Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DISK PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DISK PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1

2 DISK PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
Nebojte se nových metod a postupů v oblasti vzdělávání s využitím moderních výukových prostředků a technologií!

3 Absolvent základní školy umí:
napsat dopis, svůj životopis pomocí počítače napsat a poslat zprávu prostřednictvím u vyhledat a zpracovat potřebné informace na internetu Absolvent umělecké školy umí? hudebník: zapsat hudební skladbu do not a upravit pomocí počítače? vytisknout partituru, poslat em, převést na zvuk, vypálit na CD? hudebník, výtvarník, herec, tanečník: kvalitně zaznamenat svůj nebo jiný interpretační výkon pro možnost sebekontroly, prezentace, soutěže, konkurzu,…? Smysluplným a cíleným zavedením multimédií do vyučovacího procesu se zvýší kvalita studiem získaných znalostí a dovedností a tím se rozšíří i možnosti uplatnění absolventa, umělce ! Absolventi

4 se zabývá návrhem a realizací komplexních řešení
DISK Multimedia se zabývá návrhem a realizací komplexních řešení moderní výuky s využitím výpočetní techniky. Pokud hovoříme o komplexním řešení, máme na mysli celá pracoviště, tedy hardware plně vyhovující požadavkům softwaru, hudební programy, které nejen že výuku podpoří a zdokonalí, ale také ji udělají mnohem zajímavější a atraktivnější. Komplexní řešení

5 PRO KOHO, CO? Student …. atraktivní podpora studia, širší uplatnění absolventů, domácí samostudium, příprava na soutěže a zkoušky, domácí nahrávací studio Učitel …. podpora a usnadnění výuky, vzdělávání pedagogů Škola …. moderní výuková pracoviště, školní studio, prezentace školy, větší zájem o studium na škole Ředitel …. speciální ceny pro školy, možnosti financování Rodiče … radost ze zájmu dítěte o studium, širší možnosti uplatnění dítěte v praxi Pro koho?

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Hudební výchova - poslech hudebních ukázek, hudební nauka, hudební nástroje, jednoduchá notace a hudební tvorba Výtvarná výchova - kreslení, grafika, animace a fotografie Zájmové kroužky Hudební - rozšířená témata hudební výchovy Taneční - ukázková videa, video záznam, hudební doprovody Dramatický - video, přednes, hudební doprovody, ruchy Pěvecký sbor - intonace, notace, záznam, záznam koncertu Orchestr - notace, záznam, záznam koncertu Základní školy

7 KONZERVATOŘE Hudba, zpěv, skladba, dirigování - poslech hudebních ukázek, multimediální dějiny hudby, hudební nauka, harmonie, hudební nástroje, sluchová analýza, kompozice, instrumentace, notace Hudebně dramatické umění, herectví, muzikál - elektronická multimediální tvorba textu a scénáře, ukázkové video, záznam přednesu, hudební doprovody, ruchy Taneční obor - video (ukázky, záznam), hudební doprovody Školní soubory: Pěvecký sbor - notace, studiový záznam, záznam koncertu Hudební soubor - notace, záznam, záznam koncertu, soutěže Divadelní soubor - multimediální záznam vystoupení, ukázky Taneční soubor - multimediální záznam vystoupení, ukázky Konzarvatoře

8 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Hudební obor - poslech hudebních ukázek, hudební nauka, harmonie, hudební nástroje, sluchová analýza, kompozice, instrumentace, notace Výtvarný obor - kreslení, grafika, animace a fotografie Taneční obor - video (ukázky, záznam), hudební doprovody Dramatický obor - video, přednes, hudební doprovody, ruchy Školní soubory Pěvecký sbor - intonace, notace, záznam, záznam koncertu Hudební soubor - notace, záznam, záznam koncertu, soutěže Divadelní soubor - multimediální záznamv vystoupení, ukázky Taneční soubor - multimediální záznam Výtvarný soubor - multimediální záznam výstav, soutěží ZUŠ

9 AKADEMIE Vývoj a tvorba výukových programů Vývoj a tvorba multimediálních encyklopedií Vývoj a tvorba virtuálních hudebních nástrojů Vývoj a tvorba virtuálního herce, tanečníka Notace - digitalizace a audializace partitur, knihovny, archivy Vývoj a tvorba výukových materiálů, multimediální pracovní listy Tvorba hudebních materiálů pro divadlo Multimediální záznam představení, video, film Vývojové pracoviště akademie, spolupráce s jinými akademiemi Akademie

10 MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
(audio/grafika/foto/animace/video) Samostatné učitelské/studentské pracoviště Třída, laboratoř, kancelář, doma, základní výuka, tvorba jednotlivce Pracoviště zapojená do počítačové sítě Multimediální učebna, propojení v rámci budovy, školy, moderní interaktivní výuka, sdílení dat, sdílení práce na jednom projektu. Multimediální studio Speciální místnost akusticky upravená, záznam, editace, produkce, vývojové práce. Přenosné multimediální pracoviště Přenosný počítač s potřebnými zařízeními, záznam koncertů, vystoupení, představení, ruchů. Realizace

