Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k růstu životní úrovně Aktualizace sociální a hospodářské politiky ČSSD Jiří Paroubek předseda ČSSD Praha, květen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k růstu životní úrovně Aktualizace sociální a hospodářské politiky ČSSD Jiří Paroubek předseda ČSSD Praha, květen 2007."— Transkript prezentace:

1 Cesta k růstu životní úrovně Aktualizace sociální a hospodářské politiky ČSSD Jiří Paroubek předseda ČSSD Praha, květen 2007

2 Kritika Topolánkových tzv. reforem  Vládní reforma slibující stabilizaci veřejných rozpočtů (snižování dluhu) k tomuto cíli fakticky nevede, naopak – může prohloubit deficit veřejných rozpočtů  Vládní reforma je útokem na:  sociální stát – především sektor veřejných služeb  střední třídu i na nízkopříjmové skupiny obyvatel, především důchodců  sociální jistoty obyvatel  ČSSD nikdy nesouhlasila, nesouhlasí a nebude souhlasit s:  rovnou daní z příjmů FO, neboť jde o útok na solidaritu ve společnosti  zvýšením DPH z 5 % na 9% u potravin a základních služeb, neboť jde o útok na životní náklady širokých vrstev obyvatel  poplatky ve zdravotnictví, neboť znamenají miliardové zatížení občanů  prodloužením povinného důchodového pojištění na 35 let, neboť to může vést ke snížení počtu dětí v rodinách a znevýhodní vysokoškoláky  snížením nemocenské a jejím zrušením v prvních třech dnech nemoci, neboť to povede k omezení lékařské prevence a zhoršení zdravotního stavu řady lidí  zrušením společného zdanění manželů, privatizací nemocnic a zdravotních pojišťoven, útokem na podnikové a veřejné stravování …

3 Faktický cíl navrhovaných opatření (srov. ODS x ČSSD) ODS: Zatížení 95% obyvatel země zvýšením jejich životních výdajů ve prospěch zbylých 5% nejbohatších občanů Premiér Topolánek mluví o tzv. záchranné brzdě v situaci, kdy: - naši ekonomiku ratingové agentury hodnotí jako stabilní, - problém s veřejnými rozpočty fakticky neexistuje a - můžeme se chlubit sociálním smírem s nejnižším podílem obyvatel pod úrovní hranice chudoby v EU X ČSSD: Rozložení výsledků rostoucího společenského bohatství mezi všechny občany ČR. Jde o to zajistit rostoucí životní úroveň občanů a růst kvality života.

4 Rozdílná filozofie vlády a ČSSD  Proti reformní bublině stavíme střízlivou aktualizaci hospodářské politiky – permanentní reformy  Podporujeme růst hospodářství, ne přerozdělení ve prospěch bohatých – přerozdělením nic nevznikne  Sociální smír v zemi – základ stability a růstu  Nejlepší politikou je politika růstu životní úrovně, tj. růstu mezd i zisků, zvyšování důchodů i kvality lékařské péče

5 Cíle sociální a hospodářské politiky ČSSD  Zvyšování kvality života  Efekty pro všechny, nejen pro vybrané  Stimulace výkonu, represe falešných hráčů  Důchodci a děti nejsou černými pasažéry

6 Vláda neřeší rozpočtové schodky je to lživé heslo pro ty, kdo neumí počítat zdroj: MF ČR, metodika fiskálního cílení

7 Pro koho jsou výhodné reformy? Srovnání ODS a ČSSD v %

8 O kolik si polepší majetné osoby a instituce? Optimistický scénář dopadů vládní reformy k roku 2010 vyčísluje prospěch majetných na cca 55 miliard, pesimistický kolem 70 miliard…

