Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU22 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU22 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:"— Transkript prezentace:

1 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU22 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 6. 1. 2012 Ročník: 1. – 9. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor / předmět: Prvouka, Vlastivěda 1. – 5. ročník Výchova k občanství 6. ročník Výchova k občanství 6. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tematický okruh: Město, ve kterém žiji Téma: Dvůr Králové n. L. Autorství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Paulusová Fišerová Fotografie – archiv autorky Fotografie – archiv autorky Použitá literatura: Vl. Janeček Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Historie httpcommons.wikimedia.orgwikiFileEz-map.png

3 Z historie města:  - jedna z pověstí připisuje založení města knížeti Bořivojovi, který zabloudil při lovu v okolních lesích. Zakokrhání kohouta ho přivedlo k uhlířově chýši. Za záchranu života zde nechal vybudovat dřevěný kostelík a stavbu svěřil uhlíři. Dřevorubci při stavbě odsekávali z kmenů chvojí a stavěli si z něho přístřešky. Snad proto bylo místo pojmenováno CHVOJNO. http://www.google.cz/imgres?q=znak+m%C4%9 Bsta+dv%C5%AFr+kr%C3%A1lov%C3%A9+n.L. &hl=cs&biw=1280&bih=837&gbv=2&tbm=isch&t bnid=ek5SyWtKQigA5M:&imgrefurl=http://www. mudk.cz/cz/mesto/o-meste/symboly- mesta/&docid=43u52iWvBk54QM&imgurl=http:// www.mudk.cz/customers/dvurk/ftp/Image/article /symboly_znak.gif&w=220&h=251&ei=ietpT5_R MeaP4gTewrmnCQ&zoom=1&iact=rc&dur=125& sig=103939914633852804246&page=1&tbnh=16 0&tbnw=140&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0, s:0&tx=63&ty=79

4  Město Dvůr Králové nad Labem leží v kotlině podél řeky Labe ve výšce 298 m nad mořem  Podle nálezů zbytků románské apsidy se usuzuje, že město mohlo být založeno kolem roku 1200  První písemná zmínka o Dvoru je z roku 1270 – s latinským názvem Curia  Český název „Dwuor“ je doložen až k roku 1421  Město je spojováno se jmény knížete Bořivoje a Soběslava, české královny Elišky Rejčky Apsida

5  Z počátku 14. století pochází městské opevnění, jehož výška dosahovala 5,5 – 9 metrů  Opevnění uzavíraly 4 brány s věžemi: JV Hradišťská brána (v blízkosti dnešní pošty) JV Hradišťská brána (v blízkosti dnešní pošty) SV Šindelářská brána s dochovanou věží SV Šindelářská brána s dochovanou věží SZ Horní brána (Husova ulice – Na bráně) SZ Horní brána (Husova ulice – Na bráně) JZ Dolení brána (dole v ulici Revoluční) JZ Dolení brána (dole v ulici Revoluční)

6  Roku 1400 se Dvůr stal věnným městem královen, když ho Václav IV. připsal své manželce Žofii Bavorské  Od této doby získal přídomek Králové  Přirozenou ochranu města tvořila řeka Labe na západě a na východě Hartský potok Labe Hartský potok

7  Město postihlo mnoho pohrom: 1345 – požár, prosba králi Janu Lucemburskému o snížení daní 1421 – tažení husitů, město se vzdává bez boje 30. letá válka – vyplenění města švédskými, saskými a císařskými vojsky (1618-1648) 1740-1748 – války o rakouské dědictví 1756-1763 – sedmiletá válka 2. pol. 18. století a počátek 19.století – rozvoj města související s textilním průmyslem

8 Památky ve středu města a jejich historie: Náměsí T.G. Masaryka -lichoběžníkový půdorys -z náměstí vedou přímočaré ulice: Palackého J.Hory Švehlova Revoluční

9 Stará radnice  Původně dřevěná byla zničena při požáru roku 1572  Po roce 1572 postavena nová renesanční radnice  1790 vyhořela  1833 přestavěna se štítem orientovaným do náměstí  Fasáda – sgrafitové kvádrování  Latinský nápis: česky přeloženo „Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné“

10 Budova České spořitelny

11 Mariánský sloup  Autor J.Procházka 1750 – 1753  Vystavěn jako projev díků za záchranu městského lidu před morem  Dvorský mariánský sloup je obklopen šesti sochami Sv. František Xaverský Sv. František Xaverský Norbert Norbert Jan Nepomucký Jan Nepomucký Ignác Ignác Jakub Jakub Jan Křtitel Jan Křtitel

12 Socha Záboje  Kašna se sochou Záboje – postavy z Královédvorského rukopisu  Záboj, slovanský rek, drží v ruce hudební nástroj varyto  Poprvé odhalena 29. září 1857  Autoři Fr. a Ant. Wagnerovi  V roce 1950 byla přemístěna na starý hřbitov  15.8. 2005 socha zpět na náměstí, uložen tubus s dokumenty a pamětní mincí

13 Kostel sv. Jana Křtitele  Vývoj již kolem roku 1200 (apsida)  1345 schořel a vystavěn nový gotický  1893-1900 kostel dle projektu F. Schmoranze regotizován a stal se prakticky součástí městského opevnění  1817 byl v klenuté kobce kostelní věže objeven Václavem Hankou rukopis  3 funkční zvony  182 schodů na věžní ochoz

14 Městské muzeum Kohoutův dvůr -Stavebníkem Šporkův úředník Fr. Berger, který vystavěl dům na barokních základech roku 1738 -Jméno Kohoutův dvůr získal asi v pol. 19. století, kdy celý areál patříl Aloisi Kohoutovi - špýchar + obytný dům byly spojeny vstupní branou s ochozem

15 Děkuji za pozornost. Konec prezentace. Město Dvůr Králové n.L. a ohlédnutí do historie.


Stáhnout ppt "Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU22 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google