11 MULTIMEDIÁLNÍ STUDIO Využití Záznam interpretace učitele jako ukázky Záznam interpretace studenta pro kontrolu Záznam interpretace studenta pro soutěže Záznam hudebního, tanečního, divadelního vystoupení Záznam školního orchestru, divadelního souboru Záznam školního pěveckého sboru Tvorba hudebních doprovodů Kreativní multimediální tvorba Tvorba výukových programů Výuka práce ve studiu Studio

12 Možnosti multimediálního studia
Záznam živého nástroje, zpěvu Záznam virtuálních nástrojů Vytvoření hudebního záznamu z partitury Grafických objekty, fotografie, animace Vytvoření video záznamu Zpracování vytvořených záznamů Použití efektů Integrace jednotlivých záznamů Konečné zpracování Vytvoření CD/DVD Publikování na Internetu Studio-možnosti

13 PETROF - MIDI Kombinace klasiky a moderny Klasika: tradiční kvalitní akustický hudební nástroj, piano Moderna: možnost připojení k multimediálním prostředkům při zachování přirozeného úhozu na rozdíl od v tomto smyslu nedokonalých MIDI klaviatur: ovládání reálného výstupního MIDI zařízení ovládání programu - virtuálního nástroje v počítači záznam hudby formou MIDI událostí zápis not ovládání výukových programů P-Xtended

14 HUDBA Výuková témata Hudební výchova pro studenty základní školy Hudební teorie pro všechny věkové kategorie Výuka intonace, rytmu a harmonie Sluchová analýza a cvičení Výuka notace Hudební nástroje Výuka kompozice Výuka záznamu a mixování hudby Výuka konečného zpracování hudby Výuka

15 Vstupy Klávesnice a myš počítače Klaviatura Elektrický hudební nástroj Mikrofon - akustický hudební nástroj Mikrofon - zpěv Mikrofon - vytleskávání Výstupy Zvuk z reproduktorů nebo sluchátek Monitor počítače Tištěný dokument Grafický soubor Zvukový soubor Komunikace

16 Možnosti učitele Nastavení obsahu Nastavení doby trvání Nastavení obtížnosti Vlastní výukové lekce Hodnocení studentů Evidence a správa studentů, tříd Tisk výsledků Zálohování Práce v síti Učitel

17 Zpracování notace Vytvoření partitury Myší počítače Klávesnicí počítače Klaviaturou Skenováním tištěné partitury Převodem z MIDI souboru Stažením partitury z Internetu Notace

18 Práce s partiturou Editace záznamu partitury Transpozice Přiřazení hlasů Dynamické značky Akordové značky a diagramy Texty Tabulatury Rozepisování partů Přiřazení hudebních nástrojů Mixování partů Přehrávání partitury Hudba k videu Úpravy notace

19 Výstupy Tištěná partitura Výukové materiály - pracovní listy Soubor notačního programu Zvuková stopa k videu Grafický soubor Audio soubor MIDI soubor Výstupy notace

20 VÝTVARNÝ OBOR - GRAFIKA
Kreslení – rovinná grafika Práce s fonty a symboly Prostorová grafika Počítačová animace a virtuální realita Fotografie Vytváření internetových stránek Návrh a vytváření scén pro dramatický obor Grafika

21 VIDEO ŘETĚZEC Video materiál (obraz+zvuk) z videokamery fotografie z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu hudba a ruchy (z CD, diktafonu, digitalizovaný A/V materiál) oskenované fotografie nebo jiné tištěné dokumenty Zpracování (editace,střih,finální úpravy) Výstup Převod do různých formátů Video/multimediální CD/DVD Internetové stránky Internetová televize Kabelová televize Projekční sály Video

22 OZVUČOVACÍ TECHNIKA Hudební koncerty Divadelní představení Taneční vystoupení Soutěže Školení Prezentace Ozvučení

23 ŘEŠENÍ AKUSTIKY PROSTORU
Učebna Koncertní síň Divadelní scéna Multimediální studio Akustika

24 Pro školy, učitele i žáky jsou ve většině případů
EDU SLEVY Pro školy, učitele i žáky jsou ve většině případů k dispozici speciální EDU verze programů, které jsou funkčně zcela totožné s plnými verzemi, ale cena je nižší. EDU SLEVY

25 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
KDE NA TO VZÍT ? OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Financování

26 Pro zájemce z řad studentů i pedagogů jsou k dispozici různé formy
výuky a odborných kurzů z oblasti využití multimédií v praxi. Skupinová školení: - v místě zájemce - v akreditovaném vzdělávacím centru Školení pro jednotlivce - v místě školitele Školení po telefonu nebo Internetu Školení

27 Všichni jste srdečně vítáni !
DISK Multimedia organizuje pravidelné i mimořádné jednorázové prezentace multimediálních aplikací i komplexních systémů, kde seznamuje zájemce s jejich základními funkcemi a možnostmi využití v praxi. Všichni jste srdečně vítáni ! Prezentace

28 KONTAKTY Vaše dotazy za DISK Multimedia s.r.o.
rád zodpoví specialista pro školy a vzdělávání: Ing. Jaroslav Musil DISK Multimedia, s.r.o. Sokolská 13 Boskovice Tel.: Fax: Mob: , Kontakt


Stáhnout ppt "DISK PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google