •62°C Obr. 10

16 Mlýnská kolonáda •stavěna v letech 1871-1881 •podle 2. návrhu J. Zítka •roku 1882 prodloužena až za Skalní pramen •novorenesanční stavba s orchestřištěm •124 korintských sloupů •balustráda zdobena 12 sochami – alegorie 12ti měsíců •ke krytí pramenů Mlýnského, Knížete Václava I., Rusalka, Libuše a Skalního. •umístěna „Óda na Vřídlo“ Bohuslava Hasištejnského Obr. 11 Obr. 12

17 Mlýnský pramen (č. 6) •název podle mlýna, který zde stával až do 18. století •po Vřídle nejznámější pramen K.V. •znali ho už v 16. století – užíván ke koupelím •roku 1705 doporučen k pitné kúře •exportuje se v lahvích do celého světa •56°C Obr. 13

18 Rusalka (č. 7) •původní název byl „Nový“ •znám již v 16. století •r. 1746 zachycen jímkou •svého času nejslavnější pramen – ordinovalo se přímo u pramene •měl svůj vlastní dřevěný pavilon •60°C Obr. 14

19 Kníže Václav I. (č. 8) •1. vývěr pramene Knížete Václava •původní vývěr svou velikostí přirovnávaný ke Vřídlu •vyráběla se z něj léčivá sůl •narušen výstavbou Mlýnské kolonády •65°C Obr. 15

20 Kníže Václav II. (č. 8) •2. vývěr pramene Knížete Václava •využit teprve od roku 1964 – nejmladší karlovarský pramen •pramenní váza je mimo Mlýnskou kolonáda – naproti orchestřišti •58°C Obr. 16

21 Libušin pramen (č. 9) •zachycen při výstavbě Mlýnské kolonády - ve sklepení pod výklenkem pro orchestr •dnešní podoba je spojení čtyř menších pramínků •dříve se nazýval pramenem „Alžbětiných růží“ •62°C Obr. 17

22 Skalní pramen (č. 10) •spojen s výstavbou lázeňské promenády •do 19. století tu byla jen mohutná skála •po odlámání skály byl pramen objeven •podle té skály název „Skalní“ •53°C Obr. 18

23 Sadová kolonáda •původně jako promenáda Blanenského pavilonu od architektu Fellnera a Helmana •spojovala tři prameny – Hadí, Sadový a Svobody •Blanenský pavilon v 60. letech zbourán •zbyla jen kolonáda •rekonstrukce kolonády v letech 2000-2002 •pramen Svoboda má svůj vlastní pavilon opodál (viz Obr. 20) Obr. 19 Obr. 20

24 Pramen Svoboda (č. 11) •objeven v souvislosti s výstavbou Lázní III. (léta 1865/66) •přímo ze žuly je veden do dřevěného pavilónu •pavilón je památkově chráněn •dříve zván „Lázeňský“, pak také „Františka Josefa I.“ •60°C Obr. 21

25 Sadový pramen (č. 12) • objeven při stavbě Vojenského lázeňského ústavu roku 1851 • původně pojmenován Císařský • vytéká v prostorách VLÚ • byla k němu zhotovena socha „Víla léčivých pramenů“ • 47,4°C Obr. 22

26 Hadí pramen (č. 13) •zachycen v 80. letech 20. století •v jeho blízkosti se shromažďovalo velké množství užovek •název jako upomínka •had znázorněn i na pramenní váze •zpřístupněn veřejnosti roku 2001 •30°C Obr. 23

27 HODNOCENÍ: Seznámení se s : • vlivem pramenů na historii Karlových Varů • postupným objevováním pramenů • historickým využitím pramenů • světoznámostí Karlových Varů a ochutnání všech těchto pramenů.

28 ZÁVĚR: Využití trasy pro: • procházku po celé historické části města. • ochutnání všech pramenů. • poznání léčivých účinků pramenů.

29 PRAMENY A OSOBNOSTI • Marie Terezie • Dr. David Becher

30 Marie Terezie (1717 - 1780) •náklonnost a mecenášský vztah k K. Varům •od mala město navštěvovala •prosadila výstavbu nové budovy Mlýnských lázní •hradila většinu nákladů na jejich stavbu •přispěla na výstavbu moderního Vřídelního sálu (1774) •na její připomínku stojí na Staré Louce dům Krásná královna s portrétním reliéfem Obr. 24

31 David Becher (1725 - 1792) •doktor, balneolog •narozen v K. Varech v domě U Dvou řetězů •pocházel z nejstaršího karlovarského rodu •vyrůstal v blízkosti Vřídla – velký vliv •zabýval se prameny •léčivost pramenů praktikoval na pacientech •r. 1758 je lázeňským lékařem s vybranou klientelou •občas nazýván jako karlovarský Hippokrates Obr. 25

32 ZDROJE: Literatura: •Burachovič, Stanislav: Karlovy Vary – Slavní návštěvníci, Promenáda, Karlovy Vary 2007 •Burachovič, Stanislav: Průvodce Karlovy Vary krok za krokem, Promenáda, Karlovy Vary 2000 • Vylita, Břetislav: Karlovarské prameny včera a dnes, Západočeské Vimperk 1984 • Internet http://www.privat-cz.com/historie.htm •http://lazne-karlovy-vary.webnode.cz/osobnosti-karlovych-varu/ •http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=7408&type=1 •http://stavby.karlovarska.net/stavba.php?ID=200215 •http://prirodakarlovarska.cz/clanky/901-trzni-kolonada-1883 •http://www.hrady.cz/index.php?&OID=3153 •http://www.hrady.cz/index.php?&OID=3139 •http://cestovani.kr- karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Zajimavosti/Krajvbajichapovestech/Stranky/KarlovyVary.aspx •http://www.spa-hotel-imperial.cz/cz/karlovarske-termalni-prameny

33 ZDROJE - OBRÁZKY •Obr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 - archiv autora •Obr. 2 - http://www.karlovy-vary.cz/images/foto/altan_stepanka01.jpg - •Obr. 3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Therme_%28Karlsbad%29.JPG •Obr. 7 - http://www.aneris.cz/images/kvary/kolonady/trzni/tn/trzni03.jpg - •Obr.11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ml%C3%BDnsk%C3%A1_kolon%C3%A1da_002.JPG •Obr. 19- http://stavby.karlovarska.net/stavba.php?ID=200215 •Obr. 24 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpg - •Obr. 25 - http://www.privat-cz.com/Karlovy%20Vary%20- %20historie_soubory/becher.jpg


Stáhnout ppt "Kateřina Krausová KARLOVY VARY Tato studentská práce byla vypracována v rámci projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google