Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku Adolf Knoll Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku Adolf Knoll Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1

2 Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku Adolf Knoll Národní knihovna ČR

3 Obsah •Paměťové instituce a vývoj informačního prostředí (zejména na příkladu knihoven) •Požadavek jednotlivce na služby těchto institucí •Evropský rámec •Jednoduchý příklad vazeb paměťových institucí •Závěr

4 Paměťové instituce Memory institutions •Archivy - archiválie •Knihovny – publikace (vč. moderních) •Muzea - exponát Instituce vlastní objekty, které mají důležitou informační hodnotu pro rozvoj poznání a pro zachování kulturní kontinuity.

5 Role paměťových institucí Zprostředkují informace mezi tvůrci a příjemci informací. Hrají důležitou roli v procesu komunikace. Jejich role je opodstatněná, pokud těmto informacím dokáží přidat určitou významnou hodnotu. Pokud tato hodnota není v určité oblasti významná, proces komunikace se obejde bez nich. Názor institucí a názory uživatelů se mohou lišit.

6 Tradiční přístup Abychom se dostali k informacím, •museli jsme chodit do knihoven, archivů a muzeí Abychom se dozvěděli, že tam tyto informace existují, •museli jsme tam jít

7 Informatizační období Abychom se dozvěděli, že tam tyto informace existují, konzultovali jsme vyhledávací pomůcky (kartotéky, katalogy, seznamy, rejstříky,…) –papírové místní, vydané, souborné –elektronické •místní •vzdálené

8 Pozitivní důsledky •V mnoha případech se dozvíme, co kde mají, aniž bychom tam kvůli tomu museli jít •Velký pokrok: –přísun finančních prostředků na modernizaci –změna stylu práce a standardizace –ale většinou si do institucí stejně musíme zajít

9 Knihovna Muzeum Archiv Více času na tvůrčí práci

10 Méně pozitivní důsledky •Zejména knihovny se etablují příliš jako informační instituce v úzkém slova smyslu (dokonce jako zprostředkovatelé něčeho, co nevlastní) •V mnoha případech začínají přemýšlet za uživatele ve smyslu, co a jak on potřebuje a zejména co nepotřebuje •Nezřídka se v praxi ukazuje, že knihovny začínají pracovat samy pro sebe ALE...

11 Co je to dokument zprostředkovaný knihovnou? Náhražka komplexnější reality, její odraz zafixovaný (zapsaný) na fyzickém nosiči.

12 Jak tato náhražka pracuje? Není vhodné interpretovat a filtrovat nad únosnou míru Pomáhat sdělit to, co je.

13 Knihovny Muzea Archivy Elektronické prostředí Digitální přítomnost paměťových institucí Tvůrčí dialog

14 V čem tkví přidaná hodnota? •V usnadnění komunikace mezi těmi, kteří vědí, co chtějí. •Pracuji-li například v oblasti výzkumu a vývoje a zajímají-li mě grafické formáty, zajímá mě velmi specifické nejnovější poznání, tzn. že jako uživatel se umím dotázat.

15 MuzeumDomov Izolovaná fyzická prostředí Omezená dokumentace Pouze názor kurátora, resp. specialisty, který předmět zařadil Nevyhovující popis řady objektů www Copyright (právo na pořízení kopie, právo na sdělování veřejnosti) Vytvoření komplexního, kontextově bohatého, badatelského prostředí

16 Směřování Instituce musí vytvořit svou digitální přítomnost •Tím však vytvoří další objekty, o které se budou muset starat •Problematika pracovních sil, technologií, intelektuálního vlastnictví, kulturní sensitivity, financování, …Problematika Uživatele zajímá však především: DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH INFORMACÍ

17

18 Maketa Avia FL.3 Knihovna – knihy a časopisy: plán a popis Potřebuji další informace o konstrukci a zbarvení: Existuje muzeum, ve kterém se letadlo dochovalo? Existuje další dokumentace v některém archivu (firemním, osobním, …)?

19 Lze to najít na Internetu, když je tak neuspořádaný? •Jak se zeptám? –Italská letadla, II. světová válka, … NEBO –OPAC – web Avia FL.3Avia FL.3 •Který dotaz mi přinese žádané výsledky? •Pomůže mi v tom knihovník? Ví vůbec, že například FL znamená Francesco Lombardi?

