Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111)"— Transkript prezentace:

1 Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz petr.zamostny@vscht.czpetr.zamostny@vscht.cz

2 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Osnova předmětu »Úvod - principy fungování webových serverů a browserů »HTML - základní struktura stránky »HTML - základní konstrukce, přenos dat pomocí FTP na server »HTML - formuláře »CSS »CSS vs. HTML konstrukce, pro a proti »JavaScript - základy »Grafická data a multimédia - formáty (GIF, PNG, JPEG), vhodnost použití »Usability - domovská stránka »Usability - navigace, vyhledávání, JavaScript »Usability - návrh stránek respektujících i potřeby handikepovaných uživatelů (zrakově či motoricky postižení, starší osoby) »Anonymita uživatelů Internetu, problematika ochrany osobních dat, zneužívání dat, spam »Právní a morální aspekty - citování, odkazování, odpovědnost za zveřejněná data »Prezentace vytvořených prací http://www.vscht.cz/informatika-chemie

3 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Kontrola studia »Projekt – WWW stránky na vlastní téma »Hodnocení zadaných WWW stránek »Volitelná forma »Písemně v rozsahu jednostránkové eseje »Ústní prezentace formou přednášky na poslední hodině cvičení v semestru »Zkouškový test ověřující znalosti získané během semestru

4 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Zápočet a zkouška »Zápočet »Bude zapsán na základě předloženého projektu splňujícího všechny exaktně ověřitelné požadavky (viz dále) »Zkouška »Projekt, hodnocení i test budou bodovány samostatně »Celkový výsledek bude dán váženým součtem »0,4*Projekt + 0,1*Hodnocení + 0,5*Test »Všechny složky musí mít klasifikaci E a lepší »Klasifikace »A... > 90 % »B... > 80 % »C... > 70 % »D... > 60 % »E... > 50 %

5 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Projekt »Povinné požadavky (exaktně ověřitelné) »Strukturované dokumenty, musí zde být nějaký skutečný obsah, část z něj musí být textová »Alespoň 3 dokumenty »XHTML nebo HTML 4.01 dokumenty. »Dokumenty musí být validní (http://validator.w3.org).http://validator.w3.org »Použijte externí kaskádové styly (CSS). »Obrázky umístěte do zvláštního adresáře. »Projekt umístěn na http://web.vscht.cz/… »Další požadavky, které jsou také povinné, ale nelze je zcela exaktně definovat  »Minimalizujte formátování pomocí atributů XHTML, snažte se co nejvíce formátování přesunout do CSS. »Snažte se o přístupnou prezentaci »Pokuste se o grafický návrh odpovídající cílové skupině Vaší prezentace

6 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Hodnocení dokumentu »Technické zpracování »Kvalita navigace - umístění, srozumitelnost, logika,... »Obsah, informační hodnota »Srozumitelnost výkladu »Hypertextové odkazy »Bloky textu »Strukturovanost - je vytvořena hierarchie informací (kapitoly, seznamy, tabulky)? »Jazyková stránka »Pravopis »Sloh »Objektivita »Grafika, návrh: »Velikost fontu »Barevné kontrasty, celková čitelnost »Členění a rozvržení stránek »Vliv velikosti monitoru, rychlosti připojení (= čas stahování) »Umělecký dojem »Konzistentnost - slovní výrazy, velká/malá písmena na začátcích hesel, atd.

7 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Informační zdroje »Studijní informační systém »http://student.vscht.czhttp://student.vscht.cz »Materiály ke cvičením »http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html#ipubhttp://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html#ipub »Literatura »Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. »... nebo jiná, na trhu je bohatá nabídka »Jakob Nielsen: Web design, SoftPress 2002. »WWW standardy »http://www.w3.org/http://www.w3.org/ »Internet »www.jakpsatweb.czwww.jakpsatweb.cz »www.interval.czwww.interval.cz

8 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Historie WWW »50. léta – Douglas Engelbert – provázané dokumenty »1980 – Ted Nelson – projekt „Xanadu“ »1989 – CERN Ženeva - Tim Berners-Lee »Program pro tvorbu hypertextových dokumentů »Název „World-Wide Web“ »infrastruktura internetu »technologie HTML, HTTP, URL

9 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Webový prohlížeč

10 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Základ fungování služby WWW »Přenos souborů, protokol HTTP »jednoduchý bezstavový protokol »Globální adresace souborů – URL »jedno URL = jeden dokument »Hypertext, jazyk HTML

11 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu World-Wide Web »Prohlížeč (browser) »Obsluha protokolu HTTP »Zobrazování obsahu »Obsah (dokumenty, data) »Statický »Dynamický Klient WWW server HTTP požadavek - URL HTTP odpověď - dokument

