Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRAFY MEZI TABULKAMI VYPRACOVALA: MGR. ILONA SADÍLKOVÁ SRPEN/2011 Pracujeme s grafy v Excelu VY_32_INOVACE_ICT35.03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRAFY MEZI TABULKAMI VYPRACOVALA: MGR. ILONA SADÍLKOVÁ SRPEN/2011 Pracujeme s grafy v Excelu VY_32_INOVACE_ICT35.03."— Transkript prezentace:

1 GRAFY MEZI TABULKAMI VYPRACOVALA: MGR. ILONA SADÍLKOVÁ SRPEN/2011 Pracujeme s grafy v Excelu VY_32_INOVACE_ICT35.03

2 Obsah Tvorba pracovních sešitů s tabulkami na více listech Součty z tabulek na zvláštních listechTvorba různých typů grafů

3 Proč grafy?  Základ pro přehlednou prezentaci  Grafické znázornění složitých dat  Jednodušší pochopení údajů

4 Návrh tabulky: Rozbor vašich osobních financí Úkol č.1: Vytvořte si skutečnou nebo hypotetickou tabulku vašich osobních příjmů a výdajů. A) Z hlavní nabídky Start vyberte skupinu Všechny programy a klikněte na zástupce Microsoft Excel. Označte buňku A1 a vepište do ní příjmy. Potvrďte klávesou enter. B) Do následujících buněk ve sloupci A (A2,A3,..) rozepište kategorie vašich příjmů, jako je kapesné, narozeniny,…..

5 Návrh tabulky: Rozbor vašich osobních financí Úkol č.2: Jakmile dokončíte List 1 přejmenujte ho na příjmy. Poté vezměte List 2 a přejmenujte ho na výdaje. Zde stejným způsobem vypište tabulku s výdaji (cestování, výlet, dárky, fast food…)

6 Měsíce a údaje Úkol č.3: Připravte si sloupce pro sledování pohybu peněz v jednotlivých měsících. Využijte výborné funkce excelu pro vyplnění. A) Do Listu příjmů i výdajů vepište do buňky B1 Leden. B) Nyní umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu buňky B1,objeví se černé znaménko“+“. Táhněte levým tlačítkem myši směrem přes následujících 11 buněk prvního řádku. C) Doplňte do tabulky číselné údaje za měsíce.

7 Přidejte součty-měsíční a celkové součty jednotlivých kategorií příjmů a výdajů Úkol č.4: A) Označte buňku pod sloupcem leden a klikněte na Autosum. Označte buňky, které chcete sečíst a potvrďte klávesou enter. B) Použijte pravý dolní roh a přetáhněte ji pod všemi sloupci a vzorec tím zkopírujete pro celý rok. C) Vytvořte nový list s názvem Souhrny.A2-příjmy, A3-výdaje a B1-leden…

8 Souhrny Úkol č.5: A) Do buňky B2 vložte znaménko“=„ klikněte na záložku listu příjmy a na něm klikněte na součet příjmů za měsíc leden. Stiskněte klávesu enter. Vzorec zkopírujte také pro další měsíce. B) Podobně přeneste do listu Souhrny také součty výdajů za jednotlivé měsíce. Získáte přehlednou tabulku se součty na jednom listu.

9 Jak z dat vytvořit graf? Úkol č.6: A) Nyní si zkuste z dat vytvořit graf. Označte data, ze kterých chcete graf udělat i s nadpisy sloupců a řádků. Dejte vložit graf, kdy se spustí průvodce grafem. B) Sami si vyberte typ grafu, který chcete vytvořit a vyplňte další informace o grafu. C) Tlačítkem dokončit uzavřete průvodce grafem a nový graf se objeví, buď jako nový list nebo jako objekt do listu, kde máte tabulku.

10 Bilance příjmů a výdajů Úkol č.7: A) Do sloupce každého měsíce přidejte buňku se vzorcem, který přičte k bilanci minulého měsíce celkové příjmy aktuálního měsíce a odečte celkové výdaje aktuálního měsíce. B) Vytvořte spojnicový graf, který zobrazí bilanci v průběhu celého roku.

11 Závěr: Vaši práci uložte jako osobní finance a pošlete na mail paní učitelky. Děkuji za pozornost… Použité zdroje: Počítač-můj přítel- sbírka www.pocitacmujpritel.cz Obrázky: http://www.google.cz/imgres?q=grafy&hl=cs&biw=1280&bih=832&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jkMhF5YGuxuDSM:&imgrefurl=http:// www.zaachi.com/cs/items/jednoduche-grafy-v- php.html&docid=SGvXozCM7atD7M&w=400&h=400&ei=1cKITrblJqmi4gTvq_nEDw&zoom=1&iact=hc&vpx=282&vpy=170&dur=1 057&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=137&page=1&tbnh=138&tbnw=133&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=grafy&hl=cs&biw=1280&bih=832&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1szHUYWu8mZnVM:&imgrefurl=http: //officir.ic.cz/chipop05/08/ooc_grafy.html&docid=iQhDo91Ge2hthM&w=480&h=319&ei=1cKITrblJqmi4gTvq_nEDw&zoom=1&iact =hc&vpx=166&vpy=338&dur=256&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=106&page=1&tbnh=113&tbnw=170&start=0&ndsp=24&ved=1 t:429,r:6,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=grafy&hl=cs&biw=1280&bih=832&gbv=2&tbm=isch&tbnid=d-hG3oHimywq- M:&imgrefurl=http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/narodniplan1999/grafyatabulky&docid=e6tNXq8glEkM nM&w=575&h=432&ei=1cKITrblJqmi4gTvq_nEDw&zoom=1&iact=hc&vpx=634&vpy=480&dur=161&hovh=195&hovw=259&tx=159 &ty=118&page=1&tbnh=137&tbnw=180&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:0

12 Didaktické poznámky  Tato prezentace slouží jako návod, jak vytvořit hodinu informatiky na téma grafy v Excelu pro žáky 6.-9. ročníků ZŠ. Průběžně se žáci zapojují a plní úkoly. Tím si ověřují a oživují nové poznatky v tabulkovém procesoru MS Excel.  Informační a komunikační technologie, seminář z INF, MS Excel-grafy


Stáhnout ppt "GRAFY MEZI TABULKAMI VYPRACOVALA: MGR. ILONA SADÍLKOVÁ SRPEN/2011 Pracujeme s grafy v Excelu VY_32_INOVACE_ICT35.03."

Podobné prezentace


Reklamy Google