20 Čím jsou knihovny cenné? •Tím, že mi chtějí pořádat vnější svět? –NE (nejsou s to, nejsou dostatečně rychlé, nepatří jim, …) •Do tohoto bodu jsme se dostali po informatizaci knihoven, například v EU po završení 4. rámcového programu (2000) - Telematics for Libraries •Uspořádat informace vs. Uspořádat přístup k nim

21 Kudy dál? STOP !!! Hodnota knihoven tkví především v tom, co vlastní, to je jejich podstata a v tom mají mnoho společného s archivem a muzeem. Hodnotné jsou věci zvláštní, a ne obecně dostupné.

22 Otázky uživatele •Dříve: –jak se dozvím, kde…? •Dnes: –jak se k tomu dostanu…? •Zítra: –jak se to dostane ke mně…? (aniž bych musel někam jít)

23 Promoting a User-Friendly Information Society Nyní se nazývá Program technologií informační společnosti (IST - Information Society Technologies Programme) ALM (Archives, libraries, and museums) - virtuální integrace pro potřeby individuálního uživatele

24 Cíl IST Our surrounding is the interface to a universe of integrated services. This will enable citizens to access IST services wherever they are, whenever they want, and in the form that is most natural for them. Naše okolí je interface ke světu integrovaných služeb. To umožní občanům dosáhnout (použít) technologií informační společnosti odkudkoli, kdykoli a formou, která je pro ně nejpřirozenější.

25 Key actions •Systems and Services for Citizen (KA1) •New Methods of Work and Electronic Commerce (KA2) •Multimedia Content and Tools (KA3) •Essential Technologies and Infrastructures (K4)

26 Co je to knihovna, resp. sbírková instituce? Velký sklad informací Jejich zprostředkovatel, příp. jejich zprostředkovatel ze systému sobě rovných sbírkových institucí (i napříč jejich spektrem bez ohledu na typ předmětu sbírky) Zprostředkovatel všeho ostatního?!?!?!? Ano, ale jen pokud si uživatele v zájmu státu koupí.

27 Multimedia Content and Tools (KA3) •Interactive electronic publishing •Digital heritage and cultural content •Education and Training •Human language technologies and information access, filtering, and handling Umožnit realizaci potenciálu evropské tvořivosti a kultury.

28 Digital heritage and cultural content •Zabezpečit integrovaný přístup ke sbírkám a materiálům uchovaným v knihovnách, muzeích a archivech (ALM) •zlepšit operační účinnost a využitelnost velkých obsahových sbírek prostřednictvím silných interface a řídících technik •chránit a zpřístupnit multimediální obsah různých typů dokumentů, včetně elektronických materiálů a náhrad fyzických objektů

29 Trials on new access modes to cultural and scientific content •Použití současných technologií, které v knihovnách, muzeích a archivech přidávají hodnotu jejich sbírkám •Nové navigační nástroje, bezdrátový přístup k webu, zlepšená vizualizace artefaktů a sbírek, evropské budování tematických sbírek ap.

30 Virtual representations of cultural and scientific objects •Udržitelný rozvoj digitálních sbírek v evropských knihovnách, muzeích a archivech •Dynamická interakce uživatele Učení, poznávání a zábava.

31 Exponát Publikace Archiválie Osoba?…Francesco Lombardi Předmět?… Avia FL.3 Čas?…1940 Místo?…Itálie Dochovaný exemplář (Torino, nefunguje e-commerce) Fotografie (e-mail; archiv LK) Časopisy Knihy

32 objekt čas místo osoba Autor článku: Martin Salajka Konstruktér: Francesco Lombardi Archivář: Autor prezentace: Alessandro Vitali Místo výroby: Vercelli Místo uložení: Torino, Trento, Roma, Anglie,.. Místo vydání knihy, článku, …. … Kniha: Avia FL.3, ed. Ali d‘Italia Exponát letadla Fotografie Plány Rok výroby: 1938 Rok rekonstrukce: 1995, … Rok vydání… Obecný objekt Jak propojit digitální přítomnost paměťových institucí?

33 Standardy •Standardy pro popis / záznam předmětu •Standardy pro formát digitální reprezentace objektu Záznam předmětu je pouze podmnožinou formátu digitálního objektu. Dokumentové formáty budou vstřebávat své podmnožiny ve svých specifických prostředích (XML se může stát společnou platformou).

34 Pořizování dat a jejich organizace •Zvýšení tempa digitalizace originálů (obraz, zvuk, video, plný text) •Tvorba sbírek digitálních artefaktů •Interkonektivita sbírek •Uživatel je animátorem dodávání informací; uživatel se vzdělává a baví. Nebojme se toho


Stáhnout ppt "Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku Adolf Knoll Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google