Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolvent základní školy umí: • napsat dopis, svůj životopis pomocí počítače • napsat a poslat zprávu prostřednictvím e-mailu • vyhledat a zpracovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolvent základní školy umí: • napsat dopis, svůj životopis pomocí počítače • napsat a poslat zprávu prostřednictvím e-mailu • vyhledat a zpracovat."— Transkript prezentace:

1

2

3 Absolvent základní školy umí: • napsat dopis, svůj životopis pomocí počítače • napsat a poslat zprávu prostřednictvím e-mailu • vyhledat a zpracovat potřebné informace na internetu Absolvent umělecké školy umí? hudebník: • zapsat hudební skladbu do not a upravit pomocí počítače? • vytisknout partituru, poslat e-mailem, převést na zvuk, vypálit na CD? hudebník, výtvarník, herec, tanečník: • kvalitně zaznamenat svůj nebo jiný interpretační výkon pro možnost sebekontroly, prezentace, soutěže, konkurzu,…? Smysluplným a cíleným zavedením multimédií do vyučovacího procesu se zvýší kvalita studiem získaných znalostí a dovedností a tím se rozšíří i možnosti uplatnění absolventa, umělce !

4 DISK Multimedia se zabývá návrhem a realizací komplexních řešení moderní výuky s využitím výpočetní techniky. Pokud hovoříme o komplexním řešení, máme na mysli celá pracoviště, tedy hardware plně vyhovující požadavkům softwaru, hudební programy, které nejen že výuku podpoří a zdokonalí, ale také ji udělají mnohem zajímavější a atraktivnější.

5 • Student.......…. atraktivní podpora studia, širší uplatnění absolventů, domácí samostudium, příprava na soutěže a zkoušky, domácí nahrávací studio • Učitel...........…. podpora a usnadnění výuky, vzdělávání pedagogů • Škola...........…. moderní výuková pracoviště, školní studio, prezentace školy, větší zájem o studium na škole • Ředitel........…. speciální ceny pro školy, možnosti financování • Rodiče.........… radost ze zájmu dítěte o studium, širší možnosti uplatnění dítěte v praxi

6 • Hudební výchova - poslech hudebních ukázek, hudební nauka, hudební nástroje, jednoduchá notace a hudební tvorba • Výtvarná výchova - kreslení, grafika, animace a fotografie • Zájmové kroužky • Hudební - rozšířená témata hudební výchovy • Taneční - ukázková videa, video záznam, hudební doprovody • Dramatický - video, přednes, hudební doprovody, ruchy • Pěvecký sbor - intonace, notace, záznam, záznam koncertu • Orchestr - notace, záznam, záznam koncertu

7 • Hudba, zpěv, skladba, dirigování - poslech hudebních ukázek, multimediální dějiny hudby, hudební nauka, harmonie, hudební nástroje, sluchová analýza, kompozice, instrumentace, notace • Hudebně dramatické umění, herectví, muzikál - elektronická multimediální tvorba textu a scénáře, ukázkové video, záznam přednesu, hudební doprovody, ruchy • Taneční obor - video (ukázky, záznam), hudební doprovody • Školní soubory: • Pěvecký sbor - notace, studiový záznam, záznam koncertu • Hudební soubor - notace, záznam, záznam koncertu, soutěže • Divadelní soubor- multimediální záznam vystoupení, ukázky • Taneční soubor - multimediální záznam vystoupení, ukázky

8 • Hudební obor - poslech hudebních ukázek, hudební nauka, harmonie, hudební nástroje, sluchová analýza, kompozice, instrumentace, notace • Výtvarný obor - kreslení, grafika, animace a fotografie • Taneční obor - video (ukázky, záznam), hudební doprovody • Dramatický obor - video, přednes, hudební doprovody, ruchy • Školní soubory • Pěvecký sbor - intonace, notace, záznam, záznam koncertu • Hudební soubor - notace, záznam, záznam koncertu, soutěže • Divadelní soubor - multimediální záznamv vystoupení, ukázky • Taneční soubor - multimediální záznam vystoupení, ukázky • Výtvarný soubor - multimediální záznam výstav, soutěží

9 • Vývoj a tvorba výukových programů • Vývoj a tvorba multimediálních encyklopedií • Vývoj a tvorba virtuálních hudebních nástrojů • Vývoj a tvorba virtuálního herce, tanečníka • Notace - digitalizace a audializace partitur, knihovny, archivy • Vývoj a tvorba výukových materiálů, multimediální pracovní listy • Tvorba hudebních materiálů pro divadlo • Multimediální záznam představení, video, film • Vývojové pracoviště akademie, spolupráce s jinými akademiemi

10 • Samostatné učitelské/studentské pracoviště Třída, laboratoř, kancelář, doma, základní výuka, tvorba jednotlivce • Pracoviště zapojená do počítačové sítě Multimediální učebna, propojení v rámci budovy, školy, moderní interaktivní výuka, sdílení dat, sdílení práce na jednom projektu. • Multimediální studio Speciální místnost akusticky upravená, záznam, editace, produkce, vývojové práce. • Přenosné multimediální pracoviště Přenosný počítač s potřebnými zařízeními, záznam koncertů, vystoupení, představení, ruchů. (audio/grafika/foto/animace/video)