9 Aktualizujeme úspěšný program  Dosáhli jsme v letech 2005-2006 impozantního růstu HDP přes 6%  Jsme špičkou mezi novými zeměmi EU  Rozpočtové schodky byly vždy nižší, než požadoval konvergenční program  Reálné mzdy rostly za sociálně-demokratických vlád každoročně pravidelně přes 4% (za 8 let vzrostly o 43%)  Deficit zdravotnictví byl v roce 2006 prakticky zlikvidován  Aktualizujeme úspěšnou strategii hospodářského růstu, kterou navrhl Martin Jahn

10 Hospodářský růst v % HDP, zdroj: Eurostat

11 Ekonomická úroveň ČR v % HDP na hlavu, parita kupní síly zdroj: Eurostat

12 Deficity veřejných financí v % HDP, zdroj: Eurostat

13 Veřejný dluh v % HDP, zdroj: Eurostat

14 Cesta k růstu životní úrovně Prosperita a rozpočtová odpovědnost - alternativní plán ČSSD na stabilizaci veřejných rozpočtů Bohuslav Sobotka místopředseda ČSSD Praha, květen 2007

15 Jaký je současný problém veřejných financí?  Deficit veřejných rozpočtů 2006 2,95% HDP, cíl v konvergenčním programu byl 3,5% HDP  Očekávaný deficit 2007 4% HDP, což je o 0,7% HDP více, než stanovil původní konvergenční program pro rok 2007 ( 3,3% HDP). Příčinou jsou poslanecké pozměňující návrhy ( Severa, Julínek, Páralová), které zvýšily meziročně mandatorní výdaje v sociální oblasti o cca 25 miliard korun s další automatickou valorizací v následujících letech.  Skutečný problém tak činí až 60 miliard (nutnost snížit udržitelně deficity pod 3% HDP)  Problém vláda akceleruje snížením daní o 45 až 60 miliard

16 Jaký je současný problém veřejných financí?  Vláda si tak způsobila a způsobí nárůst problému až na chybějících 105 až 120 miliard  Tento problém vláda řeší zvyšováním DPH a nerealistickými škrty, které navíc nejsou jasně definovány (viz 16 miliard „nespecifikovaných škrtů“ v roce 2010 nutných pro dodržení vládního scénáře)  Kombinace snižován daní a snahy o pokles deficitu nebude úspěšná, deficit nelze snížit snižováním daní  Hlavní prioritou naší rozpočtové politiky je další snižování deficitu. Teprve úspěch v rozpočtové konsolidaci by předurčil rozsah snížení daní. Toto snížení by následovalo až ve druhé fázi reformy.

17 ČSSD proto navrhuje následující alternativní postup v oblasti snižování deficitu veřejných rozpočtů a modernizace daňového systému:  Ponecháváme cíl pro snížení deficitu veřejných rozpočtů v roce 2010 na 2 –2,5% HDP, o něco rychleji však snižujeme deficit státního rozpočtu (až na 60 mld v roce 2010)  V letech 2007-2008 definujeme jako hlavní prioritu snižování rozpočtového deficitu a dočasně pozastavujeme další snižování daňových sazeb. Složená daňová kvóta bude klesat autonomně.

18 ČSSD proto navrhuje následující alternativní postup v oblasti snižování deficitu veřejných rozpočtů a modernizace daňového systému:  V letech 2009-2010 připravíme snížení daně z příjmů pro středně příjmové skupiny a rodiny s dětmi. Efektivní zdanění právnických osob zůstane do roku 2010 na úrovni cca 17%.  Umírněná daňová politika nám umožní omezit neproduktivní škrty a nezvyšovat sníženou sazbu DPH při současném plnění rozpočtových cílů.  Takový způsob rozpočtové stabilizace sníží inflační rizika v roce 2008, neomezí spotřebu domácností a zvýší hospodářský růst.