12 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Uniform Resource Identifier/Locator »http://www.vscht.cz/seznam/SeznamVSCHT/index.htmlhttp://www.vscht.cz/seznam/SeznamVSCHT/index.html »úplná definice URI je mnohem komplexnější (viz např. Wikipedia) JAK?KDE?CO? http://www.vscht.cz/seznam/SeznamVSCHT /index.html Shéma komunikaceZdroj, serverUmístění v rámci zdroje

13 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Schéma 1/2 »http:// »http://www.vscht.cz/kot/cz/index.htmlhttp://www.vscht.cz/kot/cz/index.html »HyperText Transfer protocol »https:// »https://mailex.vscht.czhttps://mailex.vscht.cz »ftp:// »ftp://ftpin.vscht.cz/pub/ftp://ftpin.vscht.cz/pub/ »File Transfer Protocol »file:/// »file:///c|/windows/win.inifile:///c|/windows/win.ini »Lokální soubor »mailto: »mailto:petr.zamostny@vscht.czmailto:petr.zamostny@vscht.cz

14 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Schéma 2/2 »Schéma není zcela formální »ftp://ftpin.vscht.cz/ftp://ftpin.vscht.cz/ »http://ftpin.vscht.cz/http://ftpin.vscht.cz/ »Prohlížeče „inteligentně“ doplňují schéma chybí-li

15 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Server »IP adresa »http://147.33.15.10/http://147.33.15.10/ »Doménové jméno »http://3-uroven.2-uroven.1-uroven »http://www.vscht.czhttp://www.vscht.cz »http://student.vscht.czhttp://student.vscht.cz Řád domény

16 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Umístění (cesta) »Odpovídá skutečné nebo virtuální cestě na serverovém systému »Velikost písmen hraje roli »http://www.vscht.cz/homepagehttp://www.vscht.cz/homepage »http://www.vscht.Cz/homepagehttp://www.vscht.Cz/homepage »http://www.vscht.cz/Homepagehttp://www.vscht.cz/Homepage

17 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Obsah »Statický »Souborový systém »Trvale existující dokumenty »Reprezentace obecných informací »Dynamický »Databáze »Dynamicky generované dokumenty »Zobrazení informací specifických pro uživatele, dobu, apod. http://www.google.com/search?q=internet http://www.vscht.cz/informatika-chemie

18 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Prohlížeč »Obsluhuje přenos a interpretuje obsah »Hlavní prohlížeče »Microsoft Internet Explorer »Firefox »Opera »Safari »…

19 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu WWW stránka »WWW stránka – dokument (soubor) s informacemi a pokyny pro jejich zobrazení »Určena pro WWW prohlížeč – interpret WWW dokumentu »Standardizace »W3C – World Wide Web Consortium »http://www.w3.org/http://www.w3.org/

20 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Co obsahuje WWW stránka ? »HyperText Markup Language – HTML »Text »Značky (tagy) »Pokyny pro interpretaci dokumentu »Informace o struktuře dokumentu »Odkazy na další (binární) data Title of page This is my first homepage. This text is bold

21 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Vývoj HTML »Značkovací jazyk založený na SGML »Standard Generalized Markup Language ISO 8879:1986 ISO 8879:1986 »2.0 – první verze s formální specifikací »3.0 – neimplementovaný návrh »Příliš složitá specifikace »3.2 – standard na základě podmnožiny nestandardních řešení různých výrobců »4.0, 4.01 – poslední verze »Kaskádové styly CSS

22 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Problémy s WWW současnosti »Prolínání obsahu a formy v HTML »Problémy se strukturou dokumentu »Problematické vyhledávání

23 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu XHTML »eXtensible HyperText Markup Language »Upravená verze HTML 4.01 »Vyhovuje standardu XML »Nevyžaduje podporu XML na straně prohlížeče »Striktnější

24 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu XML »eXtensible Markup Language »SGML „light“ »Orientace na informační hodnotu dokumentu »Možnost definovat další jazyky založené na XML »Striktnější syntaxe

25 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Tvorba/Editace stránek »Textové editory »Notepad »PSPad »HTML editory »HomeSite »WYSIWYG editory »FrontPage »MS Word

26 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu FrontPage

27 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Notepad

28 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu HomeSite

29 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Přehledný HTML kód

30 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu „Méně“ přehledný HTML kód

31 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Porovnání editorů »WYSIWYG »Zpravidla snadná a komfortní obsluha »„Dokonalá“ kontrola nad vzhledem, ale slabší platformová nezávislost »Problémy s dodržováním standardů »Netransparentnost tvorby dokumentu »Závislost na použití konkrétního software »Omezené využití pro publikační systémy

32 N111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu Porovnání editorů »Textové a HTML editory »Je třeba znát alespoň částečně standardy »Dokonalá kontrola nad kódem »Tvorba dokumentů se může zdát pracnější, ale při důsledném oddělení obsahu a formy a u větších webu je to spíše naopak »Specializované HTML editory nebývají zdarma


Stáhnout ppt "Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111)"

Podobné prezentace


Reklamy Google