11 Využití • Záznam interpretace učitele jako ukázky • Záznam interpretace studenta pro kontrolu • Záznam interpretace studenta pro soutěže • Záznam hudebního, tanečního, divadelního vystoupení • Záznam školního orchestru, divadelního souboru • Záznam školního pěveckého sboru • Tvorba hudebních doprovodů • Kreativní multimediální tvorba • Tvorba výukových programů • Výuka práce ve studiu

12 Možnosti multimediálního studia • Záznam živého nástroje, zpěvu • Záznam virtuálních nástrojů • Vytvoření hudebního záznamu z partitury • Grafických objekty, fotografie, animace • Vytvoření video záznamu • Zpracování vytvořených záznamů • Použití efektů • Integrace jednotlivých záznamů • Konečné zpracování • Vytvoření CD/DVD • Publikování na Internetu

13 Kombinace klasiky a moderny Klasika: tradiční kvalitní akustický hudební nástroj, piano Moderna: možnost připojení k multimediálním prostředkům při zachování přirozeného úhozu na rozdíl od v tomto smyslu nedokonalých MIDI klaviatur: • ovládání reálného výstupního MIDI zařízení • ovládání programu - virtuálního nástroje v počítači • záznam hudby formou MIDI událostí • zápis not • ovládání výukových programů

14 Výuková témata • Hudební výchova pro studenty základní školy • Hudební teorie pro všechny věkové kategorie • Výuka intonace, rytmu a harmonie • Sluchová analýza a cvičení • Výuka notace • Hudební nástroje • Výuka kompozice • Výuka záznamu a mixování hudby • Výuka konečného zpracování hudby

15 Vstupy • Klávesnice a myš počítače • Klaviatura • Elektrický hudební nástroj • Mikrofon - akustický hudební nástroj • Mikrofon - zpěv • Mikrofon - vytleskávání Výstupy • Zvuk z reproduktorů nebo sluchátek • Monitor počítače • Tištěný dokument • Grafický soubor • Zvukový soubor

16 Možnosti učitele • Nastavení obsahu • Nastavení doby trvání • Nastavení obtížnosti • Vlastní výukové lekce • Hodnocení studentů • Evidence a správa studentů, tříd • Tisk výsledků • Zálohování • Práce v síti

17 Vytvoření partitury • Myší počítače • Klávesnicí počítače • Klaviaturou • Skenováním tištěné partitury • Převodem z MIDI souboru • Stažením partitury z Internetu

18 Práce s partiturou • Editace záznamu partitury • Transpozice • Přiřazení hlasů • Dynamické značky • Akordové značky a diagramy • Texty • Tabulatury • Rozepisování partů • Přiřazení hudebních nástrojů • Mixování partů • Přehrávání partitury • Hudba k videu

19 Výstupy • Tištěná partitura • Výukové materiály - pracovní listy • Soubor notačního programu • Zvuková stopa k videu • Grafický soubor • Audio soubor • MIDI soubor

20 • Kreslení – rovinná grafika • Práce s fonty a symboly • Prostorová grafika • Počítačová animace a virtuální realita • Fotografie • Vytváření internetových stránek • Návrh a vytváření scén pro dramatický obor

21 Video materiál (obraz+zvuk)  z videokamery  fotografie z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu  hudba a ruchy (z CD, diktafonu, digitalizovaný A/V materiál)  oskenované fotografie nebo jiné tištěné dokumenty Zpracování (editace,střih,finální úpravy) Výstup  Převod do různých formátů  Video/multimediální CD/DVD  Internetové stránky  Internetová televize  Kabelová televize  Projekční sály

22 • Hudební koncerty • Divadelní představení • Taneční vystoupení • Soutěže • Školení • Prezentace

23 • Učebna • Koncertní síň • Divadelní scéna • Multimediální studio

24 Pro školy, učitele i žáky jsou ve většině případů k dispozici speciální EDU verze programů, které jsou funkčně zcela totožné s plnými verzemi, ale cena je nižší.

25 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

26 Pro zájemce z řad studentů i pedagogů jsou k dispozici různé formy výuky a odborných kurzů z oblasti využití multimédií v praxi. • Skupinová školení: - v místě zájemce - v akreditovaném vzdělávacím centru • Školení pro jednotlivce - v místě zájemce - v místě školitele • Školení po telefonu nebo Internetu

27 organizuje pravidelné i mimořádné jednorázové prezentace multimediálních aplikací i komplexních systémů, kde seznamuje zájemce s jejich základními funkcemi a možnostmi využití v praxi. Všichni jste srdečně vítáni !

28 Vaše dotazy za DISK Multimedia s.r.o. rád zodpoví specialista pro školy a vzdělávání: Ing. Jaroslav Musil DISK Multimedia, s.r.o. Sokolská 13 680 01 Boskovice e-mail: jarek@disk.cz Tel.: 516 454 769 Fax: 516 456 363 Mob: 604 490 236, 608 666 340


Stáhnout ppt "Absolvent základní školy umí: • napsat dopis, svůj životopis pomocí počítače • napsat a poslat zprávu prostřednictvím e-mailu • vyhledat a zpracovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google