19 Vývoj deficitu veřejných rozpočtů altrenativa ČSSD

20 Vývoj deficitu státního rozpočtu v metodice fiskálního cílení

21 Vývoj složené daňové kvóty alternativa ČSSD

22 Ztráty příjmů veřejných rozpočtů předkládací zpráva zákonů daňové reformy, MF ČR, vlastní propočty porovnání s autonomním scénářem 45 - 60 miliard

23 Předpokládaná opatření ČSSD na příjmové straně veřejných rozpočtů  Snižování daní až po kompenzaci rozpočtu, tedy v období 2009-2010  Detailní audit rozpočtových příjmů  Zavedení stropu na sociální a zdravotní pojištění ve výši pětinásobku průměrné mzdy ( ušetří cca 3 miliardy oproti vládnímu návrhu)  Ponechání stávající efektivní sazby daně z příjmů právnických osob na cca 17% ( při adekvátním rozšíření daňového základu může o něco poklesnout stávající nominální sazba, v roce 2010 ušetří toto opatření cca 27 miliard oproti vládnímu návrhu)

24 Předpokládaná opatření ČSSD na příjmové straně veřejných rozpočtů  Přijetí nového, jednoduššího a moderního zákona o dani z příjmů s účinností nejpozději od 1.1.2010. V jeho rámci navrhujeme snížit stávající 19% pásmo na 17-18 %, valorizovat slevy na dani popřípadě mírně valorizovat stávající daňová pásma.  Nerušit daň z nemovitostí ze zemědělských pozemků, dědickou a darovací daň.  Sníženou sazbu DPH ponechat na 5%.  Realizovat ekologickou daňovou reformu.

25 Předpokládaná opatření ČSSD na výdajové straně veřejných rozpočtů  Výdajová střídmost, úspory, testování dávek, nominální stagnace výše některých dávek, odstranění automatické valorizace u rodičovského příspěvku  Motivace k práci a podnikání  Moratorium na přijímání nových zákonů, navyšujících mandatorní výdaje až do roku 2010 včetně.  Přiměřená valorizace důchodů a životního minima

26 Předpokládaná opatření ČSSD na výdajové straně veřejných rozpočtů  Rozumný růst reálných mezd ve veřejném sektoru  Zvýšení efektivity veřejných výdajů prostřednictvím dokončení systému Státní pokladny do roku 2010.  Selektivní snižování počtu úředníků na základě analýzy agend a externích procesních auditů  Razantní omezení národních dotačních programů ve prospěch priority spolufinancování prostředků z EU

27 Cesta k růstu životní úrovně Udržíme a rozvineme sociální stát a úroveň veřejných služeb Zdeněk Škromach místopředseda ČSSD Praha, květen 2007

28 28 Vzdělanostní společnost  Kvalitní veřejná škola – základ systému  Celoživotní vzdělání – fundament konkurenceschopnosti  Odměňování efektu vzdělání a výzkumu  NE paušální výpovědi pro učitele  NE snížení reálných platů učitelů  Příležitost získat dobré vzdělání pro všechny

29 29 Růst reálné mzdy ve školství s ČSSD pokles s ODS zdroje: ÚIV, MŠMT, Eurostat, vláda ČR, expertní odhady

30 30 Počty studentů vysokých škol zdroj: ČSÚ

31 31 Životní jistoty a kvalita života  Koncept efektivního sociálního systému  ANO parametrickým úpravám důchodového systému  NE paušální redukci plnění nemocným, dětem a důchodcům  NE omezování zdravotní péče a privatizaci zdravotnictví  ANO stabilizaci a růstu příjmů zdravotníků, učitelů a všech zaměstnanců  Umírněná valorizace dávek a přísné testování příjemců  Rozvoj služeb zaměstnanosti – individuální práce s klienty, stimulace nezaměstnaných

32 32 Kolik stojí náš sociální stát Sociální výdaje v % HDP, Eurostat 2004

33 33 Složená daňová kvóta Eurostat 2004, ČR 2006


Stáhnout ppt "Cesta k růstu životní úrovně Aktualizace sociální a hospodářské politiky ČSSD Jiří Paroubek předseda ČSSD Praha, květen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google